Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KA1- YETIŞKIN EĞITIMI PERSONELININ ÖĞRENME HAREKETLILIĞI KA2-YENILIK VE İYI UYGULAMALARıN DEĞIŞIMI IÇIN İŞBIRLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KA1- YETIŞKIN EĞITIMI PERSONELININ ÖĞRENME HAREKETLILIĞI KA2-YENILIK VE İYI UYGULAMALARıN DEĞIŞIMI IÇIN İŞBIRLIĞI."— Sunum transkripti:

1 KA1- YETIŞKIN EĞITIMI PERSONELININ ÖĞRENME HAREKETLILIĞI KA2-YENILIK VE İYI UYGULAMALARıN DEĞIŞIMI IÇIN İŞBIRLIĞI

2

3 Amaç: Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin eğitimi hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri, müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte çalışabilirler.

4 * Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan) Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır) * Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2 altında yer alan) Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

5 Yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunan hareketlilik projelerinde aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlası gerçekleştirilebilir: Personel hareketliliği: Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Bu faaliyet, bir yetişkin egitim kuruluşunun personeline yurtdışındaki bir ortak kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlar. Personel eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için şu yollarla destek sağlar: a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım, b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğimi/gözlem süreci geçirme.

6 Bir katılımcı kuruluş aşağıdakilerden biri olabilir: * Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) * İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu * Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu

7 Proje Süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin Süresi : 2 günden 2 aya kadar olabilir. Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? Kurumsal destek Seyahat giderleri Bireysel destek Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği

8 Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.

9 1- Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler, 2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler, 3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler, 4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler, 5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler.

10 Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır; a) Kısa dönem fiziksel hareketliliği (2 aydan daha az) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik b) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmeleri (2 – 12 ay) c) Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün – 2 ay)

11 Proje Süresi : 2 ya da 3 yıl süreli olabilir. Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir? Proje Yönetimi ve Uygulaması Ulusötesi Proje Toplantıları Fikri Çıktılar Çoğaltıcı Etkinlikler İstisnai Maliyet Özel İhtiyaç Desteği Opsiyonel Hibe Tahsisi

12

13

14 TE Ş EKKÜRLER………..


"KA1- YETIŞKIN EĞITIMI PERSONELININ ÖĞRENME HAREKETLILIĞI KA2-YENILIK VE İYI UYGULAMALARıN DEĞIŞIMI IÇIN İŞBIRLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları