Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet."— Sunum transkripti:

1 “...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir...” Hz.Muhammed(SAS) Hz. Muhammed(SAS)’in verdiği bu müjdeli haber, Müslümanları, toplumsal yardımlaşmaya yöneltmiş ve bu faaliyet zamanla kurumsal hale gelmiştir. Özellikle atalarımız Selçuklular ve Osmanlılar bu faaliyete büyük önem vermiş ve yardımlaşma ile ilgili kurumların ortaya çıkmasını sağlamışlardır: 1 ) Yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri ( İmarethane ), 2 ) Hastaların tedavisi için hastaneler ( Darüşşifa ), 3 ) Yaşlıları korumak için huzurevleri ( Darülaceze ), 4 ) Yolcuların, hayvanları ile beraber, üç gün misafir edildiği, yedirilip içirildiği (Han ve Kervansaraylar), bunlardan bazılarıdır.

2 Avrupa'nın En İyi Müzesi Edirne Darüşşifa Edirne Sağlık Müzesi Omurga kemiklerinin, çıkıklarının tedavi yöntemi

3 Günümüzde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. 1 ) Kızılay, 2 ) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 4 ) Millî Eğitim Vakfı, 5 ) Türkiye Diyanet Vakfı 6 ) Bazı sivil toplum kuruluşları

4

5 1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek, amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 1 ) Her türlü doğal, sıhhi, teknolojikvb. afetlere uğrayanlara, imkânlar ölçüsünde insaniyardımulaştırır.(yiyecek, içecek, giysi, battaniye, çadır) 2 ) Engellilere, hastalara ve yoksullara yardım eder. 3 ) Aşevleri açar. 4 ) Yaşlılar ve çocuklar içinbakım hizmetlerisunar. 5 ) Deprem, sel, yangın, çığ gibi afet ve felaketlerde afetzedelere yardımcı ve destek olur. 6 ) Geçici barınma ve beslenme imkânları sağlar. 7 ) Sağlık hizmetlerinde destek olur. 8 ) İhtiyaç duyulan yerlerde hastaneler açar. 9 ) Kan ve kan ürünlerininihtiyaç sahiplerine ulaştırılması içingerekli sistemleri kurar. 10 ) Savaşta ve olağanüstü durumlarda TürkSilahlı Kuvvetlerine yardımcı olur.

6

7 1921’de kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Kimsesiz,korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, yaşlılara her türlü maddi vemanevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kurum, yardıma muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarınısağlıklı, huzur ve güveniçinde sürdürmesine katkı sağlar. Onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerinikarşılar. Kimsesizçocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar, Meslekedinmelerine rehberlik eder. Şehitlerin eş ve çocuklarını, gazileri koruma görevini üstlenir.

8

9 Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfının amacı, 1 ) muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, 2 ) sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, 3 ) sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 4 ) muhtaç ve özürlü vatandaşların yakacak, yiyecek, giyecek, eşya, tedavi giderleri ile maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

10

11 Milli Eğitim Vakfı 1981 yılında kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıylakurulmuş bir yardımlaşma kurumudur. Eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmalar yapar. İhtiyaç duyan öğretmen ve ailelerine maddi yardımda bulunur. Başarılı yoksul öğrencilere burs verir. Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıdabulunur.

12

13 Vakıf 1975 yılında kurulmuştur. İslam dininin tanıtılmasında,toplumun din konusunda aydınlatılmasındaDiyanetİşleri Başkanlığı’nayardımcıve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekât, fitre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerineulaştırmak TürkiyeDiyanet Vakfı’nın görevlerindendir. TürkiyeDiyanetVakfı, 1 ) Dinî ve kültürelkitaplaryayımlar. 2 ) Yoksulöğrencilere burs verir. 3 ) Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarınadestek vermek için yurtlaraçar.

14 Devlet kurumlarının yanında kişilerin ve özel teşebbüslerin kurmuş oldukları vakıflar ülkemizde bulunmaktadır: 1 ) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 2 ) İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 3 ) Deniz Feneri 4 ) Can suyu 5 ) Dost eli 6 ) Veren El Derneği

15 ACABA BİZ NE YAPABİLİRİZ? Yardımlaşma kurumları dahaçok yardımsever yurttaşlarımızın katkılarıyla kurulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kurumların toplumumuzdaki yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı gibi değerlerin gelişmesinde büyük katkıları olmaktadır. Yardım kurumlarına destek olmak hemdinî hemde insanibir görevdir. İmkânlarımız ölçüsünce yardım kurumlarına maddi ve manevi destek olmalıyız. Çalışmalarına gönüllü olarakkatılmalı,para yardımları yapmalıyız.


"“...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları