Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hep Birlikte Ünitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hep Birlikte Ünitesi."— Sunum transkripti:

1 Hep Birlikte Ünitesi

2 AİLE VE SOSYAL GRUPLAR HEP BİRLİKTE İnsan sosyal bir varlıktır.
İnsanların ortak amaçları için bir araya gelmesiyle sosyal gruplar oluşur. Bireyler birden fazla sosyal grup içerisinde yer alabilirler. Sosyal gruplar : En az iki kişiden oluşur. Ortak bir amaçları vardır. Sürekliliğe sahiptir. Üyeler, iş bölümü ve iş birliği yaparlar. Aile toplumun temel unsuru ve en küçük birimidir. Aile kurumunun sağlam ve güçlü olması; toplumun ve devletin güçlü olmasını sağlar. Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün önderliğinde toplumun dayanışması ve iş birliği içinde olmasıyla kazanılmıştır.

3 GRUP NEDİR GRUP: İnsanların gereksinimlerini yerine getirebilmek için bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara denir. Gruplar bir amaç için bir araya gelirler. Amaç gerçekleştikten sonra dağılırlar. Örneğin, sınıfınızda bir konuyu sunmak oluşturduğunuz küme, konu sınıfa sunulduktan sonra kendiliğinden dağılırlar.

4 RESMİ KURUMLAR RESMİ KURUMLARIMIZ Resmi kurumlar, toplumun; Adalet,
Sağlık, Eğitim ve Güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Giderleri devlet tarafından karşılanır.Görevleri yasalarla belirlenir. Resmi Kurumlar Hastaneler, Okullar, Belediyeler, Üniversiteler, Polis merkezleri, Postaneler, Askeri kurumlar

5 Topluma Hizmet Veren Gönüllüler
Eğitim Alanında Faaliyet Gösterenler: AÇEV: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ÇEV: Çağdaş Eğitim Vakfı Darüşşafaka Cemiyeti TEV: Türk Eğitim Vakfı ERAM: Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Sağlık Alanında Faaliyet Gösterenler: LÖSEV: Lösemili Çocuklar Vakfı TKV: Türk Kalp Vakfı FEV: Fiziksel Engelliler Vakfı Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

6 KULÜPLER EĞİTSEL KULÜPLER Toplum içinde pek çok gruba katılır, bu
gruplarda çeşitli görevler alırız. Bir grupta görev almaya katılım denir. Yapılan faaliyetlere ise sosyal etkinlik denir. Okulda ve okul dışında yaptığımız pek çok sosyal etkinlik vardır. Bahçede arkadaşlarımızla kurduğumuz oyun grubu bir sosyal etkinliktir. Okullarda derslerden başka, pek çok sosyal etkinlik vardır. Kulüp çalışmaları bunların başında gelir. Öğrencilerin, okulunda ve çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinlikler vardır.Eğitici kulüp çalışmaları, okullarda demokrasi eğitiminin kazanılmasında en etkili çalışmalardan biridir.

7 KULÜPLERİN FAYDALARI Eğitici kulüp çalışmalarının faydaları:
 Planlı çalışma alışkanlığı kazanırlar.  Sosyal becerilerimizi geliştirebilecekleri gibi çeşitli sorunlara çözümler üretebilirler.  Kendimize ve başkalarına olan güven duygumuz artar.  Öğrencilerin düşüncelerini rahatça söyleyebilmeleri amaçlanır.  Kararların alınmasında söz sahibi olmaları istenir.  Öğrencilerin başkaların haklarına saygı duymaların, hoş görülü davranabilmeleri, demokratik yönetim değerini bilmeleri hedeflenir.  Yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlar.

8 BU KULÜPLER ŞUNLARDIR Bazı Eğitsel Kulüpler:
 Yayın ve İletişim Kulübü,  Kızılay Kulübü,  Sivil Savunma Kulübü,  Kültür ve Edebiyat Kulübü  Meslek Tanıtma Kulübü,  Kütüphanecilik Kulübü,  Sağlık Beslenme Kulübü,  Çevre Koruma Kulübü,  Spor Kulübü,  Tiyatro Kulübü  Demokrasi İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

9 RESMİ KURUMLAR 1 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Eğitim alanında bilgisayar, Internet gibi teknolojinin etkin bir biçimde kullanılması sağlamak amacıyla kurulmuştur Bu amaçla eğitim parkları kurar, çeşitli etkinlikler düzenler Türkiye Sokak Çocukları Vakfı: Değişik nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmak amacıyla kurulmuştur Sokakta yaşayan çocukları bir yuvada barındırma, tedavi etme, eğitme ve iş sahibi yapma gibi amaçları vardır Arama Kurtarma Derneği(AKUT): Dağ, mağara gibi doğa koşullarında oluşan kaza ve kaybolma gibi olaylarda insanlara yardım etme amacıyla kurulmuştur Ancak deprem, sel gibi doğal afetlerde de arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaktadır

10 RESMİ KURUMLAR 2 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA): Ülkemizde doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve toprağı koruma amacıyla kurulmuştur Halkı ağaçlandırma konusunda eğitme, erozyonun zararları ve önleme yolları konularında çalışmalar yapar Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV): Lösemili ve kan hastası olan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışır Türk Kalp Vakfı: Toplumu kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar Muhtaç kişilere ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapar ÇEVKO: Çevreyi korumak amacıyla kurulan sosyal örgüttür ÇEKÜL: Doğal ve kültürel çevreyi korumak, yaşatmak amacıyla kurulmuştur  ÇEKÜD :[ÇEVRE VE KÜLTÜR KURULUŞLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ]Çeküd gönüllü çevre kuruluşları sayısını arttırmak için teşvik edici çalışmalar yapar

11 RESMİ YARDIM KURULUŞLARI
Ülkemizdeki resmi yardım kurumları hangileridir? Kızılay: 1868 yılında kurulan dernek, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1947 yılında da Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır Kızılay; savaşta ve barışta, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen felaketlerde insanlara yiyecek, giyecek, battaniye, çadır yardımında bulunur  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli kişi ve ailelere maddi ve manevi yardımda bulunur Bu kişilerden bazılarını açmış olduğu yurtlarda barındırır Yeşilay: Sigara, alkollü içki, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklarla mücadele eder Halkı bütün zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapar Türk Hava Kurumu: Bu kurumun amacı; Türk gençliğini havacılığın çeşitli dallarında yetiştirmek, ulusal havacılığımızı yurt ve dünya çapında desteklemektir 


"Hep Birlikte Ünitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları