Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

2 Canlıları inceleyen bilim dalı biyolojidir.
“biyo” canlı, “loji” bilim anlamına geldiğinden, biyolojinin kelime anlamı “canlı bilimi” dir. Biyolojinin temel amacı canlıları her yönüyle tanıyıp, canlılar dünyasından insanlığa yararlı sonuçlar çıkartmaktır.

3 1-YAPISAL BENZERLİK 2-ORGANİZASYON 3-BESLENME 4-SOLUNUM 5-BOŞALTIM 6-DUYARLILIK VE HAREKET 7-ÜREME 8-BÜYÜME,GELİŞME VE ÖLÜM 9-METABOLİZMA 10-SİNDİRİM 11-ADAPTASYON

4 1-) YAPISAL BENZERLİK Bütün canlılar hücre veya hücre gruplarından meydana gelmiştir. Hücreler ATP, DNA, RNA, ribozom, enzim, karbonhidrat, yağ, mineraller ve su gibi benzer kimyasal maddelerden oluşur.

5 2-) ORGANİZASYON Tek hücreli canlılarda hücre organelleri arasında, çok hücreli canlılarda ise hücreler arasında iş bölümü ve düzen vardır.

6 3-) beslenme a) ototrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları organik besinleri, inorganik maddelerden kendilerinin üretmesidir. b) heterotrof beslenme: Canlıların ihtiyaç duydukları organik besinleri dışarıdan hazır almalarıdır.

7 4-) solunum Bütün canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için enerjiye(ATP) ihtiyaç duyarlar.Enerji üretimi ise solunum olayı ile gerçekleştirilir. Oksijenli (aerob) solunum: Besinlerin oksijen kullanılarak parçalanmasıyla enerji üretilmesidir. Oksijensiz (anaerob) solunum: Besinlerin oksijen kullanılmadan parçalanmasıyla enerji üretilmesidir.

8 5-) boşaltIm Metabolik olaylar sonucunda oluşan artık maddelerin canlıdan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.

9 6-) duyarlIlIk ve hareket
Canlılar iç ve dış çevreden gelen çeşitli uyarıları algılayabilme yeteneğine sahiptir. Alınan uyarılara karşı farklı şekillerde tepki gösterilebilir. Bu tepkiler genel olarak bitkilerde pasif hareket, hayvanlarda ise aktif hareket şeklinde gösterilir.

10 7-) üreme Canlıların kendilerine benzer yeni bireyler oluşturmasına üreme denir. Eşeyli üreme: İki ata canlıdan farklı özellikte bireylerin oluşturulmasıdır. Eşeysiz üreme: Tek canlıdan döllenme olmaksızın yeni bireylerin oluşturulmasıdır.

11 8-) büyüme, gelİşme ve ölüm
Yeni oluşan bireyler zamanla büyür ve gelişir. Canlılık faaliyetlerinin durması olayına ölüm denir.Her canlı türünün ortalama bir ömür süresi vardır.

12 9-) metabolİzma Canlılardaki yapım(Anabolizma) ve yıkım(Katabolizma) reaksiyonlarının tamamına metabolizma denir.

13 10-) sİndİrİm Büyük yapılı besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla kendilerini oluşturan yapı taşlarına yıkılması olayına sindirim denir.

14 11-) adaptasyon Canlıların bulundukları çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştıran kalıtsal özelliklere adaptasyon(uyum) denir.

15 HAZIRLAYAN VE SUNAN: EMRE PEKÖZ


"CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları