Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: 03125863021 İletişim E-Posta: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: 03125863021 İletişim E-Posta: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği."— Sunum transkripti:

1 Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: 03125863021 İletişim E-Posta: demirhan.kucuk@csb.gov.tr Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26.02.2016 - Çorlu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26.02.2016 - Çorlu

2 Mevzuat

3 - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

4 Ambalaj Atığı Üreticisi Satış Noktası (Getirme Merkezi) OSB /Sanayi İşletmesi Havaalanı Mücavir Alan sınırında AAÜ Depozito sisteminde Toplanan Ambalaj Atığı GDT(Lisa nslı/GFB) TAT (Lisanslı/ GFB) Aktarma Merkezi(T AT şubesi ) Mavi Ekip- man Yeşil beyaz cam Mavi ekip- man Yeşil beyaz cam Piyasaya Süren Ambalaj Üreticisi Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi

5 Ekonomik İşletmeler ( PS-TD-AÜ) Lisanslı Firmalar ( TAT-GDT-GKT ) Belediyeler ( Birlikler ve Havalimanları ) TARAFLAR Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Bakanlık / İl Müdürlükleri

6 Ekonomik İşletmeler AÜPSTEİ Ambalaj Üreticisi: AÜ Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, Piyasaya Süren: PS Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir. Tedarikçi: T Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

7 Ambalaj Üreticileri Ambalaj Üreticileri Internet erişim şifresi ile kod numarası almak Bildirim yapmak(Ek-4) Geri kazanıma uygun ambalaj tasarlamak/üretmek İşaretleme(gönüllülük esası) Eğitim faaliyeti yapmak Temiz ürün ve teknolojileri kullanmak Ağır metal konsantrasyonunu minimuma indirmek

8 Tedarikçi Internet erişim şifresi ile kod numarası almak Bildirim yapmak(Ek-6)

9 Piyasaya Süren Piyasaya Süren Internet erişim şifresi ile kod numarası almak Bildirim yapmak(Ek-5) Geri kazanıma uygun ambalajı kullanmak İşaretleme(gönüllülük esası) İşaretleme(gönüllülük esası) Eğitim faaliyeti yapmak Geri kazanım hedeflerini sağlamak Temiz ürün ve teknolojilerini kullanmak

10 Ambalaj üreticileri Piyasaya sürenler 20 PAP Gönüllülük esasına dayanır 4567 Ambalajlar; ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmeler tarafından ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenmektedir. Ambalajların İşaretlenmesi

11 İlçe Belediyeleri Belde Belediyeleri Belediye Birlikleri İDARE İlçe Belediyeleri Büyükşehir İlçe Belediyeleri ve diğer İl Belediyeleri Belde Belediyeleri Büyükşehir olmayan İllerdeki ilçelerde bulunan beldelerin belediye başkanlıkları Belediye Birlikleri Belirli bir amaç ( çevre hizmetleri/atık yönetimi) için belde ve ilçe belediyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları yapı. Belediyeler

12 Belediye Sınırları Belediye Sınırları Kaynağında ayrı toplama/toplattırma Varsa tesisine lisans almak Gelişme raporlarını hazırlamak Düzenli depolamaya ambalaj almamak Eğitim faaliyeti yapmak Belgeleme yapmak YK ile işbirliği yapmak

13 Belediye / Birlik Belediye / Birlik Belediye/ Birlik Sınırları Belediye/ Birlik Sınırları ÇBS / ABS kayıt olmak Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Hazırlamak-Uygulamak Hazırlamak-Uygulamak Toplama- Ayırma Geri Kazanım Belgeleri Kontrol – Onay- Paylaşım İşlemleri Toplama- Ayırma Geri Kazanım Belgeleri Kontrol – Onay- Paylaşım İşlemleri YK/PS-LF- Sözleşmeler yapmak

14 TATGDTGKTLF Toplama Ayırma Tesisleri : TAT Ambalaj atıklarını toplayanlar, ayıranlar ve GDT/GKT tesislerine gönderenler Geri Kazanım Tesisleri: GKT Maddesel geri dönüşümü mümkün olmayan ve yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte, doğrudan yakılarak enerji üretiminde kullanan tesisler, Geri Dönüşüm Tesisi : GDT Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesini sağlayan tesisler, Lisanslı Firmalar : LF

15 Lisanslı Firmalar Lisanslı Firmalar Ambalaj Bilgi Sistemine Kayıt Olmak Toplanan-ayrılan, Geri dönüştürülen, Geri kazanılan ambalaj atıklarını aylık olarak bildirmek ( Ek-7 ve Ek-8) Toplanan-ayrılan, Geri dönüştürülen, Geri kazanılan ambalaj atıklarını aylık olarak bildirmek ( Ek-7 ve Ek-8) Çevre görevlisinin belgelerini sunmak (TAT) Çevre görevlisinin belgelerini sunmak (TAT) Sözleşme Yapılan Belediyeler ile AYP hazırlamak Makbuz ve Faturaları Sisteme yüklemek Lisanslı Firmalar : LF

16 Yetkilendirilmiş Kuruluş Yetkilendirilmiş Kuruluş Üyeleri adına Sorumlukların yerine getirilmesi için Belediyeler ile sözleşmeler yapmak, Belediye ile AYP hazırlamak, Uygulamak, İzlemek Üyeleri adına Sorumlukların yerine getirilmesi için Belediyeler ile sözleşmeler yapmak, Belediye ile AYP hazırlamak, Uygulamak, İzlemek Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik işletmeleri tespit etmekle ve il müdürlüklerine bildirmekle Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik işletmeleri tespit etmekle ve il müdürlüklerine bildirmekle Temsil ettiği piyasaya sürenlerin belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek ( Belgeleme Dosyalarını hazırlamak ve sunmak) Temsil ettiği piyasaya sürenlerin belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek ( Belgeleme Dosyalarını hazırlamak ve sunmak) Piyasaya sürenlerden sorumlukları kapsamında yetki almak için sözleşme yapmak Piyasaya sürenlerden sorumlukları kapsamında yetki almak için sözleşme yapmak Piyasaya sürenlerin Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged ) ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged ) Piyasaya sürenlerin Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged ) ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged ) Yetkilendirilmiş Kuruluş : YK

17 İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü Eİ ve LF Kayıtlarını ABS üzerinden Yapmak, Güncellemek, Denetlemek Eİ ve LF Kayıtlarını ABS üzerinden Yapmak, Güncellemek, Denetlemek Eİ ve LF Bildirimlerini (Ek-4,5,6,7,8) Depozito Planlarını teslim almak, incelemek, Denetlemek Eİ ve LF Bildirimlerini (Ek-4,5,6,7,8) Depozito Planlarını teslim almak, incelemek, Denetlemek YK / PS Belgelendirme Dosyalarını Teslim almak, İncelemek YK / PS Belgelendirme Dosyalarını Teslim almak, İncelemek Belediyeler /Havalimanları tarafından hazırlanacak Atık Yönetim Planlarını İncelemek, Değerlendirmek, İzlemek, Denetlemek Belediyeler /Havalimanları tarafından hazırlanacak Atık Yönetim Planlarını İncelemek, Değerlendirmek, İzlemek, Denetlemek İl Bazlı Ambalaj ve Ambalaj Atığı Durum Değerlendirme Raporlarını İl Bazlı Ambalaj ve Ambalaj Atığı Durum Değerlendirme Raporlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri : ÇŞİM

18 Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, ağırlık olarak geri kazanılması zorunlu miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranını ifade eder Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) YıllarCamPlastikMetalKâğıt/KartonAhşap 200532 3020- 200633353330- 200735 - 200835 - 200936 - 201037 - 201138 - 201240 - 201342 5 201444 5 201548 5 201652 7 201754 9 201856 11 201958 13 202060 15 Geri Kazanım Hedefi Geri Kazanım Yükümlülüğü

19 1 Depozito uygulaması yöntemi 2 Belediye ile sözleşme yapma yöntemi 3 Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma

20 Piyasaya Süren İşletmelerin Geri Kazanım Yükümlülüğü Tekrar kullanabilen yada tek yönlü ambalaj atığının Ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemi.

21 Depozito Uygulama Sistemi Depozito Uygulama Planı Hazırlanır Satışa sunulan ve toplanan ambalajların cins ve miktarı, Toplama sistemi, Lisanslı/GFB li geri dönüşüm veya geri kazanım tesisi ile ilgili bilgiler Sözleşme örneği Plan Sunulur Şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne Sunulur Her yıl yenilenmez. Değişiklikler bildirilir

22 Belgelendirilmeyen miktarın bir sonraki yıla ilave edilir. İkinci ve daha sonraki hedefe ulaşılmazsa eksik kalan miktarın tekrar bir sonraki yıla ilave edilir. Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak 3 yıl hedef tutmazsa gereken miktarlar ile ilgili bir sonraki yıla ile aktarılır ve 2872 Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır. 10 yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılmazsa, ürünlerin ambalajına uygulanır. Geri Kazanım Hedeflerine Ulaşılmaması %10 fazlası depozito %10 fazlası

23 AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETMELİĞE GÖRE İŞLEYİŞİ

24 UYGULAMADA İŞLEYİŞ

25 AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİNDE BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARI

26 ANA SORUN: İlgili paydaşların yönetmelikle ilgili sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesi SORUNLARIN TESPİTİ a.Atık ambalaj yazılım programının etkin çalışmaması b.Bazı ambalaj türlerinin geri dönüşüm alt yapısının olmaması c.ÇŞB dışındaki diğer Bakanlıkların yönetime dahil olmaması d.Evsel/Evsel olmayan ambalaj atıklarının birlikte ele alınması e.Finansman modelinin net olmaması f.Gelir seviyesi düşük il/ilçelerde toplamanın verimsiz olması g.Hane halkının yeterli farkındalığının olmaması h.Kayıt ve belgelendirme sisteminin yeterince şeffaf olmaması i.Küçük ticari işletmelerin yeterli farkındalığının olmaması j.Lisanssız çalışan toplama ve ayrıştırma tesislerinin olması k.Paydaş grupları arasında ve içinde adil sorumluluk dağıtımı olmaması l.Piyasaya sürülen ambalaj miktarının net olmaması m.Sokak toplayıcılarının toplama yapması n.Tesislerin lisans kriterlerinin yetersiz olması o.Toplama altyapısının yetersiz olması p.Usulsüz belgelendirme yapılması q.Yasal belirsizlikler olması r.Yeterli denetim ve izleme olmaması

27 Ambalaj Elektronik Yazılım Programı ( ABS) ambalaj.atik@csb.gov.tr Programla ilgili görüş ve önerilerin ambalaj.atik@csb.gov.tr mail adresine iletilmesi durumunda değerlendirilmeye alınmaktadır!!!!

28 Ambalaj Elektronik Yazılım Programı ( ABS) Süreç odaklı ve bütüncül Güncel teknoloji Ölçeklenebilir 3 katmanlı mimari Mobil destekli güncel tasarımlı kullanıcı ara yüzleri Entegrasyon Çevre İzin ve Lisansları Firma Bilgi Sistemi Maliye Bakanlığı Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

29  Kayıtlı Tüm Firmaların ilanı  Vergi numarası esaslı kayıt ve işletim  L.F. kayıtlarının lisans bilgisi üzerinden işletimi  Kullanıcı bazlı kayıt yönetimi.  Belgeleme sürecinin açık ve izlenebilir olması.

30  Eski Sistemdeki Hatalı/Eksik kayıtlar, (Eksik bilgi ile kayıt, Eksik bildirim, Hatalı bildirimler)  CBS / FBS kayıt farklılıkları, ( tesis /firma ayrımı, farklı kullanıcılar)  Yeni özelliklerin entegrasyonu hataları,  Kayıt birleştirme/ayırma işlemleri,  Yazılım eksiklikleri,  Yönetmelik ve Uygulama farklılıkları, (Mükerrer kayıtlar, eksik bildirimler, plan/belgeleme süreçleri)  Klavuz eksiklikleri,  İl Müdürlüklerinin program kullanım hakimiyetleri,

31 ,  Lisans kriterlerinin güncellenmesi,  Ambalaj atıklarının toplanmasında yeni modeller, ( AGM Tebliği, İkili Toplama Modeli vb)  Denetim kriterlerinin belirlenmesi / güncellenmesi,  Ulusal / Yerel Maliyet Analizi çalışmaları,  YÖNETMELİK REVİZYONU !!

32 TEŞEKKÜRLER Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: 0312 586 30 21 : İletişim E-Posta : demirhan.kucuk@csb.gov.tr demirhan.kucuk@csb.gov.tr : Ambalaj Bilgi Sistemi : ambalaj.atik@csb.gov.tr ambalaj.atik@csb.gov.tr


"Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: 03125863021 İletişim E-Posta: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları