Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK."— Sunum transkripti:

1 KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 YORGUNLUK O2 uygun miktarda bulunmadığı zaman aerobik metabolizma ile meydana gelen ATP miktarı kasa gereken enerjiyi sağlamakta yetersiz kalır. Bu durumda enerji anaerobik metabolizmadan sağlanır. Anaerobik metabolizma sonucu pirüvik asit oluşur ve laktik aside dönüşür. Bu durumda her bir molekül glikozdan 2 molekül ATP oluşur.

3 YORGUNLUK Yorgunluk 3 şekilde görülebilir: Biyokimyasal yorgunluk
Fizyolojik yorgunluk Fiziksel yorgunluk

4 YORGUNLUK 1) Biyokimyasal yorgunluk: Anaerobik enerji sonucu ortaya çıkan laktik asidin meydana getirdiği yorgunluktur. Anaerobik enerjinin devreye girdiğinin gösteren en önemli belirti kandaki laktik asit seviyesinin yükselmesidir. Bu durumda laktik asidin birikimi yorgunluğa sebep olur. Kastaki laktik asit seviyesi ise normalin katına kadar erişir.

5 YORGUNLUK Orta dereceli egzersizde kandaki laktik asit seviyesi dereceli olarak artar. Şiddetli egzersizde ise laktik asit birikimi çok hızlı gelişir. Laktik asit fazlalığı önlenemez ve O2 ihtiyacı da karşılanamaz.

6 YORGUNLUK Biyokimyasal yorgunlukta esas olay kas lifinin myonöral bağlantılarında meydana gelir. Yorgunluğu oluşturan metabolizma artıkları ise kısa sürede kasın tümüne yayılır. Kas kasılması sırasında laktik asit glikojenin oksidasyonu için gereklidir. 1 gr. Laktik asit tamamen okside olursa 370 gr/cal enerji ortaya çıkar.

7 YORGUNLUK 2) Fizyolojik yorgunluk: Kas fonksiyonun bozulmasından kaynaklanan yorgunluktur. Kas lifleri arasında rotasyonel bir ilişki mevcuttur ve bir kısmı dinlenirken bir kısmı kontraksiyona uğrar. Eğer liflerin tamamı kontraksiyona uğrarsa yorgunluk ve kasın fonksiyonunda bozukluk ortaya çıkar.

8 YORGUNLUK Kasın fizyolojik bozukluğunun en iyi kanıtı aksiyon potansiyeli seviyeleridir. Normal çalışan kasta normal elektrik potansiyelleri alınır. Kas yorgunluk seviyesine geldiğinde ise bu potansiyeller artar. Biriken laktik asit atılmazsa potansiyeller yavaş yavaş kaybolur ve izoelektrik hat görülür. Bitkinlik ortaya çıkar.

9 YORGUNLUK 3) Fiziksel yorgunluk: Kasın iş yapma kapasitesindeki bozukluktur. Normal süre içerisinde yapılan bir iş daha fazla süre ve kuvvete gereksinim duyarsa fiziksel yorgunluktan söz edilebilir. Kasın iş yapabilmesi için yeterlilik indeksi vardır ve yeterlilik indeksi ne kadar yükse ise kas iş yapma kapasitesi de o kadar yüksektir.

10 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları