Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlk çağlarda vahşi hayatın,günümüzde ise

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlk çağlarda vahşi hayatın,günümüzde ise"— Sunum transkripti:

1 İlk çağlarda vahşi hayatın,günümüzde ise
beslenme,giyinme,barınma gibi ihtiyaçların tek başına karşılanmaması insanları toplu olarak yaşamaya sevk etmiştir. Toplu halde yaşayan insanlar,ihtiyaçlarını karşılamak için küçük gruplar oluşturmuşlardır.toplumdaki en küçük grup ailedir. Grup:Belirli bir ortak amaç için bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluktur. Ayrıca okulumuz ,üyesi olduğumuz eğitsel kulüpler,futbol takımı buna örnektir.

2 Aile bireyleri arasında yardımlaşmaya ’’dayanışma” denir.
Ailede dayanışma Aile bireyleri arasında yardımlaşmaya ’’dayanışma” denir. Aile bireyleri ortak hayatı paylaştıkları için ailede dayanışma çok önemlidir.anne ve baba çocuklarının ve kendilerinin beslenme,barınma ve giyinme ihtiyaçlarını karşılamak için bir işte çalışmak durumundadır. Anne ve baba ihtiyaçlarının karşılanmanın yanında,ailenin mutlu ve huzurlu olması için de sürekli çalışır çocuklarını geleceklerine hazırlarlar.bunu yaparken de sevgi,saygı ve güven ortamını oluşturmayı çalışırlar.çünkü böyle bir ortamda yetişen çocuk sağlıklı olacağı için topluma da yararlı olur.

3 İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için devlet bazı kurumlar
oluşturmuştur.Bunlara resmi kurumlar da ise sivil toplum örgütleri denir. Kuruluşu devlet tarafından yapılmayan kurumlara ise sivil toplum örgütleri denir.

4 Resmi kurumların özellikleri
Devlet tarafından oluşturulmuşlardır.Çalışma şekilleri devlet tarafından belirlenir.Çalışan kişilerde belirli özellikler aranır. Sosyal örgütlerin özellikleri Çalışanlarını gönüllü insanlar oluşturur. Çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirlerler.Maaş almazlar.Gönüllü olarak çalışırlar.Bu kuruluşlarda isteyen herkes görev alabilir.Yaşı ve mesleği önemli değildir.

5 Resmi kurumlarımız Ülkemizde ilköğretim 8yıldır ve zorunludur.Okul çağına gelen çocuklar ilköğretim okullarına giderler. İlköğretimi bitiren öğrenciler lise ve dengi okullara(ortaöğretime)başlarlar.liseyi bitiren üniversiteye devam edrler.İyi bir meslek sahibi olmak için iyi bir eğitim alınmalıdır.

6 bütün devlet okullarında eğitim ücretsizdir. NOTT!!!!!
Okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri öğretmenlerce,öğretimin düzenli yürütülmesi işi okul müdürü ve idarecilerle,temizlik işleri temizlik görelilerince yürütülür. bütün devlet okullarında eğitim ücretsizdir. NOTT!!!!! YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU ÜNİVERSTE KURMAK, ÜNİVERSTELİLERLE İLGİLİ İŞLERİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİDİR.

7 SAĞLIK KURUMLARIMIZ Devlet,sağlık ocakları,hastaneler,dispanserler,doğum-evleri gibi sağlık kuruluşları kurmuştur. sağlık ocağı ve dispanserler ayakta tedavi edilir.Ayrıca sağlık ocaklarında çocukların aşıları yapılır. Salık kuruluşlarında doktor,hemşire,hasta bakıcısı ve temizlik görevlileri çalışır.

8 Deiğer resmi kurumlar Toplum güvenliği için polis ve jandarma teşkilatı devlet tarafından kurulmuştur. Devlet dış tehditlerle ilgili güvenlik sorunumuz için ordu teşkilatını devlet kurmuştur. Hukukla ilgili sorunlar için mahkemeler devletçe kurulmuştur. belediyeler yerleşim yerleriyle ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamak için kurulmuştur. Sosyal güvenlik kurumu çalışanların ve emeklilerin iş güvencileriyle ilgili işlemler için kurulmuştur.

9 Resmi yardım kuruluşları
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kimsesiz çocukların beslenme,giyinme,barınma ve okul ihtiyaçlarını karşılamak ve onları korumak amacıyla karşılamak ve onları korumak amacıyla kurulmuştur. Onların meslek sahibi olmalarını da yardımcı olan kurumdur.

10 yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.ayrıca havacılığı
Türk hava kurumu: Hava kuvvetlerimize yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.ayrıca havacılığı sevdirmek,havacılıkla ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamaya amaçlayan kurumdur. Sivil Savunma Teşkilatı: Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğini sağlama her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesini sağlama,cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi gibi görevleri silahsız,koruyucu önlem ve faaliyetleri yürüten kurumdur. Devlet kurumlarının yanı sıra özel sektör tarafından kurulan yardım, Sağlık ve eğitim kurumları da bulunmaktadır. NOTT!!! TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA YARDIM AMACIYLA ‘UNICEF” ADLI BİR YARDIM KURUMU KURULMUŞTUR.

11 Yardım Amacıyla Kurulan Sivil Toplum Örgütleri ve Resmi Kurumlar
sivil toplum örgütleri her alanda faaliyet gösterebilir.Yardımsever insanların yardımlarını,ihtiyacı olanlara ulaştırmaya amaçlayan bu örgütlerde gönüllü insanlar çalışır. Toplumun gelişip kalkınmasında önemli payı olan sivil toplum örgütleri vakıf,grup,sendika gibi kuruluşlardır. Kızılay: Afetlerde zarar görenlere yardım eder, onların ihtiyaçlarını karşılar, yoksullar için aş evleri açar,kan merkezleri kurarak kan ihtiyacını karşılar. Kızılay,yardımseverlerin desteğiyle bu faaliyetleri yürütür. Yeşilay: Sigara,alkol ve uyuşturucu ile mücadele amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. yeşilay

12 Lösemili çocuklara yardım amacıyla kurulmuş olan
Lösev: Lösemili çocuklara yardım amacıyla kurulmuş olan bu vakıf,bu çocukların tedavisi için yardım toplar. Türk Böbrek Vakfı: Böbrek hastalarına yardım amacıyla kurulmuştur. Türk Kalp Vakfı: Kalp hastalıklarıyla mücadele Etmek ve kalp hastalarına Yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Sigarayla Savaşanlar Vakfı: Sigara alışkanlığı olanlara yardım amacıyla kurulmuştur. Toplumu kötü alışkanlıklarla ilgili bilinçlendirir. Mehmetçik Vakfı: Gazilere,şehit ailelerine, yakınlarına maddi ve manevi olarak destek vermeyi Amaçlayan vakıftır. Tema Vakfı: Ağaçlandırma kampanyaları Düzenler,erozyonla mücadele eder Akut: Depremlerde enkaz altında Kalan insanlara yardım eder. Diğer ülkelerde meydana gelen afetlere de yardıma gider


"İlk çağlarda vahşi hayatın,günümüzde ise" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları