Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ders. Sosyal Güvenliğin Kısımları Primsiz Sosyal GüvenlikPrimsiz Sosyal Güvenlik (katılmasız rejim)(katılmasız rejim) 1 Primli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ders. Sosyal Güvenliğin Kısımları Primsiz Sosyal GüvenlikPrimsiz Sosyal Güvenlik (katılmasız rejim)(katılmasız rejim) 1 Primli."— Sunum transkripti:

1 Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ders

2 Sosyal Güvenliğin Kısımları Primsiz Sosyal GüvenlikPrimsiz Sosyal Güvenlik (katılmasız rejim)(katılmasız rejim) 1 Primli Sosyal GüvenlikPrimli Sosyal Güvenlik (katılmalı rejim)(katılmalı rejim) 2

3 Primsiz Sosyal Güvenlik Primli rejim sosyal sigorta tekniğine dayanırken, primsiz rejim sosyal yardım ve sosyal hizmet tekniklerine dayanır. Bu sistemde finansman yararlananlar tarafından prim ödenmediği için bu rejimin finansmanı devlet bütçesinden karşılanır. Bu finansmana gönüllü özel kuruluşlar da (hayır dernekleri, vakıflar) katkıda bulunabilir.

4 Primli Sosyal Güvenlik Sosyal sigorta hukukunda, sigorta sisteminin başlıca gelir kaynağı, işçi ve işverenlerden alınan ve genellikle prim olarak adlandırılan paralardan oluşmaktadır. Bu sistemde 2 türlü yöntem vardır; –1. Kapitalizasyon (Fonlama & Fon Biriktirme) Yöntemi Sosyal risklerin ileride doğuracağı ödemeleri karşılayabilmek için bir fon oluşturması esasıdır. –2. Dağıtım Yöntemi Bu yöntemde belirli bir yılın gelirleri yine o yılın giderlerine tahsis edilmektedir. Bu yöntem hastalık ve analık gibi geçici risklere karşı güvence sağlayan sigorta kollarına uygun düşmektedir.

5 Sigorta Riskleri A. Mesleki RisklerA. Mesleki Riskler –İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları B. Fizyolojik RisklerB. Fizyolojik Riskler –Hastalık, –Analık, –Malullük, –Yaşlılık, –Ölüm C. Sosyo-Ekonomik RisklerC. Sosyo-Ekonomik Riskler –İşsizlik, –Aile Yükleri

6 BİRİNCİ KISIM PRİMSİZ SOSYAL GÜVENLİK

7 Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi Primli rejim sosyal sigorta tekniğine dayanırken, primsiz rejim sosyal yardım ve sosyal hizmet tekniklerine dayanır. Bu sistemde finansman yararlananlar tarafından prim ödenmediği için bu rejimin finansmanı devlet bütçesinden karşılanır. Bu finansmana gönüllü özel kuruluşlar da (hayır dernekleri, vakıflar) katkıda bulunabilir.

8 Tasarılar ve Kanunlar 1.Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarı Taslağı (2004) 2.Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı (2005) 3.Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kanun Tasarısı 4.5502 s. Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (2006) –Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Madde 15- (Mülga: 03.06.2011, KHK, 633/35 md.) –Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bırakılmış. –Sosyal Hizmetler Kurumu 5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

9 Sosyal Yardımlar Toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen bireylerine ve dar gelirlilere insanlık onuruna yakışır bir hayat düzeyi sağlama amacıyla devlet bütçesinden yapılan parasal yardımları ifade eder. Genelde vergiler ile finanse edilirler. Herhangi bir karşılık olmaksızın ihtiyaç içinde bulunan kişileri kapsar. tazminat karakteri koruma karakteriBu yardımlardan bir kısmında tazminat karakteri, bir kısmında ise koruma karakteri ağır basar.

10 Tazminat Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar1. Muhtaç asker ailelerine yardımlar 4109 s. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım2. Vatan Hizmetinde Bulunmuş İstiklal Madalyası Sahiplerine Yardım 1005 s. İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun 3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yardım3. Görevleri Nedeniyle Yaralanan Yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Yardım 2330 s. Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım4. Yabancı Ülkelerde Türk Kültürüne Hizmet Eden Öğretmenlere Yardım 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı Ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun

11 Koruma Karakteri Taşıyan Sosyal Yardımlar 1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesizlere Yardım –2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım2. Fakir ve Muhtaçlara Yardım –3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

12 Sosyal Hizmetler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Sosyal hizmetler, insanların sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesinde; kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde; aile bağlarının güçlendirilmesinde; bireylerin, ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve diğer hizmet mensupları tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programların bütünüdür. nakdi hizmetSosyal yardımlar nakdi ağırlıkta iken; sosyal hizmetler hizmet ağırlıktadır.

13


"Sosyal Güvenlik Hukuku 2. Ders. Sosyal Güvenliğin Kısımları Primsiz Sosyal GüvenlikPrimsiz Sosyal Güvenlik (katılmasız rejim)(katılmasız rejim) 1 Primli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları