Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE FREİGHT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE FREİGHT"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE FREİGHT
FORWARDER FİRMALARININ YERİ VE ÖNEMİ-PAN LOJİSTİK ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Emre CEYLAN GÜNEL

2 ULUSLARARASI TİCARETTE TAŞIMACILIĞIN ÖNEMİ
Dış ticarette malların bir ülkeden bir ülkeye ulaşımının sağlanması büyük önem taşır.Taşımacılık dış ticaretin en önemli unsurlarından biridir. Tam anlamıyla mükemmel üretilmiş bir ürünün taşınmasında sorun yaşanıyorsa, ürün müşterinin gözünde cazibesini kaybedecektir.Çünkü üretimden tüketime zamanında ve güvende ulaşamayan malın iktisadi değeri yoktur.

3 Denizyolu Havayolu Taşımacılık Türleri Karayolu Demiryolu

4 MULTİMODEL (ÇOKLU) TAŞIMACILIK
Farklı taşıma üniteleri veya aracıyla, birden fazla taşıma türü kullanılarak yapılan taşımacılıktır.Dış ticarete konu olan ürünlerin,satıcı ve alıcı ülke arasında en az iki farklı taşıma yöntemi ile taşınması olarak tanımlanabilir. Birleşmiş Milletler Uluslar arası Multimodal Taşımacılık konvansiyonunda da bu tanıma, bir ülkeden farklı bir taşıma yöntemi ile yüklenip diğer ülkeden farklı bir taşıma yöntemi ile teslim edilmesi eklenmiştir.

5 TAŞIMA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
Taşıma türünün belirlenmesi çeşitli kriterlere bağlı olup ,bu kriterlerin en önemlileri : *Malın hacmi,değeri,ağırlığı,büyüklüğü *Taşınacak yükün taşıma türüne uygunluğu *Hizmet verilen yerlerin sayısı ve çeşitliliği *Malın hasarlara karşı dayanıklılığı *Düzenli hat seferlerinin sıklığı ve bu seferlere uyulabilmesi *Taşıma güvenliği *Taşıma işleminin süresi ya da teslim hızı

6 TAŞIMA TÜRÜ SEÇİM KRİTERLERİ
Taşıma türünün belirlenmesinde ; *MALİYET *HIZ *GÜVENİLİRLİK *İZLENEBİLİRLİK *EMNİYET *ESNEKLİK Değişkenleri büyük önem arz etmektedir.*

7 FREİGHT FORWARDER KAVRAMI
Uluslar arası kara,deniz,hava,demiryolu, nehiryolu ve kombine taşımacılık gibi bütün taşıma türlerinde ;sevkiyat,dağıtım,depolama,gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştiren ,aktif bir işletme ağına sahip olan ve anahtar teslim lojistik hizmeti veren organizatör kuruluştur.

8 *Diğer bir tanıma göre,Freight Forwarder , herhangi bir taşımacılık türünde, kendi gemisi, kendi kamyonu olmadığı halde, kısaca özmal kullanmaksızın, piyasa içerisinden toptan kiralama ve müşteriye perakende satış usulüyle, ithalat ve ihracat firmalarına hizmet veren kuruluş ; Türkçe olarak karşılığı nakliye komisyoncusudur . Türkiye’de genç olan bir sektör olup, dünyada gelecek vaat eden ilk 20 meslek arasında gösterilmektedir.

9 FORWARDER İŞLETMESİNİN “YEDİ DOĞRUSU”
*DOĞRU MÜŞTERİ *DOĞRU ÜRÜN *DOĞRU MİKTAR *DOĞRU FİYAT *DOĞRU YER *DOĞRU ZAMAN *DOĞRU KALİTE FORWARDER İŞLETMESİNİN “YEDİ DOĞRUSU”

10 FREİGHT FORWARDER FAALİYET ALANLARI :
*Uluslar arası ve Dahili taşımacılık *İhracat-İthalat işlemleri ve gümrükleme *Taşıma türünün belirlenmesi *Taşıma Yöntemi ve taşıyıcının belirlenmesi *Taşıma belgelerinin hazırlanması *Sigortalama *Depolama ve antrepo hizmetleri *Elleçleme *Ambalajlama,barkod ve etiketleme *Operasyon ve sevk yönetimi *Lojistik maliyet planlaması *Pazarlama *Müşteri ilişkileri yönetimi *Bilgi teknolojilerini kullanarak tüm uniteler arasında koordinasyon ve iletişimin sağlanması

11 ULUSLARARASI TAŞIMA ORGANİZASYONLARINDA . FREİGHT FORWARDER ‘IN ROLU
Taşımacılık ve lojistik ülke sınırları içerisinde yapılabileceği gibi bölgesel ve uluslararası da olmaktadır.Uluslararası eşya taşımacılığı ,ihracat ürünlerinin yurtdışına ,ithalat ürünlerinin ise yurtiçine sevki ile birlikte bir ülkeden başka bir ülkeye transit taşımacılık şeklinde de yapılabilmektedir. Uluslar arası pazarlarda taşıma organizasyonu yerel pazarlardan daha farklı yapıda olup karmaşık özelliklere sahiptir.Bu bakımdan Freight Forwarder taşıma organizasyonunda iki önemli karar birbiriyle bağlantılı olarak düşünülmek zorundadır : 1.Aşama Taşıma Türünün Belirlenmesi 2.Aşama Taşıyıcının Seçimi

12 FORWARDER’LARIN TAŞIMA ORGANİZASYONU ŞEMASINDAKİ YERİ
ACENTE FORWARDER İHRACATÇI FORWARDER U. ARASI TAŞIYICI İTHALATÇI

13 İHRACATÇI / SATICI SÜREÇLERİ
İhracat İşlemleri Belge Düzenleme Freight Forwarder Seçimi

14 FREİGHT FORWARDER SÜREÇLERİ
Lojistik Yönetimi Taşıma Organizasyonu Taşıma Türünün Belirlenmesi Taşıyıcı Seçimi Depolama Gümrükleme Sigortalama

15 TAŞIYICI SÜREÇLERİ Taşıma Yönetimi Eşya Taşıma Araç Seçimi
Sevk Planlama ..vs

16 ACENTE FORWARDER SÜREÇLERİ
Alıcı Ülkesindeki Planlama ve Koordinasyon Gümrük İşlemleri Depolama Dağıtım Dahili Taşıma

17 İTHALATÇI/ALICI SÜREÇLERİ
İthalat İşlemleri Belge Düzenleme Malın Teslim Alınması

18 FREİGHT FORWARDER TÜRLERİ
*LSP(Logistics Service Provider) Lojistik Hizmet Sağlayıcı: Freight Forwarder ,taşıma işlerini organize etmenin yanında ,gönderici (işveren) ile yapılan hizmet sözleşmesine bağlı olarak gümrükleme,sigorta,depolama gibi lojistik işlerini de üstlenebilir. Taşıma işleri organizasyonu dışında diğer hizmetleri vermesi halinde LSP olarak tanımlanmaktadır.

19 Hizmet Alanı Genişliğine göre sınıflandırma:
*Tek Hizmet Sağlayıcılar : Karayolu,demiryolu,deniz veya hava taşımacılığı ile depolama,gümrükleme,sigorta işlemlerini kapsayan büyük çaplı bir veya birkaç firmaya genel lojistik hizmet verirler. *Özel Hizmet Sağlayıcılar :Genel lojistik hizmetlerin dışında taşınan eşyaya özel proje bazlı lojistik hizmetler vermektedirler.Değerli,tehlikeli,soğuk,sıcak veya ağır eşyalar ;katı,sıvı ,gaz halindeki kimyasalların taşınması ve bunların depolama gümrükleme,sigorta süreçlerini içermektedir.Müşteri profilleri sınırlı sayıda olup uzun süreli iş ilişkilerine dayanmaktadır.

20 * Bağlantılı Hizmet Sağlayıcılar : Faaliyet konuları ; kombine taşımalarda palet,konteyner,taşıma araçları,ambalaj tedarik hizmetleri,geri dönüşüm ve üretim atıklarının alınması,hızlı kurye ve paket hizmetleridir. Müşterileri ile ,ilişkileri değişken ve kısa sürelidir. *Sistem Hizmeti Sağlayıcılar:Bütünleşik lojistik sistemleri sunarlar.Belli bir işverenin ihtiyaç duyduğu spesifik lojistik işlerini,rasyonel,güvenilir ve yüksek kalitede yapılandırırlar.Belirli bir işverenle,uzun süreli bir sözleşme kapsamında ,birbirine sıkı sıkıya bağlı hizmetler bütünü sunar.Tanımlanmış görev kapsamında hizmetin kalite ve mali sorumluluklarıyla birlikte tamamını üstlenir.

21 Forwarder İş Çevresi YASAL ÇEVRE PAZARLAMA ÇEVRESİ LOJİSTİK ÇEVRESİ

22 YASAL ÇEVRE Ulusal ve Uluslar arası kuruluşlar Yasal düzenlemeler İlgili Bakanlık ve Müsteşarlıklar Gümrükler ..vb LOJİSTİK ÇEVRE Taşıyıcılar,taşıma operatörleri Acenteler Depo ve antrepo işletmecileri Sigorta İşletmecileri Gümrük Müşavirleri..vb. PAZARLAMA ÇEVRESİ Pazar ve rekabet yapısı Ekonomik,politik,doğal, teknolojik,sosyo-kültürel demografik çevreler İşletme kaynakları, pazarlama strateji ve taktikleri.

23 YASAL ÇEVRE : Freight Forwarder işletmesinin iş yapma biçimleri,ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde şekillendirilmiştir. Ayrıca her sektörün ilgili meslek grubunun kendi ulusal ve uluslar arası dernek ve birlikleri bulunmaktadır. Taşımacılık ve Lojistik alanında Freight Forwarder’lar için Türkiye’de UTİKAD (Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği ); dünyada FIATA (International Federation Of Freight Forwarders ) meslek örgütü iş ahlakı , profesyonellik,mesleğe giriş kriterleri,iş süreçleri,taşımacılık belgeleri ve eğitim konularında bir yol haritası oluşturmaktadırlar.

24 PAZARLAMA ÇEVRESİ : İşletme, pazarlama çevresi,pazar yapısı ve rekabet durumu ; ekonomik şartlar, hukuki ve politik yapı ve teknoloji ;dağıtım,coğrafi özellikler ve altyapı ; sosyo-kültürel ortam demografik özellikler gibi makro ; işletme özellikleri bakımından birçok mikro değişkenin etkisi altındadır.

25 LOJİSTİK ÇEVRE : Uluslar arası Taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler belirli iş ve fonksiyonlarda uzmanlaşmış olup büyük fayda üretmektedirler. Taşımacılık ve lojistik sistemi ;olağan koşullarda değişim işlevleri yerine getiren çok sayıda birbirine bağımlı ve farklı işlevleri üstlenen şirketlerden oluşmaktadır. Kendi işinde uzman olan bu şirketler; taşıyıcılar,taşıma operatörleri,depo ve antrepo işletmecileri , sigorta firmaları ve gümrük müşavirleri ;taşıma işlerinde kullanılan ekipman,araç-gereç ve fiziki imkanları tedarik edenlerdir.

26 PAN Lojistik 1997 yılında kuruldu
PAN Lojistik 1997 yılında kuruldu.İş tecrübesini ve birikimini bir araya getiren PAN ekibi, başlangıçta İstanbul’da 8 kişi ile oluşturduğu  servis ağını, zaman içinde  115 kişi olarak Atatürk Havalimanı, İzmir , Ankara,Bursa ve Mersin'e de yaydı. 1999 yılında kargo taşımacılığı sektöründe ilk kez müşteri memnuniyeti ve servis dizaynı içerikli bir kalite çalışmasını başlatarak, “bölgesel ve sektörel uzmanlaşma” konusunda yoğunlaşmaya başladı...

27 HİZMET ALANLARI HAVAYOLU DENİZYOLU DEMİRYOLU MULTİMODEL, PROJE LOJİSTİĞİ DEPOLAMA SİGORTA GÜMRÜKLEME

28 İstanbul-Bükreş Acil Dacia Operasyonu
Dacia, 1966 yılında Romanya hükümetinin açmış olduğu ihale sonucu kurulmuş, adını Romanya topraklarının eski adı olan Daçya’dan alan, 1999 yılında Renault bünyesine geçen Romanyalı otomobil üreticisi. Ayrıca Renault'un Romanya'daki markasıdır. 28 Eylül 2010 tarihinde Dacia, Pitesti Romanya fabrikasına üretim sıkıntısı nedeniyle Gemlik, Bursa’dan acil yedek parça sevkiyatı yapılması gerekti. Pan Lojistik’in Gemlik’te yerleşik müşterisi 28 Eylül 2010 saat 20:30’da 7/24 hattından Pan Autolog yetkilisine ulaşarak acil sevkiyat talebini bildirdi ve Romanya’da Dacia üretiminin durma riski olabileceğini bildirdi. 5 palet 150 kg plastik yedek parçanın Dacia Romanya fabrikasına teslimatı gerekiyordu.

29 Pan-Autolog yetkilisinin aldığı acil aksiyon planı şu şekilde gerçekleşti:
28/09 20:30 : Sevkiyat bildirimi 28/09 23:30 : Kargo Gemlik fabrikada yüklenmeye hazırdı ve firmanın aracı kargoyu yükledi 29/09 02:30 : Araç Atatürk Havalimanı’na ulaştı ve işlemleri tamamlandı. 29/09 04:00 : Kiralanan Cessna Citiation XLS tipi uçağa kargo yüklendi ve beraberindeki 4 yolcunun biniş işlemleri tamamlandı. 29/09 05:00 : Romanya Bükreş Havalimanı varış 29/09 05:25 : Kargo Dacia yetkililerine teslim edildi. 29 Eylül 2010 tarihinde Dacia, 6 saatte Bursa-Gemlik’ten  yapılan teslimat sayesinde üretimine ara vermeden devam etti.

30 SONUÇ ; *Günümüzde ulusal ve bölgesel ekonomilerin canlandırılmasında
*Dış Ticaretin hızlandırılması *Dış Ticarette İş süreçlerinin basitleştirilmesinde; Freight Forwarder hayati rol oynamaktadır.Uluslararası taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinde katalizör görevini yapmakta ve ekonomik açıdan büyük katma değer yaratmaktadır.

31 Müşterisine ait eşya ve ürünlerin tam zamanında alıcısına ulaştırılmasında hızlı,ekonomik ve güvenli lojistik hizmet sağlayan Freight Forwarder ,uluslar arası ticaret ve küresel ekonomideki değişimleri dikkatle takip etmeli ; faaliyette bulunduğu ülkelerde yaşanmakta olan ekonomik, siyasi ve yasal gelişmelerle yakından ilgilenmelidir.


"ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE FREİGHT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları