Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ENFEKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ENFEKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTANE ENFEKSİYONLARI
Prof. Dr. Oğuz KARABAY SAÜ-Sakarya 2013

2 Nozokomiyal: Hastane kaynaklı veya kökenli Nazokomiyal
eylül-2007

3 Hastane infeksiyonları
Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, Yatıştan saat sonra Taburculuktan 10 gün sonra gelişen enfeksiyonlardır. DİKKAT Ameliyat geçiren hastada taburcudan 30 gün sonra İmplant takılan hastada taburcudan 1 yıl sonra gelişen enfeksiyonlardır. eylül-2007

4 Yatan hastaların % 3.1-14.1’inde gelişir.
ABD’de hastanede yatan hastaların % 5 ölüm/yıl; Maddi kayıp 10 Milyar $/yıl eylül-2007

5 Hastane infeksiyonlarının önemi
Mortalite ve morbiditesi çok yüksek. Hastanede kalış sürelerini uzatır. Hastane masraflarının artmasına neden olur. Ülkemizde yatış süresini ortalama iki hafta uzattığı hasta başına yaklaşık 1500 $ ek maliyet. YBÜ risk diğer servislere göre 8-10 kat yüksektir. Etkin sürveyans ve uygun önlemlerle %20-30 önlenebilir. eylül-2007

6 Bazı önemli noktalar Transplazental enfeksiyon, HE olarak kabul edilmez Vajinal doğum sırasında alınan enfeksiyon HE olarak kabul edilir. Cerrah hE var diyorsa HE olarak kabul edilir. Latent enfeksiyonun reaktivasyonu H E değildir. eylül-2007

7 Sıklık Hastane enfeksiyonu insidansı ülkelere,
hastane ve hasta özelliklerine göre değişmekle birlikte hastane genelinde ortalama %3-17. eylül-2007

8 Ortalama 12 gün gün ek yatış süresi
Hastane enfeksiyonlarının neden olduğu ek mortalite oranı : %4-33 arasında Ortalama 12 gün gün ek yatış süresi hastanede yatış süresinin ortalama 10 gün uzatır. %16 mortalite ve ortalama 1500 dolar ek maliyete yol açar. eylül-2007

9 Hastane kaynaklı Üriner infeksiyonlar
En sık rastlanan hastane infeksiyonlar (%40) Hastaların %80’inde sonda kullanımı vardır. Mikroorganizma mesaneye kateter lümeninden veya kateter-üretra yüzeyi boyunca ilerleyerek ulaşır.Etken çoğunlukla endojendir. Bakteriler katetere tutunmak için özgül olan veya olmayan mekanizmalar kullanır. eylül-2007

10 Hemşire başına yatak sayısı fazladır.
Gelişmekte Olan Ülkelerde hastane infeksiyonları neden çok daha fazladır ? Hemşire başına yatak sayısı fazladır. İnfeksiyon kontrol uygulama önlemeleri azdır Çoğu zaman sağlık çalışanlarında eğitim eksikliği vardır. Yeterli eğitimleri olsa bile gerekli antiseptikler çoğu zaman bulunamamaktadır. Alt yapısı çok yetersiz olan hastanelerde en güç ve karmaşık operasyonların yapılması. eylül-2007

11 Hastane infeksiyonları endemik ve epidemik hastane infeksiyonları olmak üzere başlıca ikiye ayrılırlar. eylül-2007

12 ENDEMİK Hİ Sporadiktirler. Aylar içinde dalgalanmalar olabilir, ancak hiçbir zaman hastalığın normal fazla değildir. Tipi ve hızı değişkendir . eylül-2007

13 EPİDEMİK Hİ Endemik Hİ aniden hızlanmasıyla karakterize olmaktadır.
Tek bir anatomik alan ve spesifik patojenle oluşur. Ani ortaya çıkarlar, mortalitesi yüksektir. Önlenebilirler . Gereksiz tıbbi müdahaleler Gereksiz ve Uygunsuz Antibiyotik kullanımı Sağlık çalışanlarındaki el yıkamaya uyumsuzluk Yetersiz sanitasyon tedbirleri eylül-2007

14 Endemik Hastane İnfeksiyonları
İnfeksiyon kontrol çalışmalarının asıl amacını teşkil eden infeksiyonlardır. Başlıcaları Üriner infeksiyonlar, Cerrahi alan yeri infeksiyonları, Pnömoni ve Bakteriyemiler ‘dir. eylül-2007

15 Hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkması için 3faktörün gerekir:
1) mikroorganizmalar için bir kaynak, 2) bu mikroorganizma ile kolonize veya enfekte olmaya hazır duyarlı bir konak, 3) kaynaktan konağa mikroorganizmaların taşınmasında rol oynayan bulaş yolları. . eylül-2007

16 Değiştirilemez risk faktörleri genelde konağa ait risk faktörleridir
Hastane enfeksiyonları gelişiminde değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri vardır. Değiştirilemez risk faktörleri genelde konağa ait risk faktörleridir yaş, altta yatan hastalık, hastalığın ağırlığı, invazif girişimler v.b.),

17 DEĞIŞTIRILEBILIR RISK FAKTÖRLERI
EKK kontrol kurallarına yeterince uyulmaması hastanelerde alt yapı yetersizliği, yetersiz ve eğitimsiz sağlık personeli, sağlık personelinin el hijyenine uyumunun düşük olması ve yanlış eldiven kullanımı, gereksiz invazif girişim uygulanması vb.). eylül-2007

18 Hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol önlemlerinin yeterli uygulandığı ü̈lkelerde %33 kadar azaltılabilmektedir. eylül-2007

19 En sık neden olan bakteriler
MRSA Pseudomonas Acinetobacter Enterobacteriacceae VRE eylül-2007

20 eylül-2007

21 eylül-2007

22 eylül-2007

23 eylül-2007

24 eylül-2007

25 https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDFPUiA eylül-2007

26 VISA ve VRSA  Vankomisin 1956 ve teikoplanin 1988 yılında
kullanıma girmesinden sonra S. aureus bu iki glikopeptide uzun süre diren. geliştirememiştir, fakat 1997 yılında vankomisine orta diren.li S. aureus (VISA) ve 2002 yılında vankomisine diren.li S. aureus (VRSA) tanımlanmıştır. eylül-2007

27 Vankomisin kullanımı son 20 yılda hızla arttı.
MRSA kökenleri ile oluşan enfeksiyonlarda tedavi seçeneği çoğu kez bu antibiyotiklerdir. 1996’da Japonya’da ilk kez vankomisine azalmış duyarlılığı olan S. aureus ile insan enfeksiyonu bildirilmiştir. Daha sonra ilk olarak 2002’de ABD’de ve daha sonra Hindistan ve ürdün’de olmak üzere 5 VRSA kökeni bildirilmiştir. , Türkiye’den de hVISA ve VISA k.kenleri rapor edilmiştir.

28 VRE de risk Faktörleri eylül-2007

29 eylül-2007


"HASTANE ENFEKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları