Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Canlıları inceleyen bilim dalı biyolojidir.  “biyo” canlı, “loji” bilim anlamına geldiğinden, biyolojinin kelime anlamı “canlı bilimi” dir.  Biyolojinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Canlıları inceleyen bilim dalı biyolojidir.  “biyo” canlı, “loji” bilim anlamına geldiğinden, biyolojinin kelime anlamı “canlı bilimi” dir.  Biyolojinin."— Sunum transkripti:

1

2  Canlıları inceleyen bilim dalı biyolojidir.  “biyo” canlı, “loji” bilim anlamına geldiğinden, biyolojinin kelime anlamı “canlı bilimi” dir.  Biyolojinin temel amacı canlıları her yönüyle tanıyıp, canlılar dünyasından insanlığa yararlı sonuçlar çıkartmaktır.

3  1-YAPISAL BENZERLİK  2-ORGANİZASYON  3-BESLENME  4-SOLUNUM  5-BOŞALTIM  6-DUYARLILIK VE HAREKET  7-ÜREME  8-BÜYÜME,GELİŞME VE ÖLÜM  9-METABOLİZMA  10-SİNDİRİM  11-ADAPTASYON

4  Bütün canlılar hücre veya hücre gruplarından meydana gelmiştir.  Hücreler ATP, DNA, RNA, ribozom, enzim, karbonhidrat, yağ, mineraller ve su gibi benzer kimyasal maddelerden oluşur.

5  Tek hücreli canlılarda hücre organelleri arasında, çok hücreli canlılarda ise hücreler arasında iş bölümü ve düzen vardır.

6  a) ototrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları organik besinleri, inorganik maddelerden kendilerinin üretmesidir.  b) heterotrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları organik besinleri dışarıdan hazır almalarıdır.

7 Bütün canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için enerjiye(ATP) ihtiyaç duyarlar.Enerji üretimi ise solunum olayı ile gerçekleştirilir.  Oksijenli (aerob) solunum: Besinlerin oksijen kullanılarak parçalanmasıyla enerji üretilmesidir.  Oksijensiz (anaerob) solunum: Besinlerin oksijen kullanılmadan parçalanmasıyla enerji üretilmesidir.

8  Metabolik olaylar sonucunda oluşan artık maddelerin canlıdan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

9  Canlılar iç ve dış çevreden gelen çeşitli uyarıları algılayabilme yeteneğine sahiptir.  Alınan uyarılara karşı farklı şekillerde tepki gösterilebilir.  Bu tepkiler genel olarak bitkilerde pasif hareket, hayvanlarda ise aktif hareket şeklinde gösterilir.

10 Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler oluşturmasına üreme denir.  Eşeyli üreme: İki ata canlıdan farklı özellikte bireylerin oluşturulmasıdır.  Eşeysiz üreme: Tek canlıdan döllenme olmaksızın yeni bireylerin oluşturulmasıdır.

11  Yeni oluşan bireyler zamanla büyür ve gelişir.  Canlılık faaliyetlerinin durması olayına ölüm denir.Her canlı türünün ortalama bir ömür süresi vardır.

12  Canlılardaki yapım(Anabolizma) ve yıkım(Katabolizma) reaksiyonlarının tamamına metabolizma denir.

13  Büyük yapılı besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla kendilerini oluşturan yapı taşlarına yıkılması olayına sindirim denir.

14  Canlıların bulundukları çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştıran kalıtsal özelliklere adaptasyon(uyum) denir.

15  HAZIRLAYAN VE SUNAN:


" Canlıları inceleyen bilim dalı biyolojidir.  “biyo” canlı, “loji” bilim anlamına geldiğinden, biyolojinin kelime anlamı “canlı bilimi” dir.  Biyolojinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları