Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”"— Sunum transkripti:

1 SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”

2 TOPLANTI GÜNDEM VE İÇERİĞİ

3 OGM KOORDİNASYON KURULU AHMET DEDAŞ: OKUL MÜDÜRÜ TURAN UÇAR : MÜDÜR YARDIMCISI ALİ RİZA CANPOLAT: REHBER ÖĞRETMEN İSMAİL YÜNCÜ : ZÜMRE BAŞKANI EMRE KAYIKÇILAR : BT REHBER ÖĞRETMENİ

4

5 O KUL M ÜDÜRÜ : a) Okul ekibini kurması ve başkanlık etmesi b) “Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında planlanmış aylık eylemlerin, ilgili kişi ve birimlerce gerçekleştirilmesini sağlar. c) Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

6 MÜDÜR YARDIMCILARI a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi b-Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

7 OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİ a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında rehberlik ile ilgili planlanmış aylık eylemlerin gerçekleştirilmesi b-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi c-Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

8 ÖĞRETMENLER a-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında öğretmenler ile ilgili planlanmış aylık eylemlerin gerçekleştirilmesi b-“ Okul Yıllık Gelişim Modeli” kapsamında okul müdürü tarafından kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi Yönerge kapsamında verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

9 YILLIK GELİŞİM MODELİNİN UYGULANMASI Okul Yıllık Gelişim Modeli” aylık çalışma planlarına ve eklerine göre yürütülür. Bir sonraki ayın aylık çalışma planları İl Ekibi tarafından her ayın üçüncü haftasının son iş gününe kadar www.ogmizmir.comadresine yüklenir. www.ogmizmir.com İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri/okullar, ilçe/okul düzeyinde planladıkları çalışmaları model kapsamında aylık çalışma eylemleri içinde gerçekleştirirler. Okullar; fiziksel, sosyal, ekonomik, imkankanları doğrultusunda İl ekibinin hazırlamış olduğu “ Okul Yıllık Gelişim Modeli” ni baz alarak, kendi “Okul Yıllık Gelişim Modeli”ni hazırlayabilir ve uygulayabilirler.

10 ORTAOKUL ÇALIŞMA PLANI (ŞUBAT)

11

12 OKUL YÖNETİCİSİ ÇALIŞMA PLANI

13 Nöbetlerin Planlanması Zümre öğretmenlerinin nöbetlerinin aynı güne verilmesine dikkat edilir Nöbet görev yerleri bahçe ve katlarda aylık olarak dönüşümlü uygulanır Nöbetçi müdür yardımcısı başkanlığında ders başlamadan önce nöbet günündeki faaliyet, eksiklik vb. olağan ve olağanüstü durumları planlamak için kısa toplantı yapılır[11] Okul Kültürü Öğrenci Kişisel Bilgi Formlarının, okula nakil gelen öğrenciler ve veliler tarafından doldurulması sağlanır Öğrenci ve velilere, kayıt esnasında verilmek üzere, “Okulumuza Hoş Geldiniz Mektubu”nun, okulun düzen ve işleyişini belirten bilgi notları dağıtılır [12] Nakil gelen öğrencilerin velileri ile mail- telefon ve ziyaretle iletişim kurulması sağlanır Nakil gelen öğrenci velileri ile öğretmenler ve okul yöneticileri arasında tanışma toplantıları yapılır Öğretmenlerle kurum içi iletişimin güçlendirilmesi amaçlı kahvaltı, piknik, gezi vb. çalışmaları planlanır Okul Uygulama El Kitapçığı öğretmenlere verilir[13] Öğrenci Koçluğu Ayın Örnek Öğrencisinin seçimi planlanır[14]Ayın Örnek Sınıfı seçimi planlanır[14] Ayın Örnek Öğrencisi ve Örnek Sınıfı ödülleri duyurulur Öğretmenler kurulunda Öğrenci Koçluğu hakkında bilgi verilir[15] Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu tarafından, istekli ve ihtiyaç hisseden öğrenciler belirlenir Öğrenci Koçluğu kapsamında çalışacak istekli öğretmenleri belirlenir Toplantılar yuvarlak masa ya da U masa düzeninde yapılır Müdür öğretmeleri karşılar, ikramda bulunur Toplantı fıkra, hikâye, anı, şarkı vb. etkinlikle açılır Toplantı anında telefonlar kapalı, zorunluluk halinde sessiz konumda tutulur Toplantı zaman yönetimi öğretmenlerle beraber belirlenir Toplantının kaç oturumda gerçekleşeceği, dinlenme süreleri, toplantı bitiş saati belirlenir Gündem maddeleri görüşülürken beyin fırtınası yöntemi ile tüm öğretmenlerin fikirleri alınır Gündem ve konu dışına çıkılmasına izin verilmez Alınan kararlar, kişilerin sorumluluğu kişilere, başlangıç-bitiş tarihleri ile verilir

14 ALTIN ZAMAN UYGULAMASI ÖĞRENME DE ÖNCELİK -SONRALIK ETKİSİ

15

16 ALTIN ZAMAN UYGULAMASI

17 SINAV SONRASI ANALİZ

18 UYGULANACAK ANKETLER

19

20 ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

21

22

23

24 AYIN ÖĞRENCİSİ

25

26 AYIN SINIFI

27 AYIN SINIFI BELİRLEME KRİTERLERİ SINIFI KRİTERLER PUANLAMA (0-1-2-3-4 Puan).../SINI FI.../S NFI.../SI NIFI ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRME a)OKUL KURALLARINA UYUM 1.Derslere zamanında gelme 2.Kılık-kıyafet kurallarına uyma 3.Devam-devamsızlık durumu a)SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIM 4.Okul etkinliklerinde görev alma 5.Etkinliklerdeki sorumluluklarını yerine getirme 6.İşbirliği içinde çalışma 7.Okul ve ilçe genelinde projeler üretme a) SINIF EĞİTİM ORTAMININ VERİMLİLİĞİ 8.Ders araç gereçlerini getirip kullanma 9.Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelme 10.Dersin işlenişini bozacak davranışta bulunmama 11.Derse aktif katılma 12.Sınıf panosunun güncel ve etkin kullanımı a)GÖRGÜ KURALLARINA UYMA 13.Öğretmenlere ve diğer okul personeline karşı saygılı olma 14.Sınıf arkadaşlarına karşı saygılı olma 15.Diğer sınıf öğrencileriyle iyi ilişkiler kurma 16.Yardımlaşma ve dayanışma YARDIMCI PERSONEL TARAFINDAN YAPILACAK DEĞERLENDİRME SINIFIN DÜZEN VE TEMİZLİĞİ 17.Okul araç gereçlerini koruma 18.Sınıf sıralarının ve malzemelerinin düzeni 19.Yerlerin ve sıra altlarının temizliği 20.Perdelerin ve çöp kutusunun düzenli tutulması TOPLAM

28 HAZİRAN AYI MESLEKİ ÇALIŞMALAR

29 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ

30 OKUL MİSYON VE VİZYONU VİZYONUMUZ Eğitim ve öğretim hizmetlerini çağdaş ölçütler doğrultusunda yürüten, sürekli gelişen, nitelikli ve yenilikçi bir kurum olmak için varız. MİSYONUMUZ "Sabiha Ahmet Tabak Ortaokullu olma" gurur ve kültürünü; köklü ve deneyimli kurumsal yapısıyla bir nesilden ötekine taşıyan, bilgi çağında ve geleceğin Türkiye'sinde etkin rol alan, sürekli gelişen, yenilikçi, öncü ve örnek bir kurum olmaktır.

31 OKUL HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Stratejik Hedef 1.12014-2015 öğretim yılında Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencilerin Destek Eğitim odasından faydalan öğrenci sayısını ‘0’dan 10’a çıkarmak. Stratejik Hedef 1.2 2014-2015 öğretim yılında “9” olan Özel Eğitim Sınıfı Öğrenci sayısını 12’ye çıkarmak. Hedefin Performans Göstergeleri **** 2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşm e oranı (%) 2.İzleme Gerçekleş me oranı (%) 1 Destek Odasından Faydalanan Öğrenci sayıları 01000 2 Özel Eğitim Sınıfında Öğrenim gören öğrenci sayısı 912 1191,66 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faa liyet in Perf orm ans Hed efi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin SorumlusuTahmini MaliyetKullanılacak KaynaklarFaaliyetle İlgili 1. İzleme dönemiFaaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Kaynaştırma Öğrencilerinin Tespit Edilmesi Öğrenci Sayısı 20 28/09/2015 27/11/2015 Rehberlik Servisi20 Okul Aile Birliği 1.Dönem 22 Olarak Gerçekleşti. BEP Birimi ve RYK Toplantıları Toplantı Sayısı 12 12/10/2015 20/11/2015 İlgili Öğretmenler 30 Okul Aile Birliği 1.Dönem 2 Kez Yapıldı. 2.Dönem Sonu Veli İzinleri ve Öğretmen Görevlendirme Öğretmen Sayısı 0 5 20/11/2015 Okul Yönetimi10 Okul Aile Birliği İzinler Alındı. Sık sık Öğretmen ve Program Değişikliği nedeniyle yapılamadı. Destek Eğitim Odasının İşler Hale Getirilmesi Faydalanan Öğrenci Sayısı 01028/09/2015 27/11/2015 Rehberlik ve Yönetim 2000 Okul Aile Birliği Sık sık Öğretmen ve Program Değişikliği nedeniyle yapılamadı. Özel Eğitim Sınıflarının Açılması (Ağır- Hafif Düzey) Şube Sayısı 2 2 28/09/2015 02/10/2015 Okul Yönetimi200 Okul Aile Birliği1.Dönem Gerçekleşti Sınıflara Araç Gereç Temini Araç Gereç Sayısı Takım 13 12/10/2015 20/11/2015 Okul Aile Birliği5300 Okul Aile Birliği1.Dönem Gerçekleşti 2.Dönem Sonu Sınıflara Öğretmen Görevlendirilmesi Öğretmen Sayısı 24 28/09/2015 02/10/2015 Okul Yönetimi100 Okul Aile Birliği1.Dönem 3 olarak gerçekleşti. Sınıf Sayısının Artırma Çalışmaları Derslik Sayısı 12 28/09/2015 27/11/2015 Okul Yönetimi-Okul Aile Birliği6000 Okul Aile Birliği1.Dönem yer olmaması nedeniyle gerçekleşemedi 2.Dönem Sonu

32 Stratejik Amaç 1 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 1.3 2014/2015 Eğitim öğretim yılında okuldaki olumsuz davranış gösteren öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranını %10’dan,%8’e indirmek. Hedefin Performans Göstergeleri ****2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzlemeGerçekleşme oranı (%)2.İzlemeGerçekleşme oranı (%) 1 Olumsuz davranış gösteren öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı 1084200 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faal iyeti n Perf orm ans Hed efi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin SorumlusuTahmini MaliyetKullanılacak KaynaklarFaaliyetle İlgili 1. İzleme dönemiFaaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Sınıflarda problem yaratan öğrenciler tespit çalışmaları Öğrenci Sayısı967228/09/2015 06/11/2015 Şube Öğretmenler Kurulu 20 Okul Aile Birliği 1.Dönem ŞÖK ’da problemli öğrenci sayısı 48 olarak gerçekleşti. Problem tarama anketi uygulamaları Anket Uygulanan Öğrenci Sayısı 640720 09/11/2015 28/11/2015 Sınıf Rehber Öğretmeni 400 Okul Aile Birliği 1.Dönem Problem Tarama Anketi 750 öğrenciye Uygulandı Ev ziyaretleri Öğrenci Sayısı 5 10 07/12/2015 01/01/2015 Okul Rehber Öğretmeni 300 Okul Aile Birliği1.Dönem 20 öğrenciye ev ziyareti yapıldı. 2.Dönem Sonu Sosyal etkinlikler ve ders dışı çalışmalara katma faaliyeti Faydalanan Öğrenci Sayısı 715 09/11/2015 16/11/2015 Sosyal Etk. Öğretmenleri 300 Okul Aile Birliği 1.Dönem 48 öğrenciden 20 sinin katılımı sağlandı. 2.Dönem Sonu Davranışlarında düzelme sağlanan öğrenciler ödül töreni. Öğrenci Sayısı 5 10 28/09/2015 17/16/2016 Okul Aile Birliği ÖDDK 800 Okul Aile Birliği2.Dönem Yapılacaktır 2.Dönem Sonu

33 Stratejik Hedef 2.12014-2015 öğretim yılında 8.sınıfların girmiş oldukları 8.Sınıflar Ortak Sınavında 57.25 olan puan ortalamasını 60’a çıkartmak, Stratejik Hedef 2.2 2004-2015 öğretim yılında 8.sınıfların girmiş oldukları TEOG sınavında sınavla yerleşen öğrenci sayısını (Fen-Sosyal-Anadolu Lisesi) oranını % 42’den %44’e çıkartmak, Hedefin Performans Göstergeleri ****2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzlemeGerçekleşme oranı (%) 2. İzleme Gerçekleşme oranı (%) 1 TEOG Sınav Puan Ortalaması 57,2560,0065,14108 2 Sınavla Bir Üst Kuruma Yerleşen Öğrenci Oranı %42%44 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faa liye tin Per for ma ns He defi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin SorumlusuTahmini MaliyetKullanılacak KaynaklarFaaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Deneme Sınavı Sınav Sayısı2428/09/2015 30/04/2016 Şube Öğretmenler Kurulu360 Okul Aile Birliği1.Dönem 2 Kez yapılmıştır2.Dönem Sonu Yetiştirme Kursları (Hafta sonu) Kursa katılan Öğrenci Sayısı30045028/09/2015 17/06/2016 Sınıf Rehber Öğretmeni 3000 Okul Aile Birliği1.Dönem Kurs Öğrenci Sayısı 430 olmuştur.2.Dönem Sonu Anket, Rehberlik Seminer, Düzenleme Seminer Sayısı24 28/09/2015 30/04/2016 Okul Rehber Öğretmeni300 Okul Aile Birliği1.Dönem 1 anket 4 defa seminer düzenlendi 2.Dönem Sonu Düzenli Veli Toplantıları Veli Toplantı Sayısı612 09/11/2015 16/11/2015 Sınıf Rehber Öğretmeni 300 Okul Aile Birliği1.Dönem 12 kez veli toplantısı yapıldı.2.Dönem Sonu Fen, Anadolu ve Meslek Liselerine Geziler düzenlemek Gezi Sayısı 2 4 28/09/2015 30/04/2016 Okul Aile Birliği Rehberlik Servisi 1200 Okul Aile Birliği2.Dönem yapılacaktır. 2.Dönem Sonu Başarıları Öğrenciler Ödüllendirme Töreni Öğrenci Sayısı 310 28/09/2015 17/06/2016 Okul Aile Birliği ÖDDK 1000 Okul Aile Birliği1.Dönem 28 öğrenci ödüllendirildi.2.Dönem Sonu Gönüllü Kurslar (7.Ders Saatleri) Gönüllü Kurs Sayısı 25 28/09/2015 30/04/2016 Gönüllü Öğretmenler 500 Okul Aile Birliği1.Dönem 4 branşta gönüllü kurs verildi.2.Dönem Sonu

34 Stratejik Hedef 2.32014-2015 Öğretim yılında 5 olan il düzeyinde sergilenen proje sayısını, planlanan dönem sonunda 8’e çıkartmak Stratejik Hedef 2.4 2004-2015 Öğretim yılında % 30 olan Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, şiir, kompozisyon vb. yarışmalara katılım sayısını 40’a çıkarmak Stratejik Hedef 2.5 2004-2015 Öğretim yılında 50 olan öğrenci sayısını, planlanan dönem sonunda 100’e çıkartmak Hedefin Performans Göstergeleri ****2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzlemeGerçekleşme oranı (%) 2. İzleme Gerçekleşme oranı (%) 1 Proje Sayısı 5800 2 Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, şiir, kompozisyon vb. yarışmalara katılım sayısı %5%8225 3 Yarışmalara Katılan Öğrenci Sayısı 60653553,84 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Fa ali yet in Per for ma ns He def i Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak KaynaklarFaaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi “Bu Benim Eserim” yarışmasına katılmak. Proje Sayısı5928/09/2015 30/04/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu1200 Okul Aile Birliği Yürürlükten Kaldırıldı Matematik ve Fen Olimpiyatlarına katılmak Öğrenci Sayısı1528/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu800 Okul Aile Birliği1.Dönem Yapılmadı2.Dönem Sonu Ulusal ve yerel bazda düzenlenen resim, müzik, şiir ve kompozisyon ile ilgili tüm yarışmalara katılmak Katılım Oranı%5%8 28/09/2015 30/04/2016 Yetenek ve Türkçe dersi Öğretmenleri 4000 Okul Aile Birliği1.Dönem Yüzde 2 olarak gerçekleşti 2.Dönem Sonu Ulusal ve yerel bazda düzenlenen bilişim, teknoloji ve tasarım ile ilgili tüm yarışmalara katılmak Katılım Oranı %1%2 09/11/2015 16/11/2015 TT ve BT Öğretmenleri600 Okul Aile Birliği1.Dönem katılım olmamıştır.2.Dönem Sonu

35 Stratejik Hedef 2.62014-2015 öğretim yılında öğrenci başına yılda 5 olan kitap okuma oranını, planlanan dönem sonunda 8’e çıkartmak Stratejik Hedef 2.7 2004- 2015 öğretim yılında 3 kategoride kazanılan sportif başarını arttırılarak, hedeflenen dönem sonunda 5 kategoriye çıkartmak Stratejik Hedef 2.8 2004- 2015 öğretim yılında 12 olan sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranını, hedeflenen dönem sonunda 22’ye çıkartmak. Hedefin Performans Göstergeleri ****2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzlemeGerçekleşme oranı (%) 2. İzleme Gerçekleşme oranı (%) 1 Öğrenci başına düşen kitap okuma oranı 58450 2 Katılım Sağlanan Sportif Kategori Sayısı 56466,66 3 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranı 10121083,33 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans GöstergeleriFaaliyetin Mevcut Durumu Faaliyeti n Performa ns Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin SorumlusuTahmini MaliyetKullanılacak KaynaklarFaaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Okulda “Z” Kütüphane oluşturmak Proje Sayısı0128/09/2015 17/06/2016 Kütüphanecilik Kulübü5000 Okul Aile BirliğiKütüphane M2 yeterli olmamıştır.2.Dönem Sonu Her sınıfta bir kitaplık oluşturmak. Kitaplık Sayısı51328/09/2015 17/06/2016 Sınıf Öğretmenleri 3000 Okul Aile Birliği1.Dönem sınıflarda kitaplıklar oluşturuldu2.Dönem Sonu Okuma saatleri düzenlemek Yıllık Toplam Kitap Okuma Saati720 dak.900 dak 28/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu 100 Okul Aile Birliği1.Dönem okuma saatleri Türkçe derslerinde yapıldı.2.Dönem Sonu En çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek. Ödüllendirilecek Öğrenci Sayısı 102028/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu 800 Okul Aile Birliği2.Dönem Yapılacak.2.Dönem Sonu Öğrencileri yazarlarla buluşturmak. Etkinlik Sayısı 0128/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu 100 Okul Aile Birliği1.Dönem 3 etkinlik yapıldı.2.Dönem Sonu Erkek ve kız futbol takımları oluşturulacak Takım Sayısı 2328/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler 1200 Okul Aile Birliği1.Dönem 2 takım oluşturuldu.2.Dönem Sonu Erkek ve kız basketbol takımları oluşturulacak. Takım Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu1200 Okul Aile Birliği1.Dönem oluşturulamadı2.Dönem Sonu Erkek ve kız voleybol takımları oluşturulacak Takım Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu1200 Okul Aile Birliği1.Dönem 2 takım oluşturuldu.2.Dönem Sonu Erkek ve kız kros ve atletizm takımları oluşturulacak Takım Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu1200 Okul Aile Birliği1.Dönem oluşturulamadı2.Dönem Sonu Erkek ve kız halk oyunları takımları oluşturulacak Takım Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu1200 Okul Aile Birliği1.Dönem 1 takım oluşturuldu.2.Dönem Sonu Erkek ve kız satranç takımları oluşturulacak Takım Sayısı 1128/09/2015 17/06/2016 Sosyal Etkinlikler Kurulu500 Okul Aile Birliği1.Dönem 2 takım oluşturuldu.2.Dönem Sonu Veli ve Ara Karne Toplantıları Toplantı Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Sınıf Öğretmenleri500 Okul Aile Birliği1.Dönem 1 toplantı yapıldı2.Dönem Sonu Okul Çayı ve İki Nesil Bir Arada Etkinlik Sayısı 2228/09/2015 17/06/2016 Okul Aile Birliği6000 Okul Aile Birliği1.Dönem 2 toplantı yapıldı2.Dönem Sonu Velilere yönelik pastacılık kursu Kursiyer sayısı 01528/09/2015 17/06/2016 Halk Eğitim1000 Okul Aile Birliği1.Dönem 12 öğrenciyle devam etmektedir.2.Dönem Sonu Velilere yönelik Bilişim Kursu Kursiyer sayısı 152028/09/2015 17/06/2016 BT Öğretmenleri500 Okul Aile Birliği1.Dönem Yapılamadı2.Dönem Sonu Velilere Yönelik Beslenme ve Sağlık Konulu seminer Katılımcı Sayısı 5010028/09/2015 17/06/2016 Anasınıfı Öğretmenleri100 Okul Aile Birliği1.Dönem 37 veliye seminer verildi.2.Dönem Sonu Velilere yönelik resim kursu Kursiyer sayısı 102028/09/2015 17/06/2016 Halk Eğitim400 Okul Aile Birliği1.Dönem 15 öğrenciyle devam etmektedir.2.Dönem Sonu

36 Stratejik Hedef 3.12014-2015 öğretim yılında “12” olan derslik sayısını, hedeflenen dönem sonunda 24’e çıkartmak. Stratejik Hedef 3.2 2004-2015 öğretim yılında iyileştirilecek okul alanlarının sayısını 1’den, hedeflenen dönem sonunda 6’ya çıkartmak. Hedefin Performans Göstergeleri **** 2014- 2015 Mevcut Durum 2015-2016 Hedef İzleme Sonuçları*** 1.İzleme Gerçekleşme oranı (%) 2. İzleme Gerçekleşme oranı (%) 1 Derslik Sayısı 1224135,41 2 İyileştirilecek Alan Sayısı 16466,66 3 FAALİYETLER** Faaliyetin Performans Göstergeleri Faaliyetin Mevcut Durumu Faaliyetin Performans Hedefi Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetin Sorumlusu Tahmini Maliyet Kullanılacak Kaynaklar Faaliyetle İlgili 1. İzleme dönemi Faaliyetle İlgili 2. İzleme dönemi Komisyon Kurulması Toplantı Sayısı01 28/09/2015 17/06/2016 Okul Yönetimi100 Okul Aile Birliği1.Dönem Komisyon Kuruldu2.Dönem Sonu İl Milli Müdürlüğüne Başvuru Süreci Başvuru Sayısı01 28/09/2015 17/06/2016 Okul Yönetimi100 Okul Aile BirliğiDevam Ediyor2.Dönem Sonu Sürecin Takibi ve Sonuçlandırılma sı Faaliyetin Sonucu01 28/09/2015 17/06/2016 Okul Yönetimi 200 Okul Aile BirliğiDevam Ediyor2.Dönem Sonu Öğretmenler Odasının İyileştirilmesi İyileştirme Çalışma Sayısı 11 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi 2000 Okul Aile BirliğiTamamlandı2.Dönem Sonu Müdür Yardımcı Odasının İyileştirilmesi İyileştirme Çalışma Sayısı 01 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi 250 Okul Aile BirliğiYarısı Tamamlandı2.Dönem Sonu Özel Eğitim ve Ana Sınıfının İyileştirilmesi İyileştirme Çalışma Sayısı 01 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi1000 Okul Aile BirliğiTamamlandı2.Dönem Sonu Okul Bahçesinde Öğrenciler İçin Kapalı Alanların Düzenlenmesi İyileştirme Çalışma Sayısı 01 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi5000 Okul Aile BirliğiTamamlandı2.Dönem Sonu Okul Bahçesinde Oturma Alanlarının ve Spor Alanlarının Düzenlenmesi İyileştirme Çalışma Sayısı 01 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi2000 Okul Aile BirliğiTamamlandı2.Dönem Sonu Akıl Oyunları Sınıfı Açılması İyileştirme Çalışma Sayısı 01 28/09/2015 17/06/2016 TKY İyileştirme Ekibi500 Okul Aile BirliğiDevam Ediyor2.Dönem Sonu

37 ÖDÜLLENDİRME

38 ÖDÜLLENDİRİLECEK DERECELERAKTİVİTE TÜRÜBİREYSEL/ TAKIMÖĞRENCİNİN ÖDÜLÜN CİNSİ SPONSORU VE TAKDİMİ DerecesiSınıfıNoAdı SoyadıVerilecek ÖdülSponsor Ödül Töreninin TarihiSaatiYeri Uluslararası Düzeyde Elde Edilen Dereceler ………… YarışmasıBireysel 1. ……… Altını vb. ……….. Şirketi 2. Tablet vb. 3. Bilgisayar vb. ………… YarışmasıTakım 1. Cep Telefonu vb. Okul Aile Birliği 2. Kitap vb. 3. Sinema Bileti vb. Ulusal Düzeyde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması Bireysel 1. 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. Bölge Düzeyinde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması Bireysel 1. 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. İl Düzeyinde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması Bireysel 1. 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. Bireysel 1. İlçe Düzeyinde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. Diğer Kurumlar Düzeyinde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması Bireysel 1. 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. Okul Düzeyinde Elde Edilen Dereceler …………. Yarışması Bireysel 1. 2. 3. …………. Yarışması Takım 1. 2. 3. DERECEYE GİRECEK ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRME PLANI UYGULAMA ESASLARI:

39 OKUYORUZ MUTLUYUZ

40 HAFTALARTARİHDERS SAATLERİ 1.HAFTA08-12 ŞUBAT123456 2.HAFTA15-19 ŞUBAT123456 3.HAFTA22-26 ŞUBAT123456 4.HAFTA29 ŞUBAT-4 MART123456 5.HAFTA07-11 MART123456 6.HAFTA14-18 MART123456 7.HAFTA21-25 MART123456 8.HAFTA28 MART-1 NİSAN123456 9.HAFTA04-08 NİSAN123456 10.HAFTA11-15 NİSAN123456 11.HAFTA18-22 NİSAN123456 12.HAFTA25-29 NİSAN123456 13.HAFTA02-06 MAYIS123456 14.HAFTA9-13 MAYIS123456 15.HAFTA16-20 MAYIS123456 16.HAFTA23-27 MAYIS123456 17.HAFTA30 MAYIS-3 HAZİRAN123456

41 OKUL NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI KİTABIN TÜRÜ KİTABIN SAYFA SAYISI 1- 2- 3- 4- TOPLAM OKUL NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI KİTABIN TÜRÜ KİTABIN SAYFA SAYISI 1- 2- 3- 4- TOPLAM OKUL NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI KİTABIN TÜRÜ KİTABIN SAYFA SAYISI 1- 2- 3- 4- TOPLAM OKUL NO ÖĞRENCİ ADI-SOYADI KİTABIN ADI KİTABIN YAZARI KİTABIN TÜRÜ KİTABIN SAYFA SAYISI 1- 2- 3- 4- TOPLAM …./…. SINIFI ……….AYI OKUNAN KİTAPLAR LİSTESİ

42 DEVAMSIZLIK EYLEM VE ÖNLEME PLANI

43

44 TEKNOLOJİ-EBA-D YNED

45


"SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU “OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları