Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
STAJ KOMİSYONU

2 Gıda mühendisliği bölümü öğrencileri mezun olabilmek için;
24 günlük Laboratuvar Stajı ve 24 günlük İşletme Stajını tamamlamak Staj defterini teslim etmek ve Staj sınavında başarılı olmak zorundadır.

3 ESASLAR Stajlar eğitim-öğretim dönemlerini kapsayan süreler dışında güz ve bahar yılsonu sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (yaz dönemi ve dönem arası ), Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Zorunlu durumlarda Staj Komisyon onayı ile Ekle/kaldır haftası staj süresine dâhil edilebilir. (Ekle/kaldır haftasında staja devam eden öğrenci devamsızlık hakkını kullanmış kabul edilir).

4 Stajın başlayan eğitim öğretim döneminin ikinci haftasına kesinlikle devretmemesi gerekmektedir.
Devam zorunluluğu olmayan beklemeli öğrenciler veya erken dönemde derslerini ve kredilerini tamamlayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayıyla eğitim-öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilir.

5 İkinci öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yaz dönemi ve dönem arasına ilaveten stajlarını eğitim- öğretim dönemlerinde (ara sınav tarih aralıkları dışında) Dekanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında yapabilir (Ancak öğrencinin staj yaptığı dönemde 17:00’dan önce dersinin olmaması gerekmektedir).

6 Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz.
Stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 12 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir. Yaz okulunda ders alan öğrenci yaz okulu süresince staj yapamaz.

7 Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz.
İlk stajın yapılabilmesi için, öğrencinin kendi bölüm programı çerçevesinde en az 4 yarıyıl (hazırlığı bir yarıyıl okuyanlar için 3 yarıyıl) süre ile ders almış olması gerekmektedir. Staj komisyonunun onayıyla kendi bölüm programı çerçevesinde 6. yarıyıl sonunda 1. ve 2. stajlar aynı yaz döneminde yapılabilir.

8 Staj muafiyeti Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki Gıda Mühendisliği bölümlerinde kabul edilmiş eski stajları, belgelendirdikleri taktirde yapmış oldukları stajların en fazla 24 iş günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir. Dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, Ön Lisans öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajları belgelemek şartı ile yapılan stajın konuları Gıda Mühendisliği Bölümünün staj konularına uygun olduğu taktirde yapmış oldukları stajların en fazla 24 iş günü Bölüm Staj Komisyonunun kararına bağlı olarak kabul edilebilir.

9 Çift Anadal Programı (ÇAP) yapan öğrenciler kendi Anadal Programlarında yaptıkları stajların yanında Gıda Mühendisliğinde öngörülen I. ve II. stajı 24’er iş günü olarak yapmak zorundadır. Yan dal yapan öğrenciler yan dal yaptıkları bölümde hiçbir stajdan sorumlu değildirler.

10 Staj Başvuru Süreci Staj yeri bulma yükümlülük ve sorumluluğu tümüyle öğrencilere aittir. Bulunan yerin uygunluğu staj komisyonunun onayı sonucu Staj Yeri Kabul Formunun doldurulması ile kesinlik kazanır. (Atatürk Orman Çiftliği ve Şahin Et ve Et Ürünleri firmasına yapılacak staj başvuruları Staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.)

11 İş yerinin öğrenciyi staja kabul ettiğine dair yazı ve İşyeri Staj Bilgi Formu postayla gönderilemez. Postayla gelen staj kabul yazıları veya formlar dikkate alınmaz.

12 Staj yeri, Komisyonca uygun bulunan öğrenci, staja başlama tarihinden en erken 20 gün en geç 5 gün önce staj sigorta işlemlerini OBİSİS üzerinden yapmalı ve onay için staj komisyon üyesinin yanına gelmelidir. Başvurunun onaylanması için öğrencinin mutlaka İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ belgesinin olması gerekmektedir. Daha sonra öğrenci OBİSİS üzerinden staj yapacağı işyerine verilmek üzere iki adet staj sicil fişi almalıdır. Stajlara devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci staj yaptığı iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Öğrenci staj süresince mazeretsiz olarak devamsızlık yapamaz.

13 Stajını tamamlayan öğrenci, “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” ni Bölüm Staj uygulama İlkeleri’nde belirtilen tarih aralığında Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir. Belirtilen tarih aralığında teslim edilmemesi durumunda “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmaz.

14 Yurt dışında staj yapan öğrenci staj sonunda staj değerlendirme fişi ve staj defterine ilave olarak staj yapılan yerden alınacak stajın konusu ve süresini gösterir onaylı bir belgeyi staj komisyonuna zamanında iletmek zorundadır.

15 Staj Yapılan İş Yerinin Sorumluluğu
Staj Değerlendirme Belgesi (sicil fişi) staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, görevi, unvanı, iletişim adresi açıkça belirtilir ve zarfa konur. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge işletme tarafından öğrenci eliyle fakülte öğrenci işleri bürosuna gönderilir. Onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilecek sicil belgeleri geçersiz sayılır.

16 Staj Yeri Gereklilikleri:
Staj yapılacak işyerleri Gıda Mühendisi çalıştırmak zorundadır. İşletme stajları haftada 6 gün olacak şekilde yapılacaksa işyerinin hafta sonu çalışma izninin olması gerekir. Laboratuar stajı yapılacak yerde aktif çalışan bir laboratuar düzeninin olması gerekir. Bakanlığa bağlı birimlerde yapılacaksa; müdürlüklerde laboratuar stajı kabul edilmemekte, İl kontrol Laboratuarında yapılması gerekmektedir.

17 Belgeler eksiksiz biçimde doldurulduktan sonra staj komisyonunun imzası talep edilmelidir.

18 BELGELER

19

20 1. Öğrenci staj yerine gitmeden önce staj komisyonuna belgeleri imzalatmalıdır.
2. Belgeler staj yerine götürülüp onay alınmalıdır. 3. Onay aldıktan sonra staja 20 gün kala obisis üzerinden staj girişi yapılmalıdır. 4. Staj girişinin onaylanması için iş sağlığı güvenliği belgesi ve onay alınan belge ile staj komisyon üyesine gidilmelidir.

21 5. Her bir staj komisyonunun işlem yapması için belirli saatleri vardır. Bunlara dikkat edilmelidir.
6. Obisis üzerinden staj sicil fişi alınınp staj yerine götürülüp staja başlanılacaktır. 7. Staj bitiminde defter hazırlanıp bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. 8. Defter teslim tarihi her dönem değişiklik gösterebilmektedir. Bu yüzden tarihlerin web sitesinden takip edilmesi gerekmektedir.

22 9. Staj sınavı yapılma tarihleride değişiklik göstermektedir
9. Staj sınavı yapılma tarihleride değişiklik göstermektedir. Yine duyuruların takip edilip ilgili öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 10. Staj sınavında öğrencinin staj konusuna hakim olması ve sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde stajı iptal edilebilecektir.

23 SORULARINIZ


"STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları