Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orta Çocukluk Dönemi Çocuklarında Gelişim ve Kitap Seçimi 02.03.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orta Çocukluk Dönemi Çocuklarında Gelişim ve Kitap Seçimi 02.03.2016."— Sunum transkripti:

1 Orta Çocukluk Dönemi Çocuklarında Gelişim ve Kitap Seçimi 02.03.2016

2 Orta Çocukluk Nedir? 6-12 yaş Okul dönemi

3 Bedensel Gelişim 6 yaş - 106 cm, 20 kg Fiziksel büyüme bebeklik ve ilk çocuklukta olduğundan daha yavaş Büyüme erkekler ve kızlar arasında farklı 12 yaş – erkek 142 cm, 38 kg 12 yaş – kız 144 cm, 41 kg

4 Motor Gelişim Hareket becerileri gelişimini sürdürür Motor gelişim açısından büyük aşama Dengenin gelişmesi Hızlı yürüme, futbol oynama Göz-el koordinasyonun gelişmesi sonucu iki elini bağımsız kullanabilme

5 Bilişsel Gelişim Somut İşlemler Dönemi Mantıksal düşünme Sayı, zaman, mekan, boyut hacim ve uzaklık kavramları yerleşmeye başlar Problemin çözülmesi somut nesnelere (burada ve şimdi) bağlıdır Korunum ilkesini analayabilirler çünkü somut işlemleri tersine döndürebilirler Soyut düşünce henüz tam gelişmemiştir

6 Bilişsel Gelişim Farklılıkları ifade eden gruplamalar yapabilirler Nesneleri boylarına göre veya hacimlerine göre sınıflayabilirler (kısalar bir arada, uzunlar bir arada) Uzaklık, ağırlık, ve hacim karşılaştırması yapabilirler Uzaklığın hangi yönden ölçülürse ölçülsün değişmeyeceğini anlarlar İki kardeşten her birinin diğerinin kardeşi olduğu anlarlar (8 yaş) Mantıksal düşünce başlamıştır A, B’ye eşitse, B, C’ye eşitse, A’nın C’ye eşit olduğunu anlarlar Başkalarının bakış açısını anlayabilirler

7 Somut İşlem Dönemi Çocuk bilgiyi sistemli ve mantıklı biçimde işleyebilir Bunu yalnızca bilgi somut biçimde verildiği zaman yapabilir Somut bir dönüşümü zihinsel olarak tersine çevirebilir Belirli bir zamanda bir durumun birçok yönünü ele alabilirler Geniş bardaktaki su ile uzun bardaktaki suyun eşit olduğunu anlar (bardakların yüksekliği kadar genişliğini de dikkate alır)

8 Sayılarla Uğraşma Yeteneği Sayma (atlamadan sayar, daha fazla, daha az, eşit ilişkilerini anlar) Büyük-küçük kavramlarının göreceli olduğunu bilir (6, 10’dan az, 5’ten fazladır) Bire bir karşılık (nesnelerin fiziksel düzenlenişi değişse bile niceliğin değişmediğini anlayabilir (vazo-çiçek))

9 Mizah Anlayışının Gelişimi Mizahın değerini anlarlar Ahmet pizacıya gider ve bir pizza ısmarlar. Garson pizzayı altı parçaya mı yoksa sekiz parçaya mı bölmesini istediğini sorduğunda, “altıya bölerseniz iyi olur, sekiz parça çok fazla gelir, yiyemem" der

10 Mizah Anlayışı Çocukların beğendiği mizah türü temelde yatan bilişsel gelişimlerine bağlıdır Belirli bir tutarsızllık (örneğin, beklenmedik, acayip, uygunsuz ya da bağlamdışı bir şey) genellikle mizaha temel oluşturur Bir tutarsızlık kendi başına mizah için yetersizdir; çocuklar durum hakkında tutarsızlığı fark edebilecekleri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır Tutarsız olaylar çocuklar için komiktir, çünkü bu olaylar gerçeklikle uyumsuzluk içindedir ve çocuklar bunu bilir

11 Ahlaki Gelişim 9 yaşına kadar ahlaki gerçekçilik evresi Doğru ve yanlış mutlaktır, kişiden kişiye değişmez, davranış niyete göre değil sonucuna göre değerlendirilir 9 yaş üstü - özerk ahlak ya da karşılıklılık ahlakı evresi Doğru ya da yanlışı durumsal ve kişisel etkenleri dikkate alarak değerlendirirler, kuralların değişebildiğini bilirler

12 Ahlaki Gelişimi Etkileyen Faktörler Ana-baba yaklaşımı Disiplin yaklaşımı Ceza Çevre Kuralların varlığı Otorite figürleri Model alma Pekiştirme

13 Kişilik Gelişimi ve Toplumsal Davranış Çocuklar okulda çok fazla zaman geçirirler Toplumsal davranışlarının çoğunu okulda ve oyun alanında kazanırlar Aile, okul ve yaşıt grubu, hepsi birlikte orta çocukluk görevlerini öğretmekten sorumludur

14 Toplumsal Görevler Kişisel bağımsızlık kazanma Yaşıtlarla geçinmeyi öğrenme Cinsiyet rolü öğrenme

15 Toplumsal ve Sosyal Gelişim Bu dönemde çocuk kendisini sınıf, arkadaş ve oyun grubu içinde bulur Bu da çocuğu içinde bulunduğu grubun faaliyetlerine katılmaya ve arkadaşlarıyla iletişim kurmaya yönlendirir Bu dönemde görülen bazı toplumsal özellikler şöyle sıralanabilir: Kolay etkilenme Karşıt Görüşte Olma Rekabet

16 Akran İlişkileri Beş-altı yaşlarındaki çocuklar, bilişsel işlevlerdeki önemli değişikliklerin (daha az benmerkezlilik, başkalarının duygularını daha iyi anlama) yardımıyla arkadaş çevresini genişletirler Bu süreç çocuklar okula gitmeye başladığında önemli ölçüde hızlanır Okul, akran ilişkilerini geliştirmede birincil yerdir

17 Akran Akran kişinin kendi yaş ve konumundaki kişilerdir Bazı özellikleri paylaşan iki ya da daha fazla kişi olarak düşünülebilir. Bir akran grubu etkileşen, ortak amaç ve değerleri paylaşan ve davranışları karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir bireyler grubudur. Aynı etnik temelden, sosyoekonomik düzeyden, cinsiyetten ve yaştan çocuklardan oluşan üyelik genellikle oldukça benzeşiktir. Farklı ilgilerden ve etkinliklerden kaynaklanan gruplar oluşturma eğiliminin en yaygın olduğu dönem dokuz-on bir yaşlar arasıdır Aynı cinsiyetten arkadaşları yeğleme eğilimi vardır

18 Akran Grupları Gruplar bir dizi amaç ve işleve hizmet ederler Akran grubu aile ve okul gibi bir toplumsallaşma ortamıdır Bu ortam içinde çocuklar birçok rolü (önder, izleyici, kışkırtıcı, barıştırıcı, palyaço) deneyebilir ve insanların nasıl tepki gösterdiklerini gözlemleyebilirler Bu tepkiler yaşıtlarla geçinmeyi öğrenmede çocuklara yardımcı olur Çocuklar kendi beceri ve yetenekleri ile eşit konumdakilerin beceri ve yetenekleri arasında gerçekçi karşılaştırmalar yapabilirler Bunun sonucunda yeni ortaya çıkmakta olan kimlik ve benlik kavramları ile bütünleştirebilecekleri gerçekçi geribildirimler alabilirler

19 Empati Gelişimi Empati kurmak da kabul edilmeyi kolaylaştırır Empati, bir başkasının psikolojik durumunu gerçekte onu hissettiğini hissetmeden anlama yeteneği demektir. Empati, paylaşma ve yardım etme gibi davranışlar için önemli bir önkoşul gibi görünmektedir

20 Hoffman’ın Kuramı Piaget, çocukların benmerkezliliklerini -kendilerini başkasının yerine koyma yetersizlikleri- altı yaş dolayında somut işlem düşüncesine geçinceye kadar kaybetmediklerini ileri sürer Buna karşın Hoffman empatinin köklerinin çok daha erken gözlemlenebileceğine inanmaktadır Küçük çocuklarda empatik acı adını gözlenebilir. Bu, empatinin basit bir biçimidir; çok az bilişsel etki taşıyan, büyük ölçüde koşullu, duygusal bir tepkidir Bebekler (1 yaş) kendilerini başkalarından ayırt edemediklerinden birini acı çekerken ya da güçlük içinde gördüklerinde sanki bunu kendileri yaşıyormuş gibi rahatlatılmak isteyebilirler Çocuklar gerçekte diğerinin ne hissettiğini hayal etmeye çalışmazlar. Bu bir başlangıçtır

21 Kişilik Gelişimi Sağlıklı kişilik gelişimi bir dizi psikososyal bunalımın ya da dönüm noktasının olumlu bir biçimde atlatılmasından ortaya çıkar (Erikson’un Kuramı) Çocuklar orta çocuklukta okulların ve öğretmenlerin dünyasına girişle birlikte diğer bir psikososyal dönüm noktasına ulaşırlar Erikson’a göre bu dönemdeki tehlike, yetersizlik duygusunda yatar

22 Kişilik Gelişimi Bu dönemde görülen yetersizlik duygusu problemi çalışkanlık ile bertaraf edilir Eğer çocukların başarıları övülürse bir çalışkanlık ve başarma duygusu geliştireceklerdir Bu da, belirli bir noktada, yetişkin sorumlulukları almaya hazır bir birey olarak olumlu bir benlik kavramının gelişmesini kolaylaştıracaktır Eğer çocuklardan çok az ya da çok fazla şey beklenirse ya da çocuklar çabalarından dolayı eleştirilirse, bir yetersizlik/aşağılık duygusu gelişecektir Bunun sonucu, kötü çalışma alışkanlıkları, başarısızlık korkusuyla yarışmalardan kaçınmak ve daha sonraki gelişim görevleriyle başaçıkmada bir yetersizlik olacaktır

23 Cinsiyet Rolü Gelişimi Orta çocukluk döneminde çocuklar hemen hemen tümüyle kendi cinslerinden çocuklarla oynama ve yakınlık kurma eğilimindedirler Bazen kızlarla oğlanlar arasında düşmanlığa yakın birşeylerin bulunduğu görülmektedir. Doğumgünü partilerindeki konuklar kadar arkadaşlar da aynı cinsten olma eğilimindedir Eğer anababalar ve diğerleri cinsiyet tiplemesine bağımlı iseler bu "gayet doğal"dır; Cinsiyet tiplemesi okullar, anababa dışındaki yetişkinler ve çocuğun yaşıtları tarafından sürdürülür Özellikle de orta çocukluk dönemindeki erkek çocuklar birbirlerine cinsel role uyma doğrultusunda gitgide artan bir baskı uygulamaktadırlar (kız oyuncakları ile oynayan erkek çocukları şiddetle eleştirirler)

24 Kalıp Yargılar Büyüdüklerinde becerilerine uygun düşecek işleri cinsiyetleri yüzünden bir yana bırakabilirler kadınların mühendis, erkeklerin ilkokul öğretmeni olması gibi Erkeklerin kadınlardan daha uzun boylu olmaları gerektiği kalıp yargısı kısa boylu oğlanlarla uzun boylu kızların benlik kavramlarını etkileyebilir Cinsler arasında (erkeklerle erkekler, kadınlarla kadınlar) pek çok benzerlik olduğu gibi yetenekleri, fizikleri ve kişilikleri açısından pek çok farklılık vardır Cinsiyet rolleri çok dar bir biçimde tanımlandığında kısıtlayıcı olabilir

25 Duygusal Gelişim Korkular Okul öncesi çocuklar arasındaki canavarlar ve hayaletler korkusu okul çocuklarında yerini daha özgül ve gerçekçi korkulara bırakmaktadır (bilişsel gelişim) Dokuz yaşıdaki çocukların en çok korktuğu şeyler bedensel zarar soygunlar, çocuk hırsızları ya da ölüm hayvanlar

26 Fobiler Okul fobisi Ölüm fobisi

27 Düşmanlık ve Saldırganlık Düşmanlık zarar verme ya da incitme isteği ya da güdüsüdür Saldırganlık insanlara ya da nesnelere zarar vermeyi ya da onları incitmeyi amaçlayan davranışlar ya da tepkilerdir Düşmanca saldırganlık – Araçsal saldırganlık Düşmanca saldırganlığın amacı bir başka kişiyi vurma ya da alay etme gibi eylemlerle incitmektir Araçsal saldırganlığın hedefi, genellikle birinin elinden bir oyuncak kamyon ya da bebek gibi bir şeyi çekip alarak bir amaca ulaşmaktır

28 Saldırganlığın Etkenleri Anababalık üslubu Aile içi etikileşimler Çocuk-öğretmen ilişkileri Modelden öğrenme (televizyondaki, bilgisayar oyunlarındaki şiddet)

29 Orta Çocukluk Döneminde Kitap Seçimi 7-8 yaş 9-10 yaş 10-12 yaş

30 7-8 Yaş Dönemi En önemli özelliği arkadaşlık duygusunun gelişmesidir Çocuk başkalarıyla oynamayı ve birlikte çalışmayı öğrenmiştir Okula başlamış ve çevresi genişlemiştir Aile çevresi hala ön plandadır

31 7-8 Yaş Dönemi Okuma yazma öğrenir Dikkat süresi hala kısadır Hayal gücü geniş ve canlıdır Ancak, hayalleri tanıdığı, bildiği şeylere aittir Basit halk masalları, doğa ile ilgili kitaplar, şahsiyetlendirilmiş makinalara ait hikayeler, başka ırk ve uluslardan çocukları konu alan hikayeler, basit şiirler hoşlarına gider.

32 7-8 Yaş Dönemi Bu dönemde kız çocukları daha hızlı gelişir ve genellikle okumayı daha önce öğrenirler Okumaya hazır çocuk Harf ve sözcüklere ilgi duyar Resimli kitaplara merakla bakar Bu kitapları okuyormuş gibi yapar Hikaye ve masal dinlemeyi sever

33 7-8 Yaş Dönemi Geç okuyan çocuk kendi haline bırakılmalıdır. Gerekli olgunluk düzeyine erişince okumaya başlayacaktır Geç okuyan çocuklar için konusu yaşına uygun, ancak okuması kolay (kullanılan sözcük sayısı sınırlı ve tekrarları bol) kitaplar yararlı olur

34 9-10 Yaş Dönemi Çocuk çok şey öğrenmiş, alışkanlıklar kazanmıştır Sosyal çevresi genişlemiştir Genellikle kendi cinsinden arkadaşlarla oynamayı yeğler

35 9-10 Yaş Dönemi Çocukların hayal gücünün en geniş olduğu dönemdir Bol miktarda masal okurlar Kız çocuklar peri masallarından, kahramanı kız olan, aşk ve güzellik unsurları taşıyan masallardan hoşlanır (Küçük Prenses) Erkek çocuklar kahramanı erkek olan, macera unsurları taşıyan masallardan hoşlanır (Denizci Sinbad’ın Maceraları)

36 9-10 Yaş Dönemi Çelişkili bir dünyaları vardır Fantezi masallar ve hikayeler bu dönemde çok okunur Alis Harikalar Diyarında Peter Pan Pinokyo Andersen’den Masallar

37 9-10 Yaş Dönemi Okudukları ve hoşlandıkları kitaplar Realist hikayeler Başka ülkelerin gelenek ve göreneklerini anlatan kitaplar (kızılderililer) Makinaların nasıl çalıştığını anlatan kitaplar Fabllar Şiirler Doğayı anlatan kitaplar

38 10-12 Yaş Dönemi Kız ve erkek çocuklar arasındaki fark belirginleşir Erkek çocuklar macera romanları okur Kız çocuklar daha hayalperest ve romantiktir Sözcük ve kavram bilgileri oldukça gelişmiştir

39 10-12 Yaş Dönemi Okudukları ve hoşlandıkları kitaplar Tarihle ilgili eserler Biyografiler Dünyanın başka yerlerinde yaşayan yaşıtlarıyla ilgili hikayeler Realist hayvan hikayeleri Eski uygarlıkları anlatan kitaplar, efsaneler Doğa ve fen kitapları (deneylerini yaparlar) Eğlenceli kitaplar (Tom Sawyer)

40 10-12 Yaş Dönemi Değerli değersiz ayırımı yapmadan buldukları her şeyi okurlar Çizgi roman okurlar Bilinçli bir rehberlik bu dönemde çok önemlidir

41 Orta Çocukluk Dönemi Çocuklarında Gelişim ve Kitap Seçimi 02.03.2016


"Orta Çocukluk Dönemi Çocuklarında Gelişim ve Kitap Seçimi 02.03.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları