Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Murat Özdemir Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Murat Özdemir Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Murat Özdemir Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yetişkin Eğitimi Doç. Dr. Murat Özdemir Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Temel Kavramlar Eğitim, bireyin davranışlarında kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim her hangi bir alana yönelik kişisel performansı artırmak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir.

3 Eğitim Süreci İhtiyacın belirlenmesi
Eğitimin planlanması ve tasarlanması Eğitimin gerçekleştirilmesi Eğitimin değerlendirilmesi

4 Eğitimle İlişkili Kavramlar
Pedagoji, eski Yunanca “çocuk” anlamına gelen “paid” sözcüğünden türetilmiştir. Pedagoji, çocuğun yönlendirilmesi ve yetiştirilmesinin bilimi ve sanatıdır. Androgoji, esk Yunanca “adam” anlamına gelen “andras” sözcüğünden türetilmiştir. Androgoji, yetişkinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi anlamına gelmektedir.

5 Yaşam Boyut Öğrenme Yaşam boyu eğitim (life-long education), pedagojik ve androgojik yaklaşımların birleşimesi sonucunda, bireyi yaşam boyutu öğrenmeye hazırlamak anlamına gelmektedir.

6 Androgojiye Dayalı Kurumsal Eğitim
Yetişkin; Neden, niçin ve nasıl eğitileceğini bilmek ister Bağımsızdır ve içeriğin akış şemasını kendisi belirlemek ister Ön yaşantıları ve tecrübeleri önemlidir Öğrenilecek konuların hayatla doğrudan ilişkisi olması gerekir Güdülenme süreci içseldir ve bireysel fayda merkezlidir

7 Yetişkinlerde Öğrenme Basamakları
Gereksinim duyma İlgi Davranış Öğrenme

8 Yetişkinin Özellikleri
Yetişkinler ihtiyaçları doğrultusunda öğrenir Öğrenmeye hazır olduklarında öğrenir Kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister Grup etkileşiminden hoşlanır Öğrenme sürecine etkin şekilde katılmak ister

9 Yetişkinin Özellikleri
Kendi tecrübesine dayalı olarak görüşlerini açıklamak ister Eğitim sürecinde tartışmak ister İçeriğin belirlenmesinde yer almak ister Bilgi ve becerisini geliştirerek, problemleri kendi başına çözebilecek yeterliğe kavuşmak ister

10 Yetişkinin Özellikleri
Önceki deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak sağlar Deneyimlerini eğitim sürecinde paylaşmak ister Eğitimde rahat bir çevre ve dinamik bir atmosferden hoşlanır Sertifika, takdir ve alkış gibi ödül almak öğrenme cesaretini artırır Zamanları değerlidir

11 Yetişkinlerde Bilginin Akılda Kalıcılığı
Okuma % 10 Duyma % 20 Görme % 30 Duyma ve Görme % 50 Söyleme (% 70) Yapma (% 90)

12 Yetişkinlerin Öğrenme Stilleri
Her insanın öğrenme stili farklıdır Bu nedenle eğitim sunumu farklı öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak planlanmalı ve uygulanmalıdır

13 1-Uygulamacılar Yaşayarak öğrenmek isterler
Her şeyi yapmaya hazırdırlar Yeni deneyimlere açıktırlar Teoriden boğulurlar

14 2-Dinleyiciler Tedbirlidirler, sinerjinin oluşmasını beklerler
Harekete geçmeden önce plan yaparlar Katılmaktan çok izlemeyi tercih ederler

15 3-Kuramcılar İstatistikler, oranlar ve somut gerçeklikler isterler
Prensipler, kuram ve model önemlidir

16 4-Deneyciler Fikir ve teknikleri denemek isterler
Problemleri çözerken sabırsızdırlar

17 Kurumlarda Eğitim Kurumlarda eğitim, performansı artırmayı amaçlar
Kurum ile eğiticinin işbirliği içerisinde olması gerekir Eğitim ihtiyaçları ve beklentileri belirlenmelidir. Bu amaçla ön-testler ve seviye belirleme çalışması yapılmalıdır Eğitim programı tasarlanmalı ve geliştirilmelidir

18 Kurumlarda Eğitim Eğitim sürecinin tasarımı yapılmalıdır
Öğretim yöntem ve teknikleri belirlenmelidir Eğitim materyalleri belirlenmelidir


"Doç. Dr. Murat Özdemir Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları