Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERVE KEKEÇ ÜMRAN MERMERTAŞ PINAR KAYNAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERVE KEKEÇ ÜMRAN MERMERTAŞ PINAR KAYNAR"— Sunum transkripti:

1 MERVE KEKEÇ ÜMRAN MERMERTAŞ PINAR KAYNAR
HÜCRE MERVE KEKEÇ ÜMRAN MERMERTAŞ PINAR KAYNAR

2 .                                                           

3 NELER ÖĞRENECEĞİZ?... HÜCREYİ OLUŞTURAN YAPILARI BİR TABLO ÜZERİNDE GÖSTERECEĞİZ VE TEK TEK BU YAPILARI TANIYACAĞIZ. BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLARI İNCELEYECEĞİZ.

4 BİRLİKTE DÜŞÜNELİM!!... Mert bahçede gezerken,yeni açmış rengarenk çiçeklerden biri dikkatini çekti.Büyütecini çiçeğin yapraklarında gezdirirken gördükleri onu çok meraklandırdı. Acaba yaprakta büyüteciyle göremediği daha küçük yapılar var mıydı?

5

6

7 MİTOKONDRİ Sitoplazmanın içidir, yerim.Bulunduğum hücre için enerji üretirim.

8 RİBOZOM Ribozom benim.Çok küçük bir organelim.Protein sentezlerim.

9 LİZOZOM Hücrenin sindirim sistemiyim.Lizozom zarı yırtılırsa sindirim enzimlerimle kendimi yok ederim.

10 GOLGİ CİSİMCİĞİ Salgı maddelerin oluşumunda görevliyim. Kesecikler halinde salgıları paketlerim.

11 KOFUL Hücre içinde fazla veya atık maddeleri depo ederim.Bitki ve hayvan hücresinde bulunurum.Bitki hücresinde büyük ve az sayıda ,hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıda bulunurum.

12 ENDOPLAZMİK RETİKULUM
Ben bir yolum.Hücre içini ağ gibi sarar ,maddelerin taşınmasını sağlarım.

13 SENTROZOM Hayvan hücresinde çiftler halinde bulunurum.Hücre bölünmesinde görevliyim.

14 KLOROPLAST Bana kloroplast derler.Adresimin bitki hücresi olduğunu bilirler.Ürettiğim besin ve oksijeni canlılar tüketirler.

15 HÜCRE ZARI Ben hücre zarıyım!Hücreye şeklini veririm.Seçiciyimdir. Her maddenin hücreye geçişine izin veririm.

16 ÇEKİRDEK Ben çekirdeğim!Hücreyi yönetirim. İçimde canlıların göz rengi, boy uzunluğu, yaprak genişliği, tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.

17 SİTOPLAZMA Ben sitoplazmayım!Saydam ve akıcıyım.Büyük bir kısmımı su oluşturur.İçimde beslenme, solunum,boşaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar bulunur.

18 HÜCRE Ben hücreyim!Hücreyi dış ortamdan ayırır,hücreyi dış etkilere karşı korurum.Hücreye madde giriş çıkışını sağlarım.Hücreye şekil verir,hücreyi dağılmaktan korurum.Hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlarım.

19 DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLE
1)Zarının yırtılmasıyla hücreyi sindiren organel aşağıdakilerden hangisidir? A) Koful  B) Golgi C) Lizozom D) Lökoplast           E) Kloroplast

20 2)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Organellerin bulunduğu sıvı–> Sitoplazma B) Salgı Üretir –> Golgi C) Yönetim merkezidir –> Çekirdek D) Besin Üretir –> Mitokondri

21 3)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir?
A) Tam geçirgen olma B) Madde alışverişini sağlama C) Seçici geçirgen olma D) Canlı olma

22 4)Bir hücredeki kısımların dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Çekirdek-sitoplazma-hücre zarı B) Sitoplazma-hücre zarı-çekirdek C) Hücre zarı-sitoplazma-çekirdek D) Çekirdek-hücre zarı-sitoplazma

23 2. Hücrede proteini sentezler. 3. Hücreye gerekli enerjiyi üretir.
5)1. Hücre içinde madde iletimini sağlar. 2. Hücrede proteini sentezler. 3. Hücreye gerekli enerjiyi üretir. Özellikleri verilen organeller sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? A) Endoplazmik R.-Ribozom-Mitokondri B) Lizozom-Ribozom-Mitokondri C) Ribozom-Endolazmik R.-Mitokondri D) Mitokondri-Endolazmik R.-Ribozom

24 BOŞLUKLARI DOLDUR 1) Bütün hücrelerde kloroplast…………(bulunur / bulunmaz) 2) Hayvan hücresinin şekli …………… (ovaldir / köşelidir) 3) Hücrede besinin üretildiği yer ………………………..(mitokondridir / kloroplasttır) 4) Hücrenin yönetimini sağlayan yapı ………………………( sitoplazmadır / çekirdektir) 5) Hücre zarı ……………………. (serttir / seçici geçirgendir) 6) Canlının yapı birimi ……………………… (hücredir / organeldir)

25 YANLIŞ CEVAP. BİR DAHA DÜŞÜN!!...

26 DOĞRU CEVAP. TEBRİKLER!!..


"MERVE KEKEÇ ÜMRAN MERMERTAŞ PINAR KAYNAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları