Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK. DİĞER TANISAL TESTLER 1)Holter monitörizasyon -Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK. DİĞER TANISAL TESTLER 1)Holter monitörizasyon -Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir."— Sunum transkripti:

1 KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

2 DİĞER TANISAL TESTLER 1)Holter monitörizasyon -Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. -Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas tanının konması için bilgi sağlar.

3 DİĞER TANISAL TESTLER -Artiminin sebep olacağı olayların (senkop, nefes darlığı) teşhisini kapsar. -MI geçirmiş hastalarda taburcu olmadan önce sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. -Hastalar 24 saat boyunca banyo hariç normal aktivitelerine devam ederler.

4 DİĞER TANISAL TESTLER -Aritmi tespit edilen hastalar anti aritmik ilaçlar ile tedavi edilir. Ablazyon yöntemine (aritmiye neden olan sahanın kateterizasyonu) veya pacing yöntemine (hız denetimi) yönlendirilebilir. -Ritim ilaçlarla kontrol edilemezse ICD (implante kardiyak defibrilatör) kullanılabilir.

5 DİĞER TANISAL TESTLER Bir damar yoluyla kalbe bağlanan ve bir ya da iki teli olan ICD doktor tarafından göğse yerleştirilir. Anormal ritmi kontrol eder. ICD anormal ritim hissederse bunu düzeltmek için elektriksel akım veya şok gönderir.

6 DİĞER TANISAL TESTLER 2) Ekokardiyografi -Nabızların ultrason yansımalarını kullanarak kalp fonksiyonunu ölçen zararsız bir yöntemdir ve kalp atımının tam zamanını verir. -Dopler ekokardiyografi, kan akım yönü hakkında bilgi verir.

7 DİĞER TANISAL TESTLER -Ekokardiyogramda; Ventrikül kavitenin boyutu, İntraatrial ve intraventriküler septumun bütünlük ve zayıflığı, Kapakların fonksiyonu, Ventrikül duvarın segmentlerinin hareketi

8 DİĞER TANISAL TESTLER -Özellikle sol ventrikül fonksiyon değerlendirmesinde ekokardiyografi kullanılır. -Sol ventrikülün; Volüm miktarı Stroke volüm Ejeksiyon fraksiyonu Kalp kası analizi Kapak hareketlerinin analizi

9 DİĞER TANISAL TESTLER -İki boyutlu ekokardiyografi, egzersiz sırasında-sonrasında ve farklı zamanlarda iskemiye bağlı duvar hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılırken -Stress ekokardiyografi, özellikle dispne, yorgunluk ve göğüs ağrısı gibi atipik sendromların değerlendirmesinde kullanılır.

10 DİĞER TANISAL TESTLER 3) Karşıt Ekokardiyografi -Damar içi zıt ajan enjeksiyonu ile myokardiyal perfüzyon ve ventriküler bölümlerin değerlendirilmesinde, intrakardiyak ve intrapulmoner şantları, endokardiyal duvar hareketinin ve ventriküler duvarın kalınlığının görünümünün sağlanmasında ve ejeksiyon fraksiyonunun hesaplanmasında kullanılır.

11 DİĞER TANISAL TESTLER -Koroner anjiyografi sonrasında tıkalı arterlerin yeniden çalışması kollateral dolaşımın varlığına bağlıdır. -Kollateral dolaşımın varlığının veya yokluğunun tespitinde karşıt ekokardiyografi kullanılabilir.

12 DİĞER TANISAL TESTLER 4) Pozitif Elektron Yayan Tomografi (PET) -Metabolik fonksiyonun (glikoz, yağ, asit metabolizması) ölçümünü ve kalbin kan akımının görüntülenmesini sağlar. -Doku değişimine ve revaskülarizasyona aday hastalarda kullanılan PET, çalışan myokardı aktif bir egzersiz testi gerektirmeden de tespit eder.

13 DİĞER TANISAL TESTLER 5) Bilgisayarlı Tomografi (CT) -Zararsız olan bu yöntem kardiyovasküler sistemde yer alan kitleleri, aortik anevrizmaları ve perikardiyal kalınlaşmaları tespit etmede kullanılır.

14 DİĞER TANISAL TESTLER 6) Tek Foton Yayan Bilgisayarlı Tomografi (SPECT) -Myokardiyal perfüzyon ve kontraktibilite defektlerini tespit etmek için kullanılan zararsız bir yöntemdir. -Hem sağ hem de sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun, bölgesel fonksiyonun ve ventriküler volümlerin tespit edilmesinde kullanılır.

15 DİĞER TANISAL TESTLER 7) Elektron Yayan Bilgisayarlı Tomografi (EBCT) -Koroner kireçlenmeyi tespit ederek koroner aterosklerozisi belirlemek için kullanılır.

16 DİĞER TANISAL TESTLER 8) Multigated Acquisition Imaging (MUGA) -Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu hesaplayan zararsız bir tekniktir.

17 DİĞER TANISAL TESTLER 9) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Morfoloji Kardiyak kan dolaşımı Myokardiyal kasılabilirlik Kardiyak shunt Kapak hastalıkları Kardiyak dolaşımın ölçümü Koroner arter anatomisi

18 DİĞER TANISAL TESTLER 10) Thalium-201 Perfüzyon Görüntüleme -Damar içine enjekte edilen bir maddeyle psikolojik stres, treadmill testi, farmakolojik egzersiz testi sonucu veya spontan oluşan iskemiyi ölçmek için kullanılır. -Akut myokard infarktüsünden sonra ölüm ve myokard infarktüsünün tekrarlama riskini tahmin etmede kullanılır.

19 TEŞEKKÜRLER ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK


"KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK. DİĞER TANISAL TESTLER 1)Holter monitörizasyon -Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları