Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL ÖNERİLER. ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? BİREYSEL DÜZEYDE MÜDAHALELER: Bu kategorideki programlardan/müdahalelerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL ÖNERİLER. ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? BİREYSEL DÜZEYDE MÜDAHALELER: Bu kategorideki programlardan/müdahalelerden."— Sunum transkripti:

1 GENEL ÖNERİLER

2 ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? BİREYSEL DÜZEYDE MÜDAHALELER: Bu kategorideki programlardan/müdahalelerden bazıları: Okul öncesinde eğitimin kalitesinin arttırılması, Okul temelli sosyal gelişim programları (duygusal ve sosyal becerilerin öğretilmesi) / yaşam becerileri eğitimi Risk altındaki orta öğretim öğrencilerinin eğitimlerine devam etmelerine yönelik teşvikler Eğitimin kalitesinin arttırılması Doğum öncesi ve sonrası hizmetlere erişimin arttırılması, Çocukken istismar edilen ya da kötüye kullanılan mağdurlar için tedavi programları ve hizmetler Şiddete tanık olan çocuklar için hizmetler Çocuğun kötüye kullanılmasını önleyici okul temelli programlar (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

3 ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? Ev ziyaretleri Aile eğitimleri Aile terapisi Aile katılımını güçlendiren ev-okul ortaklığı programları (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

4 ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? TOPLUM DÜZEYİNDE MÜDAHALELER Çocuğun kötüye kullanımı konusunda sağlık çalışanlarınca yapılan taramalar Okul sonrası etkinlikleri içeren / boş zamanları değerlendirici programlar Sağlık çalışanlarının, çocuk istismarını tespit ve rapor etme, risk altındaki gençlerle cinsel şiddet mağduru gençleri tespit ve sevk etme, fiziksel ve cinsel şiddet gören kadınları ve istismar edilen yaşlıları tespit ve sevk etme konularında eğitim almaları, Çocuk istismarına ilişkin farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim ve önleme kampanyaları Şiddetin önlenmesine yönelik müdahalelerin koordine edilmesi İllegal silah satışının önlenmesi, silah satışlarının sınırlandırılması Gençler arası şiddet, eşe yönelik şiddet ve yaşlıya yönelik şiddet konularında farkındalığı arttırmaya yönelik önleme ve eğitim kampanyaları (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

5 ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? SOSYAL YAPI DÜZEYİNDEKİ MÜDAHALELER Medya şiddetinin azaltılması Sosyalleşmeye yönelik normların geliştirilmesi konusunda toplumu bilgilendiren kampanyalar Emniyet ve adalet sistemlerinin güçlendirilmesi Yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılması İşsizler için meslek yaratma programları Çocuk ve yetişkinlere yönelik şiddet ve istismarı besleyen kültürel normların değiştirilmesi (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü)

6 ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER Liderlik ve politiaka geliştirme Okul personelinin desteklenmesi Çocuk katılımı Aile ve toplumla işbirliği Yapıcı disiplin yöntemleri Akran zorbalığı önleme ve müdahale Müfredat Güvenli ve rahatlatıcı ortamlar oluşturma İzleme ve değerlendirme (KAYNAK: Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

7 SONUÇ Öğrencilerinize sosyal ve duygusal beceriler öğreterek, Onlar için güvenli ortamlar oluşturarak, Öğrencilerin görüşlerine önem vererek Okulunuzda akran zorbalığı da dahil olmak üzere şiddetin hiç bir türüne izin vermeyen politikalar uygulayarak bireysel düzeyde önleme çalışmaları yapmış olursunuz. TOPLUM İLİŞKİLER BİREYSEL SOSYAL YAPI (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

8 Ev ziyaretleri, Aile eğitimleri (bizzat vererek ya da aile eğitimlerine yönlendirerek ve Aileyle işbirliğini geliştiren programlar yaparak ilişkiler düzeyinde önleme çalışmaları yapmış olursunuz. TOPLUM İLİŞKİLER BİREYSEL SOSYAL YAPI (KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)

9 Çocuklar ve yetişkinler için keyifli ve ilişkileri güçlendiren etkinlikler düzenleyerek Okul öncesi eğitimin önemi, ihmal ve istismar konusunda toplumun bilincini arttırarak da toplum düzeyinde önleme çalışmaları yapmış olursunuz. TOPLUM İLİŞKİLER BİREYSEL SOSYAL YAPI KAYNAK: Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu - Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırma Raporu)


"GENEL ÖNERİLER. ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE NE TÜR PROGRAMLAR/ MÜDAHALELER ETKİLİ? BİREYSEL DÜZEYDE MÜDAHALELER: Bu kategorideki programlardan/müdahalelerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları