Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"— Sunum transkripti:

1 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Çorlu Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İletişim Tel: İletişim E-Posta:

2 24.08.2011 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Mevzuat 1991 Yönetmeliği 2004 Yönetmeliği 2007 Yöneliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

3 AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ
BAKANLIK BELEDİYELER AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ LİSANSLI İŞLETMELER YETKİLİ KURULUŞLAR SATIŞ NOKTALARI EKONOMİK İŞLETMELER - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

4 Ambalaj Atıkları Toplama Sistemi
Belediye Toplama Sistemi Mavi Ekip- man Yeşil beyaz cam Ambalaj Atığı Üreticisi Aktarma Merkezi(T AT şubesi ) Satış Noktası (Getirme Merkezi) TAT (Lisanslı/ GFB) Ambalaj Üreticisi Piyasaya Süren OSB /Sanayi İşletmesi Mavi ekip- man Yeşil beyaz cam Havaalanı Mücavir Alan sınırında AAÜ GDT(Lisa nslı/GFB) Depozito sisteminde Toplanan Ambalaj Atığı

5 Ekonomik İşletmeler ( PS-TD-AÜ)
Belediyeler ( Birlikler ve Havalimanları ) TARAFLAR Lisanslı Firmalar ( TAT-GDT-GKT ) Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Bakanlık / İl Müdürlükleri

6 Ekonomik İşletmeler AÜ PS T Eİ Ambalaj Üreticisi: AÜ
Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, Piyasaya Süren: PS Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir. Tedarikçi: T Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları,

7 Ambalaj Üreticileri Internet erişim şifresi ile kod numarası almak
Bildirim yapmak(Ek-4) Geri kazanıma uygun ambalaj tasarlamak/üretmek İşaretleme(gönüllülük esası) Eğitim faaliyeti yapmak Temiz ürün ve teknolojileri kullanmak Ağır metal konsantrasyonunu minimuma indirmek

8 Tedarikçi Internet erişim şifresi ile kod numarası almak
Bildirim yapmak(Ek-6)

9 Piyasaya Süren Internet erişim şifresi ile kod numarası almak
Bildirim yapmak(Ek-5) Geri kazanıma uygun ambalajı kullanmak İşaretleme(gönüllülük esası) Eğitim faaliyeti yapmak Geri kazanım hedeflerini sağlamak Temiz ürün ve teknolojilerini kullanmak

10 Ambalajların İşaretlenmesi Gönüllülük esasına dayanır
Ambalajlar; ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmeler tarafından ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenmektedir. Piyasaya sürenler Ambalaj üreticileri 20 PAP 4567 Gönüllülük esasına dayanır

11 Belediyeler İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri Belediye Birlikleri İDARE İlçe Belediyeleri Büyükşehir İlçe Belediyeleri ve diğer İl Belediyeleri Belde Belediyeleri Büyükşehir olmayan İllerdeki ilçelerde bulunan beldelerin belediye başkanlıkları Belediye Birlikleri Belirli bir amaç ( çevre hizmetleri/atık yönetimi) için belde ve ilçe belediyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları yapı.

12 Düzenli depolamaya ambalaj almamak
Kaynağında ayrı toplama/toplattırma Belediye Sınırları Varsa tesisine lisans almak Gelişme raporlarını hazırlamak Belediye Düzenli depolamaya ambalaj almamak Eğitim faaliyeti yapmak Belgeleme yapmak YK ile işbirliği yapmak

13 Belediye/ Birlik Sınırları
ÇBS / ABS kayıt olmak Belediye/ Birlik Sınırları Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Hazırlamak-Uygulamak Belediye / Birlik Toplama- Ayırma Geri Kazanım Belgeleri Kontrol – Onay- Paylaşım İşlemleri YK/PS-LF- Sözleşmeler yapmak

14 TAT GDT GKT LF Lisanslı Firmalar : LF Toplama Ayırma Tesisleri : TAT
Ambalaj atıklarını toplayanlar, ayıranlar ve GDT/GKT tesislerine gönderenler Geri Kazanım Tesisleri: GKT Maddesel geri dönüşümü mümkün olmayan ve yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte, doğrudan yakılarak enerji üretiminde kullanan tesisler , Geri Dönüşüm Tesisi : GDT Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesini sağlayan tesisler,

15 Lisanslı Firmalar : LF Lisanslı Firmalar
Ambalaj Bilgi Sistemine Kayıt Olmak Lisanslı Firmalar Toplanan-ayrılan, Geri dönüştürülen, Geri kazanılan ambalaj atıklarını aylık olarak bildirmek ( Ek-7 ve Ek-8) Sözleşme Yapılan Belediyeler ile AYP hazırlamak Makbuz ve Faturaları Sisteme yüklemek Çevre görevlisinin belgelerini sunmak (TAT) 

16 Yetkilendirilmiş Kuruluş : YK ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged )
Piyasaya sürenlerin Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ( Çevko, Tükçev, Pagçev, Aged ) Piyasaya sürenlerden sorumlukları kapsamında yetki almak için sözleşme yapmak Yetkilendirilmiş Kuruluş Üyeleri adına Sorumlukların yerine getirilmesi için Belediyeler ile sözleşmeler yapmak , Belediye ile AYP hazırlamak, Uygulamak, İzlemek Temsil ettiği piyasaya sürenlerin belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek ( Belgeleme Dosyalarını hazırlamak ve sunmak) Elektronik yazılım programına kaydı olmayan ekonomik işletmeleri tespit etmekle ve il müdürlüklerine bildirmekle

17 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri : ÇŞİM
Eİ ve LF Kayıtlarını ABS üzerinden Yapmak, Güncellemek, Denetlemek Eİ ve LF Bildirimlerini (Ek-4,5,6,7,8) Depozito Planlarını teslim almak, incelemek, Denetlemek İl Müdürlüğü YK / PS Belgelendirme Dosyalarını Teslim almak, İncelemek Belediyeler /Havalimanları tarafından hazırlanacak Atık Yönetim Planlarını İncelemek, Değerlendirmek, İzlemek, Denetlemek İl Bazlı Ambalaj ve Ambalaj Atığı Durum Değerlendirme Raporlarını

18 Geri Kazanım Yükümlülüğü
Geri Kazanım Hedefi Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, ağırlık olarak geri kazanılması zorunlu miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranını ifade eder Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) Yıllar Cam Plastik Metal Kâğıt/Karton Ahşap 2005 32 30 20 - 2006 33 35 2007 2008 2009 36 2010 37 2011 38 2012 40 2013 42 5 2014 44 2015 48 2016 52 7 2017 54 9 2018 56 11 2019 58 13 2020 60 15

19 Geri Kazanım Yükümlülüğü
1 Depozito uygulaması yöntemi 2 Belediye ile sözleşme yapma yöntemi 3 Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma

20 Piyasaya Süren İşletmelerin Geri Kazanım Yükümlülüğü
Tekrar kullanabilen yada tek yönlü ambalaj atığının Ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemi.

21 Depozito Uygulama Sistemi
Depozito Uygulama Planı Hazırlanır Satışa sunulan ve toplanan ambalajların cins ve miktarı, Toplama sistemi, Lisanslı/GFB li geri dönüşüm veya geri kazanım tesisi ile ilgili bilgiler Sözleşme örneği Plan Sunulur Şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne Sunulur Her yıl yenilenmez. Değişiklikler bildirilir

22 Geri Kazanım Hedeflerine Ulaşılmaması
Belgelendirilmeyen miktarın bir sonraki yıla ilave edilir. İkinci ve daha sonraki hedefe ulaşılmazsa eksik kalan miktarın tekrar bir sonraki yıla ilave edilir. Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak 3 yıl hedef tutmazsa gereken miktarlar ile ilgili bir sonraki yıla ile aktarılır ve 2872 Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır. 10 yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılmazsa, ürünlerin ambalajına uygulanır. %10 fazlası %10 fazlası %10 fazlası depozito

23 Proje Bütçelendirme – Rıfat Ünal Sayman
Ocak 2010, REC Türkiye AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETMELİĞE GÖRE İŞLEYİŞİ Proje Döngüsü Yönetimi Semineri

24 Proje Bütçelendirme – Rıfat Ünal Sayman
Ocak 2010, REC Türkiye UYGULAMADA İŞLEYİŞ Proje Döngüsü Yönetimi Semineri

25 AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİNDE BAKANLIĞIMIZ ÇALIŞMALARI

26 Proje Bütçelendirme – Rıfat Ünal Sayman
Ocak 2010, REC Türkiye SORUNLARIN TESPİTİ ANA SORUN: İlgili paydaşların yönetmelikle ilgili sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemesi Atık ambalaj yazılım programının etkin çalışmaması Bazı ambalaj türlerinin geri dönüşüm alt yapısının olmaması ÇŞB dışındaki diğer Bakanlıkların yönetime dahil olmaması Evsel/Evsel olmayan ambalaj atıklarının birlikte ele alınması Finansman modelinin net olmaması Gelir seviyesi düşük il/ilçelerde toplamanın verimsiz olması Hane halkının yeterli farkındalığının olmaması Kayıt ve belgelendirme sisteminin yeterince şeffaf olmaması Küçük ticari işletmelerin yeterli farkındalığının olmaması Lisanssız çalışan toplama ve ayrıştırma tesislerinin olması Paydaş grupları arasında ve içinde adil sorumluluk dağıtımı olmaması Piyasaya sürülen ambalaj miktarının net olmaması Sokak toplayıcılarının toplama yapması Tesislerin lisans kriterlerinin yetersiz olması Toplama altyapısının yetersiz olması Usulsüz belgelendirme yapılması Yasal belirsizlikler olması Yeterli denetim ve izleme olmaması Proje Döngüsü Yönetimi Semineri

27 Ambalaj Elektronik Yazılım Programı
( ABS) Programla ilgili görüş ve önerilerin mail adresine iletilmesi durumunda değerlendirilmeye alınmaktadır!!!!

28 Ambalaj Elektronik Yazılım Programı ( ABS)
Süreç odaklı ve bütüncül Güncel teknoloji Ölçeklenebilir 3 katmanlı mimari Mobil destekli güncel tasarımlı kullanıcı ara yüzleri Entegrasyon Çevre İzin ve Lisansları Firma Bilgi Sistemi Maliye Bakanlığı Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

29 ambalaj bilgi SİSTEMi özellikleri
Kayıtlı Tüm Firmaların ilanı Vergi numarası esaslı kayıt ve işletim L.F. kayıtlarının lisans bilgisi üzerinden işletimi Kullanıcı bazlı kayıt yönetimi. Belgeleme sürecinin açık ve izlenebilir olması.

30 ambalaj bilgi SİSTEMi GENEL SORUNLAR
Eski Sistemdeki Hatalı/Eksik kayıtlar, (Eksik bilgi ile kayıt, Eksik bildirim, Hatalı bildirimler) CBS / FBS kayıt farklılıkları, ( tesis /firma ayrımı, farklı kullanıcılar) Yeni özelliklerin entegrasyonu hataları, Kayıt birleştirme/ayırma işlemleri, Yazılım eksiklikleri, Yönetmelik ve Uygulama farklılıkları, (Mükerrer kayıtlar, eksik bildirimler, plan/belgeleme süreçleri) Klavuz eksiklikleri, İl Müdürlüklerinin program kullanım hakimiyetleri,

31 Devam eden çalışmalar!!!! Lisans kriterlerinin güncellenmesi,
Ambalaj atıklarının toplanmasında yeni modeller, ( AGM Tebliği, İkili Toplama Modeli vb) Denetim kriterlerinin belirlenmesi / güncellenmesi, Ulusal / Yerel Maliyet Analizi çalışmaları, YÖNETMELİK REVİZYONU !!

32 TEŞEKKÜRLER Demirhan KÜÇÜK Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü
İletişim Tel: İletişim E-Posta : Ambalaj Bilgi Sistemi :


"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları