Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hakan Kapucu  Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu oluşturulmuştur.  Danışma Kurulu, Işık Üniversitesi Açık Erişim Politikasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hakan Kapucu  Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu oluşturulmuştur.  Danışma Kurulu, Işık Üniversitesi Açık Erişim Politikasını."— Sunum transkripti:

1 Hakan Kapucu hakan.kapucu@isikun.edu.tr

2  Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu oluşturulmuştur.  Danışma Kurulu, Işık Üniversitesi Açık Erişim Politikasını oluşturmuştur. Politika şu an yürürlüktedir.  http://digital.isikun.edu.tr/acikerisim/isik_universitesi_ acik_erisim_politikasi.pdf http://digital.isikun.edu.tr/acikerisim/isik_universitesi_ acik_erisim_politikasi.pdf

3 Prof. Dr. Ercan Solak - Başkan Prof. Dr. Hacer Ansal - Üye Doç. Dr. Emre Tandırlı - Üye Doç. Dr. Sıla Durhan - Üye Yrd. Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı - Üye Hakan Kapucu - Üye

4  DSpace kurumsal açık arşiv yazılımı kurulmuştur.  Kurumsal Akademik Arşiv kurularak üst veriler (metadata) eklenmiştir. (Sistemde toplam 682 adet makale ve bildiri başlığı bulunmaktadır.)  http://acikerisim.isikun.edu.tr/ http://acikerisim.isikun.edu.tr/

5  Makale ve bildirilerin açık erişime izin verilen yayıncı edisyonları, sisteme açık erişimli olarak yüklenmiştir. Yayıncı tarafından açık erişime izin verilmeyen yayıncı edisyonları ise sisteme erişime kapalı olacak şekilde ambargolu olarak girilmiştir. Ancak içerikleri ve metadatalar taranabilir durumdadır.

6  Yayınları bulunan yazarlarımızdan Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde yayınların açık erişimli olarak sunulabilmesi için yayıncı tarafından izin verilen versiyonlarının (Author's Pre-print / Author's Post- print/ Author’s Copy) sisteme yüklenebilmesi için Rektörlük tarafından yazarlara çağrı yapılmıştır. Çağrı sonucu yazarlarımızdan gelen izin verilen versiyonlar sisteme açık erişimli olarak yüklenmiştir. (Sistemde toplam 94 adet makale/bildiri kaydı açık erişimli olarak sunulmaktadır.)

7  1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Enstitü Müdürlüklerine teslim edilen/edilecek lisansüstü tezlerin Kurumsal Akadamik Arşiv’e dahil edilerek açık erişime sunulması için tez teslimi sırasında izin formunun imzalatılarak, tezin basılı ve elektronik kopyası ile birlikte bağlı bulundukları Enstitünün teslim alması ve Enstitü Müdürlükleri tarafından imzalı izin formu ile tezin basılı ve elektronik kopyalarının en geç 2 hafta içerisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,

8  1 Ocak 2016 tarihinden önce teslim edilmiş lisansüstü tezler için izin formunun imzalatılabilmesi ve açık erişime sunulabilmesi için Enstitü Müdürlüklerinden tez yazarlarının listesi ve iletişim bilgilerinin temin edilmesi ile işlemler başlatılacaktır.

9  01 Ocak 2016 tarihinden itibaren Üniversitenin resmi raporlarında (örneğin, yıllık faaliyet raporları) ve öğretim elemanlarının performanslarını ölçmek ve değerlendirmek (atama, yükseltme, araştırma destek başvuruları ) amacıyla kullanılan yayın listelerinde ve özgeçmişlerinde sadece Işık Üniversitesi Kurumsal Arşivinde olan yayınlar dikkate alınır.

10  Yayın ödülü ve yükselme başvurularının yapılabilmesi için yayınların, yazar tarafından yayıncının izin verdiği edisyonunun Kurumsal Açık Arşiv’e eklenerek açık erişime sunulması zorunlu hale getirilmiştir. (26.01.2016 tarihli ÜYK’da onaylanmıştır.)

11  Kurumsal arşiv sistemine girilen dokümanların DOI numarası benzeri tekil erişim adresiyle uluslararası düzeyde temsil edilmesini sağlayan Handle (Kulp) sistemine 10 yıllık üyelik gerçekleştirilerek sisteme tanımlanmıştır.

12  Görünürlüğü artırmak için Kurumsal Akademik Açık Arşivimiz ve politikamız ülke içinde TÜBİTAK-ULAKBİM ve yurtdışında OpenAIRE, DOAR, ROAR, BASE gibi açık erişim kuruluşlarına kayıt olunarak görünürlüğümüz arttırılmıştır. Bu kuruluşlar açık erişim sistemimizi harmanlayarak uluslar arası araştırmacılara arşivimize erişim olanağını sağlamaktadırlar. Böylelikle yayınlarımızın ve yazarlarımızın tanınırlığı, görünürlüğü arttırılmıştır.

13  TEŞEKKÜRLER


"Hakan Kapucu  Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu oluşturulmuştur.  Danışma Kurulu, Işık Üniversitesi Açık Erişim Politikasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları