Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHMET KAÇAR. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI Mustafa Kemal’İn öğrenim gördüğü okullar mahalle mektebi,şemsi efendi okulu,selanik askeri rüştiyesi,manastır askeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHMET KAÇAR. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI Mustafa Kemal’İn öğrenim gördüğü okullar mahalle mektebi,şemsi efendi okulu,selanik askeri rüştiyesi,manastır askeri."— Sunum transkripti:

1 AHMET KAÇAR

2 MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI Mustafa Kemal’İn öğrenim gördüğü okullar mahalle mektebi,şemsi efendi okulu,selanik askeri rüştiyesi,manastır askeri idadisi,istanbul harp okulu’dur. Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet Hürriyet Cemiyetidir. Mustafa Kemal Paşanın ilk askeri başarısı TRABLUSGARP Cephesidir.

3 İNKILAP-ISLAHAT FARKI İnkılap(devrim) bir sistemi kökten değiştirmektir. Islahat (yenilik) ise sistemin aksayan yönlerini değiştirme yenileme çabalarıdır. Türk inkılabı bir kökten değişim olup en çok fransız ihtilalinden etkilenmiştir.

4 2.MEŞRUTİYET İngiltere REVAL görüşmelerinde rusyayı serbest bırakarak osmanlıyı koruma politikasını bırakmıştır.(nedeni:Almanyaya karşı rus desteğini almak) Selanik te kurulan İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ gizli faaliyetlerle meşrutiyeti tekrar ilan ettirmek için çalışmalara başlamıştır. Resneli Niyazi ve Enver Bey’in ayaklanmaları sonucunda Sultan 2.Abdülhamid 2.Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır.

5 2.MEŞRUTİYET 2.Meşrutiyetin ilanı ile ülkede özgürlük ortamı başlamıştır.Ayrıca siyasi partiler kurulmuştur.(İttihat ve terakki fırkası,ahrar fırkası,hürriyet ve itilaf fırkası) Ancak meşrutiyet ülkeden kopuşları engellememiştir.Bosna-hersek avusturya tarafından işgal edilmiş,bulgaristan tamamen bağımsız olmuş,girit yunanistana bağlanmıştır.

6 31 MART OLAYI 31 mart olayı hicri:31 mart 1325 miladi:1909 tarihinde olmuştur.Bu ayaklanma rejime karşı yapılmış bir harekettir.(Türk tarihinde rejimi yıkmaya yönelik ilk hareket) Ayaklanmayı ordu bastırmıştır.Bu osmanlı tarihinde ordunun yeniliklere ilk kez sahip çıkması olayıdır. İsyanı bastıran ordunun kurmay başkanıMustafa Kemal Beydir. Bu olaydan sorumlu tutulan sultan 2.Abdülhamid tahttan indirilmiştir.

7 TRABLUSGARP SAVAŞI-1911 İtalya sömürgecilik için kuzey afrikadaki son osmanlı toprağı libya (trablusgarp) yı işgal etmiştir.Osmanlının kara ve denizden libyaya yardım olanağı olmadığından Mustafa Kemal ve Enver Beyler trablusa gidip halkı örgütlemişlerdir.M.Kemal bey DERNE VE TOBRUKTA italyanlara karşı başarılar kazanmıştır.Ancak BALKAN SAVAŞI çıkmasından dolayı osmanlı hükümeti M.Kemal ve Enver Beyi istanbula çağırmıştır.UŞİ ANTLAŞMASI ile tarblusgarp italyaya bırakılmıştır.

8 BALKANSAVAŞLARI 1912-1913 Balkan devletleri osmanlıyı rumeliden çıkarmak için birleşerek osmanlıya saldırmışlardır.Osmanlı ordusunda subaylar arasında siyasi çekişmeler olmasından dolayı osmanlı devleti 1.Balkan savaşında tüm rumeli topraklarını kaybetmiştir. Balkan devletlerinin osmanlıdan aldıkları paylaşma kavgalarından dolayı 2.Balkan savaşı çıkmıştır.Osmanlı bu durumdan faydalanarak edirneyi geri almıştır.Balkan savaşları sonunda bulgaristanla istanbul,yunanistanla atina,sırbistanla istanbul anlaşmaları yapıldı.

9 BAB-I ALİ BASKINI 1.Balkan savaşından sonra Enver Paşa hükümeti devirerek yönetimi ele almıştır. Bu tarihten sonra osmanlıyı Enver,Talat ve Cemal Paşalar yönetir.

10 1.DÜNYA SAVAŞI 1914-1918 Savaşın en önemli nedeni sömürgeciliktir. Devletler arası hammadde ve sömürge kavgası,alsas- loren sorunu,rusyanın akdenize inme ideali,italyanın sömürge bulma ideali vb.nedenler savaşın asıl sebepleri olup savaşı başlatan olan SARAYBOSNA- SAREJEVO SUİKASTİdir. İTİLAF DEVLETLERİ:İngiltere,fransa,rusya,italya İTTİFAK DEVLETLERİ:Almanya,Osmanlı Devleti,Avusturya-Macaristan,Bulgaristan

11 1.DÜNYA SAVAŞI İtalya 1.dünya savaşı öncesi ingiltere’nin ege bölgesi ve izmir’i vaad etmesi üzerine itilaf devletleri bloğuna geçmiştir. Osmanlı ise kaybedilen yerleri geri almak için Almanyanın yanında savaşa girmiştir.(İttihat ve terakki partisinin alman hayranlığı) Goben ve Breslauadlı iki alman savaş gemisinin boğazlardan geçmesi üzerine osmanlı kendisini savaşın içinde bulmuştur. Almanya osmanlıyı halifelik gücü ve savaşı geniş alanlara yayma isteğinden dolayı savaşa sokmak ister.

12 1.DÜNYA SAVAŞI İki alman zırhlısının osmanlıya sığınması sonrasında osmanlı savaşa girmesin diye itilaf devletleri kapitülasyonları kaldırmayı teklif ederler. Amaçları osmanlının savaşa girmesi ile yeni cepheler açılması korkusudur.

13 CEPHELER KAFKAS CEPHESİ:Ruslara karşı olup 90 bin asker sarıkamışta donarak şehit düşmüştür.Bu faciyadan sonra ruslar saldırıya geçmiştir. Çanakkale cephesinden sonra Bitlis,muş civarlarını işgalden M.Kemal paşa kurtarır. 1917 bolşevik devrimi ile rusya savaştan çekilince bu cephe kapanır. KANAL CEPHESİ:İngiltere kazanır. SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ:İngiltere isyancı araplarla birlik olup osmanlıyı bölgeden çıkarmışlardır.

14 GALİÇYA CEPHESİ:Müttefiklere yardım amaçlı açılan bir cephedir. SYKES-PİCOT ANLAŞMASI 1916:İngiltere ve fransanın osmanlıyı paylaşma anlaşmasıdır.

15 ÇANAKKALE SAVAŞI Boğazlardan rusyaya yardım etme ve osmanlı başkentini ele geçirme amaçlı açılan cephedir.Osmanlı ordusu bu cephede büyük bir zafer kazanmıştır.Çanakkalede osmanlı ordusuna M.Kemal Paşa komuta etmiştir.M.Kemal’in tüm dünya tarafından tanınmasına yol açan başarısı ÇANAKKALE ZAFERİDİR. Osmanlı devleti 1.dünya savaşını kaybetmiştir.Savaşın sonunda 30.Ekim.1918 de MONDROS ATEŞKES anl. İle anadolu işgale uğrar.(Mondrosu bahriye nazırı Rauf bey imzalar)

16 MONDROS ANLAŞMANIN 7.MADDESİ işgalleri başlatan ve işgallerin altyapısının sağlandığı maddedir.(İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilecekler) Bu anlaşma ile işgaller başlamış ve KUVVAYI MİLLİYE HAREKETİ başlamıştır.

17 1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI İmparatorluklar sona ermiştir. İngiltere en güçlü devlet olarak dünya sahnesine çıkar. Milletler cemiyeti kurulur Manda ve himaye rejimleri kurulur Cumhuriyet rejimleri yaygınlaşır. 2.dünya savaşının sebepleri 1.dünya savaşının sonuçlarıdır.

18 WİLSON PRENSİPLERİ ABD başkanı Wilson 1.dünya savaşına girme ve ingiltereye yardım için bazı ilkeler ortaya koymuştur.Bu ilkelerin Türklerin çoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türklere devlet için toprak bırakılması maddesi önemlidir.Ancak itilaf devletleri wilson ilkelerini dikkate almazlar. PARİS BARIŞ KONFERANSI:1.Dünya savaşı sonunda yapılacak anlaşmaların durumunu,içeriğini görüşmek ve osmanlı mirasını paylaşmak için toplanır.İzmir bu konferansta yunanistana verilir. ANTLAŞMALAR: VERSAY-ALMANYA SEN JERMEN-AVUSTURYA TRİYANON-MACARİSTAN NÖYYİ-BULGARİSTAN SEVR-OSMANLI DEVLETİ (en son yapılır çünkü osmanlıyı paylaşma uzun sürdü)

19 İŞGALLER Mondros ile anadoluda işgaller başlar. İZMİR 15.MAYIS.1919’da yunanlar tarafından işgal edilir.(İzmir ve ege bölgesindeki katliamı ABD’li amiral BRİSTOL raporunda yayınlar) İşgallere karşı kurulan yerel direniş hareketlerine KUVVAYI MİLLİYE denir. İlk direniş HATAY DÖRTYOL da başlamıştır. Batı anadoludaki direniş merkezi BALIKESİR olmuştur. Anadolu’nun heryerinde gösteriler,protesto mitingleri başlamıştır.

20 CEMİYETLER (MİLLİ VARLIĞA ZARARLI) AZINLIKLARIN KURDUKLARI CEMİYETLER:Mavri mira,rum pontus,taşnak ve hınçak,ermeni intikam alayı,alyans israilit ve makabi cemiyeti MİLLİ VARLIĞA ZARARLI CEMİYETLER:Sulh ve selameti osmani,teali islam,kürt teali,ingiliz muhipleri,wilson prensipleri,hürriyet ve itilaf cemiyetleri

21 MİLLİ CEMİYETLER Trakya-paşaeli,şark vilayetleri,trabzon müdafai hukuk,kilikyalılar,izmir müdafai hukuk cemiyetleri ile milli kongre cemiyeti

22 KURTULUŞ SAVAŞI M.Kemal Mondros imzalandığında Suriye cephesinde bulunmaktadır.Anlaşmadan sonra İstanbul’a döner.Osmanlı hükümeti tarafından Samsundaki olayları durdurması için görevlendirilir. Kurtuluş savaşı M.Kemalin samsuna çıkışı ile başlar. Havza Genelgesi protesto mitinglerine devam edilmesi yönünde M.Kemal tarafından yayınlanan bir genelgedir.(İngilizler çok rahatsız olur ve M.Kemal İstanbul hükümeti tarafından geri çağırılır) Amasya genelgesi ise Kurtuluş Savaşının amaç,gerekçesi ve yöntemini belirleyen belgedir. Bu genelgede milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin ilk ipuçları verilmiştir.

23 ERZURUM KONGRESİ Kongreden önce M.Kemal’in yetkileri Osmanlı hükümeti tarafından alınmıştır.M.Kemal Paşa ise askerlik görevinden istifa etmiştir.(alaşehir ve balıkesir kongreleri bölgesel olup batı cephesini oluşturmaları açısından önemlidir) Erzurum Kongresi Doğu anadolunun geleceği için toplanıp ulusal kararlar almıştır Temsil heyeti kurulmuştur (hükümet gibi çalışacak) Ulusal mücadelenin esas programını belirler SİVAS KONGRESİ:Yeni bir temsil heyeti kurulmuştur.Mandacılık kesin ret olunur. Ulusal cemiyetler ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAYI HUKUK CEMİYETİ adı altında birleştirilir

24 SİVAS KONGRESİ İradeyi milliye adlı gazete çıkarılır Osmanlı mebusan meclisinin toplanması için çalışma yapılması kararı alınır Temsil heyeti hükümet gibi çalıştığını ilk ataması olan ALİ FUAT PAŞA’yı batı cephesine atayarak göstermiştir. AMASYA GÖRÜŞMELERİ ile osmanlı hükümeti resmen temsil heyetini tanımıştır.(Osmanlı hükümetini bahriye nazırı Salih paşa temsil eder.).Osmanlı mebusan meclisinin açılması kararı alınır. Temsil heyeti anadolunun tam ortasında olmasından dolayı,ulaşım olanaklarının olması nedeniyle ANKARA’yı merkez olarak seçmiştir.

25 SON OSMANLI MECLİSİ ve TBMM M.Kemal Paşa Osmanlı mebusan meclisinin istanbulda değil anadoluda güvenli bir yerde toplanmasını ister.Nedeni istanbulun inglizi kontrolü ve tehdidinde olmasıdır.Ancak M.Kemalin isteği uygulanmaz. Son Osmanlı mebusan meclisi İstanbul’da toplanmış ve MİSAKI MİLLİ kararlarını almıştır. Misakı Milli ile ulusal sınırlarımız çizilir Bu olaydan sonra İngilizler İstanbul’u işgal ederek meclisi dağıtır (M.Kemalin haklılığı ortaya çıkar) Bunun üzerine TBMM Ankara’da açılır.(Yeni Türk devleti artık kurulmuştur) İlk meclis güçler birliği ilkesi ile çalışır (yasama,yürütme,yargı tek elde yani TBMM’de) Ulusal Egemenlik ilkesine geçilmiştir

26 TBMM YE KARŞI AYAKLANMALAR İstanbul hükümeti (Damat Ferit Paşa),İtilaf devletleri destekli ayaklanmalardır Anzavur,bolu,düzce,hendek,adapazarı,yozgat,afyon,ko nya,milli aşiret ayaklanmaları vardır.KUVVAYI MİLLİYE VE TBMM ordusu tarafından bastırılır.(TBMM ayaklanmaları bastırmak için HIYANETİ VATANİYYE KANUNU ile istiklal Mahkemelerini kurar) Ayrıca düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvvayı Milliyeci Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıda çıkmıştır.

27 SEVR Osmanlı ile 1.Dünya savaşını bitiren anlaşmadır.Osmanlıya sadece istanbul ve kastamonu civarı bırakılır.(DOĞU ANADOLUDA ERMENİ VE KÜRT DEVLETLERİ KURULACAK,OSMANLI ORDUSU OLMAYACAK VB.) Bu anlaşma mebusan meclisince onaylanmamıştır. Bu anlaşma hiçbir zaman uygulanmamıştır. TBMM bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı yetkililerini vatan haini ilan etmiştir. Osmanlının imzaladığı son anlaşmadır.

28 CEPHELER DOĞU CEPHESİ:Kazım Karabekir Paşa tarafından TBMM ordusu Ermenileri mağlup eder.Gümrü anlaşması imzalanır.Bu anlaşma ile TBMM uluslar arası ilk siyasi zaferini kazanır. Ermenistan Sevr anlaşmasını ret eder. Doğu sınırlarında MİSAKI MİLLİ başarıya ulaşmıştır. Yeni Türk devletinin ilk anlaşmasıdır. Doğu cephesi kapanır ve buradaki askerler batı cephesine kaydırılır.

29 CEPHELER GÜNEY CEPHESİ:Fransa ve ermenilere karşı Kuvvayı milliye birliklerince zafer elde edilir Sakarya zaferinden sonra 1921 Ankara anlaşması ile Fransa TBMM yi hukuken tanıyarak anadoludan çekilir (TBMM ‘yi tanıyan İlk itilaf devleti) BATI CEPHESİ:1.inönü,2.inönü,Kütahya- Eskişehir,Sakarya,Büyük Taarruz bu cephede Yapılan savaşlardır 1.inönü savaşı batı cephesindeki ilk zaferdir.

30 BATI CEPHESİ VE OLAYLAR Bu zaferden sonra itilaf devletleri Sevr anlaşmasını biraz hafifleterek LONDRA konferansını toplamışlar ve bu konferans ile TBMM’yi hukuken tanımışlardır Moskova Anlaşması 1.inönü zaferi sonrası SSCB ile imzalanır.SSCB misakı milliyi tanıyan ilk büyük devlettir(SSCB sevr anlaşmasını tanımadığını ilan eder) TBMM 20.Ocak.1921 yılında TEŞKİLATI ESASİYE yani anayasayı ilan eder.(Bu anayasa kısa ve özdür.Kişi hak ve özgürlükleri yer almaz) İstiklal Marşımız kabul edilir.(1921) 2.inönü zaferinden sonra İtalya anadoluyu boşaltmaya başlar Kütahya-Eskişehir savaşlarında ordunun kaybını engellemek için sakarya nehrinin doğusuna çekilir

31 BATI CEPHESİ Ordunun geri çekilmesi ile TBMM’de tartışmalar başlar.M.Kemal Paşa Başkomutanlık görevine atanır ve ordunun başına geçer Sakarya savaşından önce TEKALİFİ MİLLİYE EMİRLERİ ile ordunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır Sakarya savaşı sonucu yunan ilerleyişi durar taarruz sırası Türk ordusuna geçer (2.Viyana kuşatması 1683,sonrası Türk geri çekilişi sona ermiştir) Ankara anlaşması ile fransa anadoludan çekilir.(İtilaf devlet bloğu çatlar) Büyük taarruz ve başkomutan meydan savaşı (DUMLUPINAR MEYDAN SAVAŞI) ile yunanlılar anadoludan atılır ve MUDANYA AYEŞKES anlaşması imzalanır.Kurtuluş savaşının silahlı mücadele aşaması sona erer.

32 MUDANYA ATEŞKES ANLŞ Bu anlaşma ile itilaf devletleri osmanlı devletini hukuken yok saymışlardır İstanbul ve trakya savaşılmadan kurtarılır 1.kasım.1922 yılında saltanat kaldırılır ve osmanlı hukuken sona erer.(halife seçme yetkisini meclis üzerine alır) M.Kemal Paşa Barış anlaşmasının izmirde toplanmasını ister ancak barış görüşmeleri lozanda yapılır.TBMM heyetinin başında İsmet Paşa vardır.Ankara Kapitülasyonlar ve Ermeni meselesi konusunda asla taviz verilmemesi emrini vermiştir. Lozan antlaşması ile resmen yeni Türk devleti tanınmıştır.Lozanda Irak sınırı (Musul sorunu),boğazlar,suriye sınırı,nüfus mübadelesi cumhuriyet döneminde sorun olmuştur Lozan 1.Dünya savaşından kalan ve hala yürürlükte olan tek anlaşmadır.

33 LOZAN 1.Dünya savaşı resmen biter Bağımsızlık mücadelesi diğer milletlere örnek olur 29.Ekim.1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilir YAPILAN DEVRİMLER: Halifeliğin kaldırılması,Tevhidi tedrisat kanunu,Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması

34 ÇOK PARTİLİ SİYASİ YAŞAM 1.deneme:TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI:(Kazım karabekir,rauf orbay,ali fuat cebesoy,refet bele,adnan adıvar tarafından kurulur.Şeyh sait isyanı ile kapatılır) 2.Deneme:SERBEST CUMHURİYET FIRKASI:Parti lideri partisini kendi fesheder (Fethi Okyar tarafından kurulur menemen olayı sonrası kendini kapatır) Şeyh Sait İsyanı 1925 yılında çıkar.Musulu Türkiyeye vermek istemeyen ingiltere tarafından çıkarılır.Türkiye bu ayaklanma ile uğraşırken musul kaybedilir.

35 HUKUK İNKILAPLARI Medeni kanun 1926 (İnkılapçılık+laiklik+halkçılık) Kadınlara siyasal haklar verilmesi 1934 EĞİTİM İNKILAPLARI Tevhidi tedrisat kanunu 1924 Yeni Türk harfleri 1928 (inkılapçılık+çağdaşlık ile ilgili) Türk tarih ve Türk dil kurumlarının açılması (milliyetçilik ilkesi ile alakalı) 1928 Millet mekteplerinin açılması

36 TOPLUMSAL YENİLİKLER Kılık-kıyafet inkılabı 1925 (inkılapçılık) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 1925 (laiklik) Takvim,saat,ölçülerde yenilik (inkılapçılık) Soyadı kanunu 1934 (halkçılık) EKONOMİDE YENİLİKLER İzmir iktisat kongresi 1923 Sanayi teşvik kanunu Planlı ekonomiye geçiş Tarımın gelişimi (aşar kalkar,makinalaşma,tohum) Aşar vergisinin kalması halkçılıkla ilgilidir.(1925)

37 EKONOMİ İşbankası kurulur Kabotaj kanunu ile Türk denizlerinde Türk gemilerine ticaret yapma hakkı verildi 1925-Milliyetçilikle ilgili Sümerbank,etibank MTA kurulur Yabancı şirketler satın alınır Devlet fabrikalar açar 1.Beşyıllık kalkınma planı yürürlüğe konulur.

38 ATATÜRK İLKELERİ CUMHURİYETÇİLİK:Ulus egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.Saltanatın kaldırılması,halifeliğin kaldırılması bu ilke doğrultusundadır MİLLİYETÇİLİK:Milli birlik ve beraberliği savunur Halifeliğin kaldırılması,Türk tarih ve Türk dil kurumlarının kurulması bu ilke doğrultusundadır HALKÇILIK:Herkesin eşitliliğini savunur.Tbmm’nin açılması,Cumhuriyetin ilanı,medeni kanun,kılık- kıyafet,kadın hakları,aşar vergisinin kaldırılması bu ilke ile bağlantılı

39 ATATÜRK İLKELERİ LAİKLİK:Din ve vicdan özgürlüğüdür İNKILAPÇILIK:Çağın şartlarına göre değişim yapılması DEVLETÇİLİK:Halkçılığın tamamlayıcı ilkesi olup devletin temel maddelerin üretimini üstlenmesidir

40 BÜTÜNLEYİCİ İLKELER ULUSAL EGEMENLİK-CUMHURİYETÇİLİK ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK- MİLLİYETÇİLİK+HALKÇILIK BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK-TEMEL İLKELER AKILCILIK VE BİLİMSELLİK- LAİKLİK+İNKILAPÇILIK ÇAĞDAŞLAŞMA-İNKILAPÇILIK İNSANLIK VE İNSAN SEVGİSİ:MİLLİYETÇİLİK+HALKÇILIK

41 BÜTÜNLEYİCİ İLKELER YURTTA VE DÜNYADA BARIŞ- MİLLİYETÇİLİK+HALKÇILIK

42 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Lozandan arta kalan sorunların çözümüne ağırlık verilir Yabancı okullar sorunu Türkiye’nin istediği gibi çözülür Rum-Türk nüfusu arası mübadele yapılır (Yunanistandaki Türkler,Türkiyedeki rumlar) Musul sorunu şeyh sait isyanı nedeniyle aleyhimize çözümlenir –Ankara anlaşması 1926 Milletler cemiyetine 1932 de üye olunur

43 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA Balkan antantı kurulur (1934)(Türkiye,yugoslavya,romanya,yunanistan) Sadabat Paktı kurulur (Türkiye,iran,ırak,afganistan) (1937) Montrö boğazlar sözleşmesi ile boğazlarda tam egemenlik sağlanır.(1936) Hatay sorunu 1939 da Türkiye lehine çözülür


"AHMET KAÇAR. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI Mustafa Kemal’İn öğrenim gördüğü okullar mahalle mektebi,şemsi efendi okulu,selanik askeri rüştiyesi,manastır askeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları