Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6661 SAYILI KANUN İLE GELEN DESTEK ÖDEMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6661 SAYILI KANUN İLE GELEN DESTEK ÖDEMESİ"— Sunum transkripti:

1 6661 SAYILI KANUN İLE GELEN DESTEK ÖDEMESİ
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

2 6661 Sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin Gerekçesi Nedir?
Hangi Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanılabilir? Hangi Sigortalılardan Dolayı Desteklerden Yararlanılamaz? Destekten Yararlanma Şartları Nelerdir? Hangi İşlemler Muvazaalı Olabilir? Destek Miktarı Ne Kadar? 2016 Yılında İl Kez Açılan İşyerleri Destekten Yararlanabilir mi? ubat 2016

3 17 nci Maddesinin Genel Gerekçesi Nedir?
Asgari ücretin net 1.300,00 TL, brüt 1.647,00 TL olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler için sayılı kanunun 17. maddesi ile 5510 sayılı kanuna geçici 68. madde eklenmiştir. Gerekçe metni: Madde ile işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır 6661 Sayılı Kanunun 17 nci Maddesinin Genel Gerekçesi Nedir? 3 ubat 2016

4 Hangi Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanılabilir?
5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1/a bendine göre istihdam etmek, (hizmet akdine istinaden) Tüm sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapmak 2015 yılının aynı ayında 85,00 TL ve altında sigorta primine esas kazanç bildirmiş olanların toplam gün sayısını aşmamış olmak (bir kişi aylık brüt 2.550,00 TL), Linyit ve Taşkömürü çıkarılan maden işyerlerinin yer altında çalışanlar için 85 TL iki katı olarak, toplam gün sayısına ilave olarak %50 sini geçememek, Ek-9 olarak bilinen 10 günden fazla çalışma olan ev hizmetleri . Hangi Sigortalılardan Dolayı Destekten Yararlanılabilir? ubat 2016

5 Hangi Sigortalılardan Dolayı Desteklerden Yararlanılamaz?
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanı olanlar (bu sigortalılar için) Stajyer çalışanı olanlar (bu sigortalılar için) 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1/b bendine göre sigortalı olanlar (işverenin kendisi için) 1 sayılı cetvelde yer alan Kamu işyerlerinde çalışan 4/a lılar Kamu ihalelerinde haftalık çalışma saatinin tamamını idare için kullanan özel işyerleri (hakedişinden ilgili idare mahsup edecek) 2016 Ocak/Aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında asıl veya ek aylık prim hizmet belgesi veren işyerleri Muvazaalı devir, aktarma işlemi yapanlar ile 2016 yılında eksik prime esas kazanç bildirdiği tespit edilenler . Hangi Sigortalılardan Dolayı Desteklerden Yararlanılamaz? ubat 2016

6 İPTAL NİTELİKTEKİ BELGE VERENLER
İptal nitelikteki ek belgeler hangi tarihte verilmiş olursa olsun işleme alınır ise destekten yararlanılmış ise bu destek iptal edilecektir. Örnek; 2016 şubat ayında kanun kapsamına alınan ve ilk ayında 120 gün tüm sigorta kollarına tabi bildirim yapılan ancak, 2016 aralık ayında şubat ayı için 20 gün iptal bildirge verildiği takdirde kurumca işleme alınması halinde 20 gün için mahsup edilen destek miktarı yersiz yararlanıldığından mahsup edilecektir.. Yani 20X3,33 TL= 66,60 TL mahsup edilecektir. Örnek; 2016 Yılı Ocak ayında kanun kapsamına alınan ve haziran ayında toplam 300 gün bildirilen işyerinden bu aydaki 150 günlük bildirimin sahte olduğuna dair tarihli Sosyal Güvenlik Denetmen raporu bulunmaktadır. Bu durumda sadece ilgili ayda ki 150 gün için sağlanan destek değil 2016 Yılı içerisinde yararlandığı destek miktarının tamamı gecikme faizi ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. ubat 2016

7 Destekten Yararlanma Şartları Nelerdir?
2016 Yılında ilgili aylara ait aylık prim hizmet belgesini zamanında vermiş olması, 2015 yılına ait ek belgelerin en geç tarihine kadar işleme alınmış olması 2016 yılında ilk kez açılan işyerlerinin yasal süresi içerisinde primlerini ödemiş olması, Denetimlerde işyerlerinde kayıt dışı çalışan tespitinin olmaması, Denetimlerde sahte sigortalılık tespitinin olmaması, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı, gecikme cezası borçlarının olmaması, Hallerinde İşverenler destek ödemesinden yararlanabilecektir. Borç istisnası; 6183 say. Kanunun 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler 6552 Sayılı kanunla yapılan taksitlendirmesi olanlar ile ve öncesinde borcu olanlar asgari ücret desteğinden faydalanabileceklerdir. ubat 2016

8 Hangi İşlemler Muvazaalı Olabilir?
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, Prime esas kazancın 2016 yılı için eksik bildirildiğinin tespit edilmesi, Hallerinde hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammı geri alınır ve tespit sonrasında bu destekten faydalandırılmazlar Örnek; 2016 Yılı Mart ayında bildirilen bir işçinin primlerinin eksik olduğu Ağustosta tespit edilirse, tüm yıl boyunca asgari ücret desteği kapatılır ve Ocak-Temmuz dönemi için yapılan destek gecikme zammı ve gecikme faizi ile tahsil edilir. ubat 2016

9 DESTEK MİKTARI Diğer teşvikler nedeniyle işverenin ödeyeceği tutar bu destek miktarından daha az ise sadece ilgili tutar bu kapsamda Hazinece ödenecektir. 2016 Ocak-Aralık döneminde 12 ay için; günlük 3,33 TL şeklindedir. Örnek; 2015 te faaliyeti olan bir işyerinde Ocak ayında bildirilen toplam gün sayısı 300 dür. Bu işletmede çalışanların tamamının günlük ücreti 85 TL nin altındadır ocak ayında aynı işyerinden 11 işçi 330 gün bildirim yapılmıştır. Bu işyeri için verilecek destek miktarı 300X3,33 TL= 999,00 TL dir. Aynı işveren 2016 Ocak ayında 9 işçi 270 gün bildirim yaparsa; 270X3,33= 899,10 TL destek alabilecektir. ubat 2016

10 2016 Yılında İl Kez Açılan İşyerleri Destekten Yararlanabilir mi?
2016 Yılında ilk kez açılan bir işyerleri muvazaalı bir işlem yoksa 85 TL sınırı olmaksızın bildirdiği toplam gün sayısı kadar destekten faydalanabilecektir. (linyit ve taşkömürü çıkaran maden işyerlerindeki 170 TL sınırı da uygulanmayacaktır.) 2015 Yılı öncesi kanun kapsamına alınmış olmakla birlikte 2015 yılı boyunca hiç aylık prim hizmet belgesi vermemiş işyerleri 2016 yılı içerisinde açılmış gibi işlem yapılacaktır. 2016 yılı içerisinde ilk kez kanun kapsamına alınan veya 2015 yılında hiç bildirimde bulunmayan işyerleri 2016 Yılı içerisinde primlerini süresinde ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde destekten yararlanamayacaktır. Örnek; 2016 Mart ayında açılan işyerinden mart ayında tüm sigorta kollarına tabi 600 gün bildirim yapılırsa; 600X3,33 TL = 1.998,00 TL destek alabilir. Örnek; 2014 Ocak ayında kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılı boyunca hiç bildirim yapılmamış işyerinde 2016 Mayıs ayında yeniden 750 gün tüm sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılırsa 750X3,33= 2.497,50 TL destek alabilir. Örnek ; 2016 Ocak, şubat, mart, nisan aylarının primlerini tarihinde ödeyen işveren, bu süresinde ödemediği üç aylık döneme ait destekten yararlanamazken 2016 Nisan ayını süresinde ödediği için Nisan ayı için yararlanabilecektir. ubat 2016

11 2015 Yılında Aynı Ayda Kuruma Bildirimi Olmayan İşyerleri
2016 yılından önce faal olan işyerlerinde Destek miktarının belirlenmesi için yılında ilgili ayda veya aylarda bildirim bulunmuyor ise aynı ayı takip eden ilk ay göz önünde bulundurulacaktır. Örnek; 2015 yılı Temmuz ayında kanun kapsamına alınmış ve 900 gün tüm sigorta kollarına tabi bildirimi olan ve 150 günü 85 TL nin üzerinde günlük ücret olan işyerinde yılı Ocak-Temmuz dönemlerinde destekten yararlanılacak gün sayısı olarak Yılı temmuz ayı dikkate alınacaktır. =750 olarak gün sayısı 750X3,33=2.497,50 TL destek miktarı olacaktır. 2015 Yılından önce kanun kapsamına alınmış ancak 2015 içerisinde bildirimin kısmen olmadığı aylarda takip eden ay olmadığı takdirde ilgili aylar için 2016 yılında açılmış işyeri gibi işlem yapılacaktır. Örnek; 2015 Yılı ilk üç ayında bildirimi var olan ancak 2016 Ocak ayına kadar başka bildirimi olmayan işyeri için 2015/Nisan-Aralık dönemi için ilk kez 2016 da açılmış işyeri olarak işlem yapılacaktır. ubat 2016

12 Alt İşverenlerin Durumu
Asıl işveren ile alt işveren ilişkisi olan işyerleri için gün hesaplaması ayrı ayrı yapılacaktır. 2016 yılında açılan işyerleri için müteselsilen sorumluluk olduğu için alt işverenin borçlu olması, kayıtdışı, eksik prim veya sahte sigortalı tespiti halinde alt işveren ile asıl işveren de destekten yararlanamaz. 2016 yılında açılan işyerleri için asıl işveren borçlu iken alt işverenin borcu yok ise destekten yararlanabilir. Birden çok alt işverenin olduğu durumlarda diğer alt işverenlerin borcu etki etmemektedir. Asıl işveren ile alt işveren aralarında muvazaalı işlem ile işçi kaydırırlar ise her ikisi de asgari ücret desteğinden faydalanamayacak.Faydalandıkları var ise Gecikmesi ile birlikte tahsil edilecek. ubat 2016

13 Asıl İşveren- Alt İşveren Örnek Hesaplama
Örnek; Asıl İşverenin 2015 Yılı Mart ayında 85 TL nin altında tüm sigorta kollarına tabi 120 gün, SGDP olarak 30 gün, toplamda 150 gün bildirimi vardır. Aynı ayda Alt işverenin ise 90 gün tüm sigorta kollarına tabi toplam bildirimi vardır. 2016 Yılı Mart ayında asıl işverenin tüm sigorta kollarına tabi toplam 150 gün bildirimi, alt işverenin ise toplam 120 gün bildirimi vardır. Bu durumda; Asıl İşveren SGDP düşülerek bulunan 120 gün üzerinden, Alt İşveren ise aynı aydaki gün sayısını geçemeyeceğinden 90 gün üzerinden Destek Unsurundan faydalanacaktır.

14 Ek-9 Kapsamında Ev Hizmetlerinde 10 gün ve üzeri çalıştıranların Hesaplaması
Ek-9 Tescili bir kez yapılmakta ve aylık prim hizmet belgesi düzenlenmemektedir. İlk kez tarihinde uygulanmaya başlanılmıştır. 2015 Ocak,Şubat ve Mart aylarında işveren dosyası var ise destek unsuru bu dosyadan yapılan bildirim gün sayısına göre, yok ise ilk kez tescil edildiği ay dikkate alınarak hesap edilecektir. 2015 yılında yapılan bildirimlerde 85 TL sınırı bu işverenler içinde uygulanacaktır. Örnek; 2014 yılı haziran ayında İşyeri dosyası tescil ettiren ve her ay puantaj cetveline göre bildiren işveren tarihinde ise ek-9 kapsamında işlem yaptırmış ve her ay 20 gün çalışma olacağını bildirmiştir. Bu durumda; 2016 ilk üç ayında işverenin dosyasındaki bildirim gün sayısı dikkate alınacaktır nın diğer aylarında ise 20 gün olarak hesaplama yapılacaktır. ubat 2016

15 ORTAK HÜKÜMLER Toplu sözleşme, mahkeme kararı, denetim rapor vb. nedenlerle veya işverenin kendisi tarafından verilen ek veya asıl nitelikteki süresinde verilemeyen belgelerde yer alan ücret ve günlerin hesaba alınabilmesi için yılındakilerde en geç tarihine, 2016 yılındakilerde ise en geç tarihine kadar kurumca işleminin yapılmış olması gerekmektedir.. Devir, İntikal durumlarında yeni bir işyeri dosyası açılmayacağından devir bildirgesi ile eski dosyada bulunan bildirgeler üzerinden hesaplama yapılacaktır. Adres değişikliğinde ise ünite veya il değişikliği var ise yeni dosya tescil edileceğinden adres değişikliği seçeneği işaretlenerek eski dosyadaki bildirimler üzerinden hesaplama yapılabilecektir. Asgari ücret desteği takip eden ay veya aylardan mahsup edilecektir. tarihine kadar mahsup edilecek prim oluşmazsa varsa idari para cezasından yoksa kendisine iade işlemi yapılacaktır. ubat 2016

16 ÖRNEKLER 2014 Mayıs ayında kanun kapsamına alınmış işyerinden 2015 Ocak ayında tüm sigorta kollarına tabi bildirim yapılan toplam gün sayısı 3000 dür. Tamamı 85 TLnin altında günlük ücrettir. 2016 yılı Ocak ayında aynı işyerinden bildirim yapılan gün sayısı 3000 dür. Ancak 2016 Ocak ayında bildirim yapılan 150 gün Sosyal Güvenlik Destek Primidir. Bu işyerine yapılacak destek miktarı; =2580 gün X 3,33= ,50 TL şeklindedir. ubat 2016

17 ÖRNEKLER 2010 yılında kanun kapsamına alınmış işyerinde 2015 yılı Haziran ayında 50 işçi çalışmaktadır. Bunlardan 2 si 10 ar gün istirahatlidir. Bir işçide puantaj kaydı nedeniyle 6 gün eksik bildirilmiştir. Şirket Müdürünün ve İnsan Kaynakları Müdürünün maaşı günlük 85 TL nin üzerinde olup 30 ar gün bildirilmiştir Yılı Haziran ayında aynı işyerinde 50 işçi çalışmaktadır. Bunlardan 3 işçi 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Destek Primine tabidir. Bu işyeri için hesaplanacak destek miktarı aşağıdaki şekildedir. İstirahatli 2 işçi nedeniyle 2X10= 20 Gün Puantaj kaydının eksikliği nedeniyle 6 Gün 85 TL nin üzerinde alınan ücret nedeniyle 30X2=60 Gün Toplamda =86 gün toplam gün eksik olacaktır. 2015 Yılı aynı ay ;50 işçi X 30 gün = =1414 gün şeklinde olacaktır. 2016 Haziran ayında SGDP ödenen 90 gün düşüldüğünde 1410 gün X 3,33 TL=4695,30 TL Destekten faydalanacaktır. SGDP bildirilen gün sayısı 90 değil de 60 olsaydı bu kez 1414 gün üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. ubat 2016

18 ÖRNEKLER 2016 Yılı Nisan ayında ilk defa açılan bir işyerinde 20 işçi çalışmaya başlamıştır. Bu işçiler için 600 gün bildirim yapılmıştır. Ancak 60 gün Sosyal Güvenlik Destek primi olarak bildirilmiştir. Şirket Müdürünün ücreti de 85 TL üzerinde olup tüm sigorta kollarına tabi olarak 30 gün bildirilmektedir. Hesaplama =540 gün olarak yapılması gerekmektedir. Sadece SGDP olan günler düşülecektir Yılı için 85 TL ücret sınırı bulunmamaktadır. 540X3,33= 1.798,20 TL Destek miktarı alacaktır. ubat 2016

19 ÖRNEKLER Linyit çıkarılan bir maden ocağında 2015 yılı Mart ayında kuruma tüm sigorta kollarına tabi 3000 gün bildirilmiştir. Bunlardan 12 mühendisin günlük ücreti 170 TL nin üzerinde olup bu 12 kişi ayda 15 er gün bildirilmiştir. Bu durumda bu işyerinden 2016 Yılı Mart ayı için alınacak destek miktarı aşağıdaki şekildedir. 12X15= 180 gün yüksek ücret nedeniyle destek alamaz, =2820 günün de ilave olarak %50 fazlası için destek verilmektedir, 2820/2= =4230X3,33 TL=14,085,90 TL destek alınacaktır. ubat 2016

20 İHALE MAKAMLARINCA DESTEKTEN YARARLANAN İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR sayılı kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b),(c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dökümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir. ubat 2016

21 ASGAR ÜCRET DESTEGİNDEN YARARLANMAMASI GEREKTİĞİ TESPİT EDİLEN İŞVERENLERİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİK VE İNDİRİMLERDEN YARARLANMA DURUMLARI Asgari ücret desteğinden yararlanmaması gerektiği tespit edilen işverenlerin tespitin yapıldığı işyerinden 2016/Ocak ila Aralık ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakta olup,bu aylarda yararlanılmış olması halinde yararlanılan tutarlar gecime cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.Bu durumda ilgili aya ilişkin işverence ödenmesi gereken primler yasal süresinde eksik ödenmiş olacağından asgari ücret desteğinin geri alınacağı ilgili aylarda yasal süresinde ödeme şartına bağlı olan sigorta primi teşvik,destek ve indirimlerden de yararlanılmasına imkan bulunmaması nedeniyle,ilgili aylarda yararlanılan sigorta primi teşvik,destek ve indirim tutarları işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır. ubat 2016

22 TEŞEKKÜRLER ubat 2016


"6661 SAYILI KANUN İLE GELEN DESTEK ÖDEMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları