Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Nedir? Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Nedir? Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Nedir? Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. Yönetimin amacı, örgütü amaçları doğrultusunda yaşatmaktır. Örgütün amacı da toplumca gereksinilen ürünü üretmektir. Böylece yönetimin amacı da toplumca gereksinim duyulan ürünü üretmek olmaktadır.

2 Eğitim Yönetimi Nedir? Eğitim yönetimi, genel yönetim tanımına uygun olarak “toplumun eğitim gereksinimini karşılamak üzere, amaçlarını gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insan gücünü ve diğer kaynakları etkili bir biçimde örgütleyip eş güdümleyerek eyleme geçirme sürecidir”

3 Okul Yönetimi Nedir? Okul yönetimi ise eğitim yönetiminin bir alt biriminin yönetimi olarak düşünülmelidir. Eğitim sistemi ve eğitim yönetimi kavramları eğitimin bütünüyle ilgilidir. Eğitim sistemi okulu da kapsayan bir üst sistem konumundadır. Bilgi toplumunda okul, öğreten kurum anlayışından, öğrenen kurum anlayışına geçmelidir. Böylece eğitimin belli bir zaman dilimi içinde değil, sürekli devam etmesi sağlanabilir.

4 Yönetici iyi bir öğretim lideridir.
Öğrenen okul demokratik yapı ve işleyiş içindedir. Okul sürekli öğrenmeyi destekleyen, besleyen, bir örgütsel kültüre sahiptir. Bireylerin performansını örgütsel performansa dönüştürür. Her kademesinde çalışanlar okulu iyileştirmek, problemleri çözmek müşteri memnuniyetini sağlamak için takım çalışması içinde görüşlerini açıklayabilirler Çevresi ile sürekli etkileşim içindedir. Sundukları hizmet ve ürünlerden geri besleme alır. Yeni fikirler yaratmak için süreçlere ve kurumsallaşmaya sahiptir.

5 Sınıf nedir? Ortak özelliklerden dolayı bir araya getirilen öğrenci gruplarına, önceden belirlenmiş ortak davranışların kazandırılması için öğretimin yapıldığı dersliktir. Sınıf geleneksel olarak öğretimin yapıldığı, öğretmenle öğrencilerin yüz yüze geldiği ortamın adı olarak ifade edilmektedir.

6 Sınıf yönetimi, “sınıfta etkili bir öğrenme çevresinin oluşturulması ve eğitim – öğretim amaçları doğrultusunda yönetilmesi” olarak tanımlanabilir. Sınıf yönetimi, öğrencilere istenen özellikleri kazandırmak amacıyla, fiziksel donanımın, öğretme-öğrenme süreçlerinin, disiplinin, zamanın, ilişkilerin ve sınıftaki öğrencilerin davranışlarının yönetimidir.

7 Sınıf Yönetiminin Kapsamı:
Sınıftaki oturma düzeninden, aydınlatmaya, kullanılan yönteme, öğrencilere ve öğrencilerin sorduğu her türlü sorulara kadar, öğretmenin sınıfta yapacağı her davranış sınıf yönetiminin içerisinde değerlendirilmektedir. Öğretmenin sınıf yönetimindeki başarısı, öğretim liderliği ve disiplin sağlama konusundaki becerileriyle doğrusal ilişki göstermektedir.

8 Öğretmenlerinin İstenen Başarıyı gösterememe nedenleri:
Sınıfların kalabalık olması, fiziksel donanımın uygun olmayışı, öğretmenlere verilen öğretim dışı görevlerin fazlalığı yüzünden zaman ve enerjilerinin azaltılması, ekonomik kaygılar

9 Öğretmenlerinin İstenen Başarıyı gösterememe nedenleri:
Mesleğe ya da geleceğe ilişkin kaygıların olması, sınıf yönetimine ilişkin bilgi yoksunluğu v.b.

10 Öğretmenin sınıf yönetimindeki başarısı neye bağlıdır?
Sınıfın yönetiminin, hastane, fabrika, işletme gibi alanların yönetiminden farklı düşünülmesi gerekir. Çünkü yönetilmesi gereken şey, davranışını değiştirmeyi hedeflediğimiz insandır. İnsanın karmaşık yapıya sahip olması yanında onu daha da karmaşıklaştıran, değişmeyi kendi yönüne çekmek isteyen pek çok güçlerin varlığıdır. Dr. Kerim KARABACAK

11 Öğretmen sadece öğrencinin davranışlarıyla değil, yöneticilerin davranışlarıyla da ilgilenmek zorundadır. Aksi halde sınıf yönetimi başarısızlığa uğrayacaktır. Öğretmenin sınıf yönetimindeki başarısı, öğrenme-öğretme sürecini iyi kurup işletmesinin yanı sıra, okul yönetimine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Fiziksel düzenlemeler, olanakların yaratılması, dışarıdan müdahalenin önlenmesi, okul yönetiminin sorumluluk alanına girmektedir.

12 Öğretmenin sınıf yönetimindeki başarısı neye bağlıdır?
Öğretmen bilgi, beceri ve tutumlarıyla öğrencilerin eğitim-öğretim görevini yürütürken, davranışları ile de onları etkilemektedir. Bu bakımdan öğretmenin davranışları sınıf yönetiminin esasını oluşturmaktadır. Öğretmenin kişiliğinin tüm özellikleri, sınıftaki öğrenciyi etkilemekte, onun kişiliğine göre şekillenmesini sağlamaktadır.


"Yönetim Nedir? Yönetim, toplumsal gereksinmelerin bir bölümünü karşılamak üzere kurulan bir örgütte, örgütün varlık nedeni olan amaçlarını gerçekleştirecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları