Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROTEİNLER.  GENEL ÖZELLİKLERİ:  Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir.  Canlının kuru ağırlığının %50’si proteindir.  Oldukça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROTEİNLER.  GENEL ÖZELLİKLERİ:  Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir.  Canlının kuru ağırlığının %50’si proteindir.  Oldukça."— Sunum transkripti:

1 PROTEİNLER

2  GENEL ÖZELLİKLERİ:  Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir.  Canlının kuru ağırlığının %50’si proteindir.  Oldukça büyük ve kompleks maddelerdir.  Hücrede ribozom organelinde sentezlenirler.  Sentezi için DNA şifre verir. Bu anlamda tek moleküldür.  Proteinler suda çözünür.

3  Yapıcı-onarıcı, düzenleştirici ve enerji verici görevleri vardır.  Temel atomları:  C, H, O ve N (Azot) tur. Bazılarında P ve S ‘de vardır.  Proteinlerin yapıtaşları:  Aminoasitler dir.

4  Aminoasitler birbirine peptit bağı ile bağlanır.  Bir aminoasitin yapısı:  NH 2 : Amino grubu COOH: Karboksil grubu COOH: Karboksil grubu R: Radikal (farklı) grup R: Radikal (farklı) grup

5  Doğada 20 çeşit aminoasit vardır.  Tüm aminoasitlerde R grubu hariç diğer gruplar aynıdır.  O halde aminoasitlerin çeşitli olmasını R grubu belirler.

6  ÖRNEK:  R yerine H gelirse; Glisin aminoasiti,  R yerine CH 3 gelirse; Alanin aminoasiti oluşur.  Bunun gibi 18 aminoasit daha yazılabilir.

7  Amino grubu (NH 2 ) bazik, Karboksil grubu (COOH) asitik özellik gösterir.  Yani aminoasitler hem asit hem baz özelliği gösterir.  Bu yüzden aminoasitler amfoter maddelerdir.

8  Aminoasitler peptit bağlarıyla bağlanırlar.  Her bağlanmada 1 molekül su açığa çıkar.  (dehidrasyon sentezi)  Yani:  (n) aminoasit Protein + (n-1) Su  Not. Peptit bağı sayısı = Su sayısı

9  2 aminoasit birleşirse: Dipeptit  3 aminoasit birleşirse : Tripeptit  Çok aminoasit birleşirse: Polipeptit denir.

10  Peptitleşme

11  Proteinler canlıya özgüdür. Antijen özelliği gösterirler.  Doku ve organ nakillerinde,  Akrabalıkların belirlenmesinde kişilerin protein benzerliğine bakılır.

12  Proteinlerin çeşitli olmasını ne sağlar?  Yapısındaki aminoasitlerin,  sırası (dizilişi),  sayısı ve  çeşidi belirler.  Bu sıra, sayı ve çeşidin nasıl olacağını da canlının DNA’sı belirler.

13  İnsanlar ve hayvanlar 20 çeşit aminoasitin 8 tanesini sentezleyemez. Dışarıdan besinlerle hazır alırlar.  İşte vücutta sentezlenmeyip besinlerle alınan aminoasitlere esansiyel (temel = zorunlu) aminoasit denir.  Bitkiler ise hepsini sentezleyebilir.

14  Yüksek basınç, asit, ısıtma gibi işlemler proteinlerin yapısını bozar.  Buna denatürasyon denir.  Proteinler sindirilmeden hücre zarından geçemezler.

15  Proteinler bileşimleri yönünden 2 çeşit.  Basit protein Bileşik protein  Sadece aminoasitten Aminoasitten başka organik oluşan proteindir. veya inorganik bileşikler de içeren proteindir. de içeren proteindir. ÖRNEK: ÖRNEK: Kandaki albumin ve Nükleoprotein Globulin Lipoprotein

16  PROTEİNLERİN GÖREVLERİ  1. Yapıcı, onarıcı, düzenleştirici ve enerji verici görev yaparlar.  2. Saç, tırnak gibi yapılar proteinden oluşur.  3. Enzimler protein yapıdadır.  4. Kas kasılmasında görevli aktin ve miyozin iplikler protein yapıdadır.  5. Vücut savunmasında görevli antikorlar protein yapıdadır.  6. Düzenleştirici görevi olan hormonların çoğu protein yapıdadır.

17  7. Vücutta taşımada rol alır. ÖR. Kandaki hemoglobin proteini O2 ve CO2 taşır.  8. Vücut sıvılarının (kan-doku sıvısı gibi) ozmotik basıncını düzenler. (ÖR. Kan proteinleri)  9. Hücre zarında bazı molekülleri tanıyıp hücre içine alınmasını sağlarlar.  Kısacası vücutta protein olmayan doku veya organ yok gibidir.

18  Protein eksikliğinde ;  1. Büyüme yavaşlar, hatta durabilir  2. Yaralar geç iyileşir  3. Zihinsel gerilik oluşur  4. Savunma (bağışıklık) sistemi zayıflar  5. Alyuvar (kan) yapımı zayıflar  6. kanın ozmotik basıncı düşeceğinden dokular arasında ödem (şişlik) oluşur.

19  Protein bakımından zengin besinler:  Et, tavuk, balık, sakatatlar, yumurta, süt, kuruyemişler, baklagiller…..  Hayvansal proteinler, esansiyel aminoasitleri daha çok bulundurduğundan ve kolay sindirildiğinden daha değerlidir.

20  SORULAR

21  800 Aminoasitin birleşmesiyle …………peptit bağı oluşur, ………….molekül ………açığa çıkar  Amino asitlerin çeşitli olmasını yapısındaki …………….. Grup belierler  Protein sentezi hücrede ………… organelinde olur.

22  Protein sentezi için şifreyi ………….. verir.  3 aminoasit birleşirse ………….oluşur  Vücutta sentezlenmeyip dışarıdan alınan aminoasitlere ……………aminoasit denir  Proteinlerin yapıtaşlarına…………..denir  Proteinlerin yapısının bozulmasına …………..denir. Bunda …….., …… ve……. gibi faktörler etkilidir.

23  Sadece aminoasitlerden oluşan proteine…………………..protein denir.  Vücutta protein eksikliğinde, 1………., 2………., 3………., 4……….. gibi aksaklıklar görülür.  Proteinleri oluşturan bağın adı …………… bağıdır.

24  Proteinlerin çeşitli olmasını yapısındaki aminoasitlerin …………., …………. ve ………. belirler.  Akrabalık derecelerinin belirlenmesinde ve organ nakillerinde kişilerin …………………… benzerliğine bakılır.  Proteinlerin temel atomları ……- …..- …..-……  Canlı yapısına katılan toplam…….…..çeşit aa. vardır.

25  D-Y soruları  Proteinler enerji vermez(…..)  Proteinler suda çözünür (…..)  Protein sentezinde 300 su çıkması için 299 aminoasit birleşmelidir. (…..)  Proteinlerin çeşitli olmasını Radikal grup belirler. (…..)

26  Aminoasitler hem asit hem baz özelliği gösterir (…….)  Enzimler protein yapıdadır(…….)  Vücudumuzda en çok bulunan organik madde proteinlerdir. (…….)  Protein sentezi mitokondri organelinde olur(….)

27  Her aminoasitte N (azot) bulunmaz(…….)  Tırnak, saç gibi yapılar proteinden oluşur. (….)  Proteinler sindirilmeden hücre zarından geçebilirler. (…….)  Yüksek sıcaklık proteinlerin yapısını bozar. (…)

28  Çok sayıda aminoasit birleşirse polipeptit oluşur(…..)  Protein benzerliği fazla olan canlılar daha yakın akrabadır. (…….)  Zorunlu aminoasitleri vücutta sentezleyemeyiz.

29  9001 molekül aminoasit kullanılmasıyla oluşan bir protein sentezinde, açığa çıkan su kullanılarak kaç molekül yağ hidroliz edilebilir?  I. 4 molekül Maltoz  II. 3 molekül Laktoz  III. 1 molekül Tripeptit  IV. 3 molekül Nötral yağ  Yukarıdaki moleküllerin sentezinde açığa çıkan su miktarlarını çoktan aza doğru sıralayın


"PROTEİNLER.  GENEL ÖZELLİKLERİ:  Tüm canlılarda sudan sonra en fazla bulunan moleküllerdir.  Canlının kuru ağırlığının %50’si proteindir.  Oldukça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları