Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK TANITIMLARI Fen ve Mühendislik Alanları. FİZİKÇİ (GENEL) MESLEK TANIMI: Fizik olaylarını araştıran ve uygulamada ortaya çıkan problemlere fizik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK TANITIMLARI Fen ve Mühendislik Alanları. FİZİKÇİ (GENEL) MESLEK TANIMI: Fizik olaylarını araştıran ve uygulamada ortaya çıkan problemlere fizik."— Sunum transkripti:

1 MESLEK TANITIMLARI Fen ve Mühendislik Alanları

2 FİZİKÇİ (GENEL) MESLEK TANIMI: Fizik olaylarını araştıran ve uygulamada ortaya çıkan problemlere fizik kanunlarını uygulayıp, fizik alanında araştırmaları yürüten kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Mekanik, ısı, ses, ışık ve optikler, elektrik ve mıknatısıyet, elektronikler ve nükleer fizik, telsiz, nazari fizik ve biyofizik gibi konulara uygun mesleklerin olayları ile ilgili araştırma projelerini planlamak, Mesleklerin nazari ve matematik imkanlarını tespit edip nufuz yöntemlerini seçmek, Denemeler planlayarak, test sonuçlarını kaydetmek için teknikler, aletler ve deneme cihazları oluşturup ilişkiler kurarak sonuçlarını formüle etmek, Mihaniki kuvvet ve hareket, elastiki vasatta malzeme moleküllerinin titreşimini, elektrik ve mıknatısiyet, telsiz dalgalarının yayılması ve enerji ile ilgili araştırma ve buluşları, nazariyeti kullanan sistem ve teçhizatın inkişafı ve tersimi ile ilgili fiziki konuları tahlil etmek, Özelliklerin verimini tespit etmek ve ölçmek için deneme modellerinin laboratuvar testlerini yapmak ve yetersizlik sebeplerini tespit etmek için test bilgilerini değerlendirerek düzeltici tedbirler almak, Fiziki araştırma projeleri ile ilgili kayıtları tutarak teknik raporları hazırlamak, Deney ve çalışma parçaları için bakım ve çalışma standartları, bültenler, teknik talimatlar, tersim özellikleri, şemalar hazırlamak,gözden geçirip aksaklıkları düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

3 FİZİKÇİ(ELEKTRİK VE MIKNATISİYET) MESLEK TANIMI: Fiziksel olaylar ile manyetizm ve elektriğin özellikleri ve yapısı arasındaki ilişkiyi araştıran üretim veya endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Statik elektrik, piezo elektrik, elektromanyetik dalgaların alınması iletişimi, materyalin manyetik özelliği ve jenerasyonu, elektrik enerjisinin iletişimi ve jenerasyonu, doğru akım olayları aletleri ve cihazları, elektrik ölçümleri, direnç malzemesi, cihazları ve ölçümleri, dialektrik ve kapasite, mıknatisiyet, manyetik malzeme ve ölçümleri, veya elektromıknatısiyet ölçümleri ve cihazları gibi elektrik ve mıknatısiyet branşlarında ihtisas sahibi olmak, Elektrik ve mıknatısmanın elde edilmesi ve kullanım alanlarının tespit edilmesi için araştırma ve laboratuvar çalışmaları yapmak, Elektrik ve mıknatısın elde edilmesi, çekme özelliklerinin incelenmesi amacıyla laboratuvar çalışmaları yapmak, Mıknatısın çekme ve itme özelliğinden yararlanarak yeni buluşlar geliştirmeye çalışmak, Elektriğin ve manyetizmin belirli alanında uzmanlaşabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

4 FİZİKÇİ(MEKANİK) MESLEK TANIMI: Fiziki olayları araştıran ve mekanik alanında fizik kanunlarını uygulayıp materyal, üretim veya endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren ve ilerleten kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Balistik aerodinamik, hidrodinamik reoloji, yüksek basınç ve yüksek vakum teknikleri, titreşim ve esneklik ölçümü gibi cisim üzerinde kuvvetlerin hareketini araştırmak, Cisimlerin hareket yeteneklerini ve hareket halinde meydana getirecekleri olayları mekanik laboratuvarlarda incelemek, Cisimlerin sürtünme özellikleri, sürtünmeden dolayı meydana gelen hareket kayıpları ve yıpranma paylarını hesap etmek, Hareket halindeki cisimlerin meydana getireceği tehlikelerin ve yıpranma kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbirler önermek, Basınç ve titreşim olaylarının ölçülmesi için hassas aletlerin yapımında ve kullanılmasında meydana gelecek sorunların çözümü için öneriler getirmek, Mekaniğin belirli alanlarında uzmanlaşabilir ve bu alanda çalışabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

5 FİZİKÇİ(ELEKTRONİK) MESLEK TANIMI: Fiziki olayları araştıran elektronik alanında fizik kanunlarını uygulayarak materyal, üretim veya endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Haberleşme, endüstriyel ve büro otomasyon aletlerinin kontrolünü yapmak, Elektronik araçları geliştirmek ve düzenlemek ve deney sonuçlarını uygulamak, Elektronların karakteristiği, etkileri ve hareketliliğini araştırmak Gazlarda nakiliyet, elektron optik prensipleri ve tatbikatı, elektronik lambalar, elektron lambası devreleri (verici ve alıcı radyolar hariç), elektron yayılması, floresant malzemeler, röntgenler, fotoelektrik, radyo devreleri (verici ve alıcı cihazları), radyo dalgalarının yayılması, antenler veya mikro dalgalar gibi elektronik branşlar da ihtisas sahibi olmak, Elektroniğin belirli alanında uzmanlaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

6 FİZİKÇİ(ISI) MESLEK TANIMI: Fiziki olayların ısı ile olan ilişkilerini araştıran, ısı alanında materyal, üretim endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren veya ilerleten kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Isı fiziği, termodinamik, ısı transferi, kalorimetre, izolasyon, yüksek ısının tesirleri, ısı radyasyonundaki ısının etkileri ile geçirgenlik geliştirme ve ölçme araştırmaları yapmak, Güneş enerjisi ile ısıtma projeleri hazırlayıp projelerin kurulmasına nezaret etmek, Güneş enerjisinde kullanılan elemanların üretimi için proje geliştirme çalışmaları yapmak, Projenin kurulacağı yerde gerekli ölçümleri yapıp, ihtiyaç duyulan sıcak su miktarını belirleyerek sistemin büyüklüğünü tespit etmek, Meteorolojik değerleri dikkate alarak projeyi çizip, kurulmasına nezaret ederek, gerekli kontrolleri yapmak, ısı kaynaklarını korumak, yeni ısı kaynakları geliştirmek ve ısı kaybını önlemek için laboratuvar araştırmaları yapmak, Araştırması yapılacak maddeyi ısı ve ses laboratuarında incelemeye almak, Çeşitli ısıtıcı ocaklar, soğutma cihazları, termometre, kalorimetre gibi ısıyla ilgili cihazları kullanarak maddenin ısı iletimini, ısı yalıtımını araştırma ve deneyler yardımı ile belirlemek, çalışmalar hakkında rapor tutmak ve raporları ilgililere vermek, Isı fiziğinin belirli bir alanında uzmanlaşabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

7 FİZİKÇİ(IŞIK) MESLEK TANIMI: Fiziki olayları araştıran ışıkla ilgili fizik kanunlarını uygulayıp, materyal, endüstriyel ürün veya diğer işlemleri geliştiren kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Spektroskopi, kolometre, optik, fotoğrafçılık veya ışık polarizasyonu gibi ışık fiziği konularında uzmanlaşmak, Işığın nerelerde ve nasıl kullanılacağını ve ışığın özelliklerini tespit etmek için araştırmalar yapmak, Doğal ışıkları ve elde edilen diğer ışıkları optik laboratuvarlarda mercekler, optik prizma, çeşitli cam levhalar, lüksmetre ve diğer ışık kaynakları olabilecek çeşitli lambalardan yararlanarak ışığın kırılmasını, yansımasını ve maddelerden geçişini, bu geçiş esnasında uğrayacağı değişiklikleri incelemek, Işıkla ilgili cihazların yapımına kaynak teşkil edecek araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak, Işık fiziğinin belirli bir alanında, optik devrelerin geliştirilmesi ve yeni bir şekil verilmesi gibi konularda uzmanlaşabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

8 FİZİKÇİ(NÜKLEER) MESLEK TANIMI: Nükleer alanda fizik kanunlarını uygulayarak bu alanlarda araştırmalar yapan kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Nükleer yapı ve parçalanması, yüksek hızla hareket eden zerrecikler jeneratörleri, izotopların ölçülmesi ve ayrılması, atom ve molekül yapısı, radioskopik kristalloğrafi veya kozmik ışınlar gibi atomik branşlarda ihtisas sahibi olmak, Elementlerin çekirdeklerinin çeşitli modeller kullanarak yapısını ve özelliklerini, çekirdek kuvvetlerini, çekirdekleri ve onları meydana getiren parçacıkların birbirleriyle ve elektro manyetik alanlarla etkileşmelerini, radyoaktiviteyi ve boşalmayı inceleyen laboratuvar çalışmalarını yürütmek, Son derece dakik ve hassas ölçme aletleriyle çeşitli mekanik ve elektronik düzeneklerle ölçümler yapmak, Pazarlama odak sistemini çalışmaya hazırlamak, Plazma parametrelerini tespit edip elde ettiği verileri değerlendirmek,

9 FİZİKÇİ(NÜKLEER) Sistemin vakumunu sağlayıp sisteme gaz verilmesini, yüksek gerilim uygulanmasını ve sistem üzerine boşaltılmasını, bilgilerin osilaskopa aktarılmasını, osilaskopta oluşan şekillerin fotoğraflarının alınmasını sağlamak, Deneyde kullanılacak malzemeleri temin edip sistemi çalışmaya hazır hale getirmek, Sistem üzerindeki mevcut rogofski bobinlerinden sonra operasyonel entegratörlerden akım geçirip geçen akım transiyetleri ve voltaj bölücüleri yardımı ile alınan voltajı belirlemek, Plazma akımı, basınç voltaj gibi plazma faküsüne ait bilgileri hesaplayarak en elverişli çalışma şartlarını elde etmek, Elde edilen verileri bilgisayara verip bilgisayar sonuçlarını inceleyerek aletin daha verimli hale getirilmesi için şartları tespit etmek, Nükleer fiziğin belli konusunda uzmanlaşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

10 FİZİKÇİ(SES) MESLEK TANIMI: Sesleri pratik yaşamda kullanmak için ses kaynakları ve sesler üzerinde çeşitli bilimsel araştırmalar yapan kişidir. GÖREV VE İŞLEMLER Sesin yayılması, geçirgenlik, yeniden oluşturma ve etkilerinin titreşimi, ultrasonik, mimari akustik, ses yalıtıcısı, baskı, amflikatör gibi konularda uzmanlaşmak, Ses kaynaklarını ve var olan sesleri ısı ve ses laboratuvarında ses kaynakları, titreşen cisimler, kuars kristaller, elektronik devreler ve gürültü ölçer aletleri kullanarak sesin nasıl meydana geldiğini, sesin yayılmasını, yansımasını, sesin hızını ve özelliklerini ve canlılar üzerinde yaptığı etkileri incelemek, Kulakla duyulmayan ultra sesler oluşturarak bunların ölçümünü yapmak, Ultra sesleri kullanarak deniz dibi araştırmaları ve deniz derinliklerinin ölçümünü yapmak, Denizlerde petrol arama ve diğer fizik bilimini ilgilendiren konulardaki araştırmalara ışık tutacak raporlar hazırlamak, Ses fiziğinin belirli bir dalında uzmanlaşabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


"MESLEK TANITIMLARI Fen ve Mühendislik Alanları. FİZİKÇİ (GENEL) MESLEK TANIMI: Fizik olaylarını araştıran ve uygulamada ortaya çıkan problemlere fizik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları