Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN: CANAN YEŞİLDAĞ. AİLE Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN: CANAN YEŞİLDAĞ. AİLE Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN: CANAN YEŞİLDAĞ

2 AİLE Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur.

3 PEKİ İSLAM DİNİNDE AİLE KURUMUNUN TEMELİ NEYE DAYANIR?

4 1.KUR’AN-I KERİM 2.SÜNNET

5 YEN İÇİNDE KALMAYAN KIRIK KOL “Sabit karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısının (Cemile) erkek kardeşi Rasulullah’a (s.a.v) gelerek şikayette bulundu. Allah Rasulu, Sabite haber göndererek çağırttı ve karısını boşamasını istedi. Sabit “peki” diyerek kabul etti. Rasulullah(s.a.v) kadına, bir hayz süresi beklemesini sonra ailesinin yanına dönmesini emretti.”(Nesai,Talak,53)

6 HADİSLERDEN ve AYETLERDEN SEÇMELER……  “Sizin en hayırlınız, kadınlarına en iyi davrananlarınızdır.”(Tirmizi,Rada,11)  “Gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz?”(İbn Mace, Nikah, 51)  Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himâye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir ve onlara lûtuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 120-121/5147; Tirmizî, Birr, 13/1912; Ahmed, III, 97)  Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyâmet günü o kimseyle ben, şöyle yan yana bulunacağız. (Müslim, Birr, 149; Tirmizî, Birr, 13/1914)  “Onlarla (kadınlarla)iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah bir çok hayır var etmiş olabilir.”(Rum, 21)

7 ALLAH’IN EŞİT KULLARI “Hz. Ömer bir gün, Rasulullah (s.a.v)ın yanına girmek için izin istedi. O esnada Hz. Peygamber’in yanında kendisine çeşitli sorular soran Kureyşli kadınlar vardı ve yüksek sesleri Allah Elçisinin sesini bastırıyordu. Hz. Ömer’in izin istediğini duyunca hemen toparladılar. Allah Rasulü (s.a.v) Hz. Ömer’e izin verdi. İçeri girdiğinde, Hz. Peygamber’in güldüğünü gören Hz.Ömer, “Babam-anam sana feda olsun, Allah seni ömür boyu güldürsün ey Allah’ın Rasulü bu gülüşünün sebebi nedir? dedi. Allah Rasulü “yanımda olan bu kadınların senin sesini duyunca hemen toparlanmalarına hayret ettim karşılığını verdi. “Sen sakınılmaya layıksın ey Allah Rasulü!”diyen Hz. Ömer, kadınlara dönerek, “ey nefislerinin düşmanları! Benden çekiniyorsunuz da, Rasulullah’dan çekinmiyor musunuz?” diyerek onları azarladı. Kadınlar, “sen Allah’ın Resulünden daha sert ve katısın dediler. Rasulullah(s.a.v), “tamam, ey İbnul-Hattab! Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki, şeytan bir yolda seninle karşılaşsa mutlaka senin yolundan başka bir yola sapardı buyurdu.”(Buhari, Edep,68)

8 O halde neden hala cahiliyle dönemindeki gibi davranıyoruz?

9 Peki bugün ne kadar bu öğüde uyuyoruz?

10 UYDURMA RİVAYETLER….  Hasta babası için ziyaret…  Babası öldüğünde cenazeye katılma…

11 HAYATI PAYLAŞAN ARKADAŞLIK Allah Resulünün(s.a.v) Farisi bir komşusu vardı. Güzel çorba yapardı. Bir gün Rasulullah için çorba yaptı ve onu davet etti. Hz. Peygamber, yanında oturan Hz. Aişe’yi işaret ederek onun da gelmesini istedi. Adam “hayır” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü daveti kabul etmedi. Adam davet için tekrar geldiğinde Hz. Peygamber yine Hz. Aişe’yi işaret etti. Adam “olmaz” deyince Allah Resulü davete katılmadı. Adam, üçüncü davetinde, Hz. Peygamber’in Hz. Aişe’yi tekrar işaret etmesi üzerine onunda gelmesini kabul etti. Bunun üzerine Allah Resulu ve Hz. Aişe birlikte kalktılar ve adamın evine gittiler.”(Müslim, Eşribe,19)

12 AYRIMCILIĞA İZİN VERMEYEN TANIKLIK Numan b. Beşir anlatıyor: babam,”malının bir kısmını bana bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, “Resululah(s.a.v) şahitlik yapmadıkça buna razı olmam” dedi. Babam, bana yapılan bağışa şahit tutmak için Nebiye gitti. Allah’ın Rasulü:”Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?” diye sordu. Babam “hayır” deyince, Resululah(s.a.v), “Allahtan korkun! Çocuklarınız hakkında adil olun.” buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı.

13 AYRIMCILIĞA SON…….

14 KIZLARI OKULA GÖNDERMEYEN AİLELER……….

15 KIZ ÇOCUKLARIN MİRASTAN MAHRUM BIRAKILMASI………

16 İNSAN İRADESİNE SAYGI Hz. Aişe,”Ey Allah’ın Rasulü! Evlilikleri konusunda kadınlara danışılır mı?” diye sormuş, “evet” cevabı alınca, “Peki, kız utanır söylemezse ne olacak?” sorusuna Allah Rasulü, “Onun susması izni sayılır” buyurmuştur.(Buhari, İkrah, 3)

17 “KADINLARI ZORLAMAYIN”

18 AİLE SORUMLULUĞU Hz. Ebubekir bir gün Hz. Peygamber(s.a.v)in yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hz. Aişe’nin yükselen sesini işitti. İçeri girince dövmek niyetiyle onu yakaladı ve “bir daha Rasululah’a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim” dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hz. Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hz. Peygamber eşine hitaben,”Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?” diye takıldı. Hz. Ebubekir günler sonra tekrar Rasulullah’ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve “beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi, barışınıza da dahil edin” dedi. Onlarda “tamam öyle olsun” dediler.

19 TARİHİN SEYRİNDE KADIN…… Eski Yunanlılarda Kadın:  İnsan üzerinde bir yük  Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek  Kadın pistir, şeytani varlıklardan biridir  Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir  Miras hakkı yoktur  Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur  Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir  Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur

20 TARİHİN SEYRİNDE KADIN…… Roma'da Kadın:  Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı.  Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.  Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi.  Koca isterse karısını öldürebilirdi.  Kadınlar vatandaş değildir.

21 TARİHİN SEYRİNDE KADIN……  Eski Hind'de Kadın:  Kadın köledir.  Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi.  Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.  Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi  Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.

22 TARİHİN SEYRİNDE KADIN……  Eski Mısır'da Kadın:  Firavular devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalrıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.  Bâbil'de Kadın:  Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir  Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.

23 TARİHİN SEYRİNDE KADIN……  Eski Çin'de Kadın:  Kadın insan değildir.  Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.  Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.

24 İSLAM'IN KADINLARA BAKIŞI  Kadın insan olma açısından erkek gibidir.  Daha önceki din adamlarının kadına yapıştırdıkları lanetlik durum bertaraf edildi.  Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir.  İslam, kadına miras hakkı tanımıştır.  İslam eşler arasında hakları tanzim etmiştir.  İslam Boşanma Meselesini düzene Koydu.  İslam kadında bulunduğu söylenen uğursuzluğu nehyetti.  İslam Kız Çocukların Katlini Yasakladı.  İslam, kadın erkek arasında yargı eşitliği getirdi.  İslam kadına mülkiyet hakkı verdi.  İslam, kadınında eğitimine önem verdi.  İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir.

25 KADINA ŞİDDETE SON……


"HAZIRLAYAN: CANAN YEŞİLDAĞ. AİLE Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları