Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

# BİLİŞİM TEKNOLOJİLER İ DERS KİTAPLARI. # Bilişim Teknolojileri Dersinin Vizyonu Tüm öğrencileri ‘Bilgisayar Okuryazarı’ olarak yetiştirmek, Öğrencilerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "# BİLİŞİM TEKNOLOJİLER İ DERS KİTAPLARI. # Bilişim Teknolojileri Dersinin Vizyonu Tüm öğrencileri ‘Bilgisayar Okuryazarı’ olarak yetiştirmek, Öğrencilerin."— Sunum transkripti:

1 # BİLİŞİM TEKNOLOJİLER İ DERS KİTAPLARI

2 # Bilişim Teknolojileri Dersinin Vizyonu Tüm öğrencileri ‘Bilgisayar Okuryazarı’ olarak yetiştirmek, Öğrencilerin bilişim teknolojilerini kullanırken, etik ve sosyal değerler, tutumlar, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamak.

3 # Programın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar Sınıf düzeyi CD-Etkinlik Ünite-zaman dağılımı Öğrenci düzeyi-eğitim ortamı ve çevre Uygun görsel, işitsel ve basılı materyaller Her kazanım için bir etkinlik Kendi kendine değerlendirme Laboratuvar-internet Proje-performans ödevi

4 # Programın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar Öğretmen yıl sonunda geldiği noktayı belirten bir rapor hazırlamalıdır. Öğrencilere ‘Bilişim Teknolojileri Becerileri(BTB)’ seviyelerine göre ‘Bilişim Teknolojileri(BT) Belgesi’ verilebilir.

5 # Bilişim Teknolojilerinin Gelişim Aşamaları Tanışma – Keşfetme, Uygulama – Nasıl kullanılabileceğine karar verme, Yaygınlaştırma – Niçin ve ne zaman kullanılacağına karar verme, Dönüştürme – Bilişim teknolojileri araçlarının kullanım amaçlarını tanımlama.

6 # Yeni öğretim programıyla birlikte bilişim teknolojileri dersinin 6-8. basamaklarında ele alınan alan becerileri şunlardır; Bilişim Teknolojileri Dersinin Vizyonu

7 # Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı’nda Basamak ve Seviyeler Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’nda Basamak-Seviye İlişkisi

8 # Öğrenme Alanları Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı oluşturulurken esas alınan öğrenme alanları:

9 # 1. Temel İşlemler ve Kavramlar Alt öğrenme alanları; Bilişim teknolojilerinin temel kavramları, Teknolojinin doğası ve rolü, Sağlık ve güvenlik, Bilgisayar okuryazarlığı, Medya okuryazarlığı, Bilgi ve bilişim güvenliği.

10 # 2. Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı Alt öğrenme alanları; Resim programı, Kelime işlemci, Elektronik çizelge, Veri tabanı, Sunu programı, Çoklu ortam uygulamaları, İletişim, Masaüstü yayıncılık.

11 # 3. Bilişim Teknolojilerinde İleri Uygulamalar Alt öğrenme alanları; Programlamaya giriş, Nesne tabanlı programlama, Web tasarımı.

12 # 4. Bilişim Teknolojilerinde Bilimsel Süreç Bilişim Teknolojileri konusunda temel bilgi ve beceri kazanmış olan bireylerin bu teknolojileri kullanarak diğer alanlarda nasıl çözüm üretebilecekleri konusunda gerekli olan becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

13 # 5. Bilişim Teknolojileri Etiği ve Sosyal Değerler Bilgiye erişim ve iletişim konusunda öğrencilerin uyması gereken etik ve sosyal değerlere yönelik temel beceriler kazandırılmaya çalışılmıştır.

14 # Kazanımlar Öğrenme süreci içerisinde öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir. Programda yer alan kazanımlar öğrencilerin keşfetmelerini, uygulamalarını ve gerçek hayatla ilişkilendirmelerini sağlayacak yapıda hazırlanmıştır.

15 # Etkinlikler Etkinlikler öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kılavuz kitapla veriler CD’de çalışma kitabının elektronik hali bulunur ve etkinliklerin nasıl uygulanacağına dair açıklamalar kılavuz kitapta yer alır.

16 # Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının Ögeleri Arasındaki İlişkiler

17 # Öğrenme-Öğretme Süreci Geleneksel ve Yeni Öğrenme Ortamlarının Karşılaştırılması

18 # Öğrenme-Öğretme Süreci En etkili öğrenme ortamına, bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geleneksel ve yeni yöntemlerin birbiri içerisinde harmanlanmasıyla ulaşılabilir.

19 # Kullanılan Yöntem ve Teknikler Bilişim Teknolojileri konusunda bütün becerilerin kazandırılmasında yapılandırmacı yaklaşım kullanılmıştır. Kazanımların edinilmesi sırasında gerçek hayatla ilişkilendirilmiş problemlerin gruplar halinde, proje yaklaşımı çerçevesinde çözümü gerçekleştirilmiştir.

20 # Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Uygulama Süreci Hazırlık Bilgi paylaşımı Uygulama Sonuçlar ve değerlendirme Kaynaklar


"# BİLİŞİM TEKNOLOJİLER İ DERS KİTAPLARI. # Bilişim Teknolojileri Dersinin Vizyonu Tüm öğrencileri ‘Bilgisayar Okuryazarı’ olarak yetiştirmek, Öğrencilerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları