Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kapasite Planlama. Kapasite, kontrol altında tutulabilir bir işin yüklemesinde üst limit yada tavandır. Kapasite kontrolü ile ilgili temel sorular şunlardır;:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kapasite Planlama. Kapasite, kontrol altında tutulabilir bir işin yüklemesinde üst limit yada tavandır. Kapasite kontrolü ile ilgili temel sorular şunlardır;:"— Sunum transkripti:

1 Kapasite Planlama

2 Kapasite, kontrol altında tutulabilir bir işin yüklemesinde üst limit yada tavandır. Kapasite kontrolü ile ilgili temel sorular şunlardır;: – Ne çeşit bir kapasiteye gereksinim vardır? – Ne kadar gereklidir? – Ne zaman gereklidir?

3 Kapasite genellikle “üretim hızı(oranı)” veya belirli bir zaman dilimi içindeki “üretim miktarı” olarak algılanır.Kapasite genellikle “üretim hızı(oranı)” veya belirli bir zaman dilimi içindeki “üretim miktarı” olarak algılanır.

4 Üretimde temel hedeflerden birisi üretim hızını mümkün olduğunca sabit tutmaktır.Üretimde temel hedeflerden birisi üretim hızını mümkün olduğunca sabit tutmaktır. Ancak,talep tahminindeki yanılmalar, stok düzeylerinin seçimindeki hatalı kararlar sebebi ile üretim hızı değiştirilmek zorunda kalınır.Ancak,talep tahminindeki yanılmalar, stok düzeylerinin seçimindeki hatalı kararlar sebebi ile üretim hızı değiştirilmek zorunda kalınır.

5 Kapasitenin (üretim hızının) sık sık değiştirilmesi durumunda, hazırlık maliyetleri yükselebileceği gibi, bazı durumlarda da (kapasite yükseltilmişken talebin düşmesi gibi..) atıl (kullanılmayan) kapasite ile çalışılmak zorunda kalınır.Kapasitenin (üretim hızının) sık sık değiştirilmesi durumunda, hazırlık maliyetleri yükselebileceği gibi, bazı durumlarda da (kapasite yükseltilmişken talebin düşmesi gibi..) atıl (kullanılmayan) kapasite ile çalışılmak zorunda kalınır.

6 Kapasite Tasarım kapasitesi – Elde edilebilecek maksimum çıktı Gerçek(Fiili) kapasite – Ürün karışımı, çizelgeleme zorlukları ve diğer gerçek miktarları ile verilen veren maksimum kapasite. Gerçek çıktı – Gerçekten elde edilmiş olan çıktı oranıdır- Gerçek-fiili kapasiteyi aşamaz-

7 Gerçek(fiili)Kapasitenin Belirleyicileri Yetenek/Kolaylık Ürünler yada servisler Süreçler İnsan faktörleri Aktiviteler Harici güçler

8 Kapasite planlamasının anahtar kararları 1.Gerekli olan kapasite miktarı 2.Değişikliklerin zamanlaması 3.Dengeyi sürdürme ihtiyacı

9 Verimlilik ve Etkililik Gerçek çıktı Etkililik = Gerçek(fiili) kapasite Gerçek çıktı Verimlilik = (fayda) Tasarım kapasitesi

10 Tasarım kapasitesi = 50 kamyon/gün Fiili kapasite = 40 kamyon/gün Gerçek çıktı = 36 birim/gün Etkililik = = 90% Fiili kapasite 40 birim/ gün Verimlilik = Gerçek çıktı = 36 birim/gün = 72% Tasarım kapasitesi 50 birim/gün Verimlilik/Etkililik

11 Teorik kapasite Planlanan Kapasite Kullanılan (Gerçekleşen) Kapasite 50 araç/gün 40 araç/gün 36 araç/gün 36 50 40 50 %72%90

12 Teorik kapasite Planlanan Kapasite Kullanılan (Gerçekleşen) Kapasite 50 araç/gün 40 araç/gün 36 araç/gün NE YAPILMALI? Kaynak verimliliği NASIL YAPILMALI? Metot etkinliği

13 Teorik kapasite Planlanan Kapasite Kullanılan (Gerçekleşen) Kapasite 50 araç/gün 40 araç/gün 36 araç/gün %72 %90

14 Kapasite Alternatiflerini Geliştirme Sistemlere esneklik tasarımı Kapasite değişimlerine esneklik yaklaşımını Büyük kapasiteyle uğraşmaya hazır olmak Kapasite ihtiyaçlarını düzenlemek Optimal işlem seviyesini tanımlama

15 MALİYETLER Kapasite planlama ile ilgili maliyet unsurları:Kapasite planlama ile ilgili maliyet unsurları: –Kapasite kurma (hazırlık) maliyeti –Üretim (süreç) maliyeti –Yarım kalan iş (kuyruk) maliyeti

16 İş biriminin kapasitesi incelenirken, minimum ve maksimum kuyruk uzunlukları, gecikmeler, imalattaki iş miktarları ve birim zamanları,kapasite altı yüklemeler (atıl kapasite) dikkate alınır.İş biriminin kapasitesi incelenirken, minimum ve maksimum kuyruk uzunlukları, gecikmeler, imalattaki iş miktarları ve birim zamanları,kapasite altı yüklemeler (atıl kapasite) dikkate alınır.

17 Herhangi bir üretim periyodunda; planlanmış talep ile, bir önceki dönemin yarım kalan işleri toplamı, planlanmış toplam iş (toplam iş yükü) miktarıdır.Herhangi bir üretim periyodunda; planlanmış talep ile, bir önceki dönemin yarım kalan işleri toplamı, planlanmış toplam iş (toplam iş yükü) miktarıdır.

18 Bir fabrikadaki kapasite planlaması, herhangi bir süreç içinde olabilecek maksimum üretimi belirler. Kapasitenin değişmez değerler alması beklenmemelidir.Bir fabrikadaki kapasite planlaması, herhangi bir süreç içinde olabilecek maksimum üretimi belirler. Kapasitenin değişmez değerler alması beklenmemelidir. İşin planlı olarak yürütülmesi ile, daha az hatalı ve dolayısı ile daha çok ürünün üretilmesi sağlanır.İşin planlı olarak yürütülmesi ile, daha az hatalı ve dolayısı ile daha çok ürünün üretilmesi sağlanır.

19 Planlamacı, toplam maliyeti en aza indirgeyen kapasite seviyesini seçmekle yükümlüdür.Planlamacı, toplam maliyeti en aza indirgeyen kapasite seviyesini seçmekle yükümlüdür. –Atıl kapasite oluşsa bile, optimal kapasitenin belirlenmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına çalışılır.

20 Maliyetler Kapasite Maliyeti: Kapasite seviyesini belirlemek ve korumak için gereklidir. Alet, emek, koruma, eğitim ve iş prosedürü, v.b. içerir. Bu maliyet üretim miktarındaki değişmelerden pek fazla etkilenmez. Bu yüzden “kapasite altı yükleme- atıl kapasite” maliyetini göz ardı edebiliriz.Kapasite Maliyeti: Kapasite seviyesini belirlemek ve korumak için gereklidir. Alet, emek, koruma, eğitim ve iş prosedürü, v.b. içerir. Bu maliyet üretim miktarındaki değişmelerden pek fazla etkilenmez. Bu yüzden “kapasite altı yükleme- atıl kapasite” maliyetini göz ardı edebiliriz.

21 Üretim maliyeti: Direkt olarak planlanmış üretim miktarı ile ilgilidir. Hammaddeler, malzemeler, v.b.Üretim maliyeti: Direkt olarak planlanmış üretim miktarı ile ilgilidir. Hammaddeler, malzemeler, v.b. Kuyruk(yarım kalan iş) maliyeti: İşlenmemiş sermaye, yer ve bekleme maliyetlerini içerir.Kuyruk(yarım kalan iş) maliyeti: İşlenmemiş sermaye, yer ve bekleme maliyetlerini içerir.

22 ÖRNEK PLAN 8 haftalık üretim dönemimde ihtiyaç duyulan miktarlar sırası ile 125,96,84,69,52,43,79,114 birim.8 haftalık üretim dönemimde ihtiyaç duyulan miktarlar sırası ile 125,96,84,69,52,43,79,114 birim. 102 birim bir önceki dönemden kalan kuyruk (bekleyen) olsun.102 birim bir önceki dönemden kalan kuyruk (bekleyen) olsun. Her dönem için 90 birim üretim yapabilir.Her dönem için 90 birim üretim yapabilir. Ancak fazla mesai ile çalışma zamanı ile üretim 95 birime yükseltilebilir.Ancak fazla mesai ile çalışma zamanı ile üretim 95 birime yükseltilebilir. İlave çalışma günü ile de üretim 100 birime çıkarılabilmektedir.İlave çalışma günü ile de üretim 100 birime çıkarılabilmektedir.

23 Kapasite altı yüklemenin (atıl kapasitenin) %25 i geçmesi istenmez.Kapasite altı yüklemenin (atıl kapasitenin) %25 i geçmesi istenmez. Fabrikada Maksimum 240 birim iş yüküne müsaittir.Fabrikada Maksimum 240 birim iş yüküne müsaittir. Fabrikanın optimal kapasitesi ?Fabrikanın optimal kapasitesi ?

24 Maliyetler: Kapasite maliyeti: 4000+3.0 C ; 0 < c  90 4000+3.5 C ;90 < c  95 4000+4.0 C ;95 < c  100 Üretim maliyeti: 3 YTL/birim Kuyruk maliyeti: 4 YTL/birim C = planlama dönemi süresince kullanılan toplam kapasite c = bir dönem için kurulan kapasite seviyesi

25 Minimum-Maksimum kapasite Fabrikada her dönem için iş yükünün 240 birimin üstüne çıkmaması için minimum kapasite seviyesi ile,Fabrikada her dönem için iş yükünün 240 birimin üstüne çıkmaması için minimum kapasite seviyesi ile, Atıl kapasitelerin oluşmaması için maksimum kapasite seviyesinin hesaplanmasıAtıl kapasitelerin oluşmaması için maksimum kapasite seviyesinin hesaplanması

26 Kullanılan değişkenler: t = dönem R=toplam talep Wmax=maksimum iş yükü

27 Minimum-Maksimum kapasite528 5 Rt/t Rt-Wmax/(t-1) Rt-Wmax 227323407476571650764Rt 1234678t 102+125+96+84+69+52+43+79+114= 764 764 – 114 = 650 650 – 79 = 571 571 – 43 = 528 528 – 52 = 476 476 – 69 = 407 407 – 84 = 323 323 – 96 = 227

28 Minimum-Maksimum kapasite288 528 5 Rt/t Rt-Wmax/(t-1) ---83167236331410524Rt-Wmax 227323407476571650764Rt 1234678t 764 – 240 = 524 650 – 240 = 410 571 – 240 = 331 528 – 240 = 288 476 – 240 = 236 407 – 240 = 167 323 – 240 = 83 227 – 240 = -13

29 Minimum-Maksimum kapasite72.00 288 528 5 Rt/t ---8383.5078.6766.2068.3374.86Rt-Wmax/(t-1) ---83167236331410524Rt-Wmax 227323407476571650764Rt 1234678t 524 / (8-1) = 74.86 410 / (7-1) = 68.33 331 / (6-1) = 66.2 288 / (5-1) = 72 236 / (4-1) = 78.67 167 / (3-1) = 83.5 83 / (2-1) = 83

30 Minimum-Maksimum kapasite105.6 72.00 288 528 5 22716213611995.1792.8695.5Rt/t ---8383.5078.6766.2068.3374.86Rt-Wmax/(t-1) ---83167236331410524Rt-Wmax 227323407476571650764Rt 1234678t 764 / 8 = 95.6 650 / 7 = 92.86 571 / 6 = 95.17 528 / 5 = 105.6 476 / 4 = 119 407 / 3 = 136 323 / 2 = 162 227 / 1 = 227

31 Minimum-Maksimum kapasite105.6 72.00 288 528 5 22716213611995.1792.8695.5Rt/t ---8383.5078.6766.2068.3374.86Rt-Wmax/(t-1) ---83167236331410524Rt-Wmax 227323407476571650764Rt 1234678t MİNİMUM KAPASİTE = MAKSİMUM KAPASİTE = 84 birim 92 birim

32 Minimum kapasite altında çalışılması mümkün değildir. Minimum kapasite altında çalışılması halinde fabrika iş yükü izin verilen sınırın (240 birim) üstüne çıkar. Maksimum kapasite üstüne çıkılması halinde planlama dönemimde bazı aylarda kapasite artıkları (atıl kapasite) oluşur.

33 Hesaplanan Maksimum kapasite üstüne çıkılabilir. Ancak, fabrikanın sınırlanmış teorik kapasitesi aşılamaz. (Burada 100 birim) Hangi kapasite düzeyinin kullanılacağı için kurulacak kapasite düzeyinin maliyeti belirleyici olacaktır. Toplam maliyeti minimum yapacak olan plan seçilmelidir.

34 Plan seçenekleri: 1) Hesaplanmış Minimum kapasite seviyesi. Bu seviye altında kapasite kullanılması kesinlikle mümkün olmayacaktır. 2) Hesaplanmış Maksimum kapasite seviyesi. Bu seviyenin üstünde kapasite kullanılması ancak, üretim yönetimi tarafından atıl kapasiteler ile çalışılmasına izin verilmesi halinde mümkün olur.

35 Plan seçenekleri: 3) Hesaplanmış maksimum kapasite seviyesi ile teorik kapasite seviyesi arasında uygun bir kapasite seviyesi. Bu seçeneğin kullanılması için fabrikada izin verilen atıl kapasite oranı önemlidir. Bu problemde oran %25 olarak belirlenmişti. Bu oranın üstünde oluşacak atıl kapasiteler planın geçerliliğine izin vermez. (teorik kapasite aşılmamış ve toplam maliyeti en düşük plan olsa bile..)

36 Seçeneklere bakış: 84 ≤ 92 Kapasite Kur ≤ ≤100≤ Hesaplanmış Minimum Kapasite Seviyesi Hesaplanmış Maksimum Kapasite Seviyesi Teorik Kapasite Seviyesi 84 birimlik kapasite Kurma maliyetini hesapla 92 birimlik kapasite Kurma maliyetini hesapla Eğer, artık kapasiteye izin verilmemiş ise, hangi kapasite seviyesinin toplam maliyeti daha düşük ise o seviye fabrika için optimal kapasite seviyesi olarak seçilir ve uygulamaya konur.

37 Seçeneklere bakış: 84 ≤ 92 Kapasite Kur ≤ ≤100≤ Hesaplanmış Minimum Kapasite Seviyesi Hesaplanmış Maksimum Kapasite Seviyesi Teorik Kapasite Seviyesi 84 birimlik kapasite Kurma maliyetini hesapla 92 birimlik kapasite Kurma maliyetini hesapla Eğer, hesaplanmış maksimum seviye maliyeti daha küçük ise ve artık kapasiteye izin verilmiş ise, daha düşük maliyetli kapasite planını aramak üzere aşağıdaki algoritmayı kullan.

38 Daha düşük maliyetli kapasite planının aranması Yeni deneme kapasitesini ayarla Yeni deneme kapasitesinin maliyetini hesapla Atıl kapasite Uygun mu? Önceki kapasiteyi Optimal kapasite Olarak seç Evet Hayır Daha düşük Maliyeti Buldun mu? Evet

39 Artık/atıl kapasite Tamamlanmış iş/ürün Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) ToplamİŞ 6728484848484848484 Planlanmış Kapasite 114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 Minimum kapasite seviyesi (84 birim) maliyeti

40 00 Artık/atıl kapasite 8484 Tamamlanmış iş/ürün 155143 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 239227ToplamİŞ 6728484848484848484 Planlanmış Kapasite 114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 Minimum kapasite seviyesi (84 birim) maliyeti Toplam İş=Önceki aydan kalan Kuyruk+Bu aydaki talep Yarım kalan İş=Toplam iş- Planlanmış kapasite Tamamlanmış İş=Toplam iş- Yarım kalan İŞ Artık kapasite=Planlanmış kapasite- Tamamlanmış ürün Toplam İş=Önceki aydan kalan Kuyruk+Bu aydaki talep Yarım kalan İş=Toplam iş- Planlanmış kapasite Tamamlanmış İş=Toplam iş- Yarım kalan İŞ Artık kapasite=Planlanmış kapasite- Tamamlanmış ürün

41 00000000 Artık/atıl kapasite 6728484848484848484 Tamamlanmış iş/ürün 922926267108140155155143 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 176146151192224239239227ToplamİŞ 6728484848484848484 Planlanmış Kapasite 114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 Minimum kapasite seviyesi (84 birim) maliyeti

42 00000000 Artık/atıl kapasite 20166728484848484848484 Tamamlanmış iş/ürün 3688922926267108140155155143 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 176146151192224239239227ToplamİŞ 601667284 84 848484848484 Planlanmış Kapasite 114 79 4352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 Minimum kapasite seviyesi (84 birim) maliyeti 11720 Kapasite maliyeti: 4000+3.0 C ; 0 < c  90 4000+3.5 C ;90 < c  95 4000+4.0 C ;95 < c  100 4000 + 3.0 (672) = 6016 Üretim maliyeti: 3 (672) = 2016 Kuyruk maliyeti: 4 (922) = 3688

43 12345678Top.Mal. Talep/İstek125968469524379114662 Planlanmış Kapasite 92929292929292927366576 ToplamİŞ22723122320016011198120 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 13513913110868196286342536 Tamamlanmış iş/ürün 92929292929292927362208 Artık/atıl kapasite 00000000 Maksimum kapasite seviyesi (92 birim) maliyeti 11320

44 Seçeneklere bakış: 84 ≤ 92 Kapasite Kur ≤ ≤100≤ Hesaplanmış Minimum Kapasite Seviyesi Hesaplanmış Maksimum Kapasite Seviyesi Teorik Kapasite Seviyesi 11720 YTL 11320 YTL Eğer, hesaplanmış maksimum seviye maliyeti daha küçük ise ve artık kapasiteye izin verilmiş ise, daha düşük maliyetli kapasite planını aramak üzere aşağıdaki algoritmayı kullan.

45 01000000 Artık/atıl kapasite 22297439392939393939393 Tamamlanmış iş/ürün 24006002101363104128137134 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 11492106156197221230227ToplamİŞ 66047449393939393939393 Planlanmış Kapasite 662114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 93 birimlik kapasite seviyesi maliyeti 11233 EĞER; PLANLI KAPASİTE > TOPLAM İŞ Artık kapasite oluşur. Zira, planlama dönemi içinde yeniden Kapasite ayarlaması yapılmayacağından ve kapasite düzeyi değiştirilmeyeceğinden planlanan kapasite düzeyi korunur ve aradaki fark atıl kapasiteyi doğurur. Artık kapasite oranı: 1/93 = %1 Burada, %25 e kadar izin verilmişti. Bu durumda, plan kabul edilebilir Bir plandır.

46 08000000 Artık/atıl kapasite 22327449486949494949494 Tamamlanmış iş/ürün 2312578200058100125135133 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 11486101152194219229227ToplamİŞ 66327569494949494949494 Planlanmış Kapasite 662114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 94 birimlik kapasite seviyesi maliyeti 11176 Artık kapasite oranı: 8/94 = %8,5 Burada, %25 e kadar izin verilmişti. Bu durumda, plan kabul edilebilir Bir plandır.

47 015000000 Artık/atıl kapasite 22357449580959595959595 Tamamlanmış iş/ürün 222455619015396122133132 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 1148096148191217228227ToplamİŞ 66607609595959595959595 Planlanmış Kapasite 662114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 95 birimlik kapasite seviyesi maliyeti 11119 Artık kapasite oranı: 15/95 = %15,7 Burada, %25 e kadar izin verilmişti. Bu durumda, plan kabul edilebilir Bir plandır.

48 015000000 Artık/atıl kapasite 22387469679919696969696 Tamamlanmış iş/ürün 215653918004892119131131 Yarım kalan İş/ürün (Kuyruk) ( 102) 1147991144188215227227ToplamİŞ 70727689696969696969696 Planlanmış Kapasite 662114794352698496125Talep/İstek Top.Mal.87654321 96 birimlik kapasite seviyesi maliyeti 11466 Artık kapasite oranı: 15/96 = %15,6 Burada, %25 e kadar izin verilmişti. Bu durumda, plan kabul edilebilir Bir plandır.

49 OPTİMAL KAPASİTE DÜZEYİ 95 Birimlik kapasite düzeyidir. Kapasite 92: Maliyet: 11320 YTL. Kapasite 93: Maliyet: 11233 YTL Kapasite 94: Maliyet: 11176 YTL Kapasite 95: Maliyet: 11119 YTL Kapasite 96: Maliyet: 11466 YTL


"Kapasite Planlama. Kapasite, kontrol altında tutulabilir bir işin yüklemesinde üst limit yada tavandır. Kapasite kontrolü ile ilgili temel sorular şunlardır;:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları