Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YASALARDA ve YASA YAPIMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 1. İklim değişikliğine uyum (negatif/pozitif uyum) Yasa içeriklerinde iklim değişikliği Milletvekilleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YASALARDA ve YASA YAPIMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 1. İklim değişikliğine uyum (negatif/pozitif uyum) Yasa içeriklerinde iklim değişikliği Milletvekilleri."— Sunum transkripti:

1 YASALARDA ve YASA YAPIMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 1

2 İklim değişikliğine uyum (negatif/pozitif uyum) Yasa içeriklerinde iklim değişikliği Milletvekilleri ve iklim değişikliği Planlama ve iklim değişikliği Nasıl bir kalkınma? 2

3 Tarım ve Gıda Güvenliği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (İklim Değişikliği/kuralık) (Geçici 1. Madde-af-) (Çevre Kom. Havale) Tarım topraklarında düşüş 5488 sayılı Tarım Kanunu Su gibi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanabilmesi Çevrenin korunması, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, biyolojik çeşitliğin ve ekosistemlerin korunması, doğal afetlerle mücadele 5533 sayılı Tohumculuk Kanunu Tarımsal faaliyetlerin iklim değişikliğine karşı esnekliği azalması 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Aşırı hava olaylarındaki sıklık 3

4 4 Arazi Kullanımı ve Ormancılık 4342 sayılı Mera Kanunu Önemli yutak alanı Tahsis Amacının Değiştirilmesi (Toplu konut, santral, yapılaşma…) İstisna… İstisna… 6831 sayılı Orman Kanunu Maden Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu… İstisna… İstisna… İstisna… 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Orman alanlarının turizm yatırımlarına tahsisi… (Anayasa mahkemesi iptal) 6292 sayılı Kanun (2B Kanunu) İşgal altındaki orman alanı büyüklüğü 500 bin hektar (5 bin km²) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Yönetmelikle istisna… 3402 sayılı Kadastro Kanunu Orman kadastrosunun kaldırılması

5 Kentleşme 6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm) 19,5 milyon konut-6,5 milyon konut Zeytincilik Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Mera Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun Diğer Kanunlar 2872 sayılı Çevre Kanunu İklim değişikliği bir çevre sorunu değildir 644 sayılı KHK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 636, 644,645, 648… Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları KHK’lara eleştiri bütçe görüşmelerinde 645 sayılı KHK (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığı Kanunu 2015 Merkezi Yönetim Kanunu 10. Kalkınma Planı 5

6 Teşekkür ederim… 6


"YASALARDA ve YASA YAPIMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 1. İklim değişikliğine uyum (negatif/pozitif uyum) Yasa içeriklerinde iklim değişikliği Milletvekilleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları