Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ Dr. Kemal Tahaoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ Dr. Kemal Tahaoğlu."— Sunum transkripti:

1 TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ Dr. Kemal Tahaoğlu

2 Temel Prensipler Kür sağlayamayacağınız akciğer tüberkülozunu teşhis etmemek daha iyidir. Doğru Tanı -Bakteriyolojik Doğru Tedavi Doğru Takip -Tedavinin gözetimi -Bakteriyolojik takip -Yan etkilerin doğru yönetimi

3 Spontan Mutasyonlar Bir tüberküloz basil topluluğunda ilaç kullanımından bağımsız olarak her ilaca karşı dirençli mutant basiller bulunmaktadır Mutasyonlar kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır  İsoniazid 10 -6  Rifampisin 10 -8  Etambutol 10 -6  Streptomisin 10 -5  H+R 10 -14

4 Düşüş Yükseliş Olayı

5 C A B Basil Sayısı 102345 Tedavi Ayları 6 Bakterisidal aktivite ve Sterilizan aktivite Üç Topluluk Modeli H Z R

6 Tedavi planı İlaç rejimi kombine olmalıdır ve İzoniazid, Rifampisin, Pirazinamid’i mutlaka içermelidir. İlaçlar gözetim altında uygun dozda düzenli, kesintisiz ve yeterli süre verilmelidir.

7 İnisiyal Faz Amaç: Basil sayısını hızla azaltmak, direnç gelişimini önlemek Yetersizliği: Tedavi başarısızlığı, ilaç direnci gelişimi Primer H direnci > %4 4 ilaç

8 İnisiyal Faz Yeni Olgu:  2 HRZE (S) Daha önce ilaç kullanan olgu:  2 HRZES / 1 HRZE

9 İdame Fazı Amaç: Tüm yarı dormant basilleri yok ederek sterilizasyonun sağlanması Yetersizliği: Nüks

10 İdame Fazı Yeni Olgu:  4 HR (6 HE) Daha önce ilaç kullanan olgu:  5 HRE

11 İLAÇ DUYARLILIK TESTLERİ Duyarlılık testleri ulaşılabilirlik ve güvenilirlik açısından sorunludur. Ne zaman yapılmalıdır?  Yeniden tedavi rejimi ile tedavi başarısızlığı olanlar ve kronik tüberküloz olguları  ÇİD TB olgusu ile temas öyküsü  Tedavi başarısızlığı gelişen kategori 1 olgu  Özel sağlık sektöründe tedavi görmüş ve tedavi başarısızlığı gelişen kişiler  Kısa süreli kemoterapinin 2 ve 3. ayında yayma pozitifliğinin devam etmesi  Relaps ve tedaviye ara verip dönen olgular  ÇİD TB oranının yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis WHO/HTM/TB 2006.361

12 Doğru takip Bakteriyoloji Yayma takibi -inisiyal faz sonu -5. veya 6. ay Radyoloji Sedimantasyon Klinik durum

13 Sorunlar İlaç yan etkileri -Hepatotoksisite -Akut Böbrek Yetmezliği -Diğer yan etkiler Paradoksal yanıt Ateş -4-5 ay sürebilir -İlaç ateşi ayırtedilmelidir. Ek hastalıklar


"TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNİN YÖNETİMİ Dr. Kemal Tahaoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları