Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016."— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016

2 SUNUMUN AMACI? Katılımcıları Mevlana Değişim Programı (MDP) hakkında bilgilendirmek, MDP’nin verimliliği adına bilgi alış verişinde bulunmak.

3 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI? Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

4 ÜLKEMİZDEKİ ÜÇ DEĞİŞİM PROGRAMI: MEVLANA - 2011 FARABİ - 2008 ERASMUS - 1987

5 HANGİ ÜLKELERE GİDEBİLİRİM? Mevlana Değişim Programı ERASMUS (AB) ülkeleri hariç bütün ülkeleri kapsar. Kendi vatandaşı olduğu ülkeye Mevlana kapsamında gidemez, örnek yabancı uyruklu Azeri öğrenci Mevlana kapsamında Azerbaycan’a gidemez.

6 DEĞİŞİM SÜRESİ NE KADAR? Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler sadece bir dönem programdan yararlanıp ve hibe desteği alabilirler. Öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay değişimden faydalanabilirler.

7 KİMLER BAŞVURABİLİR? Yükseköğretim kurumlarının örgu ̈ n eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri. MDP Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dış ̧ ı yu ̈ kseko ̈ ğretim kurumlarında go ̈ rev yapan tu ̈ m o ̈ ğretim elemanları.

8 KİMLER BAŞVURAMAZ? Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. Son sınıf öğrencileri de başvuramaz. Tıp’ta internlük döneminde değişim yapılamaz.

9 BAŞVURU ŞARTLARI? Öğrencinin, örgu ̈ n eğitim verilen yu ̈ kseko ̈ ğretim programlarında kayıtlı o ̈ n lisans, lisans, yu ̈ ksek lisans veya doktora o ̈ ğrencisi olması, Ön lisans ve lisans o ̈ ğrencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en 2,5 olması,

10 Yu ̈ ksek lisans ve doktora o ̈ ğrencilerinin genel akademik not ortalamasının do ̈ rt u ̈ zerinden en az 3,0 olması. Üniversitemizde yapılacak olan dil sınavına girmek veya eşdeğer kabul edilen dil belgesi sunmak.

11 Ö ĞRENCILERIN S EÇILMESI Mevlana Puanı = AGNO*%50 + DİL PUANI*%50

12 Ö ĞRETIM E LEMANLARı Öğretim elemanları değişim kapsamında gittikleri süre içerisinde haftalık en az 8 saat ders veya ders saati yerine geçebilecek panel, sunum, seminer gibi faaliyetler vermek zorundadır.

13 B AŞVURU T ARIHLERI Senede 1 kez 13 / 31 https://mevlana.yok.gov.tr/ Değişim İlanlarının Duyurulması8 Şubat –Şubat 2016 Değişim İçin Başvuruların Alınması 23 Şubat – 27 Şubat 2016 Başvuruların Değerlendirilmesi1 Mart-9 Mart 2016 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi18 Mart 2016 Değerlendirme Sonuçlarının DuyurulmasıHenüz belli değil

14 G ITTIĞIM K URUMA Ü CRET Ö DER MIYIM ? Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ödediği harçları ödemeye devam eder. Gittiği kuruma herhangi bir ücret ödemez.

15 D ÖNEM K AYBıNA U ĞRAR MıYıM ? Öğrenci değişim programından faydalandığında dönem kaybına uğramaz. Orada aldığı derslerin karşılığı gitmeden önce belirlenir ve döndüğünde sayılır. Başarısız olduğu dersleri döndüğünde kayıtlı olduğu kurumda tekrar alır.

16 A LDıĞıM D IĞER B URSLAR N E O LACAK ? Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencinin diğer burslarında herhangi bir kesinti olmaz. MDP öğrencisi her ay gittiği ülkeye göre belirlenen bursun %80’ini alır. Kalan %20’unu ise geçtiği kredi oranında döndüğünde toplu olarak alır.

17 B URS M IKTARLARıNA B AZı Ü LKELERDEN Ö RNEKLER ÜLKELERHİBE/AY (TL)ÜLKELERHİBE/AY (TL) FİLİPİNLER 750 AZERBAYCAN 750 BEYAZ RUSYA 850 KIRGIZİSTAN 750 UKRAYNA 750 ENDONEZYA 850 RUSYA FEDERASYONU 750 MOLDOVA 750 KAZAKİSTAN 750 MALEZYA 950 GÜRCİSTAN 750 BANGLADEŞ 750 ABD 950 PAKİSTAN 950

18 G ELEN Ö ĞRETIM E LEMANLARıNA S AĞLANAN D ESTEKLER ? ÜLKELERULAŞIM GİDERLERİ (TL) ABD, AVUSTRALYA, KANADA, JAPONYA, YENİ ZELANDA 4000 TL DİĞER ÜLKELER2250 TL

19 G ELEN Ö ĞRETIM E LEMANLARıNA S AĞLANAN D ESTEKLER ? UNVANAYLIK TUTAR (TL) Prof.1500 TL Doç. Dr.1400 TL Yard. Doç. Dr.1350 TL Diğer1200 TL

20 A NLAŞMAMıZ OLAN K URUMLAR 20 / 31 SayıÜniversiteÜlke 1 University of Northern PhilipinesFİLİPİNLER 2 Vitebsk Devlet Teknoloji ÜniversitesiBEYAZ RUSYA 3 Glukhiv National Pedogogical UniversityUKRAYNA 4 Ogarev Mordovia State UniversityRUSYA FEDERASYONU 5 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer ÜniversitesiKAZAKİSTAN 6 INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITYGÜRCİSTAN 7 IVANE JAVAKHİSHVİLİ TBİLİSİ STATE ÜNİVERSİTESİGÜRCİSTAN 8 AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİAZERBAYCAN 9 Mahmud Kaşgari-Barskani Doğu ÜniversitesiKIRGIZİSTAN 10 Gürcistan Teknik ÜniversitesiGÜRCİSTAN 11 Syiah Kuala UniversityENDONEZYA 12 İ. Arabaev Kırgız Devlet ÜniversitesiKIRGIZİSTAN

21 A NLAŞMAMıZ OLAN K URUMLAR 13 OSH STATE ÜNİVERSİTESİKIRGIZİSTAN 14 Kinki UniversityJAPONYA 15 Islamic University Of GazaFİLİSTİN 16 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and TechnologyPAKİSTAN 17 Azerbaijan State Oil AcademyAZERBAYCAN 18 QAFQAZ UNIVERSITYAZERBAYCAN 19 Academy of Public Administration under the President of the Republic of MoldovaMOLDOVA 20 Universiti Malaysia PerlisMALEZYA 21 Daffodil International UniversityBANGLADEŞ 22 Universiti Malaysia PahangMALEZYA 23 Ahmet Yesevi ÜniversitesiKAZAKİSTAN 24 Universiti Teknologi MalaysiaMALEZYA

22 25 Magnitogorsk Devlet ÜniversitesiRUSYA FEDERASYONU 26 International Islamic UniversityMALEZYA 27 Bakü Devlet ÜniversitesiAZERBAYCAN 28 Azerbaycan Devlet İktisat ÜniversitesiAZERBAYCAN 29 Southern Illinois University EdwardsvilleABD 30 Süleyman Demirel ÜniversitesiKAZAKİSTAN 31 University of the PunjabPAKİSTAN 32 Azerbaycan Teknik ÜniversitesiAZERBAYCAN 33 Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiBOSNA HERSEK 34 Uluslararası Karadeniz ÜniversitesiGÜRCİSTAN 35 Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiKIRGIZİSTAN

23 N ASıL D ESTEK O LABILIRSINIZ ? Anlaşma yapılmasını istediğiniz üniversiteleri bize bildirebilirsiniz. İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa süreci hızlandırabilirsiniz. Biriminize kabul edebileceğiniz değişim elemanı sayısını bildirebilirsiniz. Mevlana Değişim Programını duyurabilirsiniz. Fikirlerinizle destek olabilirsiniz.

24 R ESMI G AZETE K ARARı

25 Y EMEN C UMHURIYETI İ LE İ LGILI KARAR

26 G IDEN Ö ĞRETIM E LEMANı ILE ILGILI KARAR

27 İlginiz İçin Teşekkürler. mevlana@karabuk.edu.tr www.karabuk.edu.tr http://www.yok.gov.tr/web/mevlana


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları