Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Kayseri IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 24 Şubat 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Kayseri IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 24 Şubat 2016."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Kayseri IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 24 Şubat 2016

2 Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşların da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Kapsayıcı, Bütüncül, Örnek

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Sivil Toplum Diyaloğu Kamu-STK İşbirliği Kapasite Gelişimi Eğitim ve Kültür Mesleki Gelişim Girişimcilik Kültürel Miras Girişimcilik Çevrenin Korunması Girişimcilik Sosyal İçerme Girişimcilik İstihdam Temel Hak ve Özgürlükler Hayatboyu Öğrenme Sürdürülebilir Kalkınma Girişimcilik Hayat Kalitesinin Artırılması Cinsiyet Eşitliği

4 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 190 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

5 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 13 2 2014 2020 2014-2020 IPA-II dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan kaynak: 190 milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Kamu - STK İşbirliği

6 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA-II dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektörüne ayrılan kaynak 435 milyon Avro İstihdamSosyal İçerme Eğitim Hayatboyu Öğrenme

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

10 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

11

12

13

14 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

15 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

16 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

17 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

18 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

22 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

23 Sözleşme Adedine Göre Performans Sıralaması SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

24 2002-2015 dönemi içerisinde 72 hibe programı ile 3630 projeye yaklaşık 462 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 2002-2015 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI 2002-2015 dönemi içerisinde Kayseri’de 20 hibe programı ile 154 projeye yaklaşık 21,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Kayseri

25 Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler tüketici kuruluşları vb. 2013-2014 dönemi içerisinde uygulanan 21 projeye yaklaşık 2,5 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Sivil Toplum Diyaloğu- AB Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı Projeler TOBB Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

26 Proje Sahibi Kuruluş: Kayseri Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası’nın Uluslararasılaşma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Projenin hedefi: -Kayseri Sanayi Odası’nın (KAYSO) mevcut hizmetlerinin geliştirilmesi ve Oda hizmet çeşitliliğin artırılması, -KAYSO personelinin Avrupa Birliğindeki Odaların işleyişleri ve hizmetleri hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması, -Kayseri ile Zaragoza arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliği imkânlarının geliştirilmesi, karşılıklı ticari ilişkileri artırmaya olanak sağlayacak web tabanlı network sistemi kurulması -Bazı Faaliyetler: Zaragoza Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti Kayseri'deki Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Toplantısı – Zaragoza Zaragoza'daki Yatırım ve İşbirliği Fırsatları Toplantısı – Kayseri – Nevşehir Web tabanlı network sistemi kurulumu Bilgi için www.kaysoglobal.comwww.kaysoglobal.com Hibe Tutarı: 108.383,96 € Süre: 12 Ay Ortak: Zaragoza Ticaret ve Sanayi Odası Sivil Toplum Diyaloğu- AB Türk Odaları Forumu- II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı

27 Sivil Toplum Kuruluşları Dernekler ve Vakıflar 2011-2013 dönemi içerisinde uygulanacak 19 projeye yaklaşık 2,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – II (Kültür ve Sanat) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

28 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –II (Kültür ve Sanat) Proje Sahibi Kuruluş: Kayseri Âşık Meydani Kültür ve Sanat Vakfı Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü Kuruyor Biri Kayseri, diğeri Paris’te bulunan iki kilit kültür kuruluşu, Fransız halkını Aşık Veysel şiirleri ve halk müziği aracılığıyla Türkiye’nin başka bir yüzünü keşfetmeye davet ettikleri 12 aylık ortak bir proje hayata geçirdi. ‘Halk Müziği Türkiye ve Avrupa Arasında Köprü Kuruyor’ projesi Kayseri’deki Âşık Meydanî Kültür ve Sanat Vakfı ile Paris’teki Anadolu Kültür Merkezi tarafından ortak tasarlandı. Örnek Faaliyetler: Kısa film yarışması, resim yarışması Uluslararası Halk Müziği Festivali, Konserler, Aşık şiirleri, toplantılar, yayın basımı vb. Hibe Tutarı: 98.657,91€ Süre: 12 Ay Ortak: Paris-Centre Culturel Anatolie Conservatorio superior de Musica Malaga - İspanya

29 STK’Lar, üniversiteler, meslek yüksek okulları ve kamu eğitim öğretim kurumları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ve mesleki ve teknik eğitim okulları 2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 31 projeye yaklaşık 2,6 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

30 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenlerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Konusunda Eğitimi Projenin hedefi: Proje kapsamında Kayseri ve Trabzon’daki sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği programından mezun olacak öğretmen adaylarına insan hakları ve demokrasi konusunda eğitim, seminer ve konferanslar ile temel insan haklarının tanımı, çerçevesi ve korunması ile demokratik değerlerin neler olduğu, nasıl uygulanacağı, sorunların çözülmesi ve demokrasinin bir yaşam biçimine dönüştürülmesi konularının ilkokul öğrencilerine nasıl anlatılabileceği hususunda pedagojik destek sağlanması amaçlanmıştır. Faaliyetler: Eğitim, Seminer, Konferanslar Proje web sitesi Akademik kitapçıklar, vb. Hibe Tutarı: 99,993,60 € Süre: 18 Ay

31 Eğitim ve/veya öğretim kurumları, sürekli eğitim merkezleri (SEM), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezleri, kamu yararına çalışan STK’lar, OSB’ler, Mahalli idareler…… 2012-2014 dönemi içerisinde uygulanan 70 projeye yaklaşık 14 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

32 Proje Sahibi Kuruluş: Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitimde İnovasyon Geliştirme Projesi Projenin hedefi: Mesgem Projesi, 5 sektörün (Otomotiv, Metalürji, Talaşlı İmalat, hizmet birimleri, Bilişim Teknolojileri) bölgelerdeki insan kaynaklarının en kolay ulaşımını ve verimli kullanılmasını sağlayacak yapılandırmaları gerçekleştirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sayede ilgili sektör çalışanları ve mesleki eğitim öğrencileri kaliteli bir eğitim sürecine dâhil olacaklardır. Bazı Faaliyetler: 25 Faydalanıcı yurt içi ve dışı eğitimi Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi kurulum Bölgede mesleki eğitimin Geliştirilmesi Farkındalık seminerleri vb. Hibe Tutarı: 275 Bin Avro Proje Ortakları: Çıraklık Eğitimi Geliştirme Derneği Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu II Hibe Programı

33 Sivil Toplum Diyaloğu IV ‘Erciyes Üniversitesi Vakfı’ & Hollanda’dan ‘European Association of History Educators’ Eğitim Hibe Programı Şubat Ayında Başladı Proje Adı: Differentiated Skills and Competences-Based Instruction In Social Studies and History Lessons Proje Bütçesi: ∼ 100 Bin Avro

34 Proje Sahibi Kuruluş: Erciyes Üniversitesi Vakfı Tarih Derslerinde ve Sosyal Bilimlerde Farklılaştırılmış Yetenekler ve Yetkinlik Bazlı Eğitim Projenin hedefi: Proje ile Avrupa ağları ile işbirliği içerisinde sosyal bilimler alanında çalışan öğretmenlerin farklılaştırılmış yetenekler ve yetkinlik bazlı eğitim konusunda pedagojik yeteneklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bazı Faaliyetler: 40 öğretmene yönelik 5 günlük bir hizmet-içi eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor 40 öğretmen adayına yönelik 5 günlük bir hizmet-içi eğitim faaliyeti düzenleniyor Hollanda’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriliyor Kayseri’de proje eş-faydalanıcısı EUROCLIO’dan bir uzmanın uluslararası deneyimlerini aktaracakları bir seminer düzenleniyor Hibe Tutarı: 99,8 Bin Avro Proje Ortakları: Erciyes Üniversitesi Türkiye The European Association of History Educators (EUROCLIO) Hollanda Sivil Toplum Diyaloğu IV Eğitim Hibe Programı

35 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN JEAN MONNET BURS PROGRAMI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIK OLAN HİBE DUYURUSU

36 JEAN MONNET BURS PROGRAMI Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Jean Monnet, AB üyesi ülkelerde bulunan üniversite veya dengi kuruluşlarda, süresi en az 3 en fazla 12 ay olan akademik programlara katılma imkanı sunan, bursiyerlerin okul ücretini ve yaşam giderlerini karşılayan, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB finansmanlı bir burs programıdır. Detaylar için: www.jeanmonnet.org.tr KAMU SEKTÖRÜ Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler, belediyeler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil kamu sektörü çalışanları ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜ Üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) Üniversitelerin akademik ve idari personeli ÖZEL SEKTÖR Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları

37 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

38 Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.000.000€ 15-20 20-30 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€ Yerel STK’lar Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı1.750.000€30 - 4040.000 - 60.000€ Şehir Eşleştirme Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı2.600.000€2050.000-130.000€ Ağlar/Platformlar Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı2.500.000€5-12200.000-500.000€

39 ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 6.000.000€30100.000-200.000€ Sivil Toplum Destek Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 3.000.000€15-2050.000-150.000€ AB-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu (ETCF III) Hibe Programı TOBB2.500.000€10-15200.000 - 250.000€ Genç istihdamının Desteklenmesi, Kadın İstihdamı Desteklenmesi, Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonun Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

40 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

41 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

42 İlginize teşekkür ederiz.


"“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Kayseri IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 24 Şubat 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları