Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kenan Altaş Yasama Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kenan Altaş Yasama Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kenan Altaş Yasama Uzmanı

2 Sunum Özeti Komisyon hakkında genel bilgi Görev-Yetkiler Bireysel başvurular Örnek başvurular Genel de ğ erlendirme

3 İhtisas Komisyonu – Daimi Komisyon Kuruluş Kanunu 5/12/1990 tarihli ve 3686 sayılı Kanun

4 Üyeler  TBMM’de bulunan siyasi parti grupları mensupları ile bağımsızlar  Üye sayısı Genel Kurul sandalye oranlarına nispetle belirlenir

5 Komisyon Başkanlık Divanı  Başkan  2 Başkan Vekili  Sözcü  Katip

6 Personel  6 Yasama Uzmanı  4 Memur  2 Yardımcı Personel  1 Başkan Danışmanı  1 Sekreter

7 Görevler 1- DENETİM 1- DENETİM  Alt komisyonlar eliyle incelemeler  Bireysel başvurular 2- YASAMA 2- YASAMA  Kanun tasarı ve tekliflerini görüşme (1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik)

8 Alt Komisyonlar Eliyle İ ncelemeler  Cezaevleri  Mülteci hakları  Kadın hakları  Çocuk hakları  Engelli hakları  Mağdur hakları  Hrant Dink  Uludere  Almanya’da işlenen Neo-Nazi cinayetleri  Terör ve şiddet olayları

9 Alt Komisyonlar Eliyle İ ncelemeler  Kendiliğinden veya başvuru üzerine  En az 5 üye + 1 ya da 2 yasama uzmanı  Kısa süreli (birkaç aylık) veya uzun (bir yasama yılı/bir yasama dönemi)  İlgilileri Komisyona davet etme/dinleme (kamu kurumları, STK’lar, özel kişiler vs.)  Yazılı bilgi alma  Yerinde incelemeler  Raporlama/Komisyona sunma/Raporun paylaşımı

10 Başvurular  Temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden her birey komisyona başvuru yapabilir  Bireysel/toplu başvuru  Ücret ödenmez

11 Bireysel Başvurular  Anayasa  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

12 Bireysel Başvurular Başvurular içinde;  Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler  Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar  Ad-soyad, imza, adres bulunmayanlar incelenmezler

13 Bireysel Başvurular  Posta yolu  Faks  Elden Başvuru alınır.

14 Bireysel Başvurular  Evrak biriminde tarih ve sayı verilir  Uzmanlarca inceleme gerçekleştirilir  Başkan tarafından işleme karar verilir

15 Bireysel Başvurular  İşleme almama/incelememe  Başvurucuya bilgi vererek dosyayı kapatma  İlgili kurumdan şikayete ilişkin bilgi isteme  60 gün içinde başvuru sahibine cevap verme

16 Bireysel Başvurular  STK’lar/üyeler aracılığıyla başvuru yapmak  Komisyon uzmanlarıyla görüşmek  Komisyon Başkanı ile görüşmek

17 Yasama Dönemleri İ tibariyle Başvuru Sayıları  23. Dönemde 10300 başvuru  24. Dönemde 7700 başvuru  25. Dönemde 431 başvuru  26. Dönemde 215 başvuru

18 Yıllar İ tibariyle Başvuru Sayıları

19 24. Yasama Dönemi (2011–2015) Başvuru Da ğ ılımı Sayı Oran Cezaevlerine İlişkin Sorunlar3125(% 40) Yargıya İlişkin Sorunlar1945 (% 25) İşleme Alınmayan Başvurular360 (% 4.6) Askerlikle İlgili Sorunlar326(% 4) Memur Sorunları278(% 3.5) Yardım Talebi236 (% 3) İşçi Sorunları164 (% 2) Gayrimenkul Sorunları146 (% 1.8) Kolluğun Uygulamaları138 (% 1.7) Engellilerin Sorunları106 (% 1.3) Üniversitelerle İlgili Sorunlar51(% 0.6) Yabancıların Sorunları51 (% 0,6) Çeşitli Sorunlar1283 (% 16)

20 Örnek Başvurular 24. Yasama Döneminde başvurular üzerine açılan İzleme Dosyaları Asker hakları (Mazlumder/Asker Hakları Platformu) İşçi hakları ve çalışma hakkı (Sakarya Toyota Fabrikası) Gürcistan’da vatandaşlarımızın haksız yere tutuklandıkları ve mallarına el konduğu iddiaları (Gürcistan Mağdurları Derneği)

21 Örnek Başvurular Alt Komisyon çalışmalarında STK katkısı Ceza İnfaz Kurumları (TAYAD/İHD) Engelli Hakları Mülteci Hakları (Uluslararası Af Örgütü/Mazlumder/İnsani Yardım Vakfı) Terör ve Şiddet Olayları

22 Örnek Başvurular Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başvurusu üzerine Uygur Türklerinin sorunları hakkında alt komisyon eliyle yerinde inceleme yapılması kabul edildi. Mayınsız Bir Türkiye Girişimi’nin başvurusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İHİK işbirliği ile okullara bilgilendirici afiş asıldı.

23 Komisyon incelemeleri sonucu aldı ğ ı kararlar ba ğ layıcı mıdır? Hayır, raporlar ve bireysel başvurulara yapılan yazışmalarda yer alan hükümler tavsiye niteliğindedir. Raporlar, parlamenter denetimin bir parçası olarak siyasi etki taşır.

24 Bireysel Başvuruların Etkinli ğ i Siyasi bir haktır (AY m.74/1) Vatandaş eliyle parlamentonun idare üzerindeki siyasi denetimi İşlemler bağlayıcı özellik taşımaz İhlal iddiaları gerektiğinde yargı makamlarına da taşınmalıdır

25 Teşekkürler… e-posta: kenanaltas@tbmm.gov.tr


"İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kenan Altaş Yasama Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları