Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 www.evrimera.com Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 www.evrimera.com Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti."— Sunum transkripti:

1

2 1 www.evrimera.com Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti.

3 2 LİDERLİK VE YÖNETİM TEKNİKLERİ www.evrimera.com

4 3 EĞİTİMİN AMACI Liderlik ve yönetim yetkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak Liderlik ve yönetim yetkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak Yönetimsel bir bakış açısı kazandırmak Yönetimsel bir bakış açısı kazandırmak Ekip içi sinerjiyi arttırmak Ekip içi sinerjiyi arttırmak Şirket içi motivasyonu arttırmak Şirket içi motivasyonu arttırmak Ortak yönetim lisanı ve kurum kültürü oluşturmak Ortak yönetim lisanı ve kurum kültürü oluşturmak Toplantı ve zamanı yönetme becerisi kazanmak Toplantı ve zamanı yönetme becerisi kazanmak

5 4 ZAMAN EĞİTİMSÜRE 10.00-10.50 1.SAAT 50’ 11.00-11.502.SAAT50’ 12.00-12.50 3.SAAT 50’ 12.50-13.30 YEMEK 40’ 13.30-14.204.SAAT50’ 14.30-15.20 5.SAAT 50’ 15.30-16.20 6.SAAT50’

6 5 Adınız Soyadınız: Birim ve Göreviniz: Bu eğitimden beklentileriniz? TANIŞMA

7 6 Lider Liderlik Yönetici Yönetim Güç ve yetki Yasal yetki Yetki devretme Karizmatik güç Fiziki güç Bilgi gücü Gönül gücü Ekip Ekip ruhu İş planı Delege etme Kaynak Çatışma İletişim Motivasyon Zaman yönetimi TANIMLAR

8 7 1.Lider,yönetici, liderlik ve yönetim 1.1 Lider,yönetici ve liderliğin tanımı ve özellikleri 1.2 Lider ve yönetici arasındaki farklar 1.3 Lider neden gereklidir? 1.4 Yönetim 2. Yönetimde Liderlik 2.1 Ekip kurma ve yönetme 2.2 Hedef Belirleme 2.3 İş planlaması 2.4 Kaynak yönetimi 2.5 Delege etme 2.6 Etkili karar ve emir verme 3. Yönetimde Destekler 3.1 Problem çözme 3.2 Çatışma yönetimi 3.3 İletişim 3.4 Motivasyon 3.5 Toplantı yönetimi 3.6 Zaman yönetimi İ Ç E R İ K

9 8 1.LİDER -YÖNETİCİ, LİDERLİK VE YÖNETİM www.evrimera.com

10 9 Mustafa Kemal Liderlikle ilgili diyor ki; “Efendiler, tarih, itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük dâvâlarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. “

11 10 Mustafa Kemal gibi liderler izleyenlerini misyonları ve misyon hisleri ile heyecanlandırarak bir enerji yaratırlar. Yöneticiler ise yaratılan bu enerjiyi sevk ve idare ederler. Lider ile yönetici arasındaki fark tamamı ile “Misyon” kelimesi içerisinde yatmaktadır.

12 11 “Yönetici uygular, lider ise yenilik getirir. Yönetici süreklilik sağlar, lider ise geliştirir. Yönetici sisteme, lider insanlara dayanır. Yönetici denetime, lider insanlara güvenir. Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işi yapar.” Warren Bennis

13 12 LİDER VE YÖNETİCİ LİDER LİDER Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi veya başkalarının faaliyetlerini etkileyen,yönlendiren ve arkasından sürükleyen kişidir. Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi veya başkalarının faaliyetlerini etkileyen,yönlendiren ve arkasından sürükleyen kişidir. YÖNETİCİ YÖNETİCİ Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere;insan, hizmet veya üretim faktörlerine ilişkin karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip ve faaliyetleri bir sistem dahilinde yürüten kişidir. Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere;insan, hizmet veya üretim faktörlerine ilişkin karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip ve faaliyetleri bir sistem dahilinde yürüten kişidir.

14 13 LİDER Değişimle ilgilenir, vizyon sahibidir. Yönlendiricidir. Kendisini izleyenleri, motive eder ve mücadele ruhu aşılar. Kararlı, çalışkan ve kendisine güvenir. Sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenir. Konuşma metnini kendisi yazar. Pratik zeka, kavramsal düşünme,üretkenlik özelliklerine sahiptir. Etkileyici konuşma, ikna etme, örgütleme ve sosyal becerilere sahiptir.

15 14 YÖNETİCİ Lider özelliklerine sahip olmayabilir. Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü vardır. Sermaye sahibi ya da yönetim kurulu tarafından atanır. Sistemin işleyişi ile ilgilenir. Denetler, tedbirler alır. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmek için belirlenmiş görevleri yaptırır.

16 15 Yönetici Yöneticinin astlarından beklediği Davranış ve performans Astların ve genel Olarak çalışanların Yöneticiden Bekledikleri Üstlerin yöneticiden Bekledikleri Davranış ve performans Yöneticinin Meslektaşlarından Bekledikleri Meslektaşlarının Yöneticiden Bekledikleri Davranış İşin özellikleri İle ilgili algısı YÖNETİCİ VE İLİŞKİLERİ

17 16 GÜÇ VE YETKİ Yasal yetki Yasal yetki Ödül ve ceza verme yetkisi Ödül ve ceza verme yetkisi Maddi ve manevi zorlayıcı güç Maddi ve manevi zorlayıcı güç Kişisel özellikler ve karizmatik güç Kişisel özellikler ve karizmatik güç Bilgiye dayalı uzmanlık gücü Bilgiye dayalı uzmanlık gücü Nüfus gücü Nüfus gücü Gönül gücü Gönül gücü

18 17 YÖNETİCİ-LİDER KARŞILAŞTIRMASI YÖNETİCİLİDER Yönetir. +Yönlendirir. Mevcut düzeni sürdürür. +Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır.Otoritesi kendisindendir. Yetkileri kendisinde toplar.Astlarını yetkilendirir. İtaati vurgular.Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır.Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. +Yeni amaçlar ortaya koyar. İşi doğru yapar.Doğru işi yapar. Kontrolü vurgular.Güveni esas alır.

19 18 GERÇEK -SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI GERÇEK LİDERSAHTE LİDER Ekibini başarıya götürür.Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi yayar.Bilgiyi saklar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder.Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Ekibini korur.Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları basite indirger.En basit bir sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincini ve kederini.personeliyle paylaşır Sevincinden neşesinden, kederinden yanına yaklaşılmaz. Beraber olmaktan mutluluk duyar.Beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Dinlemesini bilir.Hep konuşur.

20 19 LİDER TİPLERİ Geleneksel lider: Geleneklere bağlı lider tipi. Karizmatik lider: Belirli bir toplumun tarihsel, geleneksel, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulların hazırladığı bir ortamın adamı. Yasal lider: Yönetme ve emretme gücünü yasalardan alır. Teknokratik lider: Bir konudaki uzmanlığı ile kendini kabul ettirir. Arkadaş tipi lider: İnsana çok değer veren, insanla arkadaşlık kurmak isteyen,astlarının kendisini sevmesini ve işlerinde mutlu olmasını isteyen lider tipi. Kurnaz tip lider: Üretim ve insana ilgiyi belli düzeyde ve dengede tutmak isteyen uzlaşmacı bir tutum isteyen lider tipi.

21 20 Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen, sadece özgürlüğü savunan lider tipi. Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren, üretimi ikinci plana iten lider tipi. Tatlı-sert lider: İnsana ve üretime eşit ölçüde önem veren lider tipi Demokratik lider: İşe ve kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipi. Başaran tip lider: Hem insana, hem de üretime fazla değer veren, bir işi bitirince yeni işler arayan, örgütte karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içinde işleri yürütmek isteyen lider tipidir. LİDER TİPLERİ

22 21 LİDERİN GENEL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİMCİ STRATEJİK ve İŞ GELİŞTİRİCİİNSANA DEĞER VEREN SONUÇ ODAKLI VİZYONER ( ÖNGÖRÜLÜ)

23 22 LİDERİN ÖZELLİKLERİ Hızlı ve doğru karar alma Hızlı ve doğru karar alma Kararlarını astlarına danışarak alma Kararlarını astlarına danışarak alma Veri ve bilgiye dayalı karar verme Veri ve bilgiye dayalı karar verme Astlarını geliştirme Astlarını geliştirme Yetki devretme Yetki devretme Kendine güvenme Kendine güvenme İnisiyatif sahibi olma İnisiyatif sahibi olma Taraf tutmama Taraf tutmama Adil olma Adil olma

24 23 Sabırlı olma Sabırlı olma Sakin olma Sakin olma Tutarlı olma Tutarlı olma Planlama yapabilme Planlama yapabilme İletişim kurabilme İletişim kurabilme Problem çözme Problem çözme Yaratıcı olma Yaratıcı olma Ayrıntılarla ilgilenme Ayrıntılarla ilgilenme İleriyi görme İleriyi görme Pratik olma Pratik olma Ekip çalışmasını koordine etme Ekip çalışmasını koordine etme LİDERİN ÖZELLİKLERİ

25 24 LİDER NEDEN GEREKLİDİR? ne kadar mükemmel kurulmuş olsalar da işletmeyi yönetenlerin her zaman hata yapma olasılığı vardır.İşletmeler ne kadar mükemmel kurulmuş olsalar da işletmeyi yönetenlerin her zaman hata yapma olasılığı vardır. Çalışanlar arasındaki ilişki ve etkileşim,şirket amaçlarınıngerçekleşmesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir.Çalışanlar arasındaki ilişki ve etkileşim,şirket amaçlarının gerçekleşmesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir. Çevresel, teknolojik ve yönetimsel değişimler işletmenin uyum hızından daha hızlı olabilmektedir.Çevresel, teknolojik ve yönetimsel değişimler işletmenin uyum hızından daha hızlı olabilmektedir. Her işletme yaşamını sürdürmek ve etkinliğini artırmak için büyüme eğilimi gösterir. Dengesiz ve sistemsiz büyüme kurum içi bir çok çatışmalara sebep olabilir. hızlı değişime uyum sağlanması,yöneticilerin göstereceği liderlik becerilerine bağlıdır. Her büyüme aşamasında dinamik yapı sistemli bir şekilde iyileştirilerek hızlı değişime uyum sağlanması,yöneticilerin göstereceği liderlik becerilerine bağlıdır.

26 25 Ortak amaçlar için bir araya gelen insanları, kurumun veya kendi amaçlarını gerçekleştirmek için güdüleme ve etkileme sanatıdır. Liderlik, grubu etkileme ve peşinden sürükleme gücüdür. LİDERLİK TANIMI

27 26 Bir işletmeyi hedefine ulaştıran Yöneticiler tarafından önem verilmesi gereken; fizik + bilgi + gönül gücü olan İyi motive edilmiş “insan kaynağıdır”.

28 27 LİDERLİK İÇİN ALTIN KURALLAR Sonuç odaklı olun. Duygularınızı kontrol edin. İç sesinizi dinleyin. Davranışlarınızda olumlu olun. İnsanları önemseyin. Olumlu davranın. İçten takdir edin. Çalışanlarınızı şaşırtın. Çalışanlarınıza heyecan bulaştırın.

29 28 LİDERLİK İÇİN ALTIN KURALLAR Çalışanlarınızı işe dahil edin. Fazla çaba için teşekkür edin. Sorumluluk verin. Sonuçları değerlendirin. Küçük olayları büyütmeyin. Düşmanlarınızı yandaşlarınız yapın. Çalışanlarınıza karşı dürüst olun. Çalışanlarınızla ilişkinizi güçlendirin. Başarınızı kutlayın.

30 29 YÖNETİM

31 30 Ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan işletmelerin;sermaye,malzeme ve işgücünden meydana gelen kaynaklarının en uygun biçimde sevk ve idare edilmesidir. YÖNETİM

32 31 YÖNETİM Yöneticinin atanma yoluyla elde ettiği hakkı ve kaynakları kullanmasıdır. Belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara görevlerini yapmalarını sağlar. Yönetimin niteliği, üst yönetici ve onu izlemek zorunda olan yöneticilerin, yönetim tarzına göre değişir. Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı sayılmak yeterlidir.

33 32 Yönetim Aşamaları Planlama Hazırlık Örgütleme Hazırlık Yöneltme Uygulama Koordinasyon Uygulama DenetimGeri besleme TEMEL YÖNETİM SÜRECİ

34 33 Eğitim Yetersizliği Önceden gerekli eğitimler verilmedi Verilen eğitimler yetersiz kaldı Eğitimden herkes eşit oranda faydalanamadı Sistem Eksikliği İç denetim eksik Hayata geçmeyen prosedürler için yaptırım yok Prosedürler ilgili birimlerde anlatılmıyor. Yönetimin İnançsızlığı Yönetim konuya ilgisiz Yönetimin kendisi prosedürlere uymuyor Üst yönetimin desteği yetersiz Motivasyon Yetersizliği Motivasyon eksik Ödül mekanizması yok Düşük ücretler İş yükü fazla Ciddiye alınmıyor YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ

35 34 Değişim, gelişmeyle ilgili düşünüldüğü için desteklenir. Ancak, çözüm üretecek değişimi gerçekleştirmek çok da kolay değildir. Değişim çabalarını verimsiz kılan ; Birinci sebep; Yeniliklere ve yeni değerlere açık olmamak.(Muhafazakar tutum) İkinci sebep; Uygulanan değişim modellerini kopya etmek. YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ

36 35 GRUP ÇALIŞMASI Boyner Yönetim Kurulu 2008 yılı Planlamasında % 100 müşteri memnuniyeti yılı ilan etmiştir. Yönetici-lider olarak Müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik; 1.Yıllık faaliyet planınızı yapınız. 2.Faaliyet planınıza göre kaynak ihtiyaçlarınızı tespit ediniz. 3.Bir yıl önce elde ettiğiniz verilerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştiriniz.

37 36 2. YÖNETİMDE LİDERLİK www.evrimera.com

38 37 2. YÖNETİMDE LİDERLİK 2.1 Hedef Belirleme 2.2 Ekip kurma 2.3 İş planlaması 2.4 Delege etme 2.5 Kaynak yönetimi 2.6 Etkili karar verme

39 38 www.evrimera.com HEDEF BELİRLEME

40 39 İŞ HEDEFLERİ SÜREÇ GELİŞTİRME HEDEFLERİ BİREYSEL GELİŞİM HEDEFLERİ SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA HEDEFLERİ HEDEF TİPLERİ

41 40 Nereye ulaşmak istiyorum ? Neyi / neleri kullanarak yapacağım ? Ne kadar başarılıyım ? Eksiklerim neler ve nasıl düzeltirim ? HEDEF BELİRLEME

42 41 S-SPESİFİK ; NE ? HANGİ ALANDA ? MÜŞTERİ KİM / KİMLER ? M- ÖLÇÜLEBİLİR; NE KADAR ? A- BAŞARILABİLİR ; GERÇEKÇİ Mİ ? BAŞARMAYA DEĞER Mİ ? R- SONUÇ ; ELDE EDİLECEK İŞ SONUÇLARI NEDİR ? T- ZAMAN ; NE ZAMAN ? NE ZAMANA KADAR ?HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE ? ETKİLİ HEDEF BELİRLEME

43 42 EKİP KURMA www.evrimera.com

44 43 EN İYİ OYUNCULARI BİR ARAYA GETİRMEK KOLAYDIR, ANCAK ZOR OLAN ONLARIN BİR ARADA OYNAMASINI SAĞLAMAKTIR. CASEY STENGEL

45 44 EKİP NEDİR ? Ortak çıkar ve değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

46 45 Kurum içerisinde kişiler arasında iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir. EKİP ÇALIŞMASI NEDİR ?

47 46 Ayrı ayrı çalışan bireylerin performansını aşma olasılığı, Özel bir iş konusunun ekip çalışmasını gerektirmesi Sinerji oluşturulması ve motivasyonun artırılması Kararların benimsenmesini sağlaması Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini artırması Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltması Ekip veriminin organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkileri etkileyebilmesi Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı bilgi ya da becerilere ihtiyaç duyulması EKİP NE ZAMAN OLUŞTURULMALI ?

48 47 Bireylere Sağladığı Yararlar ; Sorumluluklar paylaşılır, panik ve çaresizlik azalır Daha fazla organizasyonun parçası hisseder Maddi veya manevi ödüller kazanır Kendini gerçekleştirme duygusunu yaşar Bir yere ait olma duygusu güveni arttırır EKİP ÇALIŞMASININ YARARLARI

49 48 Kurumsal Engeller ; Dikey Organizasyon yapısı Ücret adaletsizliği Kötü yönetim İletişim azlığı Belirlenmiş hedeflerin olmaması EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

50 49 Yönetimsel Engeller ; Yöneticilerin güç ya da statülerini kaybetme korkusu Yetki vermeme Ekiple birlikte bir planlama yapmama EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

51 50 Personelden Kaynaklanan Engeller ; Kalabalığın arasında yaptıkları işlerin görünmemesinden korkarlar Bu durumda takdir ve ödülden yararlanamayacaklarını düşünürler Kendi eylemlerini üstlenmek korkutabilir Kişisel faktörler ( Kıskançlık v.b.) EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER

52 51 EKİP OLUŞTURMA VE YÖNETME BaşlangıçBir grup halinde bir araya gelmek, Personel eklenmesi/çıkması,tanıma DüzenlemeAna kuralların ortaya konması; atmosferin yaratılması Deneme,tanımaBirbirini tanıma, grup içinde konumlanma, güven ve samimiyet TasarlamaHedefleri belirleme, problem çözme, iş yapma yöntemlerini tasarlama, yenilik ve üretkenliğe ortam oluşturma ÜretmeEkibin işlevlerini yerine getirmesi Sürdürme,iyileştirmeSürekliliği sağlama ve iyileştirme için veri elde etme

53 52 ETKİLİ EKİBİN ÖZELLİKLERİ Paylaşılan amaç ve vizyon anlayışı, Açık iletişim, Karşılıklı güven, Faydalı çalışma, Uygun çalışma yöntemleri, Etkin liderlik, Düzenli aralıklarla gözden geçirme ve değerlendirme, Kişisel gelişime fırsat vermek ve teşvik etmek, Diğer ekiplerle sağlam bağlar kurma,

54 53 Başarısızlık sebepleri Ekip içinde uyuma fazla önem vermemek Ekipleri tüm sorunların çözümü gibi görmek Verimsiz toplantılar Yetkisizlik Bireyselliğe fazla önem vermek Anlaşmazlık ve çatışma KURUMSAL SEBEPLER EKİPLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR? KURUMSAL SEBEPLER

55 54 Güven Eksikliği Amaç ve beklenti çatışması Ekibin amacının belirsiz ve karmaşık olması Ekip vizyonundaki belirsizlik Rollerin belirsizliği Ekip içinde karar alma yönteminin belirsizliği Ekip çalışmasının kural ve yönergelerinde eksiklik Kişilik çatışmaları Ekip liderliğinde sorunlar Geri bildirim eksikliği Takdir eksikliği Birlikte çalışma becerisinin eksikliği BİREYSEL SEBEPLER EKİPLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR? BİREYSEL SEBEPLER

56 55 Ekip birkaç dakikada kurulabilir. Ancak yüksek performanslı bir takıma sahip olmak zaman gerektirir.

57 56 İŞ PLANLAMASI www.evrimera.com

58 57 Bir kurumun başarılı olabilmesi ya da ekonomik bakımdan yaşamını sürdürebilmesi için neler yapması gerektiğine karar vermesi sürecidir. İŞ PLANLAMASI NEDİR

59 58 Organizasyon ve Yönetim Stratejisi Pazar Stratejisi Üretim Stratejisi Ar-Ge Stratejisi Mali Strateji İŞ PLANLAMASI NELERİ KAPSAMAKTADIR

60 59 Planlama sürecinin örgütlenmesi Durum teşhisi Hedeflerin belirlenmesi Yürütme planlarının hazırlanması Mali planın hazırlanması İş planının hazırlanması İŞ PLANLAMASI NASIL YAPILIR ?

61 60 Gerçekçi olmayan hedefler Karşılaşılabilecek engelleri görememek Tecrübe eksikliği Birimlerin tümünün katılımını sağlayamamak İŞ PLANLAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

62 61 KAYNAK YÖNETİMİ

63 62 Kaynak Yönetimi ; Sosyal ve ekonomik kaynakların üretimi, tahsisi, kullanılması,izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinden oluşmaktadır. KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMI

64 63 İşletmelerin Kaynakları ; Sermaye İnsan Teknoloji Zaman Bilgi KAYNAK YÖNETİMİ

65 64 KAYNAK YÖNETİMİ Sonuçlar Çıktılar Maliyetler Süreçler Girdiler Kaynak : Matheson ( 2001 ) Kaynakların Karşılığı Etkililik Etkinlik Tutumluluk

66 65 DELEGE ETME

67 66 Bir işin yapılabilmesi için, sorumluluğun elde tutularak İşi yapacaklara yetki vermektir” DELEGE ETMEK

68 67 Verimlilik artar. Yapabileceklerin sınırı, denetlenebileceklerin sınırına genişler. Delege edene zaman kazandırır. Ekip üyelerinin gelişmesine imkan verir. Sizin yokluğunuzda ekibiniz çalışır. Ekibin motivasyonu artar. DELEGE ETMENİN FAYDALARI

69 68 Kendim daha çabuk yaparım. Eğitim gerektirir, şimdi zamanım yok. Ekibin çok işi var. Bu işi yapmaktan hoşlanıyorum. Bu işi her zaman yaptım. DELEGASYONDA ENGELLER

70 69 Kişiyi kısaca bilgilendirin. Gerekirse eğitin. Güven verin. Ne kadar süreceğini söyleyin. Belirli aralıklarla kontrol edin. Tavsiyelerde bulunun. Temel noktaları kontrol edin. DELEGASYON SONRASI SÜREÇ

71 70 ETKİLİ KARAR VE EMİR VERME www.evrimera.com

72 71 Bireyler, Yöneticiler, Karar ihtiyacı olanlar Uzmanlar, İhtiyacı olanlara yardımcı olanlar Gruplar KİMLER KARAR VERİR

73 72 Karar vermemekten kaynaklanan kayıplar, yanlış karar vermekten kaynaklanan kayıplardan daha büyüktür. NEDEN KARAR VERMELİYİZ

74 73 KARAR VERME ŞABLONU Seçenek Yelpazesi Dar Geniş Önemsiz Önemli Kararın Benimsenmesi Otokratik Danışarak Grup Danışma Grubu Katılımcı Grup

75 74 Kararları mazeret olmaksızın geciktirmek Endişeden bir an önce kurtulmak için alelacele karar almak Karar almak yerine durmadan bilgi toplamak KARARLARIN ETKİNLİĞİNİ AZALTAN DAVRANIŞLAR

76 75 İlk akla gelenin doğruluğuna inanmak Verdiği karar sonucunda durumunu kaybetme Geçmiş tercihlerimizi haklı çıkarmak Duygusal davranmak Hatalı da olsa herkesin kabul edeceği kararları vermek KARAR ALMA SÜRECİNDEKİ GİZLİ TUZAKLAR

77 76 YÖNETİMDE ETKİNLİK 3.1 Problem çözme 3.2 Çatışma yönetimi 3.3 İletişim 3.4 Motivasyon 3.5 Toplantı yönetimi 3.6 Zaman yönetimi

78 77 PROBLEM ÇÖZME www.evrimera.com

79 78 Bir amaca ulaşmakta karşılaşılan güçlükleri yenme sürecidir. PROBLEM ÇÖZME

80 79 Sorunu sınıflandırmak Sorunu tanımlamak Sorunun yanıtını somut hale getirmek Doğru olanın ne olduğuna karar vermek Kararı uygulayacak eylem planı yapmak Kararın geçerliliğini ve etkinliğini test etmek PROBLEM ÇÖZME ADIMLARI

81 80 Neler oluyor Ne zaman oluyor Nerede oluyor Kimleri kapsıyor ve etkiliyor Hangi konuları ya da işlemleri kapsıyor Neden oluyor PROBLEM ÇÖZÜM ANALİZİ

82 81 Sorun çözülmezse ne olur Çözülürse neler düzelir Çözüm alternatifleri nelerdir Çözümün riskleri nelerdir Çözümün maliyetleri nelerdir En uygun çözüm hangisidir Neden? PROBLEM ÇÖZÜM ANALİZİ

83 82 ÇATIŞMA YÖNETİMİ www.evrimera.com

84 83 Çatışma ; Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık,uyuşmazlık durumudur. Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve karar verme mekânizmalarının bozulması ÇATIŞMA YÖNETİMİ

85 84 İş Bölümü ve Rol Farklılıkları Karşılıklı Bağımlılık Sınırlı Kaynakların Paylaşılması Ortak Karar Vermek/Verememek Amaç Farklılıkları Algılama Farklılıkları Uzmanlaşma ÇATIŞMANIN NEDENLERİ

86 85 İletişim Sistemi Örgütün Büyüklüğü Görev ve Sorumlulukların Karmaşası Rekabetçi Ödüllendirme Sistemi Yöneticilik Biçimini Farklılığı Ortak Değer ve Görüşlerin Olmaması Örgütsel Yenileşmeye Karşı Direnç Personeldeki Farklılık ÇATIŞMANIN NEDENLERİ

87 86 Problem çözme Önemli amaçlar belirleme Kaynakların artırılması Kaçınma Yumuşatma Uzlaştırma Yetki kullanma Politik yaklaşım Hakeme başvurma Organizasyonel değişiklik Davranış değiştirme ÇATIŞMANIN YÖNETİLMESİ

88 87 İLETİŞİM www.evrimera.com

89 88 İletişim çok kullanılmasına ve basit görünmesine karşılık bünyesinde pek çok problem taşıyan bir süreçtir. DİKKAT !

90 89 İletişim, bir bireyden diğerine bilgi ve anlayışın aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır. aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır. İletişim, insanın var olduğu her yerde var olan bir süreçtir. İletişim önce insanın içinde başlar. İletişim, insanların birbiriyle ilişki kurma aracıdır. İLETİŞİM NEDİR ?

91 90 Her türlü iletişim; MESAJI YOLLAYAN ile MESAJI ALAN (ALICI) arasındadır. Mesajı yollayan ifade etmek istediğini KODLAMAK zorundadır. Mesajımızı aktarmak için YAZAR, KONUŞUR YA DA DAVRANIRIZ. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM; KENDİNİ TANIMAYLA BAŞLAR İLETİŞİM NEDİR ?

92 91 Yazılı İletişim Sözlü İletişim Sözsüz İletişim İLETİŞİM BİÇİMLERİ

93 92 (YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU) YÖNETSEL İLETİŞİM (YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU) Kurumun hiyerarşik yapısı içerisinde, tepedeki yöneticiden başlayıp, zincirleme aşağıya doğru uzanan iletişimdir. Kurumun hiyerarşik yapısı içerisinde, tepedeki yöneticiden başlayıp, zincirleme aşağıya doğru uzanan iletişimdir. Yukarıdan aşağıya doğru iletişim genellikle, yalın bir dille,anlaşılır, yoruma yer vermeyecek biçimde ve yazılı olmalıdır. Yukarıdan aşağıya doğru iletişim genellikle, yalın bir dille,anlaşılır, yoruma yer vermeyecek biçimde ve yazılı olmalıdır.

94 93 Astların gerekli bilgileri üstlere verme aracı Astların gerekli bilgileri üstlere verme aracı olmaktadır. olmaktadır. Yukarı doğru iletişim genellikle astların verdiği rapor ve tepkilerden oluşur. Yukarı doğru iletişim genellikle astların verdiği rapor ve tepkilerden oluşur. (AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU) YÖNETSEL İLETİŞİM (AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU)

95 94 Fiziksel Engeller Psikolojik Engeller İLETİŞİM ENGELLERİ

96 95 ETKİSİZ DİNLEME GÖRÜNÜŞTE DİNLEME SAPLANMIŞ DİNLEYİCİLER SAVUNUCU DİNLEYİCİLER TUZAK KURUCU DİNLEYİCİLER SEÇİCİ DİNLEYİCİLER NASIL DİNLİYORUZ ?

97 96 İnsan beyni bir dakikada 600 kelimeyi algılayacak kapasitededir. Ama normal konuşma hızı ise 100 ile 140 kelime arasındadır. Kişiler o andaki ihtiyaçlarına yönelik konuları dinler diğerlerini dinlemezler. Buna ALGIDA SEÇİCİLİK diyoruz. NİÇİN DİNLEMİYORUZ ?

98 97 İletişim organizasyonların sinir sistemidir. Sinir sisteminde meydana gelecek rahatsızlıklar kimi organların felç olmasına, tepkisini kaybetmesine neden olabilir. DİKKAT !

99 98 MOTİVASYON www.evrimera.com

100 99 MOT İ VASYON NED İ R? İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu itici güç “MOTİVASYON” dur.

101 100 Bir şeyi yapmak istemeyi sağlayan ve içten gelen İtici güçtür. Motivasyon Latince movere kelimesinden gelir ve harekete. geçiren demektir. MOTİVASYON

102 101 Günümüzde motivasyon kelimesi kullanıldığında kişiyi işinde yükselmeye başarılı olmaya teşvik eden içsel bir güç çağrışımı oluşmaktadır. MOTİVASYON

103 102 MOTİVE OLABİLMEK İÇİN KENDİNİZE GÜVENMELİSİNİZ. KENDİNİZE SİZ İNANIRSANIZ, BAŞKALARI DA İNANIR. BİREYSEL MOTİVASYON

104 103 KENDİ KENDİNİ MOTİVE EDİCİ EYLEM, YANLIZCA GÜÇ ALACAĞINIZ BİR ENERJİ DEPOSU BULUNDUĞUNDA GERÇEKLEŞİR. BU YÜZDEN, BAŞARINIZ VÜCUT SAĞLIĞINIZA, FORMUNUZA AKIL SAĞLIĞIMIZA VE DİNLENME DÜZEYİNİZE BAĞLIDIR. BİREYSEL MOTİVASYON

105 104 Bireyin bir aşamadaki ihtiyaçları karşılandığında diğer aşamadaki ihtiyaçları ortaya çıkar. Buna göre tatmin edilen bir ihtiyacın motive edici özelliği kalmaz. Bireyin bir aşamadaki ihtiyaçları karşılandığında diğer aşamadaki ihtiyaçları ortaya çıkar. Buna göre tatmin edilen bir ihtiyacın motive edici özelliği kalmaz. Başka bir ifade ile motivasyon bireyin sosyal ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmini ile gerçekleşir. Başka bir ifade ile motivasyon bireyin sosyal ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmini ile gerçekleşir. BİREYSEL MOTİVASYON

106 105 Yönetimin amaçları ile bireyin amacı uyumlu olduğu sürece kurum içi motivasyon sağlanır. KURUM İÇİ MOTİVASYON

107 106 İş görenin motivasyonu sağlanması sadece ödüllendirme ve cezalandırmaya dayanmamalıdır. İş görenin motivasyonu sağlanması sadece ödüllendirme ve cezalandırmaya dayanmamalıdır. İnsan sosyal bir varlık olduğundan fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da mevcuttur. İnsan sosyal bir varlık olduğundan fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da mevcuttur. Motive edici unsurlar planlanırken bunlar da dikkate alınmak zorundadır. Motive edici unsurlar planlanırken bunlar da dikkate alınmak zorundadır. KURUM İÇİ MOTİVASYON

108 107 Şirket politikası ve yönetim, Şirket politikası ve yönetim, Teknik denetim, Teknik denetim, Kişilerarası ilişkiler, Kişilerarası ilişkiler, Maaş, Maaş, Statü, Statü, İş güvenliği, İş güvenliği, Özel hayat (İş hayatının aile hayatına etkileri), Özel hayat (İş hayatının aile hayatına etkileri), Çalışma saatleri, Çalışma saatleri, MOTİVASYON SAĞLAYICILARI

109 108 TOPLANTI YÖNETİMİ www.evrimera.com

110 109 Birden çok kişinin, bir sorun, bir olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir araya gelmelerine denir. TOPLANTI

111 110 Toplantı, yönetimin haberleşme ve koordinasyon kaynağıdır. Toplantılar personeli yönetim etrafında birleştirir ve bütünleştirir. Yönetimde hem sağlıklı bilgi alış verişi hem de sorunların tartışılması ve kararların alınması ancak toplantı yönetimiyle sağlanır. TOPLANTI YÖNETİMİ

112 111 TOPLANTININ ANA İŞLEVLERİ 1.Bigi veya haber verme-öğrenme 2.Bilgi alış verişi ya da sorunları saptama 3.Karar alma ve Sorun çözme 4.Katılmalı yönetim gerçekleştirme

113 112 TOPLANTI TÜRLERİ Bilgi verici Toplantılar(Konferans tipi toplantı) Sorun Çözücü Toplantılar Sorun tanımlama toplantısı Kurul (karar) toplantısı Koordinasyon toplantıları (Aynı Düzeyde yöneticiler katılır) Komisyon toplantıları (uzman toplantıları) Müzakere toplantısı Emir toplantısı Danışma toplantısı Eğitici toplantılar Yönlendirici toplantılar Mesleki toplantılar

114 113 NE ZAMAN TOPLANTIYA İHTİYAÇ VARDIR ? Pek çok kişiye aynı anda bilgi aktarmanız gerekiyorsa, Bir karar almanız gerekiyorsa, Aynı konuyla ilgili farklı görüşlere ihtiyaç varsa Koordinasyona ihtiyaç varsa, Sinerjiye gereksiniminiz varsa, Çalışanlar toplantı yapmak istiyorsa toplantıya ihtiyacınız var demektir.

115 114 Toplantılara daha az sayıda insanın katılması tercih edilir. Büyük gruplarla yapılan toplantılarda gündem dağılabilir. Tartışmalar çok zaman alabilir. KATILIMCI SAYISI Kimler Katılmalı ? Toplantıyı yapan lider kendi ekibinin tamamını toplantıya çağırabilir. Hatta destek personelinde toplantılara katılması önerilir.

116 115 KATILIMCILARIN TOPLANTI ÖNCESİ GÖREVLERİ Bir önceki toplantının tutanaklarını okuyun size verilen görevleri ne kadarını yaptığınızı belirleyin. Misafir ve telefon görüşmeleri nedeniyle toplantıdan çağrılmamak için önlemler alın. Toplantıya zamanında katılabilmek için işlerinizi düzenleyin. Gündeme koyacağınız/koyduracağınız maddeleri unutmayın.

117 116 Söz almadan ve söz verilmeden konuşmayın. Karşılıklı konuşmayın, toplantı başkanına hitaben konuşun. Az ve öz konuşun. Sık sık söz almayın. Konudan konuya geçmeyin. Tartışmalara katılın, seyirci kalmayın. Görüşlerinizi veya itirazlarınızı gerekçeleriyle birlikte söyleyin. KATILIMCILARIN TOPLANTIDA DAVRANIŞ TARZI

118 117 Nutuk çekmeyin, doğal konuşun. Konuşulanları iyi dinleyin, not alın. Kabul edilmeyecek teklifler sunmayın. Başka biri kabul edemeyeceğiniz bir fikir ileri sürerse açıklamasını isteyin. Ses tonunuza dikkat edin. KATILIMCILARIN TOPLANTIDA DAVRANIŞ TARZI

119 118 TOPLANTI LİDERİNİN GÖREVLERİ Liderler toplantının iklimini ayarlayabilen kişilerdir. Liderin görünen açık görevi sınırlı zaman içerisinde gündemde yer alan maddelerin görüşülmesini sağlamaktır.

120 119 Toplantıların başlangıç ve bitiş saati önceden belirlenmeli ve bu süreye uyulmalıdır. Aralıksız iki saatten fazla süren toplantılar tercih edilmemelidir. Çok uzun bir toplantı yerine gerekiyorsa aynı konu için ek bir toplantı yapılmalıdır. Zamanla toplantıların süresini tespit etme işi katılımcılara bırakılabilir. TOPLANTI SÜRESİ

121 120 Başlık Zaman ve Yer Katılanlar Konular a-Başlık b-Açıklama c-Hedef GÜNDEMİN ÖĞELERİ

122 121 Toplantılarda kayıt tutulmalı, kararlar anlaşma sağlanarak alınmalı ve her toplantının gizlilik içeren bölümlerinin olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. TOPLANTI YÖNETİMİ

123 122 ZAMAN YÖNETİMİ www.evrimera.com

124 123 Hayat kısadır. Tecrübe kazanmak için başkalarının tecrübelerinden istifade etmek lazımdır. Bu da, okuyarak, görerek ve dinleyerek olur. Vehbi Koç

125 124 ZAMAN Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Bütün kaynakların en değerli olanı ZAMAN ancak tasarruflu kullanılabilir.

126 125 Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir. Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir. Zaman pahalıdır.Boşa harcanmamalıdır. Zaman pahalıdır.Boşa harcanmamalıdır. ZAMAN

127 126 Zamanı etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Zamanı etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. ZAMAN YÖNETİMİ Yöneticilerin zamanlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmaktır.

128 127 En önemli aşama; Zaman planıdır. ZAMAN YÖNETİMİ

129 128 ZAMAN YÖNETİMİNİN YARARLARI Zamanınızı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz, Zamanınızı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz, İşlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz, İşlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz, Zaman artacağı için daha rahat olabilirsiniz. Zaman artacağı için daha rahat olabilirsiniz.

130 129 ZAMAN YÖNETİMİNİN ZORLUKLARI Tutumlar Tutumlar Alışkanlıklar Alışkanlıklar İş yükü İş yükü Kurumsal kültür Kurumsal kültür

131 130 ZAMAN TUZAKLARI Plânsızlık Plânsızlık Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak Ertelemek Ertelemek Kendini gereğinden fazla işe adamak Kendini gereğinden fazla işe adamak Acelecilik Acelecilik Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma

132 131 ZAMAN KAYBETTİRİCİLER Düzensizlik Düzensizlik Hayır diyememek Hayır diyememek Geciktirme Geciktirme Beklemeler Beklemeler Aksaklıklar Aksaklıklar Ziyaretçiler Ziyaretçiler Posta Posta Dedikodu Dedikodu Gereksiz titizlik Gereksiz titizlik Kahve sohbetleri Kahve sohbetleri

133 132 Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında bitmediği gibi işleri planlamaya bile zaman kalmamaktadır. Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında bitmediği gibi işleri planlamaya bile zaman kalmamaktadır. ZAMANIMIZI ÇALANLAR

134 133 ÖNCELİKLERİ BİLMEK VE SIRALAMAK... Hoşlandığımızı Hoşlandığımızı Çabuk bitecek olanı Çabuk bitecek olanı Kolay olanı Kolay olanı Bildiğimizi Bildiğimizi Acele yapılanı Acele yapılanı Başkalarının isteğini Başkalarının isteğini Hoşlanmadığımızdan Hoşlanmadığımızdan Uzun sürecek olandan Uzun sürecek olandan Zor olandan Zor olandan Bilmediğimizden Bilmediğimizden Önemli olandan Önemli olandan Kendi seçtiğimizden Kendi seçtiğimizden DAHA FAZLA YAPMAYA EĞİLİMLİYİZDİR.

135 134 3. Haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın 4. Zirve enerji zamanımızı optimum kullanın 2. Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin 1. Sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin Mümkün olduğunca dağıtım yapın Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın ZAMANI YÖNETMEK Engellerin çoğunu mümkün olduğunca eleyin veya azaltın

136 135 ERTELEME ALIŞKANLIĞI EN ÖNEMLİ ZAMAN TUZAKLARINDAN BİRİSİDİR.

137 136 ERTELEME Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle uğraşmaktan alıkoyan erteleme; Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle uğraşmaktan alıkoyan erteleme; Kişinin kariyerini yıkabilecek, mutluluğunu bozacak ve hatta hayatını kısaltacak, her alanda başarıyı önleyen, gizli gizli zarar veren bir alışkanlıktır.

138 137 HAYIR DİYEMEMEK... Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir. Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir.

139 138 DAĞINIK MASA –Yorgunluk, –Verimsizlik, –Baş edememe hissi, –Stres ve hakimiyet yoksunluğu oluşturur, –Ayrıca yaşamınızın kalitesini düşürür.

140 139 KARARSIZLIK Kararsızlık, zaman ve para kaybına neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar. Kararsızlık, zaman ve para kaybına neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar.

141 140 ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRMENİN BİZE KAZANDIRACAKLARI Kariyer planlaması Kariyer planlaması Okuma Okuma İletişim İletişim Dinlenme Dinlenme Düşünme Düşünme

142 141 EN İYİ ZAMAN Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz. Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz. Günün en iyi ve en verimli zamanını tespit etmeliyiz. Günün en iyi ve en verimli zamanını tespit etmeliyiz.

143 142 %100 0 08:0012.00 17:00 EN İYİ ZAMAN EĞRİSİ ENERJİ ZAMAN

144 143 5 N Ne Nasıl Ne kadar Neden Ne zaman 1 KKim tarafından ZAMAN YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlamanın en büyük getirisi, yöneticiye zaman kazandırmasıdır. Yönetici ne yapacağını önceden bildiğinde, zamanı daha iyi yönetecektir.

145 144 Yapılan bir araştırmada 82 yıl yaşayan sıradan bir Dünyalı faninin zamanını nasıl geçirdiği hesaplanmış; Bu fani; 21 yıl uyuyarak 14 yıl çalışarak 12 yıl öğrenerek 8 yıl yemek yiyerek 7 yıl kişisel bakım faaliyetleri ile uğraşarak 6 yıl seyahat ederek 5 yıl kuyrukta bekleyerek 3 yıl toplantılara katılarak 2 yıl arayıp kendisini bulamayanları arayarak 1 yıl kayıp eşyaları arayarak 3 yıl diğer faaliyetler Siz de yaşınıza göre orantılar kurarak bu hesabı yapabilirsiniz.

146 145 ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN TAVSİYELER 1. Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin ve öncelik sırasına dizin. 2. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre hazırlayın. 3. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle yaklaşın. 4. Başladığınız işi bir kerede tamamlamak üzere odaklanın. 5. Her aşamada “Zamanımı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun. 6. Zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanabilmek için, zamanınızı çalan faktörleri bulun ve bunları hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

147 146 TEŞEKKÜR EDİYOR BAŞARILI BİR İŞ YAŞAMI DİLİYORUZ. BİR İŞ YAŞAMI DİLİYORUZ. www.evrimera.com Evrimera


"1 www.evrimera.com Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri ve Dış Tic. Ltd. Şti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları