Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEZEGENEMİZ DÜNYA Hava:Hava Dünya’mızı çevreleyen bir gaz örtüsüdür.Bu gaz örtüsüne hava küre (atmosfer) denir.Hava küre Dünya’mızı Güneş’in zararlı ışınlarından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEZEGENEMİZ DÜNYA Hava:Hava Dünya’mızı çevreleyen bir gaz örtüsüdür.Bu gaz örtüsüne hava küre (atmosfer) denir.Hava küre Dünya’mızı Güneş’in zararlı ışınlarından."— Sunum transkripti:

1 GEZEGENEMİZ DÜNYA Hava:Hava Dünya’mızı çevreleyen bir gaz örtüsüdür.Bu gaz örtüsüne hava küre (atmosfer) denir.Hava küre Dünya’mızı Güneş’in zararlı ışınlarından korur.

2 Kara:Canlıların üzerinde yaşadığı bu katmana taş küre (yer kabuğu) denir.Dünya’mız üzerinde bulunan kara katmanı taş küreyi meydana getirir.

3

4 Su:Okyanuslar, akarsular, denizler ve yer altı su kaynakları su küreyi oluşturur.Su kürede birçok canlı yaşar.

5

6 Karaları Oluşturan Maddeler
Kayaç:Kayaçlar yer kabuğunda büyük yer tutan taş ve kayalardan oluşur.Kayalar rüzgar, su vb. etkenlerle parçalanır veya şekillenir.Kayaların parçalanması sonucu taşlar oluşur.

7

8 Mineral:Kayaçların içerisinde bulunan ve kayaçlara farklı özellikler kazandıran yapılara mineral denir.Minerallere kireç taşı ve mermer örnek olarak verilebilir.

9

10 Maden:Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara maden denir
Maden:Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara maden denir.Dünya’mızda çeşitli madenler vardır.Bunlardan bazıları elmas, altın, demir, gümüş, taş, kömür ve bakır madenidir.

11

12 Toprağın Oluşumu Toprak:Kayaçların su rüzgar ve sıcaklık farkı gibi etkilerle ufalanmasıyla başlayan uzun bir süreçte oluşur. Toprak sadece kayaçlardan oluşmaz. Bitki ve hayvan kalıntıları da çürüyüp toprağın oluşmasında ve verimli olmasında rol oynar.

13 Erozyon Nedir? Erozyon şiddetli yağmurlarda akan sularda toprağın verimli kısmını götürmesine denir. Bol yağış alan bölgelerimizdeki akarsuların denize döküldüğü yerlerde suyun rengi toprağın rengine döner.

14 Hava Toprak Ve Suyun Yaşamımızdaki Önemi
Dünya kara su ve havadan oluşan yapısı ile canlılar için gerekli temel kaynakları barındırmaktadır.

15 Hava:Hava çok önemlidir.Hava olmasa nefes alamayıp ölürdük.
Kara:Karnımızı doyurmak için toprağa ihtiyaç duyarız. Toprak olmasa açlıktan ölürdük. Su:Suda çok önemlidir. Canlılar su içerler. Canlılar su içmese susuzluktan ölebilirlerdi.

16 Dünya’nın Gözlenebilir Katmanları
Taş küre (yer kabuğu) Kayaçlardan oluşur. Üzerinde canlılar yaşar. Su küre Taş küre ile iç içedir Birçok canlı çeşidi yaşar Hava küre (atmosfer) Yer küreyi sarar. Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller. Çeşitli gazların karışımından oluşur.

17 Dünya’nın Gözlenemeyen Katmanları
Ateş küre(manto) Taş kürenin altındadır. Yüksek sıcaklıkta erimiş madenlerden oluşur. Ağır küre (çekirdek) Ateş kürenin altındadır. Yer kürenin merkezini oluşturur.

18


"GEZEGENEMİZ DÜNYA Hava:Hava Dünya’mızı çevreleyen bir gaz örtüsüdür.Bu gaz örtüsüne hava küre (atmosfer) denir.Hava küre Dünya’mızı Güneş’in zararlı ışınlarından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları