Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIM PROJE TEKLİFİ NASIL HAZIRLACAK?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIM PROJE TEKLİFİ NASIL HAZIRLACAK?"— Sunum transkripti:

1 YATIRIM PROJE TEKLİFİ NASIL HAZIRLACAK?

2 Proje – Yatırım Kavramı
Proje: Bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek, birbiri ile doğrudan ilişkili faaliyetler kümesidir.   Bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır. Yatırım :Belirli bir zaman süreci içinde mal veya hizmetlerin üretimini arttırmak için bazı olanaklar yaratma, genişletme ve geliştirmeye yönelik öneri veya karşılığında bir mal veya hizmet üretmek için yapılacak harcamaların tümü.

3 Proje Türleri a. Yeni Yatırım Projesi: Tamamıyla yeni bir tesis kurmak amacıyla gerçekleştirilen projedir. b.Yenileme Yatırım Projeleri: Mevcut ve işleyen sisteme ilişkin üretim araçları yıpranmışsa ve yeni teknoloji ile değiştirilmesine ihtiyaç duyuluyorsa yenileme yatırım projesine ihtiyaç vardır. c.Tamamlama-Genişletme (Tevsi) Yatırım Projeleri: Mevcut bir tesisin üretim kapasitesini arttırmak için yürütülen yatırım projeleridir. d.Modernleştirme ya da Modernizasyon Yatırım Projeleri: Mevcut tesise,araç -gereç ve makinelerde yıpranma olmamasına karşın uygulanan teknolojinin eski olması dolayısıyla yapılan modernleştirme çalışmalarını kapsayan yatırım projeleridir.

4 Neden Yatırım Projesi ? • Net hedefler tanımlar
• Planlama , kontrol ve koordinasyon süreçlerini güçlendirir • Daha çok işin, daha az zaman ve kaynakla yapılmasını sağlar • Organizasyonu daha etkin ve verimli yapar • Problemlerin çözümü için yöntemler sağlar • Kaliteyi geliştirir • Kurumsal kararlar vermek için çalışanlara olanak sağlar • Çözümler üretir, iş geliştirir Karmaşık, uzunca bir zaman dilimine yayılan, birçok aşaması olan ve büyük harcamaları gerektiren işlerde kaynakların etkin kullanılması sağlanır Yarınki tüketim için bugünkü tüketimi sınırlama sağlar Üst yönetimi karar verme sürecinde destekler

5 Yatırım Programını KİM Hazırlar?
İl Müdürlükleri tarafından yılı yatırım genelgesi ve yılı yatırım programı hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanır.

6 Dayanağı 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi AFAD Yatırım Projeleri Hazırlama,Uygulama ve İzleme Usul ve Esasları

7 Nasıl Yapılır ? İlk önce ihtiyaç araştırması , ihtiyaç duyulan
mal ve hizmetler belirlenebilir

8

9 Hazırlanacak formlar DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ EKLERİ

10 ÖRNEK PROJE TEKLİF FORMU
1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ  Adı:  Yeri:  Sektörü:  Projenin Türü:  Projeyi Yürütecek Kurum/Kuruluş:  Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi (adı, görevi, telefonu, e-posta adresi):  Proje Fikrini Öneren Kurum/Kuruluş (adı, adresi, telefonu ve faksı): 2. PROJENİN GEREKÇESİ, AMACI VE HEDEFLERİ  Projenin Gerekçesi (neden ihtiyaç duyulduğu):  Projenin Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar:  Projenin Genel Amacı:  Projenin Hedefleri:  Projenin İstihdama Katkısı:

11 3. PROJE FİKRİNİN KAYNAĞI ve DAYANAKLARI
 Projenin İlişkili Olduğu ve/veya Dayandığı Plan, Program, İdare Stratejik Planı, Performans Programı, Proje ve Etütler:  Proje Fikrinin Geliştirilmesinde Uygulanan Yöntem: (ihtiyaç analizi, sorun analizi, olanak etüdü-fırsat analizi, diğer)  Proje İle İlgili Valilik Görüşü 4. PROJE İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER  Beklenen Sonuçları/Çıktıları:  Projenin Bileşenleri (Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Proje Uygulanırken Kullanılacak Yöntem/Yöntemler):  Girdi İhtiyacı (insan gücü, organizasyon, teknik yardım vb.)  Proje Maliyeti (iç ve dış para olarak):  Yatırım Sonrası Gelir ve Giderler:  Öngörülen Finansman Kaynakları (AB hibesi, kurum bütçesi, genel bütçe vb.):  Projenin Uygulama Planı (başlama-bitiş tarihleri vb.):  Projenin Dayandığı Varsayımlar ve Karşılaşabileceği Riskler:  Projenin Yapılabilirliği ve Sürdürülebilirliği: EK : Keşif Özeti

12

13 Hazırlanan Program Nereye Gider?
06.01 Mamul mal alımlarındaki makine ve techizat alımları 06.07 Gayrimenkul Büyük onarım giderleri Hizmet binası yapımları YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANILIĞINA

14 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Arama kurtarma araç alımı Araçların büyük bakım onarımları Arama kurtarma mal ve malzeme alımları MÜDAHALE DAİRE BAŞKANILIĞINA

15 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Risk belirleme, azaltma ve önleme projeleri PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRE BAŞKANILIĞINA

16 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Depremle ilgili projeler DEPREM DAİRE BAŞKANILIĞINA

17 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Afet konutları,alt yapıları, afet önleyici projeler ve bunların etüd proje teklifleri İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANILIĞINA

18 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Sivil Savunmaya ilişkin ikaz ve alarm, KBRN(kimyasal,biyolojik,radyolojik, nükleer) ve benzerleri ile ilgili projeler SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANILIĞINA

19 Hazırlanan Program Nereye Gider?
Bilgi sistemleri ve Haberleşmeye ilişkin projeler BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRE BAŞKANILIĞINA

20

21

22

23 HARCAMA SONRASI


"YATIRIM PROJE TEKLİFİ NASIL HAZIRLACAK?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları