Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YTM412- YAZıLıM KALITE GÜVENCESI VE TESTI GÜNÜMÜZDEKI YAZıLıM PROJELERI Melih Hilmi ULUDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YTM412- YAZıLıM KALITE GÜVENCESI VE TESTI GÜNÜMÜZDEKI YAZıLıM PROJELERI Melih Hilmi ULUDAĞ."— Sunum transkripti:

1 YTM412- YAZıLıM KALITE GÜVENCESI VE TESTI GÜNÜMÜZDEKI YAZıLıM PROJELERI Melih Hilmi ULUDAĞ

2 NELERDEN BAHSEDECEĞIZ? Günümüzdeki yazılım projelerindeki; ▪ İstatiksel ve başarılı/başarısız olma durumu ▪ Kullanılan süreç modelleri, teknikler ve metodolojiler ▪ Çalışan mühendis sayıları ▪ Kullanılan programlama dilleri

3 ▪ 2013 yılında The Standish Group tarafından yapılan çalışmalarda küçük yazılım projelerinin, büyük projelere göre daha başarılı olduğu belirtilmiştir. Anket sonuçlarında; Büyük yazılım projelerinin riskli ve başarısızlık ihtimalinin daha yüksek olduğuda vurgulanmıştır. Yazılım projelerinin istatiksel durumu

4 ▪ 2012 yılında Gartner kullanıcı anketinde "küçük daha iyidir" diye bir teori ortaya atmıştı. Bir önceki sayfada görüldüğü gibi, teorinin desteklendiğini görmekteyiz. Peki temel sorun nedir?

5 Büyük projelerde; ▪ Yönetim zorlaşır, karmaşık bir hale girer. ▪ İnsan/zaman maliyet faktörü kestirimi çok hassastır. Yapılması beklenenler aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. 1. Prototiplerin erken oluşturulması ve müşteriye/kullanıcıya sunulması Projenin gelişimini hızlandıracak bu fikir ile yazılım ve tasarımının prototipler ile kullanıcıya sunulması ile oluşabilecek hatalar ve kullanabilirlik sorunları giderilmesi amaçlanır. Aynı zamanda geliştirme ekibinin performansıda üst düzeyde tutulur. 2. 2. Fikirlerin doğrulanması Bir proje küçükse, müşteri ve geliştirme ekibi projenin başında belirttikleri özgün fikirlerini doğrularlar ve kaliteli yazılıma ulaşırlar. Karmaşık ve uzun projelerde doğrulama ve geçerlemeden daha sonra geliştirmelere çok zor uyum sağlarlar. Bütçe ve aşırı zaman uzantıları projeyi başarısızlığa sürükler. Dolayısıyla her prototip sunumunda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

6 3. Kullanıcıdan geri bildirim alarak yazılımın geliştirilmesi Kullanıcıların ihtiyaçları ve gereklilikleri doğrultusunda kullanıcıdan elde edilen geri dönüşler ile geliştirilecek yazılımın yol haritası çıkarılmalı ve ona göre geliştirmeye devam edilmelidir. 4. Yazılım geliştirme için çevik yazılımın benimsenmesi Bir yazılım projesi yönetilen yolu onun başarısı üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. ▪ Projenin riskini minimize etmek ve uygulamanın geliştirilmesinde harcanan zamanı optimize etmek, en kısa sürede bir çalışma ürünü üretmeye odaklanmak önemli sayılabilecek hususlardır. ▪ Dolayısıyla ortaya çıkabilecek farklı bir gelişmeye daha etkili uyum sağlamak gerekecektir.

7 Yukarıda belirtilen işlemler ve yöntemler şirketleri, daha başarılı projeler sunmaya, gelirlerini artırmaya ve zamandan tasarruf etmeye yöneltir.

8

9 Dünyada kanıtlanmış olan çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarının ülkemizde de kullanımının yaygınlaştırılarak, başta IT olmak üzere ülkemizdeki organizasyonların çevikleşmelerini destekleyerek; ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve üretkenliklerini uluslararası standartlara çıkartmasına katkı sağlamayı amaçlamayan bir organizasyondur. 2015 verileri ile

10 Türkiye’ de Çevik Yazılımın Durumu

11 Türkiye’ de en çok kullanılan yazılım geliştirme metodolojileri

12 Türkiye’ de çevik yazılım kullanan şirketlerde, kendi kendini organize eden takımların sayısal verileri

13 Türkiye’ de çevik yazılım kullanan #increment/iterasyon süreleri

14 Türkiye’ de Yazılım Sektörünün Problemleri [1] (2012-2013 verileri ile) Yazılım sektöründe 160.000 civarında çalışanın olması ve her yıl 15.000 yeni mezunun bu sektöre adım atmasına rağmen, sektörün önde gelen problemlerinin başında nitelikli eleman problemi gelmektedir. Bunu girişim sermayesi eksikliği, Ar-Ge teşvikleri ile uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve dış kaynak kullanımının yetersizliği izliyor. Sektörün problemlerinin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin oluşturduğu ortamlardan birisi de TOBB bünyesinde kurulmuş olan “TOBB Yazılım Meclisi”dir. Burada belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: Key of Change projesi 2012 Haziran ayında hayata geçmiş ve özellikle yerli yazılım sektörünü büyütmek adına sektörün ihtiyaç duyduğu satış, pazarlama, insan kaynakları ve iş geliştirme konularında eğitim/danışmanlık hizmetleri verir. Ücretsiz bilinçlendirme seminerleri düzenler, sektör girişimcilerine destek olur. Sosyal medyada Linkedin platformundan güncel takip yapabilirsiniz.

15 Sorun 1 Kamu yazılım ihaleleri düzenlemelerinin yazılım ürünlerimize olan kamu talebini arttıracak şekilde olmaması. Çözüm Önerisi Yerli yazılıma önem verilmesi, iç pazar desteği Sorunları ve çözüm önerilerini çok kısa özetleyelim:

16

17 Sorun 2 Yazılım sektörüne yönelik uygun teşviklerin yetersiz olması. Çözüm Önerisi Yazılım Projesi Destekleme'de kabul kriterlerinin yeniden düzenlenmesi ve destek tutarlarının ödeme sürelerinin uygun hale getirilmesi. Özellikle ön ödemeli proje destekleri (TTGV, Kredi Garanti Fonu, Risk Sermayesi) sektöre uygun hale getirilip geliştirilmelidir. Sorun 3 Sektördeki vergi düzenlemelerinin büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde olmaması. Çözüm Önerisi Yazılım ürünleri KDV oranlarının %8 olarak belirlenip yeniden düzenlenmesi ile yazılım ürünlerinin işletmelerde demirbaş yerine tüketim malzemesi kapsamına alınarak tümünün masrafa atılmasının sağlanması ve yazılım İhracatını teşvik edecek vergi muafiyetlerinin düzenlenmesi sağlanmalıdır.

18 Sorun 4 Nitelikli bilişim elemanı yetiştirilmesi. Çözüm Önerisi Üniversite eğitimi dışında, ‘Nitelikli Bilişim Elemanı Yetiştirmek İçin Eğitim Gereksinimlerinin Tespiti’ DPT Bilgi Toplumu Dairesi, İşkur, TOBB ve sektörümüzün tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmış ve kısa sürede sektörün gerçekten ihtiyaç duyduğu nitelikte, İşkur Genel uluslar arası standartlarda bir eğitim programı hazırlanıp İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne sunulmuştur.Müdürlüğü Yönetim Kurulu’ndan geçen bu programın acilen başlatılması ve alınacak sonuçlara göre çeşitlenip yaygınlaştırılması hem sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak hem de işsiz birçok gencimize iş imkanı yaratacaktır.

19 ▪ Yazılım geliştiricilerin yüzde 70’i eğitimini bilgisayar bilimleriyle alakalı bir konuda yapmış/yapıyor => yazılımcıların üçte biri ‘alaylı’ 2015 verileri ile 1387 kişinin katıldığı Türkiye Yazılım Geliştiricileri Anket Sonuçları

20

21

22

23 2014 verileri ile Üyelerinden >2000 kişi arasında yapılan araştırmada yandaki sonuçlar elde edilmiştir. Türkiye’ de en çok kullanılan programlama dilleri

24 Dünya genelinde en çok kazandıran programlama dilleri

25 Tüm bu verilerden, ülkemiz için çıkaracağımız sonuç:

26 KAYNAKLAR ▪ http://clearcode.cc/2015/10/benefits-saas-software-vendors/ http://clearcode.cc/2015/10/benefits-saas-software-vendors/ ▪ http://www.softwareequity.com/research_quarterly_reports.aspx http://www.softwareequity.com/research_quarterly_reports.aspx ▪ http://www.ambysoft.com/surveys/success2013.html http://www.ambysoft.com/surveys/success2013.html ▪ http://www.ntv.com.tr/turkiye/yazilim-projeleri-cope-gidiyor,4VxWgUOVJ0- 88PZAAYpNEA?_ref=infinite http://www.ntv.com.tr/turkiye/yazilim-projeleri-cope-gidiyor,4VxWgUOVJ0- 88PZAAYpNEA?_ref=infinite ▪ Devrim Rehber / ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Bölümü, 06531, Ankara ▪ Kıvanç DİNÇER, Vahid GAROUSI / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye ▪ [1]:http://www.keyofchange.com/tr/580/T%C3%BCrkiye'de%20Yaz%C4%B1l%C4%B1 m%20Sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn%20Problemleri/ ▪ [2]:Gülara TIRPANÇEKER, TÜRKİYE’DE YAZILIM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI / 29 Aralık 2011 – Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara ▪ https://sde.org.tr/userfiles/file/Gulara_Tirpanceker_SDE_2011Aral%C4%B1k-2.pdf

27 ▪ http://webrazzi.com/2012/09/03/turkiye-it-sektoru-isgucu-raporu/ http://webrazzi.com/2012/09/03/turkiye-it-sektoru-isgucu-raporu/ ▪ http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/yazilim-sektoru-e-bulteni-vii-yazilim-sektoru- turkiyeyi-nereye-tasiyacak/3018 http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/yazilim-sektoru-e-bulteni-vii-yazilim-sektoru- turkiyeyi-nereye-tasiyacak/3018 ▪ http://ceur-ws.org/Vol-1221/2_Bildiri.pdf http://ceur-ws.org/Vol-1221/2_Bildiri.pdf ▪ http://webrazzi.com/2014/12/01/en-cok-kazandiran-programlama-dilleri/ http://webrazzi.com/2014/12/01/en-cok-kazandiran-programlama-dilleri/


"YTM412- YAZıLıM KALITE GÜVENCESI VE TESTI GÜNÜMÜZDEKI YAZıLıM PROJELERI Melih Hilmi ULUDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları