Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENT LER VE BİLEŞİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENT LER VE BİLEŞİKLER"— Sunum transkripti:

1 ELEMENT LER VE BİLEŞİKLER

2 Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır.

3 Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.

4 Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır
Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler.

5 Element çeşitleri ikiye ayrılır.
1. Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır. Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

6 2. Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.

7 ÇİNKO DEMİR

8 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ: Günümüzde bilinen 118 element vardır
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ: Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuvarlarda elde edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken; • Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. • Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).

9 Elementlerin sembolleri belirlenirken, elementlerin Latince isimlerinin ilk veya ilk iki (üç) harfi kullanılmıştır.

10 12- Cıva (Hg) 13- Bakır (Cu) 14- Fosfor (P) 15- Kükürt (S) 16- Klor (Cl) 17- Demir (Fe) 18- Potasyum (K) 19- Kalsiyum (Ca) 20- Gümüş (Ag) 21- Altın (Au) 22- Nikel (Ni) 23- İyot (I) 1- Hidrojen (H) 2- Helyum (He) 3- Lityum (Li) 4- Berilyum (Be) 5- Bor (B) 6- Karbon (C) 7- Oksijen (O) 8- Flor (F) 9- Sodyum (Na) 10- Magnezyum (Mg) 11- Alüminyum (Al)

11 Canlı Vücudunu Oluşturan Element Çeşitleri ve Bunların Oranları : • Oksijen → % 65 • Karbon → % 18 • Hidrojen → % 10 • Azot → % 3 • Kalsiyum → % 2 • Fosfor → % 1,1 • Potasyum → % 0,35 • Kükürt → % 0,25 • Sodyum → % 0,15

12 Yeryüzünde Bulunan Elementlerin Oranları : • Oksijen → % 46,6 • Silisyum → % 27,7 • Alüminyum → % 8,1 • Demir → % 5,0


"ELEMENT LER VE BİLEŞİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları