Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Oğuz KARABAY SAÜ-Sakarya 2013 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Oğuz KARABAY SAÜ-Sakarya 2013 1."— Sunum transkripti:

1 HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Oğuz KARABAY SAÜ-Sakarya 2013 1

2 Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal eylül-20072

3 Hastane infeksiyonları  Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan,  Yatıştan 48-72 saat sonra  Taburculuktan 10 gün sonra gelişen enfeksiyonlardır.  DİKKAT  Ameliyat geçiren hastada taburcudan 30 gün sonra  İmplant takılan hastada taburcudan 1 yıl sonra gelişen enfeksiyonlardır. eylül-20073

4  Yatan hastaların % 3.1-14.1’inde gelişir.  ABD’de hastanede yatan hastaların % 5  60.000 ölüm/yıl; Maddi kayıp  10 Milyar $/yıl eylül-20074

5 Hastane infeksiyonlarının önemi  Mortalite ve morbiditesi çok yüksek.  Hastanede kalış sürelerini uzatır.  Hastane masraflarının artmasına neden olur.  Ülkemizde yatış süresini ortalama iki hafta uzattığı hasta başına yaklaşık 1500 $ ek maliyet.  YBÜ risk diğer servislere göre 8-10 kat yüksektir.  Etkin sürveyans ve uygun önlemlerle %20-30 önlenebilir. eylül-20075

6 Bazı önemli noktalar Transplazental enfeksiyon, HE olarak kabul edilmez Vajinal doğum sırasında alınan enfeksiyon HE olarak kabul edilir. Cerrah hE var diyorsa HE olarak kabul edilir. Latent enfeksiyonun reaktivasyonu H E değildir. eylül-20076

7 Sıklık Hastane enfeksiyonu insidansı – ülkelere, – hastane ve hasta özelliklerine göre değişmekle birlikte hastane genelinde ortalama %3-17. eylül-20077

8 Hastane enfeksiyonlarının neden olduğu ek mortalite oranı : %4-33 arasında Ortalama 12 gün gün ek yatış süresi hastanede yatış süresinin ortalama 10 gün uzatır. %16 mortalite ve ortalama 1500 dolar ek maliyete yol açar. eylül-20078

9 Hastane kaynaklı Üriner infeksiyonlar En sık rastlanan hastane infeksiyonlar (%40) – Hastaların %80’inde sonda kullanımı vardır. – Mikroorganizma mesaneye kateter lümeninden veya kateter-üretra yüzeyi boyunca ilerleyerek ulaşır.Etken çoğunlukla endojendir. – Bakteriler katetere tutunmak için özgül olan veya olmayan mekanizmalar kullanır. eylül-20079

10 Gelişmekte Olan Ülkelerde hastane infeksiyonları neden çok daha fazladır ?  Hemşire başına yatak sayısı fazladır.  İnfeksiyon kontrol uygulama önlemeleri azdır  Çoğu zaman sağlık çalışanlarında eğitim eksikliği vardır. Yeterli eğitimleri olsa bile gerekli antiseptikler çoğu zaman bulunamamaktadır.  Alt yapısı çok yetersiz olan hastanelerde en güç ve karmaşık operasyonların yapılması. eylül-200710

11 Hastane infeksiyonları endemik ve epidemik hastane infeksiyonları olmak üzere başlıca ikiye ayrılırlar. eylül-200711

12 ENDEMİK Hİ Sporadiktirler. Aylar içinde dalgalanmalar olabilir, ancak hiçbir zaman hastalığın normal fazla değildir. Tipi ve hızı değişkendir. eylül-200712

13 EPİDEMİK Hİ Endemik Hİ aniden hızlanmasıyla karakterize olmaktadır. Tek bir anatomik alan ve spesifik patojenle oluşur. Ani ortaya çıkarlar, mortalitesi yüksektir. Önlenebilirler. Gereksiz tıbbi müdahaleler Gereksiz ve Uygunsuz Antibiyotik kullanımı Sağlık çalışanlarındaki el yıkamaya uyumsuzluk Yetersiz sanitasyon tedbirleri eylül-200713

14 Endemik Hastane İnfeksiyonları İnfeksiyon kontrol çalışmalarının asıl amacını teşkil eden infeksiyonlardır. Başlıcaları Üriner infeksiyonlar, Cerrahi alan yeri infeksiyonları, Pnömoni ve Bakteriyemiler ‘dir. eylül-200714

15 Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkması için 3faktörün gerekir: – 1) mikroorganizmalar için bir kaynak, – 2) bu mikroorganizma ile kolonize veya enfekte olmaya hazır duyarlı bir konak, – 3) kaynaktan konağa mikroorganizmaların taşınmasında rol oynayan bulaş yolları.. eylül-200715

16 Hastane enfeksiyonları gelişiminde değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri vardır. Değiştirilemez risk faktörleri genelde konağa ait risk faktörleridir – yaş, – altta yatan hastalık, – hastalığın ağırlığı, – invazif girişimler v.b.), 16

17 DEĞIŞTIRILEBILIR RISK FAKTÖRLERI EKK kontrol kurallarına yeterince uyulmaması – hastanelerde alt yapı yetersizliği, – yetersiz ve eğitimsiz sağlık personeli, – sağlık personelinin el hijyenine uyumunun düşük olması – ve yanlış eldiven kullanımı, – gereksiz invazif girişim uygulanması vb.). eylül-200717

18 – Hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol önlemlerinin yeterli uygulandığı ü̈lkelerde %33 kadar azaltılabilmektedir. eylül-200718

19 En sık neden olan bakteriler MRSA Pseudomonas Acinetobacter Enterobacteriacceae VRE eylül-200719

20 eylül-200720

21 eylül-200721

22 eylül-200722

23 eylül-200723

24 eylül-200724

25 https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDF PUiA https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDF PUiA eylül-200725

26 VISA ve VRSA Vankomisin 1956 ve teikoplanin 1988 yılında kullanıma girmesinden sonra S. aureus bu iki glikopeptide uzun süre diren. geliştirememiştir, fakat 1997 yılında vankomisine orta diren.li S. aureus (VISA) ve 2002 yılında vankomisine diren.li S. aureus (VRSA) tanımlanmıştır. eylül-200726

27 Vankomisin kullanımı son 20 yılda hızla arttı. MRSA kökenleri ile oluşan enfeksiyonlarda tedavi seçeneği çoğu kez bu antibiyotiklerdir. 1996’da Japonya’da ilk kez vankomisine azalmış duyarlılığı olan S. aureus ile insan enfeksiyonu bildirilmiştir. Daha sonra ilk olarak 2002’de ABD’de ve daha sonra Hindistan ve ürdün’de olmak üzere 5 VRSA kökeni bildirilmiştir., Türkiye’den de hVISA ve VISA k.kenleri rapor edilmiştir. 27

28 VRE de risk Faktörleri eylül-200728

29 eylül-200729


"HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Oğuz KARABAY SAÜ-Sakarya 2013 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları