Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYAK REHABİLİTASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYAK REHABİLİTASYON"— Sunum transkripti:

1 KARDİYAK REHABİLİTASYON
ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

2 HASTA HİKAYESİ NASIL ALINIR?
Öğr. Gör. Cihan Cicik

3 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Hastanın mevcut şikayeti: Gerçek şikayeti bulmaya yönelik sorular Sizi en çok rahatsız eden şey ne? Ne zaman başladı? Şu ana kadar nelere sebep oldu? Aktivite ile artma-azalma? Gece artma-azalma? Geliş sebebiniz nedir? Öğr. Gör. Cihan Cicik

4 KARDİYAK REHABİLİTASYON
2) Ağrı değerlendirmesi Tipi-Şekli (batıcı, zonklayıcı, delici) Yeri Şiddeti (VAS) Süresi Ağrıyı etkileyen faktörler (sıcak, soğuk, aktivite vs.) Ağrıya eşlik eden faktörler (baş dönmesi, terleme, bulantı vs) Öğr. Gör. Cihan Cicik

5 KARDİYAK REHABİLİTASYON
3) Özgeçmiş: Hastanın daha önceki sağlık durumu Tıbbi hikaye: Teşhisler, medikal ve cerrahi tedavi) Şu anda kullandığı ilaçlar Kaza / Travma Alerji / Aşı durumu Öğr. Gör. Cihan Cicik

6 KARDİYAK REHABİLİTASYON
4) Gastrointestinal sistem hikayesi Esas şikayeti dışında problem Major probleme eşlik eden anormal bir durum Öğr. Gör. Cihan Cicik

7 KARDİYAK REHABİLİTASYON
5) Soygeçmiş Ailedeki kalıtımsal problemler Hipertansiyon, diabet, kanser, romatizmal hastalıklar ve kalp hastalıkları Öğr. Gör. Cihan Cicik

8 KARDİYAK REHABİLİTASYON
6) Kişisel – Sosyal Hikaye Günlük yaşam aktiviteleri Sigara Alkol Beslenme alışkanlıkları Uyku durumu Meslek ve işyeri Maddi-manevi durum Cinsel hayat Öğr. Gör. Cihan Cicik

9 FİZİKSEL DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Cihan Cicik

10 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Fiziksel değerlendirmede 4 teknik kullanılır. İnspeksiyon Palpasyon Perküsyon Oskültasyon Öğr. Gör. Cihan Cicik

11 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Vital bulgular ve ölçümler not edilir. (Boy, kilo, nabız, kan basıncı, solunum sayısı vs) Öğr. Gör. Cihan Cicik

12 KARDİYAK TANISAL VE LABORATUAR TESTLERİ
Öğr. Gör. Cihan Cicik

13 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kan sayımı Sedimentasyon İdrar tahlili Kalp-Göğüs X-ray Ekokardiyografi (EKG) Öğr. Gör. Cihan Cicik

14 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Ritm anormallik testleri Holter monitorizasyon 12–lead EKG (Elektrokardiografi) Egzersiz EKG Elektropsikolojik çalışmalar Öğr. Gör. Cihan Cicik

15 KARDİYAK REHABİLİTASYON
İskemi testler İstirahat EKG Egzersiz EKG Farmakolojik stres testi SPECT PET (Pozisyon Emisyon Tomografi) Kontrast ekokardiografi Kardiyak katerizasyon Kardiya MRI Öğr. Gör. Cihan Cicik

16 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kapak Bütünlük Testleri Ekokardiografi Kontrast ekokardiografi Kardiyak katerizasyon Ventrikül boyutu ve ejeksiyon fraksiyon testleri Toraks X-ray MUGA EKO Öğr. Gör. Cihan Cicik

17 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kardiyak kas pompa fonksiyon testleri MUGA Ekokardiyografi Ventrikükografi Vasküler tanısal testler 1) Egzersiz çalışmaları Akut kalp krizi testleri Kalp enzim ve belirteçleri Elektrokardiyografi Öğr. Gör. Cihan Cicik

18 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Serum ve enzim Kreatin fosfakinaz (CBK) 5-75 mU/mL CBK-MB izoenzim % 0-3 Laktat dehidrogenaz (LDH) mU/mL Troponin < 0,2 µg/mL Myoglobin < 100 ng/mL Karbonik anhidraz III Myo/CAIII < 3,2 Öğr. Gör. Cihan Cicik

19 KARDİYAK REHABİLİTASYON
CK-MB doku hasarı hakkında bilgi verir. Troponin kan düzeyi myokard hasarının belirlenmesinde önemlidir, hücre nekrozu troponin düzeyini arttırır. Öğr. Gör. Cihan Cicik

20 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Myoglobin kas dokusunda bulunan bir protein olup myokard infarktüsü için güçlü ve etkili tanısal bir değerdir. Karbonik anhidraz III, iskelet kasında bulunan ama kalp kasında bulunmayan bir proteindir. İskelet kası hasarı durumunda myoglobin ve karbonik anhidraz III birlikte yükselir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

21 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Laktat dehidrogenaz, 5 izoenzime sahiptir. Bunlardan LDH-1 myokard hasarı için en kesin bilgiyi verir. LDH-1 aktivitesinin LDH-2 aktivitesini geçtiği durumlarda (LDH-1/LDH-2) myokard infarktüsünden söz edilebilir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

22 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kan lipitleri Total kolesterol < 200 mg/dL High density lipoproteins (HDL) *Erkekler > 33 mg/dL *Kadınlar > 43 mg/dL Low density lipoproteins (LDL) < 100 mg/dL Trigliserit < 140 mg/dL Homosistein < 16,2 µmol/L C-reactive protein (CRP) > 5 mg/dL Öğr. Gör. Cihan Cicik

23 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kan lipit düzeylerinin yüksekliği hiperlipidemi olarak adlandırılır ve koroner kalp hastalığına sebep olan major risk faktörüdür. Total kolesterolün HDL’ye oranında yükseliş KAH riskini artırır. En yaygın lipit tip 2 DM’li bireylerde TG (trigliserit) ve LDL artışıdır. Öğr. Gör. Cihan Cicik

24 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Homosistein kükürt içeren bir aminoasit olmakla birlikte kan düzeyinde artması vitamin B6 ve folat düzeylerinin düşmesine sebep olur. Bu da KAH sebeplerindendir. CRP düzeyi yüksek erkeklerin MI geçirme riski 5 kat daha yüksektir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

25 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Tam kan sayımı Kırmızı kan hücreleri *Erkekler 4,6-6,2 x 106/µL *Kadınlar 4,2-5,4x 106/µL Hemoglobin 13,5-18 g/dL 12-16 g/dL Hematokrit %40-54 %38-47 Beyaz kan hücreleri /µL Trombosit (plateletler) 300000/µL Öğr. Gör. Cihan Cicik

26 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Hematokrit kanın viskositenin belirgin ölçüsüdür. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası hastalıklarda düşük HB ve HCT düzeyleri vardır. KOAH’lı bireylerde ise HCT yükselir. Düşük HB düzeyi veya anemi tanısı O2 taşıma kapasitesi azaldığı için myokard üzerindeki yükü artırır. Öğr. Gör. Cihan Cicik

27 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Mikrositik anemi; Demir eksikliğinde, enfeksiyonlarda ve renal yetmezlikte Normositik anemi; Enfeksiyonlarda, kurşun zehirlenmelerinde ve renal yetmezlikte, Normokromik anemi; Hemorajda, hemolitik anemide, kemik iliği hipoplazisinde ve splenomegalide, Makrositik anemi; Pernisiyöz anemide, folik asit eksikliğinde, hipotinoizimde ve hepatoselüler hastalıkta görülür. Öğr. Gör. Cihan Cicik

28 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Lökositlerin yüksek düzeyleri; Lösemi, bakterial enfeksiyon veya polisitemi ile ilgilidir. Lökositlerin düşük değerleri; Kemik iliği depresyonu, viral enfeksiyon, alkol alımı ve agranülositoz ile ilgilidir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

29 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Koagülasyon Profili Protrombin zamanı (PT) 11,6-13 s Parsiyel protrombin zamanı (PTT) 21,5-34,1 s Protrombin zamanı ve parsiyel protrombin zamanı kanın koagülasyonunu ölçer. PTT yüksekliğini pıhtı oluşma süresinin artması belirler. Öğr. Gör. Cihan Cicik

30 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Elektrolit Na+ mEq/L K+ 3,8-5 mEq/L BUN 8-18 mg/dL Kreatin 0,6-1,2 mg/dL Glukoz mg/dL Albümin > 2,5 g Öğr. Gör. Cihan Cicik

31 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Na, K, ve CO2 monitörizasyonda önemlidir. Medikal tedaviler veya hastalıklar bu değerleri etkileyebilir. Potasyumun düşük değerleri (<3,5 mg/L) ciddi aritmilere sebep olabilir. Potasyumun yüksek değerleri ise kas zayıflığına veya solunum zorluğuna sebep olabilir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

32 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Yüksek BUN (kan üre nitrojeni) değerleri kalp veya renal bozukluklara sebep olmakla birlikte üremi veya kanda üre retansiyonuna da sebep olabilir. Düşük BUN değerleri ise açlık, dehidrasyon veya karaciğer organ disfonksiyonu gibi organ disfonksiyonlarında görülür. Öğr. Gör. Cihan Cicik

33 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Yükselmiş kreatinin değerleri renal yetersizlik ve hasarı gösterir. Kalp hasarında yükselmiş BUN, yükselmiş LDH, normal CPK-MB ve renal disfonksiyon nedeniyle artmış kreatinin düzeyini içeren laboratuar ölçümleri bulunabilir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

34 KARDİYAK REHABİLİTASYON
Yükselmiş kan glukoz düzeyi hiperglisemi, düşük kan glukoz düzeyi ise hipoglisemidir. HbA1C (normal değeri % 4,8-6) testi son 90 günde diyabetin insülin ile kontrolünü ölçer ki bu süre HB taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ömrüdür. Düşük albümin kronik akciğer hastalığı, protein malnutrisyonu, kronik enfeksiyon ve akut streste bulunabilir. Öğr. Gör. Cihan Cicik

35 TEŞEKKÜRLER ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK


"KARDİYAK REHABİLİTASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları