Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimde Materyal Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimde Materyal Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretimde Materyal Kullanımı
Hazırlayan: Engin DEMİRCİ

2 Materyal nedir? Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge, gereç.

3 Yazılı materyaller nelerdir?
Yazılı materyallere ders kitapları, ders notları, kılavuz kitaplar, okul gazetesi gibi örnekler verilebilir.

4 Görsel materyaller nelerdir?
Görsel materyal; herhangi bir konuyu açıklarken kullanabileceğimiz, görme duyumuzla algılayabileceğimiz her şey görsel materyaldir. Örneğin; slaytlar, grafikler, tv.

5 Materyaller, bazı öğretim ortamları da öğrenmeyi destekleyici amaçla kullanıldığı halde, bazı ortamlarda ise tamamen öğretmen rolü üstlenerek içeriği doğrudan öğrencilere aktarmaktadır.

6 Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur. Öğretim Teknolojisi Uygulama Analiz Planlama

7 Piget’e göre, ilkokul çağındaki çocuklar somut işlemler dönemindedir
Piget’e göre, ilkokul çağındaki çocuklar somut işlemler dönemindedir. Bundan dolayı da bu dönemdeki çocuklara kazandırmak istediğimiz davranışlar için hazırladığımız ders içeriği, onların beş duyu organına hitap edecek özellikte somut materyaller ile desteklenmiş olmalıdır.

8 Zaman sabit tutulmak üzere insanlar;
Okuduklarından %10’u İşittiklerinden %20’si Gördüklerinin %30’u Hem görüp hem işittiklerinin %50’sini Söylediklerinin %70’ini Yapıp söylediklerinin %90’ını hatırlamaktadırlar. Bir eğitimci, öğretim materyallerini bu bulguları göz önüne alarak hazırlamalı ve öğretim ortamında öğrencinin kullanımına sunabil melidir.

9 Materyallerinin Eğitim-Öğretime Sağladığı Yararlar
a. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir. b. Öğrencilerin ilgisini çeker. c. Öğrenmeyi güçlendirir. d. Anlamın gelişmesi ve anlatım kolaylığı sağlar. e. Öğretimde zaman kazandırır. f. Öğrenmede uyarıcı etki yapar. g. Düşüncenin devamlılığını sağlar. h. Öğretim süreçlerini güçlendirir ve etkin kılar. i. Sözcük gelişimine katkı sağlarlar

10 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır: Öğretim materyallerinin bütün içeriğin öğrenciye aktarılması amacıyla değil, içeriğin önemli ve ana temalarının öğrenciye sunulmasında kullanılması en etkin yaklaşımdır.

11 Hazırlanacak materyaller konunun ana hatlarını sunan, anlaşılması güç olabilecek konuları açıklayan, içeriği soyuttan somuta taşıyabilen ve görsel-işitsel özellikler kullanarak anlaşılmayı kolaylaştıran türden olmalıdır.

12 Görsel-işitsel özelliklerin, öğrencinin dikkatini çekmede ve öğrenciyi güdülemede etkin olduğu bir gerçektir. Ancak amaca hizmet etmeyen ve gereğinden fazla kullanılan görsel-işitsel öğeler, öğrenci dikkatini dağıtabilir ve öğrenme güdüsünü yok edebilir

13 Materyallerinin öğretim ortamındaki işlevlerinden biri de öğrencinin gerçek hayatıyla öğretim ortamı arasında bir köprü kurabilmektir. Bu yüzden öğretim materyalinin içerdiği her türlü görsel-işitsel öğe öğrencinin yakın çevresinde görebildiği ve anlamlaştırabildiği gerçek nesneleri yansıtmalıdır

14 Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır

15 Öğretim ortamında kullanılacak her türlü materyalin mümkün olduğu ölçüde öğrencinin, öğretmenin rehberliği olmadan da kullanabileceği şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi gerekir. Kullanımı çok karmaşık olan öğretim materyalleri öğrenciyi öğrenme ortamında pasif kılabileceği gibi, öğretim ortamını da öğretmen merkezli hale getirebilir.

16 Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri
Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır: Hazırlanacak öğretim materyali konuyu basitleştirebilen, öğrenci için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgilerle donanık olmayan bir özellik taşımalıdır.

17 Öğretim materyali dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır: Dersin hedeflerini desteklemeyen bir materyal, her ne kadar iyi hazırlanmış olsa bile öğretimsel etkinliği düşük olacaktır

18 Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır: Öğretim materyallerinin bütün içeriğin öğrenciye aktarılması amacıyla değil, içeriğin önemli ve ana temalarının öğrenciye sunulmasında kullanılması en etkin yaklaşımdır

19 Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır

20 Öğretim materyali öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır:

21 Öğretim materyalleri mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır:

22 EĞİTİMDE BT TEKNOLOJİSİNİ KULLANMA
Eğitim Materyali: Dersin daha kolay anlaşılması ve bilginin öğrenciye daha etkili şekilde ulaştırılması için öğretmenler tarafından kullanılan yardımcı araçlardır. Word , pdf dökümanlar Sunumlar Video ve ses dosyaları Animasyonlar

23 MATERYAL TÜRLERİ Çalışma Yaprağı: Çalışma yaprakları, herhangi bir konunun öğretimi sürecinde öğrencilerin yapması gerekenlerin belirtildiği işlem basamaklarını içeren, bilgilerini kendi kendilerine yapılandırmalarına yardım eden ve aynı anda tüm sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlayan materyallerdendir. Bu doğrultuda çalışma yaprakları yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrenci öğrenmelerine rehberlik eden araçlar olarak kullanılabilmektedir

24 SUNUMLAR

25 TESTLER

26 MATERYAL TÜRLERİ Eğitsel Oyun : Eğitsel oyunlar, öğrenenlere belirli hedefler ve var olan prosedürler sunan sanal bir ortam sağlar. Bu ortamda öğrenenler kendilerine sunulan görevleri yerine getirmek için ön bilgilerini kullanırlar. Bu süreçte öğrenenler ortam ile etkileşim sırasında dönütler alarak bir öğrenme sürecinde ilerlemektedirler

27 MATERYAL TÜRLERİ E-Doküman: Elektronik doküman diye de adlandırdığımız bu kavram ile en çok bilgilerin bir elektronik dosya formatında (pdf, doc, xls vb.) saklanmasını ifade etmektedir. Elektronik iletişimin artmasıyla birlikte bu tür dokümanların bir kişiden diğerine transferi basılı materyallere göre çok daha kolay ve hızlı olması bu tür materyallerin kullanımını artırmaktadır.

28 MATERYAL TÜRLERİ Multimedya (Çoklu Ortam-Ses-Video-Resim-Grafik): Çoklu ortam birden fazla elektronik materyalin ortak bir platformda kullanılması olarak tanımlanabilir. Ses, video, resim, yazı, animasyon gibi materyaller çoklu ortam çalışmalarının en çok kullanılan materyalleridir. Çoklu ortam aynı anda birden fazla duyu organına hitap ettiği için hem öğrencilerin derse ilgilisini çekme hem de derse motive olmalarını sağlamada etkili olabilir.

29 MATERYAL TÜRLERİ Animasyon: Genellikle bir olayın gerçekleşme adımlarını veya bir işin yapılış şeklini açıklama eşliğinde hareketlendirilmiş temsili gösterimleri içerir. Bu animasyonlar, Örneğin; Dünyanın güneşin etrafındaki hareketi, kulağın nasıl duyduğunun anlatılması ve tehlikeli deneylerin anlatılması animasyon türü videolar için iyi bir örnek olabilir.

30 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Öğretimde Materyal Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları