Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni

2 Konferans ile ilgili bilgiler İ sviçre’nin Lousanne(Lozan) şehrinde yapıldı.(tarafsız ülke oldu ğ u için) TBMM’yi temsilen İ smet Paşa katıldı.(Mustafa Kemal’in ona güvenmesi ve Mudanya’daki başarısı nedeniyle) Konferans’ta İ tilaf devletlerini İ ngiltere temsil etti. O yüzden Konferans genellikle Türkler ve İ ngilizler arasındaki görüşmeler ile geçti İ ki oturum sonucu imzalanmıştır.

3 Bu konularda taviz verilmeyecek! Bu konularda taviz verilmeyecek! Kapitülasyonlar Ordu konusundaki sınırlamalar Ermeni Devleti Musul

4 Lozan 1. Oturum 20 Kasım 1922 - 4 Şubat 1923 arasında yapıldı. Her iki tarafın da hedeflerinden taviz vermemesi nedeniyle sonuçsuz da ğ ıldı.

5 Konferansa verilen arada TBMM’nin çalışmaları Meclis seçimleri yenilenerek II. TBMM kuruldu. Barışın sa ğ lanamaması ihtimali üzerine savaş hazırlıkları yapıldı. * Bunun üzerine İ ngiltere’nin ça ğ rısı ile Konferans yeniden toplandı.

6 Lozan II. Oturum İ ngiltere’yi temsilen bu kez Winston Churchill katıldı. Her iki tarafın da uzlaşmacı tavrı sonucu 24 Temmuz 1923’te antlaşma imzalandı.

7 1-) Sınırlar Suriye sınırı: 1921 Ankara antlaşması ile belirlenen yerler Irak sınırı: Musul nedeniyle anlaşma sa ğ lanamamış. Çözümü ileriye bırakılmıştır. Batı sınırı: Meriç nehri Türk-Yunan sınırı oldu. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a bırakıldı Do ğ u sınırı: Kars Antlaşması ile belirlenen yerler.

8 2-) Savaş Tazminatı Yunanistan Karaa ğ aç kasabasını Türkiye’ye verdi.(Bu durum Türkiye’nin savaşı kazandı ğ ını gösterir.) 3-) Kapitülasyonlar Kayıtsız şartsız kaldırıldı

9 4-) Azınlıklar Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Böylece Türkiye’nin iç işlerine karışılması engellenmiş oldu. Türkiye’deki Rumlar Yunanistan’a, Yunanistan’daki Türkler de Türkiye’ göç ettirilecek(Batı Trakya’daki Türkler ve İ stanbul’daki Rumlar hariç)

10 5-) Devlet Borçları: Osmanlı’dan kalan borçlar, Osmanlı’dan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye 1954’e kadar bu borcu taksitli olarak ödedi 6-) Bo ğ azlar: Başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek

11 7-) Patrikhane Ortodoks Hristiyanların merkezi olan bu kurum İ stanbul’da kaldı. Siyasi bir ayrıcalı ğ ı olmayacak. 8-) Yabancı Okullar Tüm okullar Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı’na ba ğ lanarak yabancı ülkelerin Türkiye iç işlerine karışması engellendi.

12 Lozan Antlaşması’nın önemi ve sonuçları: Yeni Türk devletinin ba ğ ımsızlı ğ ı resmen kabul edilmiştir. Misak-ı Milli sınırları büyük oranda gerçekleşti. Lozan geçerlili ğ ini uzun süre koruyan bir antlaşmadır.(2023’te bitece ğ ine dair bir belge yoktur.)

13 Lozan’da Türkiye’nin aleyhine sonuçlanan maddeler: Bo ğ azlar Patrikhane Musul Hatay Adalar

14 Lozan başarı mı hezimet mi? öncesi sonrası S İ ZCE ?

15 Lozan kan ve gözyaşı ile dolu senelerin ardından çok zor şartlar altında imzalanmış, Batılı devletlerin dayattı ğ ı Sevr antlaşmasını kabul etmeyen Türk halkının ba ğ ımsızlık aşkı ile verdi ğ i mücadelenin altın madalyası olmuştur.


"LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Burak ÜNSAL Tarih Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları