Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 2 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 2 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 2 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri

3 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
E/Ö psikologları tarafından kullanılan sosyal bilim araştırma yöntemlerinin ana amaçlarından biri araştırmacının belirli bir sorunu tarafsız olarak araştırmak için kişisel duygularından ya da ön yargılarından arınmasını mümkün kılmaktır.

4 Davranışın gözlem ve yorumuna ön yargısız yaklaşma.
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Tarafsızlık Davranışın gözlem ve yorumuna ön yargısız yaklaşma.

5 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR

6 Araştırmada ölçülen unsurlar.
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Değişkenler Araştırmada ölçülen unsurlar. Hipotezler Değişkenler arasında olduğu ileri sürülen ilişkiler hakkındaki ifadeler.

7 Araştırma için daha geniş bir nüfustan temsilî bir grubun
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Teori/Model Davranışı etkileyen faktörlerin sunumuna ilişkin inançların örgütlenmesi. Örneklem Araştırma için daha geniş bir nüfustan temsilî bir grubun seçimi.

8 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Tesadüfi Örnekleme Araştırma katılımcılarının, bir nüfustan her bireyin eşit seçilme olasılığına sahip olacak şekilde seçimi.

9 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Tabakalı Örnekleme Araştırma katılımcılarının bir nüfusun önemli ayırıcı özelliklerini temsil eden kategorilere göre seçimi.

10 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Deney Yöntemi Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesine imkân vermek için araştırma ortamı üzerinde yüksek bir kontrol derecesiyle nitelendirilen araştırma tasarımı.

11 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Bağımsız Değişken Deneysel yöntemde araştırmacı tarafından kullanılan değişken. Bağımlı Değişken Deneysel yöntemde, bağımsız değişken tarafından etkiye tabi tutulan değişken; çıktı değişkeni. Deney Grubu Deneysel araştırmada bağımsız değişkendeki değişime konu olan grup.

12 Bağımlı değişkeni etkileyebilen, bağımsız değişken dışındaki
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ARAŞTIRMA SÜRECİNDEKİ ADIMLAR Kontrol Grubu Bir deneysel araştırmada herhangi bir işleme tabi tutulmayan bir karşılaştırma grubu. Dışsal Değişkenler Bağımlı değişkeni etkileyebilen, bağımsız değişken dışındaki değişkenler.

13 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
YARI DENEYLER Yarı Deney Deneysel tasarımı izler ancak tesadüfi atama ve/ya da bağımsız değişkenin kullanımından yoksundur.

14 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
KORELASYON YÖNTEMİ Korelasyon Yöntemi Değişkenler arasındaki ilişkileri, doğal olarak oldukları şekilde inceleyen araştırma tasarımı.

15 Çoklu Regresyon Tasarımı
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri KARMAŞIK KORELASYON TASARIMLARI Çoklu Regresyon Tasarımı Belirli bir çıktı değişkeni ile çoklu tahmin ediciler arasındaki ilişkileri inceler.

16 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
KARMAŞIK KORELASYON TASARIMLARI

17 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
META-ANALİZ Meta-analiz Farklı araştırmaların sonuçlarının birleştirilmesine ve özetlenmesine imkân veren bir teknik.

18 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
META-ANALİZ Etki Büyüklüğü Bir araştırmada bulunan bir ilişkinin ya da etkinin büyüklüğünün bir tahmini.

19 Davranışın bir defalık değerlemesini kapsayan bir
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Örnek Olay Davranışın bir defalık değerlemesini kapsayan bir araştırma.

20 Bir araştırma değişkenini ölçülebilecek şekilde açıkça
Değişkenlerin Ölçülmesi İşlevsel Hâle Getirme Bir araştırma değişkenini ölçülebilecek şekilde açıkça tanımlama.

21 Değişkenlerin Ölçülmesi
GÖZLEM TEKNİKLERİ Doğrudan Gözlem Gözlemcinin varlığının katılımcılar tarafından bilindiği araştırma gözlemi. Gizli Gözlem Gözlemcinin varlığının katılımcılar tarafından bilinmediği araştırma gözlemi.

22 Öz Bildirim Teknikleri
Değişkenlerin Ölçülmesi GÖZLEM TEKNİKLERİ Öz Bildirim Teknikleri Araştırma katılımcılarının kendi davranış ya da tutumlarını raporlamalarına güvenen ölçme yöntemleri. Anketler Katılımcılardan kendi tutumlarını, inançlarını ve/ya da davranışlarını raporlamalarının istendiği, yaygın bir öz bildirim ölçüsü.

23 Değişkenleri Ölçmede Ana Sorunlar: Güvenilirlik ve Geçerlilik
Bir ölçmenin zaman boyunca tutarlılığı ya da istikrarı. Geçerlilik Bir ölçümden çıkarılan sonuçların doğruluğu.

24 Araştırma Sonuçlarını Yorumlama ve Kullanma
İçsel Geçerlilik Dışsal ya da karıştırıcı değişkenleri ortadan kaldırma derecesi. Dışsal Geçerlilik Bir ortamda elde edilen araştırma sonuçlarının başka ortamda uygulanıp uygulanmayacağı.

25 E/Ö Psikolojisinde Araştırma ve Uygulamada Ahlaki Sorunlar
Bilgilenmiş Rıza Bir araştırma katılımcısı deneyin yapısı ve katılmama hakkına sahip olduğu konusunda tam olarak bilgilendirilir.

26


"BÖLÜM 2 Endüstri/Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları