Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ"— Sunum transkripti:

1 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
“...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir...” Hz.Muhammed(SAS) Hz. Muhammed(SAS)’in verdiği bu müjdeli haber, Müslümanları, toplumsal yardımlaşmaya yöneltmiş ve bu faaliyet zamanla kurumsal hale gelmiştir. Özellikle atalarımız Selçuklular ve Osmanlılar bu faaliyete büyük önem vermiş ve yardımlaşma ile ilgili kurumların ortaya çıkmasını sağlamışlardır: 1 ) Yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri ( İmarethane ), 2 ) Hastaların tedavisi için hastaneler ( Darüşşifa ), 3 ) Yaşlıları korumak için huzurevleri ( Darülaceze ), 4 ) Yolcuların, hayvanları ile beraber, üç gün misafir edildiği, yedirilip içirildiği (Han ve Kervansaraylar), bunlardan bazılarıdır.

2 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Avrupa'nın En İyi Müzesi Edirne Darüşşifa Edirne Sağlık Müzesi Omurga kemiklerinin, çıkıklarının tedavi yöntemi

3 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Günümüzde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. 1 ) Kızılay, 2 ) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 4 ) Millî Eğitim Vakfı, 5 ) Türkiye Diyanet Vakfı 6 ) Bazı sivil toplum kuruluşları

4 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

5 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek, amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 1 ) Her türlü doğal, sıhhi, teknolojik vb. afetlere uğrayanlara, imkânlar ölçüsünde insani yardım ulaştırır.(yiyecek, içecek, giysi, battaniye, çadır) 2 ) Engellilere, hastalara ve yoksullara yardım eder. 3 ) Aşevleri açar. 4 ) Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri sunar. 5 ) Deprem, sel, yangın, çığ gibi afet ve felaketlerde afetzedelere yardımcı ve destek olur. 6 ) Geçici barınma ve beslenme imkânları sağlar. 7 ) Sağlık hizmetlerinde destek olur. 8 ) İhtiyaç duyulan yerlerde hastaneler açar. 9 ) Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli sistemleri kurar. 10 ) Savaşta ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olur.

6 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

7 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
1921’de kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, yaşlılara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kurum, yardıma muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarını sağlıklı, huzur ve güven içinde sürdürmesine katkı sağlar. Onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerini karşılar. Kimsesiz çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar, Meslek edinmelerine rehberlik eder. Şehitlerin eş ve çocuklarını, gazileri koruma görevini üstlenir.

8 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

9 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amacı, 1 ) muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, 2 ) sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, 3 ) sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 4 ) muhtaç ve özürlü vatandaşların yakacak, yiyecek, giyecek, eşya, tedavi giderleri ile maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

10 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

11 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Milli Eğitim Vakfı 1981 yılında kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma kurumudur. Eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmalar yapar. İhtiyaç duyan öğretmen ve ailelerine maddi yardımda bulunur. Başarılı yoksul öğrencilere burs verir. Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunur.

12 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

13 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Vakıf 1975 yılında kurulmuştur. İslam dininin tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekât, fitre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak Türkiye Diyanet Vakfı’nın görevlerindendir. Türkiye Diyanet Vakfı, 1 ) Dinî ve kültürel kitaplar yayımlar. 2 ) Yoksul öğrencilere burs verir. 3 ) Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek vermek için yurtlar açar.

14 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Devlet kurumlarının yanında kişilerin ve özel teşebbüslerin kurmuş oldukları vakıflar ülkemizde bulunmaktadır: 1 ) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 2 ) İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 3 ) Deniz Feneri 4 ) Can suyu 5 ) Dost eli 6 ) Veren El Derneği

15 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
ACABA BİZ NE YAPABİLİRİZ? Yardımlaşma kurumları daha çok yardımsever yurttaşlarımızın katkılarıyla kurulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kurumların toplumumuzdaki yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı gibi değerlerin gelişmesinde büyük katkıları olmaktadır. Yardım kurumlarına destek olmak hem dinî hem de insani bir görevdir. İmkânlarımız ölçüsünce yardım kurumlarına maddi ve manevi destek olmalıyız. Çalışmalarına gönüllü olarak katılmalı, para yardımları yapmalıyız.


"YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları