Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Felsefede süje (özne ) olan insan ile obje (nesne)olan varlık arasındaki ilişkiden çıkan ürüne bilgi denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Felsefede süje (özne ) olan insan ile obje (nesne)olan varlık arasındaki ilişkiden çıkan ürüne bilgi denir."— Sunum transkripti:

1

2  Felsefede süje (özne ) olan insan ile obje (nesne)olan varlık arasındaki ilişkiden çıkan ürüne bilgi denir.

3 DO Ğ RU B İ LG İ DESCORTES: Bir bilginin do ğ ru olup olmadı ğ ını tespit edebilmek için bilgi önermesindeki her ifadenin açık seçik olması gerekir. Anlam bulanıklıklarının ve karışıklılıklarının bulunmaması, her sözcü ğ ün herkes tarafından kabul edilen net anlamları olması gerekir.

4  BENTHAM: Bir bilginin doğru olup olmadığını tespit etmenin en kestirme yolunu işe yaraması ve sorun çözme kriteridir.

5 Bir bilgiyi doğru kılan nedir? Bir bilgi ne zaman doğrudur? gibi doğruluğun mahiyeti konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunları beş grupta toplayabiliriz:

6 UYGUNLUKTUTARLILIKAPAÇIKLIK TÜMEL UZLAŞIM YARAR

7 UYGUNLUK  Bu görüşe göre do ğ ruluk, düşünce ile nesnesi arasındaki tam uygunluktur. Yani bir nesne hakkında oluşturdu ğ umuz bir yargı, nesnenin kendisine uyuyorsa do ğ rudur.

8  Bir önermenin doğruluğu sistemde daha önce kabul edilmiş doğru önermelerle çelişmemesine dayanmaktadır. Yeni önerme var olan önermelerle çelişiyorsa yanlıştır. Yani önermenin tek başına doğruluğu önemli değildir; bir bütün içinde diğerleriyle çelişmemesi gerekir.

9 TÜMEL UZLAŞIM Bir önermenin doğruluğu, herkesin veya çoğunluğun kabul ettiğidir. Örneğin bir şeyi gördüğümüzü sandığımızda gerçek mi yoksa hayal mi diye yanımızdakilere de sorarız. Eğer onlarda doğruluyorsa, gördüğümüz doğrudur. Bu tür, genelin onayını almak doğruluğun ölçütü olmaktır.

10 APAÇIKLIK  Bir bilgi, hem açık hem seçik hem de kuşku duyulmayan bir açıklıkta ise doğrudur. Açık bilgi, bir bilginin bir bütünlük içinde, tutarsızlık içermeden kavranmasıdır.

11 Açık bilgi, bir bilgi ya da düşüncenin bir bütünlük içinde, tutarsızlık içermeden kavranmasıdır. Örneğin; baş ağrısının bilinmesi ve ağrının açıkça hissedilmesi gibi.

12 Seçik bilgi ise, bir bilginin başka bir bilgiyle karıştırılmaması durumudur. Örneğin; baş ağrısının diş ağrısı ile karıştırılmaması gibi.

13  Bir bilgi yararlı, uygulanabilir sonuçlar veriyorsa veya bir problemi çözebiliyorsa doğrudur. Bu ölçütü kabul edenlere pragmatist denir.  Pragmatistlere göre, bir bilgi yararlı olduğu sürece değerlidir ve doğrudur.

14  Bu ölçüt kendini deneyle de destekler. Yani yararlı olan deneyle kanıtlanabilir.  Örneğin; AIDS için bulunacak ilacın denenmesinde ortaya çıkacak olumlu sonuç onun doğru ilaç olduğunu gösterir.  Bilim doğrularının pratik alandaki yararları, onların doğru olduğunu göstermektedir.

15 HAZIRLAYAN; ADI:Hakan SOYADI:Sarıkaya SINIFI:11-B NO: 1128


" Felsefede süje (özne ) olan insan ile obje (nesne)olan varlık arasındaki ilişkiden çıkan ürüne bilgi denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları