Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri
ve Dış Tic. Ltd. Şti.

2 LİDERLİK VE YÖNETİM TEKNİKLERİ

3 EĞİTİMİN AMACI Liderlik ve yönetim yetkinliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak Yönetimsel bir bakış açısı kazandırmak Ekip içi sinerjiyi arttırmak Şirket içi motivasyonu arttırmak Ortak yönetim lisanı ve kurum kültürü oluşturmak Toplantı ve zamanı yönetme becerisi kazanmak

4 ZAMAN EĞİTİM SÜRE SAAT 50’ SAAT 50’ SAAT 50’ YEMEK ’ SAAT 50’ SAAT 50’ SAAT 50’

5 TANIŞMA Adınız Soyadınız: Birim ve Göreviniz:
Bu eğitimden beklentileriniz?

6 TANIMLAR Gönül gücü Lider Ekip Liderlik Ekip ruhu Yönetici İş planı
Delege etme Kaynak Çatışma İletişim Motivasyon Zaman yönetimi Lider Liderlik Yönetici Yönetim Güç ve yetki Yasal yetki Yetki devretme Karizmatik güç Fiziki güç Bilgi gücü

7 İ Ç E R İ K 1.Lider,yönetici , liderlik ve yönetim
1.1 Lider,yönetici ve liderliğin tanımı ve özellikleri 1.2 Lider ve yönetici arasındaki farklar 1.3 Lider neden gereklidir? 1.4 Yönetim 2. Yönetimde Liderlik 2.1 Ekip kurma ve yönetme 2.2 Hedef Belirleme 2.3 İş planlaması 2.4 Kaynak yönetimi 2.5 Delege etme 2.6 Etkili karar ve emir verme 3. Yönetimde Destekler 3.1 Problem çözme 3.2 Çatışma yönetimi 3.3 İletişim 3.4 Motivasyon 3.5 Toplantı yönetimi 3.6 Zaman yönetimi

8 1.LİDER -YÖNETİCİ , LİDERLİK VE YÖNETİM

9 Mustafa Kemal Liderlikle ilgili diyor ki;
“Efendiler, tarih, itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük dâvâlarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır. “

10 Mustafa Kemal gibi liderler izleyenlerini misyonları ve misyon hisleri ile heyecanlandırarak bir enerji yaratırlar. Yöneticiler ise yaratılan bu enerjiyi sevk ve idare ederler. Lider ile yönetici arasındaki fark tamamı ile “Misyon” kelimesi içerisinde yatmaktadır.

11 Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işi yapar.”
“Yönetici uygular, lider ise yenilik getirir. Yönetici süreklilik sağlar, lider ise geliştirir. Yönetici sisteme, lider insanlara dayanır. Yönetici denetime, lider insanlara güvenir. Yönetici işleri doğru yapar, lider ise doğru işi yapar.” Warren Bennis

12 LİDER VE YÖNETİCİ LİDER
Belirli şartlar altında kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere kendi veya başkalarının faaliyetlerini etkileyen ,yönlendiren ve arkasından sürükleyen kişidir. YÖNETİCİ Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere;insan , hizmet veya üretim faktörlerine ilişkin karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip ve faaliyetleri bir sistem dahilinde yürüten kişidir.

13 LİDER Değişimle ilgilenir, vizyon sahibidir. Yönlendiricidir.
Kendisini izleyenleri, motive eder ve mücadele ruhu aşılar. Kararlı, çalışkan ve kendisine güvenir. Sorumluluklarını gönüllü olarak üstlenir. Konuşma metnini kendisi yazar. Pratik zeka, kavramsal düşünme,üretkenlik özelliklerine sahiptir. Etkileyici konuşma, ikna etme, örgütleme ve sosyal becerilere sahiptir.

14 YÖNETİCİ Lider özelliklerine sahip olmayabilir.
Yasal gücünü kullanır, ödül ve cezaya dayalı gücü vardır. Sermaye sahibi ya da yönetim kurulu tarafından atanır. Sistemin işleyişi ile ilgilenir. Denetler, tedbirler alır. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmek için belirlenmiş görevleri yaptırır.

15 YÖNETİCİ VE İLİŞKİLERİ
İşin özellikleri İle ilgili algısı Yöneticinin Meslektaşlarından Bekledikleri Meslektaşlarının Yöneticiden Bekledikleri Davranış Yönetici Astların ve genel Olarak çalışanların Yöneticiden Bekledikleri Üstlerin yöneticiden Bekledikleri Davranış ve performans Yöneticinin astlarından beklediği Davranış ve performans

16 GÜÇ VE YETKİ Yasal yetki Ödül ve ceza verme yetkisi
Maddi ve manevi zorlayıcı güç Kişisel özellikler ve karizmatik güç Bilgiye dayalı uzmanlık gücü Nüfus gücü Gönül gücü

17 YÖNETİCİ-LİDER KARŞILAŞTIRMASI
Yönetir Yönlendirir. Mevcut düzeni sürdürür Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi kendisindendir. Yetkileri kendisinde toplar. Astlarını yetkilendirir. İtaati vurgular. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. + Yeni amaçlar ortaya koyar. İşi doğru yapar. Doğru işi yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.

18 GERÇEK -SAHTE LİDER KARŞILAŞTIRMASI
GERÇEK LİDER SAHTE LİDER Ekibini başarıya götürür. Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi yayar. Bilgiyi saklar. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder. Hatasını kabul etmez, hata yapanı da affetmez. Ekibini korur. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları basite indirger. En basit bir sorunu bile karmaşık hale getirir. Sevincini ve kederini .personeliyle paylaşır Sevincinden neşesinden, kederinden yanına yaklaşılmaz. Beraber olmaktan mutluluk duyar. Beraber olmaktan rahatsızlık duyar. Dinlemesini bilir. Hep konuşur.

19 LİDER TİPLERİ Geleneksel lider: Geleneklere bağlı lider tipi.
Karizmatik lider: Belirli bir toplumun tarihsel, geleneksel, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulların hazırladığı bir ortamın adamı. Yasal lider: Yönetme ve emretme gücünü yasalardan alır. Teknokratik lider: Bir konudaki uzmanlığı ile kendini kabul ettirir. •Arkadaş tipi lider: İnsana çok değer veren, insanla arkadaşlık kurmak isteyen,astlarının kendisini sevmesini ve işlerinde mutlu olmasını isteyen lider tipi. • Kurnaz tip lider: Üretim ve insana ilgiyi belli düzeyde ve dengede tutmak isteyen uzlaşmacı bir tutum isteyen lider tipi.

20 LİDER TİPLERİ Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen, sadece özgürlüğü savunan lider tipi. Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren, üretimi ikinci plana iten lider tipi. Tatlı-sert lider: İnsana ve üretime eşit ölçüde önem veren lider tipi Demokratik lider: İşe ve kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipi. Başaran tip lider: Hem insana, hem de üretime fazla değer veren, bir işi bitirince yeni işler arayan, örgütte karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içinde işleri yürütmek isteyen lider tipidir.

21 LİDERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
VİZYONER ( ÖNGÖRÜLÜ) DEĞİŞİMCİ STRATEJİK ve İŞ GELİŞTİRİCİ İNSANA DEĞER VEREN SONUÇ ODAKLI

22 LİDERİN ÖZELLİKLERİ Hızlı ve doğru karar alma
Kararlarını astlarına danışarak alma Veri ve bilgiye dayalı karar verme Astlarını geliştirme Yetki devretme Kendine güvenme İnisiyatif sahibi olma Taraf tutmama Adil olma

23 LİDERİN ÖZELLİKLERİ Sabırlı olma Sakin olma Tutarlı olma
Planlama yapabilme İletişim kurabilme Problem çözme Yaratıcı olma Ayrıntılarla ilgilenme İleriyi görme Pratik olma Ekip çalışmasını koordine etme

24 LİDER NEDEN GEREKLİDİR?
İşletmeler ne kadar mükemmel kurulmuş olsalar da işletmeyi yönetenlerin her zaman hata yapma olasılığı vardır. Çalışanlar arasındaki ilişki ve etkileşim ,şirket amaçlarının gerçekleşmesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir. Çevresel, teknolojik ve yönetimsel değişimler işletmenin uyum hızından daha hızlı olabilmektedir. Her işletme yaşamını sürdürmek ve etkinliğini artırmak için büyüme eğilimi gösterir. Dengesiz ve sistemsiz büyüme kurum içi bir çok çatışmalara sebep olabilir. Her büyüme aşamasında dinamik yapı sistemli bir şekilde iyileştirilerek hızlı değişime uyum sağlanması ,yöneticilerin göstereceği liderlik becerilerine bağlıdır.

25 LİDERLİK TANIMI Ortak amaçlar için bir araya gelen insanları,
kurumun veya kendi amaçlarını gerçekleştirmek için güdüleme ve etkileme sanatıdır. Liderlik, grubu etkileme ve peşinden sürükleme gücüdür.

26 “insan kaynağıdır”. Bir işletmeyi hedefine ulaştıran
Yöneticiler tarafından önem verilmesi gereken; fizik + bilgi + gönül gücü olan İyi motive edilmiş “insan kaynağıdır”.

27 LİDERLİK İÇİN ALTIN KURALLAR
Sonuç odaklı olun. Duygularınızı kontrol edin. İç sesinizi dinleyin. Davranışlarınızda olumlu olun. İnsanları önemseyin. Olumlu davranın. İçten takdir edin. Çalışanlarınızı şaşırtın. Çalışanlarınıza heyecan bulaştırın.

28 LİDERLİK İÇİN ALTIN KURALLAR
Çalışanlarınızı işe dahil edin. Fazla çaba için teşekkür edin. Sorumluluk verin. Sonuçları değerlendirin. Küçük olayları büyütmeyin. Düşmanlarınızı yandaşlarınız yapın. Çalışanlarınıza karşı dürüst olun. Çalışanlarınızla ilişkinizi güçlendirin. Başarınızı kutlayın.

29 YÖNETİM

30 YÖNETİM Ekonomik bir amaca dayalı olarak kurulan işletmelerin;sermaye,malzeme ve işgücünden meydana gelen kaynaklarının en uygun biçimde sevk ve idare edilmesidir.

31 YÖNETİM Yöneticinin atanma yoluyla elde ettiği hakkı ve kaynakları kullanmasıdır. Belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için, çalışanlara görevlerini yapmalarını sağlar. Yönetimin niteliği, üst yönetici ve onu izlemek zorunda olan yöneticilerin, yönetim tarzına göre değişir. Yönetimin sürdürülebilmesi için başarılı sayılmak yeterlidir.

32 TEMEL YÖNETİM SÜRECİ

33 YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ
Yönetimin İnançsızlığı Yönetim konuya ilgisiz Yönetimin kendisi prosedürlere uymuyor Üst yönetimin desteği yetersiz Eğitim Yetersizliği Önceden gerekli eğitimler verilmedi Verilen eğitimler yetersiz kaldı Eğitimden herkes eşit oranda faydalanamadı Sistem Eksikliği İç denetim eksik Hayata geçmeyen prosedürler için yaptırım yok Prosedürler ilgili birimlerde anlatılmıyor. Motivasyon Yetersizliği Motivasyon eksik Ödül mekanizması yok Düşük ücretler İş yükü fazla Ciddiye alınmıyor

34 YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ
Değişim, gelişmeyle ilgili düşünüldüğü için desteklenir. Ancak, çözüm üretecek değişimi gerçekleştirmek çok da kolay değildir. Değişim çabalarını verimsiz kılan ; Birinci sebep; Yeniliklere ve yeni değerlere açık olmamak. (Muhafazakar tutum) İkinci sebep; Uygulanan değişim modellerini kopya etmek.

35 GRUP ÇALIŞMASI Boyner Yönetim Kurulu 2008 yılı Planlamasında % 100 müşteri memnuniyeti yılı ilan etmiştir. Yönetici-lider olarak Müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik; 1.Yıllık faaliyet planınızı yapınız. 2.Faaliyet planınıza göre kaynak ihtiyaçlarınızı tespit ediniz. 3.Bir yıl önce elde ettiğiniz verilerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştiriniz.

36 2. YÖNETİMDE LİDERLİK

37 2. YÖNETİMDE LİDERLİK 2.1 Hedef Belirleme 2.2 Ekip kurma
2.3 İş planlaması 2.4 Delege etme 2.5 Kaynak yönetimi 2.6 Etkili karar verme

38 HEDEF BELİRLEME

39 HEDEF TİPLERİ İŞ HEDEFLERİ SÜREÇ GELİŞTİRME HEDEFLERİ
BİREYSEL GELİŞİM HEDEFLERİ SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA HEDEFLERİ

40 HEDEF BELİRLEME Nereye ulaşmak istiyorum ?
Neyi / neleri kullanarak yapacağım ? Ne kadar başarılıyım ? Eksiklerim neler ve nasıl düzeltirim ?

41 ETKİLİ HEDEF BELİRLEME
S- SPESİFİK ; NE ? HANGİ ALANDA ? MÜŞTERİ KİM / KİMLER ? M- ÖLÇÜLEBİLİR; NE KADAR ? A- BAŞARILABİLİR ; GERÇEKÇİ Mİ ? BAŞARMAYA DEĞER Mİ ? R- SONUÇ ; ELDE EDİLECEK İŞ SONUÇLARI NEDİR ? T- ZAMAN ; NE ZAMAN ? NE ZAMANA KADAR ?HANGİ ZAMAN DİLİMİNDE ?

42 EKİP KURMA

43 EN İYİ OYUNCULARI BİR ARAYA GETİRMEK KOLAYDIR,
ANCAK ZOR OLAN ONLARIN BİR ARADA OYNAMASINI SAĞLAMAKTIR. CASEY STENGEL

44 EKİP NEDİR ? Ortak çıkar ve değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

45 EKİP ÇALIŞMASI NEDİR ? Kurum içerisinde kişiler arasında iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir.

46 EKİP NE ZAMAN OLUŞTURULMALI ?
Ayrı ayrı çalışan bireylerin performansını aşma olasılığı, Özel bir iş konusunun ekip çalışmasını gerektirmesi Sinerji oluşturulması ve motivasyonun artırılması Kararların benimsenmesini sağlaması Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini artırması Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltması Ekip veriminin organizasyon içindeki yatay ve dikey ilişkileri etkileyebilmesi Bir kişinin tek başına sağlayamayacağı bilgi ya da becerilere ihtiyaç duyulması

47 EKİP ÇALIŞMASININ YARARLARI
Bireylere Sağladığı Yararlar ; Sorumluluklar paylaşılır, panik ve çaresizlik azalır Daha fazla organizasyonun parçası hisseder Maddi veya manevi ödüller kazanır Kendini gerçekleştirme duygusunu yaşar Bir yere ait olma duygusu güveni arttırır

48 EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER Kurumsal Engeller ;
Dikey Organizasyon yapısı Ücret adaletsizliği Kötü yönetim İletişim azlığı Belirlenmiş hedeflerin olmaması

49 EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER Yönetimsel Engeller ;
Yöneticilerin güç ya da statülerini kaybetme korkusu Yetki vermeme Ekiple birlikte bir planlama yapmama

50 EKİP ÇALIŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER Personelden Kaynaklanan Engeller ;
Kalabalığın arasında yaptıkları işlerin görünmemesinden korkarlar Bu durumda takdir ve ödülden yararlanamayacaklarını düşünürler Kendi eylemlerini üstlenmek korkutabilir Kişisel faktörler ( Kıskançlık v.b.)

51 EKİP OLUŞTURMA VE YÖNETME
Başlangıç Bir grup halinde bir araya gelmek, Personel eklenmesi/çıkması,tanıma Düzenleme Ana kuralların ortaya konması; atmosferin yaratılması Deneme,tanıma Birbirini tanıma, grup içinde konumlanma, güven ve samimiyet Tasarlama Hedefleri belirleme, problem çözme, iş yapma yöntemlerini tasarlama, yenilik ve üretkenliğe ortam oluşturma Üretme Ekibin işlevlerini yerine getirmesi Sürdürme,iyileştirme Sürekliliği sağlama ve iyileştirme için veri elde etme

52 ETKİLİ EKİBİN ÖZELLİKLERİ
Paylaşılan amaç ve vizyon anlayışı, Açık iletişim, Karşılıklı güven, Faydalı çalışma, Uygun çalışma yöntemleri, Etkin liderlik, Düzenli aralıklarla gözden geçirme ve değerlendirme, Kişisel gelişime fırsat vermek ve teşvik etmek , Diğer ekiplerle sağlam bağlar kurma,

53 EKİPLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR? KURUMSAL SEBEPLER

54 EKİPLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR? BİREYSEL SEBEPLER
Güven Eksikliği Amaç ve beklenti çatışması Ekibin amacının belirsiz ve karmaşık olması Ekip vizyonundaki belirsizlik Rollerin belirsizliği Ekip içinde karar alma yönteminin belirsizliği Ekip çalışmasının kural ve yönergelerinde eksiklik Kişilik çatışmaları Ekip liderliğinde sorunlar Geri bildirim eksikliği Takdir eksikliği Birlikte çalışma becerisinin eksikliği

55 Ekip birkaç dakikada kurulabilir
Ekip birkaç dakikada kurulabilir. Ancak yüksek performanslı bir takıma sahip olmak zaman gerektirir.

56 İŞ PLANLAMASI

57 İŞ PLANLAMASI NEDİR Bir kurumun başarılı olabilmesi ya da
ekonomik bakımdan yaşamını sürdürebilmesi için neler yapması gerektiğine karar vermesi sürecidir.

58 İŞ PLANLAMASI NELERİ KAPSAMAKTADIR Organizasyon ve Yönetim Stratejisi
Pazar Stratejisi Üretim Stratejisi Ar-Ge Stratejisi Mali Strateji

59 İŞ PLANLAMASI NASIL YAPILIR ?
Planlama sürecinin örgütlenmesi Durum teşhisi Hedeflerin belirlenmesi Yürütme planlarının hazırlanması Mali planın hazırlanması İş planının hazırlanması

60 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
İŞ PLANLAMASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Gerçekçi olmayan hedefler Karşılaşılabilecek engelleri görememek Tecrübe eksikliği Birimlerin tümünün katılımını sağlayamamak

61 KAYNAK YÖNETİMİ

62 KAYNAK YÖNETİMİ KAVRAMI
Sosyal ve ekonomik kaynakların üretimi, tahsisi, kullanılması,izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinden oluşmaktadır.

63 KAYNAK YÖNETİMİ İşletmelerin Kaynakları ; Sermaye İnsan Teknoloji
Zaman Bilgi

64 KAYNAK YÖNETİMİ Sonuçlar Etkililik Kaynakların Çıktılar Karşılığı
                Kaynakların Karşılığı Sonuçlar Etkililik Çıktılar Etkinlik Süreçler Girdiler Tutumluluk Maliyetler Kaynak : Matheson ( 2001 )

65 DELEGE ETME

66 DELEGE ETMEK Bir işin yapılabilmesi için, sorumluluğun elde
tutularak İşi yapacaklara yetki vermektir”

67 DELEGE ETMENİN FAYDALARI
Verimlilik artar. Yapabileceklerin sınırı, denetlenebileceklerin sınırına genişler. Delege edene zaman kazandırır. Ekip üyelerinin gelişmesine imkan verir. Sizin yokluğunuzda ekibiniz çalışır. Ekibin motivasyonu artar.

68 DELEGASYONDA ENGELLER
Kendim daha çabuk yaparım. Eğitim gerektirir, şimdi zamanım yok. Ekibin çok işi var. Bu işi yapmaktan hoşlanıyorum. Bu işi her zaman yaptım.

69 DELEGASYON SONRASI SÜREÇ
Kişiyi kısaca bilgilendirin. Gerekirse eğitin. Güven verin. Ne kadar süreceğini söyleyin. Belirli aralıklarla kontrol edin. Tavsiyelerde bulunun. Temel noktaları kontrol edin.

70 ETKİLİ KARAR VE EMİR VERME

71 KİMLER KARAR VERİR Bireyler, Yöneticiler, Karar ihtiyacı olanlar
Uzmanlar , İhtiyacı olanlara yardımcı olanlar Gruplar

72 NEDEN KARAR VERMELİYİZ
Karar vermemekten kaynaklanan kayıplar, yanlış karar vermekten kaynaklanan kayıplardan daha büyüktür.

73 KARAR VERME ŞABLONU Geniş Katılımcı Seçenek Danışarak Grup Yelpazesi
Otokratik Danışma Grubu Dar Önemsiz Önemli Kararın Benimsenmesi

74 KARARLARIN ETKİNLİĞİNİ
AZALTAN DAVRANIŞLAR Kararları mazeret olmaksızın geciktirmek Endişeden bir an önce kurtulmak için alelacele karar almak Karar almak yerine durmadan bilgi toplamak

75 KARAR ALMA SÜRECİNDEKİ
GİZLİ TUZAKLAR İlk akla gelenin doğruluğuna inanmak Verdiği karar sonucunda durumunu kaybetme Geçmiş tercihlerimizi haklı çıkarmak Duygusal davranmak Hatalı da olsa herkesin kabul edeceği kararları vermek

76 YÖNETİMDE ETKİNLİK 3.1 Problem çözme 3.2 Çatışma yönetimi 3.3 İletişim
3.4 Motivasyon 3.5 Toplantı yönetimi 3.6 Zaman yönetimi

77 PROBLEM ÇÖZME

78 PROBLEM ÇÖZME Bir amaca ulaşmakta karşılaşılan
güçlükleri yenme sürecidir.

79 PROBLEM ÇÖZME ADIMLARI
Sorunu sınıflandırmak Sorunu tanımlamak Sorunun yanıtını somut hale getirmek Doğru olanın ne olduğuna karar vermek Kararı uygulayacak eylem planı yapmak Kararın geçerliliğini ve etkinliğini test etmek

80 PROBLEM ÇÖZÜM ANALİZİ Neler oluyor Ne zaman oluyor Nerede oluyor
Kimleri kapsıyor ve etkiliyor Hangi konuları ya da işlemleri kapsıyor Neden oluyor

81 PROBLEM ÇÖZÜM ANALİZİ Sorun çözülmezse ne olur Çözülürse neler düzelir
Çözüm alternatifleri nelerdir Çözümün riskleri nelerdir Çözümün maliyetleri nelerdir En uygun çözüm hangisidir Neden?

82 ÇATIŞMA YÖNETİMİ

83 ÇATIŞMA YÖNETİMİ Çatışma ;
Aynı ya da karşıt olan eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kalan bireyde görülen kararsızlık,uyuşmazlık durumudur. Bir seçeneği tercih etmede bireyin ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve karar verme mekânizmalarının bozulması

84 ÇATIŞMANIN NEDENLERİ İş Bölümü ve Rol Farklılıkları
Karşılıklı Bağımlılık Sınırlı Kaynakların Paylaşılması Ortak Karar Vermek/Verememek Amaç Farklılıkları Algılama Farklılıkları Uzmanlaşma

85 ÇATIŞMANIN NEDENLERİ İletişim Sistemi Örgütün Büyüklüğü
Görev ve Sorumlulukların Karmaşası Rekabetçi Ödüllendirme Sistemi Yöneticilik Biçimini Farklılığı Ortak Değer ve Görüşlerin Olmaması Örgütsel Yenileşmeye Karşı Direnç Personeldeki Farklılık

86 ÇATIŞMANIN YÖNETİLMESİ
Problem çözme Önemli amaçlar belirleme Kaynakların artırılması Kaçınma Yumuşatma Uzlaştırma Yetki kullanma Politik yaklaşım Hakeme başvurma Organizasyonel değişiklik Davranış değiştirme

87 İLETİŞİM

88 DİKKAT ! İletişim çok kullanılmasına ve basit
görünmesine karşılık bünyesinde pek çok problem taşıyan bir süreçtir.

89 İLETİŞİM NEDİR ? İletişim, bir bireyden diğerine bilgi ve anlayışın
aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır.  İletişim, insanın var olduğu her yerde var olan bir süreçtir . İletişim önce insanın içinde başlar. İletişim, insanların birbiriyle ilişki kurma aracıdır.

90 İLETİŞİM NEDİR ? Her türlü iletişim;
MESAJI YOLLAYAN ile MESAJI ALAN (ALICI) arasındadır. Mesajı yollayan ifade etmek istediğini KODLAMAK zorundadır. Mesajımızı aktarmak için YAZAR, KONUŞUR YA DA DAVRANIRIZ. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM; KENDİNİ TANIMAYLA BAŞLAR

91 İLETİŞİM BİÇİMLERİ Yazılı İletişim Sözlü İletişim Sözsüz İletişim

92 YÖNETSEL İLETİŞİM (YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU)
Kurumun hiyerarşik yapısı içerisinde, tepedeki yöneticiden başlayıp, zincirleme aşağıya doğru uzanan iletişimdir . Yukarıdan aşağıya doğru iletişim genellikle, yalın bir dille,anlaşılır, yoruma yer vermeyecek biçimde ve yazılı olmalıdır.

93 YÖNETSEL İLETİŞİM (AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU)
Astların gerekli bilgileri üstlere verme aracı olmaktadır. Yukarı doğru iletişim genellikle astların verdiği rapor ve tepkilerden oluşur.

94 İLETİŞİM ENGELLERİ Fiziksel Engeller Psikolojik Engeller

95 NASIL DİNLİYORUZ ? ETKİSİZ DİNLEME GÖRÜNÜŞTE DİNLEME
SAPLANMIŞ DİNLEYİCİLER SAVUNUCU DİNLEYİCİLER TUZAK KURUCU DİNLEYİCİLER SEÇİCİ DİNLEYİCİLER

96 NİÇİN DİNLEMİYORUZ ? İnsan beyni bir dakikada 600 kelimeyi algılayacak kapasitededir. Ama normal konuşma hızı ise 100 ile 140 kelime arasındadır. Kişiler o andaki ihtiyaçlarına yönelik konuları dinler diğerlerini dinlemezler. Buna ALGIDA SEÇİCİLİK diyoruz.

97 DİKKAT ! İletişim organizasyonların sinir sistemidir.
Sinir sisteminde meydana gelecek rahatsızlıklar kimi organların felç olmasına , tepkisini kaybetmesine neden olabilir.

98 MOTİVASYON

99 MOTİVASYON NEDİR? İnsan davranışlarının temelinde
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte bu itici güç “MOTİVASYON” dur.

100 MOTİVASYON Bir şeyi yapmak istemeyi sağlayan ve içten gelen
İtici güçtür. Motivasyon Latince movere kelimesinden gelir ve harekete geçiren demektir.

101 MOTİVASYON Günümüzde motivasyon kelimesi kullanıldığında kişiyi
işinde yükselmeye başarılı olmaya teşvik eden içsel bir güç çağrışımı oluşmaktadır.

102 BİREYSEL MOTİVASYON MOTİVE OLABİLMEK İÇİN KENDİNİZE GÜVENMELİSİNİZ.
KENDİNİZE SİZ İNANIRSANIZ, BAŞKALARI DA İNANIR.

103 BİREYSEL MOTİVASYON KENDİ KENDİNİ MOTİVE EDİCİ EYLEM, YANLIZCA GÜÇ ALACAĞINIZ BİR ENERJİ DEPOSU BULUNDUĞUNDA GERÇEKLEŞİR. BU YÜZDEN, BAŞARINIZ VÜCUT SAĞLIĞINIZA , FORMUNUZA AKIL SAĞLIĞIMIZA VE DİNLENME DÜZEYİNİZE BAĞLIDIR.

104 BİREYSEL MOTİVASYON Bireyin bir aşamadaki ihtiyaçları karşılandığında diğer aşamadaki ihtiyaçları ortaya çıkar. Buna göre tatmin edilen bir ihtiyacın motive edici özelliği kalmaz. Başka bir ifade ile motivasyon bireyin sosyal ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının tatmini ile gerçekleşir.

105 KURUM İÇİ MOTİVASYON Yönetimin amaçları ile bireyin amacı
uyumlu olduğu sürece kurum içi motivasyon sağlanır.

106 KURUM İÇİ MOTİVASYON İş görenin motivasyonu sağlanması sadece ödüllendirme ve cezalandırmaya dayanmamalıdır. İnsan sosyal bir varlık olduğundan fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da mevcuttur. Motive edici unsurlar planlanırken bunlar da dikkate alınmak zorundadır.

107 MOTİVASYON SAĞLAYICILARI
Şirket politikası ve yönetim, Teknik denetim, Kişilerarası ilişkiler, Maaş, Statü, İş güvenliği, Özel hayat (İş hayatının aile hayatına etkileri), Çalışma saatleri,

108 TOPLANTI YÖNETİMİ

109 TOPLANTI Birden çok kişinin, bir sorun, bir olay veya olgu üzerinde görüşme yapmak amacıyla bir araya gelmelerine denir.

110 TOPLANTI YÖNETİMİ Toplantı, yönetimin haberleşme ve koordinasyon kaynağıdır. Toplantılar personeli yönetim etrafında birleştirir ve bütünleştirir. Yönetimde hem sağlıklı bilgi alış verişi hem de sorunların tartışılması ve kararların alınması ancak toplantı yönetimiyle sağlanır.

111 TOPLANTININ ANA İŞLEVLERİ
1.Bigi veya haber verme-öğrenme 2.Bilgi alış verişi ya da sorunları saptama 3.Karar alma ve Sorun çözme 4.Katılmalı yönetim gerçekleştirme

112 TOPLANTI TÜRLERİ Bilgi verici Toplantılar(Konferans tipi toplantı)
Sorun Çözücü Toplantılar Sorun tanımlama toplantısı Kurul (karar) toplantısı Koordinasyon toplantıları (Aynı Düzeyde yöneticiler katılır) Komisyon toplantıları (uzman toplantıları) Müzakere toplantısı Emir toplantısı Danışma toplantısı Eğitici toplantılar Yönlendirici toplantılar Mesleki toplantılar

113 NE ZAMAN TOPLANTIYA İHTİYAÇ VARDIR ?
Pek çok kişiye aynı anda bilgi aktarmanız gerekiyorsa, Bir karar almanız gerekiyorsa, Aynı konuyla ilgili farklı görüşlere ihtiyaç varsa Koordinasyona ihtiyaç varsa , Sinerjiye gereksiniminiz varsa, Çalışanlar toplantı yapmak istiyorsa toplantıya ihtiyacınız var demektir.

114 KATILIMCI SAYISI Toplantılara daha az sayıda insanın katılması tercih edilir. Büyük gruplarla yapılan toplantılarda gündem dağılabilir. Tartışmalar çok zaman alabilir. Kimler Katılmalı ? Toplantıyı yapan lider kendi ekibinin tamamını toplantıya çağırabilir. Hatta destek personelinde toplantılara katılması önerilir.

115 KATILIMCILARIN TOPLANTI ÖNCESİ GÖREVLERİ
Bir önceki toplantının tutanaklarını okuyun size verilen görevleri ne kadarını yaptığınızı belirleyin. Misafir ve telefon görüşmeleri nedeniyle toplantıdan çağrılmamak için önlemler alın. Toplantıya zamanında katılabilmek için işlerinizi düzenleyin. Gündeme koyacağınız/koyduracağınız maddeleri unutmayın.

116 KATILIMCILARIN TOPLANTIDA
DAVRANIŞ TARZI Söz almadan ve söz verilmeden konuşmayın. Karşılıklı konuşmayın, toplantı başkanına hitaben konuşun. Az ve öz konuşun. Sık sık söz almayın. Konudan konuya geçmeyin. Tartışmalara katılın, seyirci kalmayın. Görüşlerinizi veya itirazlarınızı gerekçeleriyle birlikte söyleyin.

117 KATILIMCILARIN TOPLANTIDA
DAVRANIŞ TARZI Nutuk çekmeyin, doğal konuşun. Konuşulanları iyi dinleyin, not alın. Kabul edilmeyecek teklifler sunmayın. Başka biri kabul edemeyeceğiniz bir fikir ileri sürerse açıklamasını isteyin. Ses tonunuza dikkat edin.

118 TOPLANTI LİDERİNİN GÖREVLERİ
Liderler toplantının iklimini ayarlayabilen kişilerdir. Liderin görünen açık görevi sınırlı zaman içerisinde gündemde yer alan maddelerin görüşülmesini sağlamaktır.

119 TOPLANTI SÜRESİ Toplantıların başlangıç ve bitiş saati önceden belirlenmeli ve bu süreye uyulmalıdır. Aralıksız iki saatten fazla süren toplantılar tercih edilmemelidir. Çok uzun bir toplantı yerine gerekiyorsa aynı konu için ek bir toplantı yapılmalıdır. Zamanla toplantıların süresini tespit etme işi katılımcılara bırakılabilir.

120 GÜNDEMİN ÖĞELERİ Başlık Zaman ve Yer Katılanlar Konular a-Başlık
b-Açıklama c-Hedef

121 TOPLANTI YÖNETİMİ Toplantılarda kayıt tutulmalı, kararlar anlaşma sağlanarak alınmalı ve her toplantının gizlilik içeren bölümlerinin olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

122 ZAMAN YÖNETİMİ

123 Hayat kısadır. Tecrübe kazanmak için başkalarının tecrübelerinden istifade etmek lazımdır.
Bu da, okuyarak, görerek ve dinleyerek olur Vehbi Koç

124 ZAMAN Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Bütün kaynakların en değerli olanı ZAMAN ancak tasarruflu kullanılabilir.

125 ZAMAN Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir.
Zaman pahalıdır.Boşa harcanmamalıdır.

126 ZAMAN YÖNETİMİ Zamanı etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Yöneticilerin zamanlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini arttırmaktır.

127 ZAMAN YÖNETİMİ En önemli aşama; Zaman planıdır.

128 ZAMAN YÖNETİMİNİN YARARLARI
Zamanınızı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz, İşlerinizi daha hızlı ve daha iyi yapabilirsiniz, Zaman artacağı için daha rahat olabilirsiniz.

129 ZAMAN YÖNETİMİNİN ZORLUKLARI
Tutumlar Alışkanlıklar İş yükü Kurumsal kültür

130 ZAMAN TUZAKLARI Plânsızlık Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak
Ertelemek Kendini gereğinden fazla işe adamak Acelecilik Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma

131 ZAMAN KAYBETTİRİCİLER
Düzensizlik Hayır diyememek Geciktirme Beklemeler Aksaklıklar Ziyaretçiler Posta Dedikodu Gereksiz titizlik Kahve sohbetleri

132 ZAMANIMIZI ÇALANLAR Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında bitmediği gibi işleri planlamaya bile zaman kalmamaktadır.

133 ÖNCELİKLERİ BİLMEK VE SIRALAMAK...
Hoşlandığımızı Çabuk bitecek olanı Kolay olanı Bildiğimizi Acele yapılanı Başkalarının isteğini Hoşlanmadığımızdan Uzun sürecek olandan Zor olandan Bilmediğimizden Önemli olandan Kendi seçtiğimizden DAHA FAZLA YAPMAYA EĞİLİMLİYİZDİR.

134 ZAMANI YÖNETMEK 2. Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin 3.
Haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın 1. Sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin 4. Zirve enerji zamanımızı optimum kullanın Mümkün olduğunca dağıtım yapın Engellerin çoğunu mümkün olduğunca eleyin veya azaltın Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın

135 ERTELEME ALIŞKANLIĞI EN ÖNEMLİ ZAMAN TUZAKLARINDAN BİRİSİDİR.

136 ERTELEME Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle uğraşmaktan alıkoyan erteleme; Kişinin kariyerini yıkabilecek, mutluluğunu bozacak ve hatta hayatını kısaltacak, her alanda başarıyı önleyen, gizli gizli zarar veren bir alışkanlıktır.

137 HAYIR DİYEMEMEK... Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir.

138 DAĞINIK MASA Yorgunluk, Verimsizlik, Baş edememe hissi,
Stres ve hakimiyet yoksunluğu oluşturur, Ayrıca yaşamınızın kalitesini düşürür.

139 KARARSIZLIK Kararsızlık, zaman ve para kaybına neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar.

140 ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRMENİN BİZE KAZANDIRACAKLARI
Kariyer planlaması Okuma İletişim Dinlenme Düşünme

141 EN İYİ ZAMAN Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz.
Günün en iyi ve en verimli zamanını tespit etmeliyiz.

142 EN İYİ ZAMAN EĞRİSİ %100 ENERJİ 17:00 08:00 12.00 ZAMAN

143 ZAMAN YÖNETİMİNDE PLANLAMA
Planlamanın en büyük getirisi, yöneticiye zaman kazandırmasıdır. Yönetici ne yapacağını önceden bildiğinde, zamanı daha iyi yönetecektir. 5 N Ne Nasıl Ne kadar Neden Ne zaman 1 K Kim tarafından

144 Yapılan bir araştırmada 82 yıl yaşayan sıradan bir Dünyalı faninin zamanını nasıl geçirdiği hesaplanmış; Bu fani; 21 yıl uyuyarak 14 yıl çalışarak 12 yıl öğrenerek 8 yıl yemek yiyerek 7 yıl kişisel bakım faaliyetleri ile uğraşarak 6 yıl seyahat ederek 5 yıl kuyrukta bekleyerek 3 yıl toplantılara katılarak 2 yıl arayıp kendisini bulamayanları arayarak 1 yıl kayıp eşyaları arayarak 3 yıl diğer faaliyetler  Siz de yaşınıza göre orantılar kurarak bu hesabı yapabilirsiniz .

145 ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN TAVSİYELER
Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin ve öncelik sırasına dizin. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre hazırlayın. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle yaklaşın. Başladığınız işi bir kerede tamamlamak üzere odaklanın. Her aşamada “Zamanımı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun. Zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanabilmek için, zamanınızı çalan faktörleri bulun ve bunları hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

146 Evrimera TEŞEKKÜR EDİYOR BAŞARILI BİR İŞ YAŞAMI DİLİYORUZ.


"Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları