Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1. ÜNİTE: Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1. ÜNİTE: Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1. ÜNİTE: Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2 2 OSMANLI DÖNEMİ VERGİ SİSTEMİ ŞER’İ VERGİLERÖRFİ VERGİLER  Müslümanlardan Alınan Vergiler – Zekat – Öşür  Gayri Müslimlerden Alınan Vergiler – Cizye – Haraç TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

3 3 CUMHURİYET SONRASI DÖNEM  1923 – Öşür Vergisi (%25) – Temettü Vergisi (Gelir) – Müsakkafat Vergisi (Bina) – Ağnam Vergisi (Hayvan)  1925 Aşar Kaldırıldı  1926 Kazanç Vergisi  1942-1943 Varlık Vergisi  1949 GVK-KVK (5421 SK-5422 SK)  1959 VİVK  1961 GVK (193 SK), 1963 MKTV, 1964 DVK - HK,  1970 EVK  1984 KDVK  2002 ÖTV  2006 Kurumlar Vergisi (5520)

4 4. TVS VERGİLERi GELİR ÜA V Gelir V (7 Unsur) Kurumlar V HARCAMALAR ÜAV KDV ÖTV Gümrük V BSMV DV Değerli KV Harçlar ÖİV SERVET ÜAV MTV Emlak V VİV

5 5 VERGİ GELİRLERİ KOMPOZİSYONU DOLAYSIZ VERGİLER DOLAYLI VERGİLER  GELİR VERGİSİ (% 30) HARCAMA VERGİSİ (%68)  SERVET VERGİSİ (%2)

6 6 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFLER  TAM MÜKELLEF  Hem Türkiye’deki geliri hem de Türkiye dışındaki geliri vergilendirilir.  DAR MÜKELLEF  Sadece Türkiye’deki geliri vergilendirilir

7 7 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFLER  TAM MÜKELLEFİYET ÖLÇÜSÜ  İKAMETGAH İLKESİ  Türkiye’de yerleşmiş olanlar:  İkametgahı Türkiye’de olanlar  Devamlı 6 aydan fazla oturanlar  6 aydan fazla kalsalar da tam mükellef sayılmayanlar:  Geçici görevle veya tahsil, tedavi, seyahat amacıyla Türkiye’ye gelenler  TABİYET İLKESİ  Resmi veya Özel Teşekküllerin Yurt dışı temsilciliklerinde çalışanlar

8 8 ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ  Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları yapmak  İç hukuka göre sınırlı mahsup yöntemi uygulamak

9 9 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFLER  DAR MÜKELLEFLER  Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Gerçek Kişiler  Yabancı Uyruklu olanlar  6 aydan fazla yurt dışında oturumu olan Türk Vatandaşları  DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ  Tam Mükelleflerle ilgili düzenlemeler dar mükellefler için de uygulanır.  Öncelikle Çifte Vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bakılır.

10 10 GELİRİN ÖZELLİKLERİ GVK Mad.1: “Gelir bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır”  GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN ELDE EDİLMİŞ OLMALI DIR  GELİR BİR TAKVİM YILI İÇİNDE ELDE EDİLMİŞ OLMALIDIR  GELİR ELDE EDİLMİŞ OLMALIDIR.  KAZANÇ ve İRATLARDAN OLUŞUR.  GELİR KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ (Masraf Düşülür) ve GERÇEK (Zarar Düşülür) TUTARIDIR.

11 11 GELİRİN ÖZELLİKLERİ  GERÇEK KİŞİ TARAFINDAN ELDE EDİLMİŞ OLMALI  Koll. Şti Gelir Vergisi  AKŞGelir Vergisi  Komandite O. Ticari Kazanç  Komanditer O. MSİ  PKŞ  Komandite O. Ticari Kazanç  Komanditer O. Kurumlar Vergisi  Adi Ş.Gelir Vergisi

12 12 GELİRİN ÖZELLİKLERİ  GELİR BİR TAKVİM YILI İÇİNDE ELDE EDİLMİŞ OLMALIDIR.  İstisna: İnşaat ve Onarım İşleri  GELİR ELDE EDİLMİŞ OLMALIDIR.  Tahsil İlkesi : ÜCRET, GMSİ, MSİ, SMK, DKİ (GVK: 67/7)  Tahakkuk İlkesi : TİCARİ ve ZİRAİ KAZANÇ (GVK: 85/3)  GELİR KAZANÇ VE İRATLARDAN OLUŞUR  GELİR KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ (Masraf Düşülür) ve GERÇEK (Zarar Düşülür) TUTARIDIR.

13 13 GELİR VERGİSİNE KONU OLAN KAZANÇ ve İRATLAR  Ticari KazançTeşebbüs Tahakkuk İlkesi Kaynak T.  Zirai KazançTeşebbüs Tahakkuk İlkesi Kaynak T.  MSİ Servet Tahsil İlkesi Kaynak T.  GMSİ Servet Tahsil İlkesi Kaynak T.  SMK Emek Tahsil İlkesi Kaynak T.  Ücret Emek Tahsil İlkesi Kaynak T.  DKİSui Generis Tahsil İlkesi Net Artış T.

14 14 TİCARİ KAZANÇ KAVRAMI  Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.  Gerçek Usul, Basit Usul ve Esnaf Muaflığı uygulanır.  Gerçek Usul  Bilanço Esası  İşletme Esası

15 15 BİLANÇO ESASINA TABİ OLANLAR BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR  VUK 177’de sayılmış,  Her Türlü Ticaret Şirketleri: – AŞ, LTD ŞTİ, PKŞ : KV Mükellefi – KOLL, AKŞ :GV Mükellefi – Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.  Kendi İstekleri ile Bilanço Usulünü Seçenler  Yıllık Alım Satım Tutarları bu maddede belirtilen tutarları aşanlar (160-220,88).

16 16 BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESBİTİNDE ESAS ALINAN DEFTERLER  YEVMİYE DEFTERİ (Günlük Defter)  DEFTERİ KEBİR  ENVANTER DEFTERİ  BİLANÇO

17 17 BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESBİTİ  TİCARİ KAZANÇ = (Dönem Sonu Öz Sermayesi + Çekilenler) – (DBÖS + İlave Edilenler + Giderler) ÖZ SERMAYE = AKTİF TOPLAMI – BORÇLAR (Sermaye + Yedek Akçe + Kar) (Karşılıklar + Amortisman)  İşletmeye İlave Edilen ( – ) ve İşletmeden Çekilen ( + ) Değerlerin Dikkate Alınması  GİDERLERİN DÜŞÜLMESİ (GVK:40)  GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER (GVK:41)  AMORTİSMAN ve DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  EĞİTİM ve ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE İSTİSNA (5 Dönem)

18 18 Teşekkür ederim.....


"1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1. ÜNİTE: Gelir Vergisi: Konu, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası) Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU Zirve Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları