Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Stratejileri

2 Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin belleğe kodlanması ve geri çağrılması için kullanılan işlemlerdir.

3 Öğrenme stratejileri temel olarak şu başlıklarda toplanabilir: 1.Dikkat stratejileri (Dikkati çekmeye ve artırmaya yönelik stratejiler) 2.Tekrar stratejileri (Bilginin tekrar edilmesine yönelik stratejiler) 3.Anlamlandırmayı artırma stratejileri (Bilginin anlamlandırılması, eklemlenmesi, kodlanmasına yönelik stratejiler) 4.Yürütücü biliş stratejileri (Bilişsel süreçlerimizin farkında olunmasına yönelik stratejiler) 5.Duyuşsal stratejiler (Öğrenmeyi etkileyen duyuşsal değişkenlere yönelik stratejiler)

4 Aşağıdaki stratejiler dikkati artırmaya yönelik stratejilere örnek olarak söylenebilir: – Altını çizme – Anahtar sözcükleri belirleme – Başlıkları ve alt başlıkları inceleme – Bilinmeyen sözcükleri işaretleme

5 Aşağıdaki stratejiler tekrar stratejilerine örnek olarak verilebilir: – Tekrar etme – Tekrar okuma – Sesli olarak tekrarlama – Yazıya aktarma – Bazı bölümleri aynen yazma

6 Aşağıdaki stratejiler anlamlandırmayı ve eklemlemeyi artırmaya yönelik stratejilere örnek olarak verilebilir: Açıklama Soru sorma Tablolaştırma Karşılaştırma Gruplama Sıralama Bir başkasına anlatma Kendi sözcükleriyle ifade etme Özetleme Şematize etme Ana hatlarını çıkarma Bakmadan cevaplama Not alma

7 Aşağıdaki stratejiler kodlamayı sağlamaya yönelik stratejilere örnek olarak verilebilir: Bellek destekleyiciler kullanma – Görselleştirme – Öyküleştirme – Yerleşim – Zincirleme – Askı sözcük – Baş harfleri düzenleme

8 Aşağıdaki stratejiler yürütücü biliş stratejilerine örnek olarak verilebilir: – Kendi öğrenme stili üzerine düşünme – Kendi bilişsel stili üzerine düşünme – Kendi ders çalışması üzerine düşünme – Başarı ve başarısızlıkla ilgili deneyimlediklerini irdeleme

9 Aşağıdaki stratejiler duyuşsal stratejilere örnek olarak verilebilir: – Önemini belirleme – Hedef belirleme – Olumlu öz konuşma


"Öğrenme Stratejileri. Öğrenme stratejileri Öğrenme stratejleri: bireyin öğrenmesini etkileyen süreçler, öğrenmeyi etkili kılmak için yapılanlar, bilginin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları