Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOGAL AFETLER. Doğal Afetler Do ğ al afetler do ğ ada kendili ğ inden olu ş an ve olu ş umunu engelleyemedi ğ imiz afetlerdir. Ş imdi bu afetlerden birkaç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOGAL AFETLER. Doğal Afetler Do ğ al afetler do ğ ada kendili ğ inden olu ş an ve olu ş umunu engelleyemedi ğ imiz afetlerdir. Ş imdi bu afetlerden birkaç."— Sunum transkripti:

1 DOGAL AFETLER

2 Doğal Afetler Do ğ al afetler do ğ ada kendili ğ inden olu ş an ve olu ş umunu engelleyemedi ğ imiz afetlerdir. Ş imdi bu afetlerden birkaç tanesini inceleyece ğ iz. Deprem Sel Yangın Çı ğ Çı ğ Heyelan

3 Deprem yer sarsıntısıdır. Ülkemizde en çok can ve mal kaybına yol açan afettir.  Depremin zararlarından korunma yolları:  Evlerimizi sa ğ lam zemin üzerine yapmalıyız.  Evimizi yaparken sa ğ lam malzemeler kullanmalıyız ve malzemeden çalmamalıyız.  Evimizdeki e ş yaları sa ğ lam bir ş ekilde tutturmalıyız. SelSel Yangın Çı ğ HeyelanYangınÇı ğHeyelan Ana Menü

4 SEL  Sel ülkemizde depremden sonra ikinci olarak en fazla can ve mal kaybına yol açar.Eriyen kar sularının ırmakları ve dereleri ta ş ırmasıyla veya fazla ya ğ ı ş nedeniyle olu ş ur.  Selin etkileinden korunma yolları:  Evlerimizi dere ve ırmak kenarına yapmamalıyız.  Çevreyi a ğ açlandırmalıyız.  Akarsuları yataklarına set çekmeliyiz. Ana Menü YangınYangın Çı ğ Heyelan DepremÇı ğHeyelanDeprem

5 YANGIN Yangın do ğ al olarak olu ş ma örnekleri azdır.Bir yere yıldırım dü ş mesi sonucunda veya çok sıcak ortam olması durumunda olu ş ur.Ama genellikle bıraktı ğ ımız cam parçaları ve küller nedeniyle olu ş ur. Yangının etkilerinden korunma yolları: Öncelikle ormanlarımızı temiz tutup yangın olu ş maması için cam parçaları ve küller bırakmamalıyız. Orman yangını görürsek öncelikle 177’yi aramalıyız. Ana Menü DepremDeprem Sel Çı ğ HeyelanSelÇı ğHeyelan

6 ÇIĞ Ana Menü DepremDeprem Sel Yangın HeyelanSelYangınHeyelan Çığ kar kütlelerinin tutunduğu yerden koparak gelmesidir. Çı ğ ın etkilerinden korunma yolları : Dik ve Kar ya ğ ı ş ı alan yerlere ev yapmamak. Dik yamaçlarda fazla ses çıkarmamak ve zeminde ani hareketler yapmamak.

7 Heyelan Ana Menü DepremDeprem Sel Yangın Çı ğSelYangınÇı ğ Heyelan dik yamaçlarda yumuşak toprak ve ıslak toprak kütlelerinin kayarak inmesidir. Heyelanın etkilerinden korunma yolları: Dik yamaçlara ve ya ğ ı ş alan yerlere ev yapmamak. Çevreyi a ğ açlandırmak.

8 Hazırlayan: Lale BAYDEMİR Ana Menü Ana Menü Bülent Altop İlkokulu 1-C Sınıf Öğretmeni


"DOGAL AFETLER. Doğal Afetler Do ğ al afetler do ğ ada kendili ğ inden olu ş an ve olu ş umunu engelleyemedi ğ imiz afetlerdir. Ş imdi bu afetlerden birkaç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları