Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Değişken alanları Geçici değişkenler Birleşik ifadeler(bloklar) ve değişkenler Değişken Depolama Süresi ve Alanı –Local ve global değişkenler –Static.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Değişken alanları Geçici değişkenler Birleşik ifadeler(bloklar) ve değişkenler Değişken Depolama Süresi ve Alanı –Local ve global değişkenler –Static."— Sunum transkripti:

1 1 Değişken alanları Geçici değişkenler Birleşik ifadeler(bloklar) ve değişkenler Değişken Depolama Süresi ve Alanı –Local ve global değişkenler –Static değişkenler Konular

2 2 Değişken Alanı “Değişken alanı" kodun içinde değişkene ulaşılabilen (değerini değiştirebileceğimiz) alanlardır. int main() { int n; for(n = 0; n < 5; n++) { printf("%d + ", n); } printf("%d = %d\n", n, n * (n + 1) / 2); return 0; } n alanı 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 for döngüsünün içinde yazılan sonda yazılan

3 3 Değişken Alanı Birleşik ifadelerin içinde (kod bloklarında) yeni değişkenler tanımlayabiliriz. '{' … '}': int main() { int n; for(n = 0; n < 5; n++) { int toplam = n * (n + 1) / 2; printf("+ %d = %d\n", n,toplam); } return 0; } n alanı toplamalanı + 0 = 0 + 1 = 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10

4 4 Geçici Değişkenler Bir önceki programda toplam geçici değişken idi. for döngüsü 5 defa çalışıyor. –n = 0, 1, 2, 3, ve 4 için. Her defasında yeni bir toplam değişkeni oluşturuluyor, formülün değerini tutuyor, ekrana yazdırıyor ve sonunda yok ediliyor.

5 5 Geçici Değişken örnekler Bu kod örneği, geçici değişkenlerin oluşturulabildiği kod bloğu içeriyor. int main() { double x = 0.12; printf("x = %.6lf\n", x); { double x2 = x * x; double x6 = x2 * x2 * x2; printf("x^2 = %.6lf\n", x2); printf("x^6 = %.6lf\n", x6); } return 0; } x6 nın alanı x2 nin alanı x = 0.120000 x^2 = 0.014400 x^6 = 0.000003 x in alanı

6 6 Üst üste gelen alanlar; Örtme İki değişken aynı isimde kullanılabilir, fakat iyi bir fikir değildir. En yerel/geçici değişken diğeri örter. Sadece yerel değişkene ulaşılabilir. Diğer değişkene ulaşılamayacak.

7 7 Örtülen değişken örneği int main() { int n = 573; printf("n = %d\n", n); { int n = -1234; printf("n = %d\n", n); } printf("n = %d\n", n); return 0; } n = 573 n = -1234 n = 573 Geçici olan n nin alanı İlk n nin alanı Bunlar iki farklı değişkendirlerBunlar iki farklı değişkendirler Kod bloğunun içinde birinci n ye ulaşamayız.Kod bloğunun içinde birinci n ye ulaşamayız.

8 8 Multi Alan ve Örtülen değişkenler örneği int main() { double n = 1.99; printf("n = %.4lf\n", n); { int n = 573; printf("n = %d\n", n); } { int n = -1234; printf("n = %d\n", n); } printf("n = %.4lf\n", n); return 0; } n = 1.9900 n = 573 n = -1234 n = 1.9900 Üç farklı değişken var

9 9 C’de her değişkenin iki özelliği var Depolama Süresi –Program çalışırken hangi kısımda değişken oluşturuluyor –Geçici veya kalıcı olabilir Alan –Programın hangi kısmında değişkene ulaşılabiliyor –blok alanlı veya dosya alanlı olabilir Değişken Depolama Süresi & Alanı

10 10 Local ve Global Değişkenler Diyebiliriz ki C’de tüm değişkenler ikiye ayrılır Local (yerel) –Sadece içinde tanımlanan fonksiyon tarafından çağrılabiliyor. –Blok alanlı Global –Fonksiyonların dışında tanımlanıyorlar –Programda tüm fonksiyonlar tarafından kullanılabilir –Kalıcı depolama ve dosya alanlı –Bu durum modüler programlamaya aykırı –Onları kullanmaktan kaçının!

11 11 Local ve Global Değişkenler #include int global; /* global değş: kalıcı depolama, dosya alanlı*/ void yazdir(void) { printf("global = %d\n", global); } int main(void){ int local = 5; /* geçici (auto) depolama, blok alanlı */ global = local * local; yazdir(); getchar(); return 0; } global = 25

12 12 Static Değişkenler #include /* bu hatalı bir faktoriyel fonksiyonu*/ int faktoriyel(int n) { static int carpim = 1; for( ; n > 1; n--) carpim *= n; return carpim; } int main() { int n = 5; printf("n! = %d\n", faktoriyel(n)); printf("2! = %d\n", faktoriyel(2)); } n! = 120 2! = 240 Static değişkenler global değişkenler gibidir fakat sadece tanımlandığı kod bloğunda ulaşılabiliyor. Statik değişkenler çağrılmalar arasında değerini koruyor.


"1 Değişken alanları Geçici değişkenler Birleşik ifadeler(bloklar) ve değişkenler Değişken Depolama Süresi ve Alanı –Local ve global değişkenler –Static." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları