Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAJİNAL KANAMA KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI- ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ 01.03.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAJİNAL KANAMA KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI- ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ 01.03.2016."— Sunum transkripti:

1 VAJİNAL KANAMA KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI- ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ 01.03.2016

2   Vajinal kanamalar ve vajinal kanamalı hasta yönetimi ile ilgili bilgi vermek AMAÇ

3   Vajinal kanama sebeplerini sayabilmek  Vajinal kanama hakkında ön tanı oluşturmak için anamnez ve fizik muayene ipuçlarını kullanmak  Uygun laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinden faydalanabilmek  Vajinal kanamalı hastanın tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak  Vajinal kanamalı hastada hospitalizasyon gerektiren durumları belirleyebilmek ÖĞRENİM HEDEFLERİ

4 PLAN  Genel Bilgiler  Vajinal Kanama Nedenleri  Vajinal Kanamalara Yaklaşım  Tanı  Tedavi

5  GENEL BİLGİLER  Anormal kanama hayat boyu kadınların %30’unu etkiler.  Menstrüel siklus 21-35 günde bir olan, 2-7 gün arası süren, 20-60ml arası kan kaybı olan bir döngüdür.  Kanama en çok ikinci günde olur.  Her siklusta 25 ped veya 30 tampon kullanılır.(?)

6 VAJİNAL KANAMA ŞEKİLERİ Oligomenore, 35 günden daha seyrek aralarla olan kanamalar Polimenore, 21 günden daha sık aralarla olan kanamalar Hipomenore, Adet kanamasının miktarının az olması Hipermenore, Adet kanamasının miktarının fazla olması Menoraji, Adet kanamasının süresinin uzaması Metroraji, Ara kanamaların olması Menometroraji, Düzensiz aralıklarla fazla miktarda kanama Ovülasyon kanaması, Siklus ortasında görülen hafif kanama

7 ANORMAL VAJİNAL KANAMALAR  JİNEKOLOJİK NEDENLER  OBSTETRİK NEDENLER

8 JİNEKOLOJİK NEDENLER  TRAVMA  KOAGÜLOPATİLER  EKZOJEN HORMONLAR  MYOMLAR  ENFEKSİYONLAR  NEOPLAZMLAR  VAJİNAL ATROFİLER  KARACİĞER VE RENAL YETMEZLİKLER  TİROİD DİSFONSİYONU

9 OBSTETRİK NEDENLER 1.TRİMESTERDE VAJİNAL KANAMA NEDENLERİ Abortuslar(en sık) Ektopik gebelik Gestasyonel Trofoblastik Hastalık İmplantasyon Kanaması Enfeksiyonlar

10 2.TRİMESTERDE VAJİNAL KANAMA NEDENLERİ Abrupsiyo Plesanta Plesanta Previa Preterm Doğum

11 POSTPARTUM KANAMA NEDENLERİ Uterin Atoni Uterin Rüptür Alt genital traktın laserasyonu Puerperal Hematom Atılmamış doğum ürünleri Koagülopati Uterin inversiyon

12 VAJİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM -ANAMNEZ-  YAŞ  ÖZGEÇMİŞ  KULLANDIĞI İLAÇLAR  SOYGEÇMİŞ  MEVCUT HASTALIKLARI  KORUNMA YÖNTEMİ

13 YAŞ  ÇOCUKLUK DÖNEMİ Travma Koagülopatiler Enfeksiyonlar Hormonal bozukluklar(Püberte Prekoks)  REPRODUKTİF DÖNEM Gebeliğe bağlı nedenler Eksojen hormonlar Enfeksiyonlar ve endokrinopatiler  POSTMENAPOZAL DÖNEM Neoplazmlar ve vajinal atrofi

14 ÖZGEÇMİŞ VE SOYGEÇMİŞ  Doğumlar küretaj abortuslar operasyonlar  Daha önceki hastalıklar Endokrin hastalıkları Karaciğer ve Renal hastalıkları Tiroid hastalıkları  Ailesinde bilinen bir genetik geçişli bir hastalık Hematolojik hastalıklar

15 MEVCUT HASTALIKLAR  Hiperprolaktinoma  Hipotroidi  Hipertroidi  Hiperandrojenizm  Koagülopatiler  Karaciğer yetmezliği

16 KULLANDIĞI İLAÇLAR  Antipsikotikler Olanzapin Risperdal  Progestanlar  Dijitaller  Kortikosteroidler ve fenitoin  Reçetesiz-Bitkisel ilaçlar( ginseng- östrojenik özellik, sarı kantaron/binbir delik otu-OKS ile etkileşerek kırılma kanaması)

17 KORUNMA YÖNTEMİ  OKS  İntrauterin araçlar

18 KANAMA  Kanamanın hacmi  Kanamanın başlangıç zamanı  Kanamanın süresi  Siklus düzeni SAT  Kanamaya eşlik eden semptomlar  Kanamada pıhtının varlığı  Kanamanın rengi

19 FİZİK MUAYENE  Vital bu l gular  Detaylı karın muayenesi  Vajinal muayene  Rektal muayene  Pelvik muayene

20 FİZİK MUAYENE  VİTAL BULGULAR Tansiyon Ateş Nabız Solunum sayısı Saturasyon

21 FİZİK MUAYENE  DETAYLI KARIN MUAYENESİ Ağrı lokalizasyonu Ele gelen bir kitle Akut batın tablosu Yeni doğum yapmış veya gebe hastada uterus muayenesi

22 FİZİK MUAYANE  VAJİNAL MUAYENE Vajinal laserayonu Yabancı cisim Vajinal Hematom Perinedeki laserasyonlar Vajinal akıntı

23 FİZİK MUAYANE  REKTAL MUAYENE Laserasyonlar Rektal tuşe aktif kanama bulgusu  PELVİK MUAYENE Ağrı lokalizasyonu Ele gelen bir kitle(adneksiyal bir kitle)

24 FİZİK MUAYENE  SİSTEMİK HASTALIKLAR Büyümüş tiroid Hiperandorjenizim bulguları Obezite Ekimozlar Peteşiler Karaciğer yetmezliğine bağlı bulgular

25 LABORATUAR  TAM KAN SAYIMI HB HCT PLT WBC  B HCG  BİYOKİMYA (TFT, BFT, KCFT,LH,Testesteron vs.)  TİT VE PT-INR

26 GÖRÜNTELEME  X-RAY  Batın USG  Pelvik USG  Sonohisterografi(salin solusyonu sonrası transvajinal USG)  BT (gebelik ekarte edildikten sonra)  MR( Transvajinal USG tolere edemeyen hastada)  Histeroskopi

27 EKTOPİK GEBELİK  Uterin kavite dışına yerleşen gebeliklerdir  Tüm gebelerin %2 de görülür  1.trimesterdeki en sık ölüm nedeni  Tubal sterlizasyon sonrası gebeliklerin üçte biri ektopik gebeliktir  Gebeliklere bağlı ölümlerin %9 dan sorumludur

28 EKTOPİK GEBELİK RİSK FAKTÖRLERİ  YAŞ  SİGARA  ÜÇTEN FAZLA SPONTAN DÜŞÜKLER  GEÇİRİLMİŞ TUBAL CERRAHİLER  RIA  İNFERTİLİTE

29 EKTOPİK GEBELİK AYIRICI TANI  APANDİSİT  OVER TORSİYONU  SALPENJİT  ABORTUSLAR  RÜPTÜRE OVER KİSTİ  İYE

30 EKTOPİK GEBELİK SEMPTOMLAR  Karın ağrısı  Vajinal kanama  Ele gelen kitle

31 EKTOPİK GEBELİK FİZİK MUAYENE  Palpasyonla batında ve pelviste yaygın hasasiyet olup daha çok bilateral alt kadranlardadır  Hastada akut batın tablosuda görülebilr  Olguların %40 da adneksiyal veya douglas boşluğunda palpe edilebilen kitle vardır

32 EKTOPİK GEBELİK TANI VE TEDAVİ  Bhcg  Usg  Progesteron  Hbg ve hct  Tedavisi metotreksat veya cerahidir

33 ABORTUSLAR  1.Trimesterdeki en sık kanama nedeni  Kanama daha ön planda olur  Ağrı daha çok alt abdomendedir  Genelde en sıklıkla ilk 3 ay risk dönemidir. Gebelik ilerledikçe düşük olma olasılığı da giderek azalmaktadır.  Düşüklerin %80'inden fazlası birinci trimester içinde yani ilk 13 haftada meydana gelir. En fazla risk ise ilk 8 haftada olup, bu gebelik haftasından sonra düşük şansı giderek azalmaktadır.

34 ABORTUSLAR  Erken düşük: Gebeliğin ilk 12 haftasında ortaya çıkan düşüklerdir.  Geç düşük: Gebeliğin 12-20. haftaları arasındaki düşüklerdir.  Spontan abortus (Kendiliğinden düşük): Herhangi bir müdahale olmaksızın direkt olarak gebeliğin rahim dışına kendiliğinden atılmasıdır.

35 ABORTUSLAR  Abortus imminens (düşük tehdidi) Servikal açıklık yoktur Vajinal kanama Kramp tarzında karın ağrısı TEDAVİSİ YATAK İSTIRAHATİ  Abortus incipiens(kaçınılmaz düşük) Kanama ve şiddetli ağrı ile birlikte servikal açılma sonrası düşüğün kaçınalmaz hale gelmesi TEDAVİ KÜRETAJ

36 ABORTUSLAR  İnkomplet abortus  Rest abortus  Komplet abortus  Missed abortus  Elektif abortus  Septik abortus  Habitüel abortus

37 ABRUPSİO PLESANTA  Plesantanın prematüre ayrılması  En sık neden genelikle abdominal travmalardır  Gebeliğin 2. yarınsındaki en sık kanama nedenidir  Bulantı Kusma  Baş dönmesi  Hafif kramp tarzında karın ağrısı  Ani başlangıçlı kanama ile başvurur acile

38 PLESANTA PREVİA  Plesantanın servikal os üzerine implante olması  Ağrısız parlak renkli kanama  En güvenilir tanı yönetmi usg  Spekulum ve elle muaynesi kontrendike

39 UTERİN ATONİ  Pospartum kanamanın en sık nedeni  Uterus tonusunun yetersiz ve buna bağlı hemostazın sağlanamaması  Risk faktörleri çoğul gebelikler uzamış ve zor doğumlar enfeksiyonlar polihidromnios ve makrozomiye bağlı uterusun ani gerilmesi

40 UTERİN ATONİ TEDAVİ  En iyi tedavi koruyucu tedavidir  İlk yapılması gereken pıhtıların çıkartılması ve bimanuel masaj  Oksitosin metilergonovin prostoglandinler  Tamponaj  Uterin arter embolizasyonu  Cerrahi

41 MYOMLAR  Myomlardan submüköz ve intramural myomlar kanamaya neden olurlar  Kanama sebebi rahim içi boşluğunun büyümesi kanama yüzeyinin artması ve uterusta damarlanmanın artması  Uterusun kasılmasını önleyerek kanamayı uzatırlar  Semptom olarak ; Karın ağrısı Karında dolgunluk Bası bulguları Kanama

42 TEDAVİ  Vajinal kanamanın tedavisi altta yatan sebebe yöneliktir.  Tedavide kanamanın miktarı önemlidir.  Hospitalizasyon:  Hemoglobin düzeyinin 7’nin altına düşmesi durumunda hastanın stabilize edilmesi parenteral hormon tedavisi ve kan tranfüzyonu için hastaneye yatışı gerektirir.  Eğer hemoglobin 7-10 arası ve hastada belirtiler(taşikardi, hipoksi, veya tilt testinin pozitifliği) varsa yatış düşünülmelidir.

43  TEDAVİ  Akut Kanamalarda Ayaktan Tedavi:  Progestinler  medroksiprogesteron asetat (PROVERA) 20mg oral başlanır. 10mg 2x1 olarak bir hafta devam edilir veya depo medroksiprogesteron asetet 200mg i.m yapılır.  OKS  Etil estradiol(0.030mg) 4x1 4gün, azaltılarak 7- 10 güne tamamlanır.

44   Akut Kanama Kontrolü Sonrası İdame Hormon Tedavisi  MPA 10mg oral her ayın ilk 10 günü(veya siklusun 16.-25.günleri) 3-6 ay süre ile alınır. Alternatif  OKS, 3-6 ay süreyle kullanılır.  Östrojen replasman tedavisi, menopozdaki hastalarda endometrial ve pelvik malignite ekarte edildikten sonra östrojen eksikliği belirtileri varsa verilebilir.  GnRH tedavisi ve uterin myom embolizasyonu  Myom tedavisi TEDAVİ

45   Histerektomi veya diğer cerrahi tedaviler neoplazi, endometriozis, adenomiyoziz veya kronik PİH’de uygun olabilir.  Sık olmayan ve belirti vermeyen kanamada eğer tam kan sayımı normalse, hastaya güven vermek ve kanamanın nedenini açıklamak yeterli olabilir.  Anemik hastalarda ek olarak demir depolaro dolana kadar demir tedavisi verilmelidir. TEDAVİ

46   Kronik menorajisi olan hastaların %40’ı küretaja(D&C) cevap verir.  Ağızdan NSAİİ’lerin kullanımı, örneğin günde 3 defa 600-800mg 5 gün boyunca ibuprufen vermek, kronik menorajide kan kaybını azaltabilir. Ancak akut kanamada ve siklik olmayan kanamaların düzene sokulması için etkisizdir.

47   Aile Hekimliği Tanı Ve Tedavi 3. baskı, Jeannette E. South-Paul Samuel C. Matheny  Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma 5. baskı, Mark B. Mengel, L. Peter Schwıebert KAYNAK


"VAJİNAL KANAMA KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI- ARAŞ. GÖR. DR. SELMAN DEMİRCİ 01.03.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları