Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ
Dr. Kemal Tahaoğlu

2 Temel Prensipler Kür sağlayamayacağınız akciğer tüberkülozunu teşhis etmemek daha iyidir. Doğru Tanı -Bakteriyolojik Doğru Tedavi Doğru Takip -Tedavinin gözetimi -Bakteriyolojik takip -Yan etkilerin doğru yönetimi

3 Spontan Mutasyonlar Bir tüberküloz basil topluluğunda ilaç kullanımından bağımsız olarak her ilaca karşı dirençli mutant basiller bulunmaktadır Mutasyonlar kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır İsoniazid 10-6 Rifampisin 10-8 Etambutol 10-6 Streptomisin 10-5 H+R 10-14

4 Düşüş Yükseliş Olayı

5 Bakterisidal aktivite
Basil Sayısı Üç Topluluk Modeli A H Bakterisidal aktivite ve Sterilizan aktivite B Z C R 1 2 3 4 5 6 Tedavi Ayları

6 Tedavi planı İlaç rejimi kombine olmalıdır ve İzoniazid, Rifampisin, Pirazinamid’i mutlaka içermelidir. İlaçlar gözetim altında uygun dozda düzenli, kesintisiz ve yeterli süre verilmelidir.

7 İnisiyal Faz Primer H direnci > %4
Amaç: Basil sayısını hızla azaltmak, direnç gelişimini önlemek Yetersizliği: Tedavi başarısızlığı, ilaç direnci gelişimi Primer H direnci > %4 4 ilaç

8 İnisiyal Faz Yeni Olgu: 2 HRZE (S) Daha önce ilaç kullanan olgu:
2 HRZES / 1 HRZE

9 İdame Fazı Amaç: Tüm yarı dormant basilleri yok ederek sterilizasyonun sağlanması Yetersizliği: Nüks

10 İdame Fazı Yeni Olgu: 4 HR (6 HE) Daha önce ilaç kullanan olgu: 5 HRE

11 İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ
Duyarlılık testleri ulaşılabilirlik ve güvenilirlik açısından sorunludur. Ne zaman yapılmalıdır? Yeniden tedavi rejimi ile tedavi başarısızlığı olanlar ve kronik tüberküloz olguları ÇİD TB olgusu ile temas öyküsü Tedavi başarısızlığı gelişen kategori 1 olgu Özel sağlık sektöründe tedavi görmüş ve tedavi başarısızlığı gelişen kişiler Kısa süreli kemoterapinin 2 ve 3. ayında yayma pozitifliğinin devam etmesi Relaps ve tedaviye ara verip dönen olgular ÇİD TB oranının yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis WHO/HTM/TB

12 Doğru takip Bakteriyoloji Yayma takibi -inisiyal faz sonu
-5. veya 6. ay Radyoloji Sedimantasyon Klinik durum

13 Sorunlar İlaç yan etkileri -Hepatotoksisite -Akut Böbrek Yetmezliği
-Diğer yan etkiler Paradoksal yanıt Ateş -4-5 ay sürebilir -İlaç ateşi ayırtedilmelidir. Ek hastalıklar


"TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları