Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”"— Sunum transkripti:

1 SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”

2 TOPLANTI GÜNDEM VE İÇERİĞİ

3 OGM KOORDİNASYON KURULU
AHMET DEDAŞ : OKUL MÜDÜRÜ TURAN UÇAR : MÜDÜR YARDIMCISI ALİ RİZA CANPOLAT : REHBER ÖĞRETMEN İSMAİL YÜNCÜ : ZÜMRE BAŞKANI EMRE KAYIKÇILAR : BT REHBER ÖĞRETMENİ

4

5 Okul Müdürü: Okul ekibini kurması ve başkanlık etmesi
“Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında planlanmış aylık eylemlerin, ilgili kişi ve birimlerce gerçekleştirilmesini sağlar. Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

6 MÜDÜR YARDIMCILARI a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi b-Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

7 OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİ
a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında rehberlik ile ilgili planlanmış aylık eylemlerin gerçekleştirilmesi b-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi c-Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

8 ÖĞRETMENLER a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında öğretmenler ile ilgili planlanmış aylık eylemlerin gerçekleştirilmesi b-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

9 YILLIK GELİŞİM MODELİNİN UYGULANMASI
Okul Yıllık Gelişim Modeli” aylık çalışma planlarına ve eklerine göre yürütülür. Bir sonraki ayın aylık çalışma planları İl Ekibi tarafından her ayın üçüncü haftasının son iş gününe kadar yüklenir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri/okullar, ilçe/okul düzeyinde planladıkları çalışmaları model kapsamında aylık çalışma eylemleri içinde gerçekleştirirler. Okullar; fiziksel, sosyal, ekonomik, imkankanları doğrultusunda İl ekibinin hazırlamış olduğu “ Okul Yıllık Gelişim Modeli” ni baz alarak, kendi “Okul Yıllık Gelişim Modeli”ni hazırlayabilir ve uygulayabilirler.

10 ORTAOKUL ÇALIŞMA PLANI (ŞUBAT)

11

12 OKUL YÖNETİCİSİ ÇALIŞMA PLANI

13 OKUL YÖNETİCİSİ ÇALIŞMA PLANI
Nöbetlerin Planlanması Zümre öğretmenlerinin nöbetlerinin aynı güne verilmesine dikkat edilir Nöbet görev yerleri bahçe ve katlarda aylık olarak dönüşümlü uygulanır Nöbetçi müdür yardımcısı başkanlığında ders başlamadan önce nöbet günündeki faaliyet, eksiklik vb. olağan ve olağanüstü durumları planlamak için kısa toplantı yapılır[11] Okul Kültürü Öğrenci Kişisel Bilgi Formlarının, okula nakil gelen öğrenciler ve veliler tarafından doldurulması sağlanır Öğrenci ve velilere, kayıt esnasında verilmek üzere, “Okulumuza Hoş Geldiniz Mektubu”nun, okulun düzen ve işleyişini belirten bilgi notları dağıtılır [12] Nakil gelen öğrencilerin velileri ile mail-telefon ve ziyaretle iletişim kurulması sağlanır Nakil gelen öğrenci velileri ile öğretmenler ve okul yöneticileri arasında tanışma toplantıları yapılır Öğretmenlerle kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amaçlı kahvaltı, piknik, gezi vb. çalışmaları planlanır Okul Uygulama El Kitapçığı öğretmenlere verilir[13] Öğrenci Koçluğu Ayın Örnek Öğrencisinin seçimi planlanır[14] Ayın Örnek Sınıfı seçimi planlanır[14] Ayın Örnek Öğrencisi ve Örnek Sınıfı ödülleri duyurulur Öğretmenler kurulunda Öğrenci Koçluğu hakkında bilgi verilir[15] Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından, istekli ve ihtiyaç hisseden öğrenciler belirlenir Öğrenci Koçluğu kapsamında çalışacak istekli öğretmenleri belirlenir Toplantılar yuvarlak masa ya da U masa düzeninde yapılır Müdür öğretmeleri karşılar, ikramda bulunur Toplantı fıkra, hikâye, anı, şarkı vb. etkinlikle açılır Toplantı anında telefonlar kapalı, zorunluluk halinde sessiz konumda tutulur Toplantı zaman yönetimi öğretmenlerle beraber belirlenir Toplantının kaç oturumda gerçekleşeceği, dinlenme süreleri, toplantı bitiş saati belirlenir Gündem maddeleri görüşülürken beyin fırtınası yöntemi ile tüm öğretmenlerin fikirleri alınır Gündem ve konu dışına çıkılmasına izin verilmez Alınan kararlar, kişilerin sorumluluğu kişilere, başlangıç-bitiş tarihleri ile verilir

14 ALTIN ZAMAN UYGULAMASI ÖĞRENME DE ÖNCELİK -SONRALIK ETKİSİ

15 ALTIN ZAMAN UYGULAMASI ÖĞRENME DE ÖNCELİK -SONRALIK ETKİSİ

16 ALTIN ZAMAN UYGULAMASI

17 SINAV SONRASI ANALİZ

18 UYGULANACAK ANKETLER

19

20 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

21

22

23

24 AYIN ÖĞRENCİSİ

25

26 AYIN SINIFI

27 AYIN SINIFI BELİRLEME KRİTERLERİ SINIFI KRİTERLER PUANLAMA
.../SNFI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRME OKUL KURALLARINA UYUM 1. Derslere zamanında gelme 2. Kılık-kıyafet kurallarına uyma 3. Devam-devamsızlık durumu SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIM 4. Okul etkinliklerinde görev alma 5. Etkinliklerdeki sorumluluklarını yerine getirme 6. İşbirliği içinde çalışma 7. Okul ve ilçe genelinde projeler üretme SINIF EĞİTİM ORTAMININ VERİMLİLİĞİ 8. Ders araç gereçlerini getirip kullanma 9. Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelme 10. Dersin işlenişini bozacak davranışta bulunmama 11. Derse aktif katılma 12. Sınıf panosunun güncel ve etkin kullanımı GÖRGÜ KURALLARINA UYMA 13. Öğretmenlere ve diğer okul personeline karşı saygılı olma 14. Sınıf arkadaşlarına karşı saygılı olma 15. Diğer sınıf öğrencileriyle iyi ilişkiler kurma 16. Yardımlaşma ve dayanışma YARDIMCI PERSONEL TARAFINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRME SINIFIN DÜZEN VE TEMİZLİĞİ 17. Okul araç gereçlerini koruma 18. Sınıf sıralarının ve malzemelerinin düzeni 19. Yerlerin ve sıra altlarının temizliği 20. Perdelerin ve çöp kutusunun düzenli tutulması TOPLAM

28 HAZİRAN AYI MESLEKİ ÇALIŞMALAR

29 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ

30 OKUL MİSYON VE VİZYONU VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ
Eğitim ve öğretim hizmetlerini çağdaş ölçütler doğrultusunda yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmak için varız. MİSYONUMUZ "Sabiha Ahmet Tabak Ortaokullu olma" gurur ve kültürünü; köklü ve deneyimli kurumsal yapısıyla bir nesilden ötekine taşıyan, bilgi çağında ve geleceğin Türkiye'sinde etkin rol alan, sürekli gelişen, yenilikçi, öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

31 OKUL HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Stratejik Hedef 1.1 öğretim yılında Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilerin Destek Eğitim odasından faydalan öğrenci sayısını ‘0’dan 10’a çıkarmak. Stratejik Hedef 1.2 öğretim yılında “9” olan Özel Eğitim Sınıfı Öğrenci sayısını 12’ye çıkarmak. Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2.İzleme 1 Destek Odasından Faydalanan Öğrenci sayıları 10 2 Özel Eğitim Sınıfında Öğrenim gören öğrenci sayısı 9 12  11 91,66 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Kaynaştırma Öğrencilerinin Tespit Edilmesi Öğrenci Sayısı 20 28/09/ /11/2015 Rehberlik Servisi Okul Aile Birliği 1.Dönem 22 Olarak Gerçekleşti. BEP Birimi ve RYK Toplantıları Toplantı Sayısı 12/10/2015 20/11/2015 İlgili Öğretmenler 30 2 Kez Yapıldı. 2.Dönem Sonu Veli İzinleri ve Öğretmen Görevlendirme Öğretmen Sayısı 5 Okul Yönetimi İzinler Alındı. Sık sık Öğretmen ve Program Değişikliği nedeniyle yapılamadı. Destek Eğitim Odasının İşler Hale Getirilmesi Faydalanan Öğrenci Sayısı Rehberlik ve Yönetim 2000 Sık sık Öğretmen ve Program Değişikliği nedeniyle yapılamadı. Özel Eğitim Sınıflarının Açılması (Ağır- Hafif Düzey)  Şube Sayısı 28/09/ /10/2015 200 1.Dönem Gerçekleşti Sınıflara Araç Gereç Temini Araç Gereç Sayısı Takım 3 5300 Sınıflara Öğretmen Görevlendirilmesi  Öğretmen Sayısı 4 100 1.Dönem 3 olarak gerçekleşti. Sınıf Sayısının Artırma Çalışmaları Derslik Sayısı Okul Yönetimi-Okul Aile Birliği 6000 1.Dönem yer olmaması nedeniyle gerçekleşemedi

32 Stratejik Amaç 1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 1.3 2014/2015 Eğitim öğretim yılında okuldaki olumsuz davranış gösteren öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını %10’dan,%8’e indirmek. Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2.İzleme 1 Olumsuz davranış gösteren öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 10 8 4 200 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Sınıflarda problem yaratan öğrenciler tespit çalışmaları Öğrenci Sayısı 96 72 28/09/ /11/2015 Şube Öğretmenler Kurulu 20 Okul Aile Birliği 1.Dönem ŞÖK ’da problemli öğrenci sayısı 48 olarak gerçekleşti. Problem tarama anketi uygulamaları Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı 640 720 09/11/2015 28/11/2015 Sınıf Rehber Öğretmeni 400 1.Dönem Problem Tarama Anketi 750 öğrenciye Uygulandı Ev ziyaretleri 5 07/12/2015 01/01/2015 Okul Rehber Öğretmeni 300 1.Dönem 20 öğrenciye ev ziyareti yapıldı. 2.Dönem Sonu Sosyal etkinlikler ve ders dışı çalışmalara katma faaliyeti Faydalanan Öğrenci Sayısı 7 15 16/11/2015 Sosyal Etk. Öğretmenleri 1.Dönem 48 öğrenciden 20 sinin katılımı sağlandı. Davranışlarında düzelme sağlanan öğrenciler ödül töreni. 28/09/ /16/2016 ÖDDK 800 2.Dönem Yapılacaktır

33 TEOG Sınav Puan Ortalaması 57,25 60,00 65,14 108
Stratejik Hedef 2.1 öğretim yılında 8.sınıfların girmiş oldukları 8.Sınıflar Ortak Sınavında olan puan ortalamasını 60’a çıkartmak, Stratejik Hedef 2.2 öğretim yılında 8.sınıfların girmiş oldukları TEOG sınavında sınavla yerleşen öğrenci sayısını (Fen-Sosyal-Anadolu Lisesi) oranını % 42’den %44’e çıkartmak, Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2. İzleme 1 TEOG Sınav Puan Ortalaması 57,25 60,00 65,14 108 2 Sınavla Bir Üst Kuruma Yerleşen Öğrenci Oranı %42 %44 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Deneme Sınavı Sınav Sayısı 4 28/09/ /04/2016 Şube Öğretmenler Kurulu 360 Okul Aile Birliği 1.Dönem 2 Kez yapılmıştır 2.Dönem Sonu Yetiştirme Kursları (Hafta sonu) Kursa katılan Öğrenci Sayısı 300 450 28/09/ /06/2016 Sınıf Rehber Öğretmeni 3000 1.Dönem Kurs Öğrenci Sayısı 430 olmuştur. Anket, Rehberlik Seminer, Düzenleme Seminer Sayısı Okul Rehber Öğretmeni 1.Dönem 1 anket 4 defa seminer düzenlendi 2.Dönem Sonu Düzenli Veli Toplantıları Veli Toplantı Sayısı 6 12 09/11/2015 16/11/2015 1.Dönem 12 kez veli toplantısı yapıldı. Fen, Anadolu ve Meslek Liselerine Geziler düzenlemek Gezi Sayısı Rehberlik Servisi 1200 2.Dönem yapılacaktır. Başarıları Öğrenciler Ödüllendirme Töreni Öğrenci Sayısı 3 10 ÖDDK 1000 1.Dönem 28 öğrenci ödüllendirildi. Gönüllü Kurslar (7.Ders Saatleri) Gönüllü Kurs Sayısı 5 Gönüllü Öğretmenler 500 1.Dönem 4 branşta gönüllü kurs verildi.

34 Hedefin Performans Göstergeleri **** 2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016
Stratejik Hedef 2.3 Öğretim yılında 5 olan il düzeyinde sergilenen proje sayısını, planlanan dönem sonunda 8’e çıkartmak Stratejik Hedef 2.4 Öğretim yılında % 30 olan Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, şiir, kompozisyon vb. yarışmalara katılım sayısını 40’a çıkarmak Stratejik Hedef 2.5 Öğretim yılında 50 olan öğrenci sayısını, planlanan dönem sonunda 100’e çıkartmak Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2. İzleme 1 Proje Sayısı 5 8 2 Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, şiir, kompozisyon vb. yarışmalara katılım sayısı %5 %8 25 3 Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı 60 65 35 53,84 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi “Bu Benim Eserim” yarışmasına katılmak. 9 28/09/ /04/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu 1200 Okul Aile Birliği Yürürlükten Kaldırıldı Matematik ve Fen Olimpiyatlarına katılmak Öğrenci Sayısı 28/09/ /06/2016 800 1.Dönem Yapılmadı 2.Dönem Sonu Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, müzik, şiir ve kompozisyon ile ilgili tüm yarışmalara katılmak Katılım Oranı Yetenek ve Türkçe dersi Öğretmenleri 4000 1.Dönem Yüzde 2 olarak gerçekleşti 2.Dönem Sonu Ulusal ve yerel bazda düzenlenen bilişim, teknoloji ve tasarım ile ilgili tüm yarışmalara katılmak %1 %2 09/11/2015 16/11/2015 TT ve BT Öğretmenleri 600 1.Dönem katılım olmamıştır.

35 Öğrenci başına düşen kitap okuma oranı 5 8 4 50
Stratejik Hedef 2.6 öğretim yılında öğrenci başına yılda 5 olan kitap okuma oranını, planlanan dönem sonunda 8’e çıkartmak Stratejik Hedef 2.7 sonunda 5 kategoriye çıkartmak öğretim yılında 3 kategoride kazanılan sportif başarını arttırılarak, hedeflenen dönem Stratejik Hedef 2.8 öğretim yılında 12 olan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranını, hedeflenen dönem sonunda 22’ye çıkartmak. Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) İzleme 2. 1 Öğrenci başına düşen kitap okuma oranı 5 8 4 50 2 Katılım Sağlanan Sportif Kategori Sayısı 6 66,66 3 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranı 10 12 83,33 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi 2. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili Okulda “Z” Kütüphane oluşturmak Proje Sayısı 28/09/ /06/2016 Kütüphanecilik Kulübü 5000 Okul Aile Birliği Kütüphane M2 yeterli olmamıştır. 2.Dönem Sonu Her sınıfta bir kitaplık oluşturmak. Kitaplık Sayısı 13 Sınıf Öğretmenleri 3000 1.Dönem sınıflarda kitaplıklar oluşturuldu Okuma saatleri düzenlemek Yıllık Toplam Kitap Okuma Saati 720 dak. 900 dak Sosyal Etkinlikler Kurulu 100 1.Dönem okuma saatleri Türkçe derslerinde yapıldı. En çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek. Ödüllendirilecek Öğrenci Sayısı 20 800 2.Dönem Yapılacak. Öğrencileri yazarlarla buluşturmak. Etkinlik Sayısı 1.Dönem 3 etkinlik yapıldı. Erkek ve kız futbol takımları oluşturulacak Takım Sayısı Sosyal Etkinlikler 1200 1.Dönem 2 takım oluşturuldu. Erkek ve kız basketbol takımları oluşturulacak. 1.Dönem oluşturulamadı Erkek ve kız voleybol takımları oluşturulacak Erkek ve kız kros ve atletizm takımları oluşturulacak Erkek ve kız halk oyunları takımları oluşturulacak 1.Dönem 1 takım oluşturuldu. Erkek ve kız satranç takımları oluşturulacak 500 Veli ve Ara Karne Toplantıları Toplantı Sayısı 1.Dönem 1 toplantı yapıldı Okul Çayı ve İki Nesil Bir Arada 6000 1.Dönem 2 toplantı yapıldı Velilere yönelik pastacılık kursu Kursiyer sayısı 15 Halk Eğitim 1000 1.Dönem 12 öğrenciyle devam etmektedir. Velilere yönelik Bilişim Kursu BT Öğretmenleri 1.Dönem Yapılamadı Velilere Yönelik Beslenme ve Sağlık Konulu seminer Katılımcı Sayısı Anasınıfı Öğretmenleri 1.Dönem 37 veliye seminer verildi. Velilere yönelik resim kursu 400 1.Dönem 15 öğrenciyle devam etmektedir.

36 İyileştirilecek Alan Sayısı 6 4 66,66
Stratejik Hedef 3.1 öğretim yılında “12” olan derslik sayısını, hedeflenen dönem sonunda 24’e çıkartmak. Stratejik Hedef 3.2 öğretim yılında iyileştirilecek okul alanlarının sayısını 1’den, hedeflenen dönem sonunda 6’ya çıkartmak. Hedefin Performans Göstergeleri **** Mevcut Durum Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2. İzleme 1 Derslik Sayısı 12 24 13 5,41 2 İyileştirilecek Alan Sayısı 6 4 66,66 3 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Komisyon Kurulması Toplantı Sayısı 28/09/ /06/2016 Okul Yönetimi 100 Okul Aile Birliği 1.Dönem Komisyon Kuruldu 2.Dönem Sonu İl Milli Müdürlüğüne Başvuru Süreci Başvuru Sayısı Devam Ediyor Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılma sı Faaliyetin Sonucu 200 Öğretmenler Odasının İyileştirilmesi İyileştirme Çalışma Sayısı TKY İyileştirme Ekibi 2000 Tamamlandı Müdür Yardımcı Odasının İyileştirilmesi 250 Yarısı Tamamlandı Özel Eğitim ve Ana Sınıfının İyileştirilmesi 1000 Okul Bahçesinde Öğrenciler İçin Kapalı Alanların Düzenlenmesi 5000 Okul Bahçesinde Oturma Alanlarının ve Spor Alanlarının Düzenlenmesi Akıl Oyunları Sınıfı Açılması 500

37 ÖDÜLLENDİRME

38 Uluslararası Düzeyde Elde Edilen Dereceler
ÖDÜLLENDİRİLECEK DERECELER AKTİVİTE TÜRÜ BİREYSEL/ TAKIM ÖĞRENCİNİN ÖDÜLÜN CİNSİ SPONSORU VE TAKDİMİ Derecesi Sınıfı No Adı Soyadı Verilecek Ödül Sponsor Ödül Töreninin Tarihi Saati Yeri Uluslararası Düzeyde Elde Edilen Dereceler ………… Yarışması Bireysel 1. ……… Altını vb. ……….. Şirketi 2. Tablet vb. 3. Bilgisayar vb. Takım Cep Telefonu vb. Okul Aile Birliği Kitap vb. Sinema Bileti vb. Ulusal Düzeyde Elde Edilen Dereceler …………. Bölge Düzeyinde Elde Edilen Dereceler İl Düzeyinde Elde Edilen Dereceler İlçe Düzeyinde Elde Edilen Dereceler Diğer Kurumlar Düzeyinde Elde Edilen Dereceler Okul Düzeyinde Elde Edilen Dereceler DERECEYE GİRECEK ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRME PLANI UYGULAMA ESASLARI:

39 OKUYORUZ MUTLUYUZ

40 HAFTALAR TARİH DERS SAATLERİ 1.HAFTA 08-12 ŞUBAT 1 2 3 4 5 6 2.HAFTA 15-19 ŞUBAT 3.HAFTA 22-26 ŞUBAT 4.HAFTA 29 ŞUBAT-4 MART 5.HAFTA 07-11 MART 6.HAFTA 14-18 MART 7.HAFTA 21-25 MART 8.HAFTA 28 MART-1 NİSAN 9.HAFTA 04-08 NİSAN 10.HAFTA 11-15 NİSAN 11.HAFTA 18-22 NİSAN 12.HAFTA 25-29 NİSAN 13.HAFTA 02-06 MAYIS 14.HAFTA 9-13 MAYIS 15.HAFTA 16-20 MAYIS 16.HAFTA 23-27 MAYIS 17.HAFTA 30 MAYIS-3 HAZİRAN

41 …./…. SINIFI ……….AYI OKUNAN KİTAPLAR LİSTESİ
OKUL NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI KİTABIN TÜRÜ KİTABIN SAYFA SAYISI 1- 2- 3- 4- TOPLAM KİTABIN SAYFA SAYISI

42 DEVAMSIZLIK EYLEM VE ÖNLEME PLANI

43

44 TEKNOLOJİ-EBA-Dyned

45


"SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları